Kinevezés a közszférában - a nyugdíj szüneteltetésével

Kérdés: Önkormányzati fenntartású intézmény vezetője közalkalmazottként (mint magasabb vezető) akkor foglalkoztatható vezetőként, ha nyugdíját szünetelteti? Változatlan az a rendelkezés, miszerint illetmény és nyugdíj egyidejű kifizetése nem lehetséges a közszférában?
Részlet a válaszából: […] ...Tny. 83/B-C. §-ai 2020. január 1-je után is változatlanok. A 83/C. § alapján a közszféra jogviszonyaiban - így például közalkalmazotti jogviszonyban - állók esetében az öregségi nyugdíj folyósítását a jogviszony kezdőnapjától szüneteltetni kell. Ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.
Kapcsolódó címkék:    

Cafeteriajuttatás a polgármesteri hivatalban

Kérdés: A Kvtv. 60. §-ának (6) bekezdése alapján az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 38 650 forintnál magasabb összegű illetményalapot állapíthat meg. A Kttv. 151. §-ának (1) bekezdése szerint a cafeteriajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, keretösszege pedig a Kvtv. 60. §-ának (4) bekezdése szerint, "törvény eltérő rendelkezése hiányában" 2019-ben nem haladhatja meg a bruttó 200 ezer forintot. Az eltérő rendelkezést ebben az esetben a Kttv. tartalmazza az éves összegre vonatkozóan, így ha az emelt összegű illetményalap ötszöröse meghaladja a 200 ezer forintot, akkor nincs akadálya annak, hogy 200 ezer forintot meghaladóan kerüljön az éves cafeteriakeret megállapításra az önkormányzati hivatalban?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 151. §-ának (1) bekezdése határozza meg a cafeteriajuttatás éves keretösszegének minimumát, míg a Kvtv. 60. §-ának (4) bekezdése (bruttó 200 000 Ft-ban) rögzíti az éves keretösszeg maximumát azzal, hogy törvény ettől eltérően is rendelkezhet. Jelen esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 24.

Felmentés kérelemre - amikor nem jár végkielégítés

Kérdés: Ha igényeltem a nők 40 évi munka után járó nyugdíjazását, ilyenkor jár-e 17 év után végkielégítés? Ha február 1-jétől számolták a felmentési időmet, és 2019. április 16-tól felmentés alatt vagyok a munkavégzés alól, ebben az esetben az alapilletményen kívül a munkáltató fizethet részemre más juttatást is, például pénzt illetményemelés formájában?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésében nem írja meg, milyen jogviszonyban áll a közszférán belül, az "alapilletmény" megemlítése a Kttv. hatálya alatti közszolgálati vagy az e törvény hatálya alatt kormányzati szolgálati jogviszonyra utal. A Kttv. - de akár csak a Kit. és a Kjt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 27.
Kapcsolódó címkék:      

Jubileumi jutalom nem állami fenntartású óvodában

Kérdés: Nem állami fenntartású óvoda pedagógus munkavállalói munkaviszonyban állnak az óvodával. Ezen munkaviszony fennállása alatt jár-e a pedagógusoknak jubileumi jutalom?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 78. §-a szabályozza, az Mt.-ben nincs ilyen jogintézmény. A jubileumi jutalom célja nem a pedagógus életpálya elismerése, hanem a közszférában, költségvetési szervnél ledolgozott hosszabb idő honorálása. Ezért jubileumi jutalom a nem állami...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 6.
Kapcsolódó címkék: