Külföldiek kölcsönzése magyar munkavállalók helyére

Kérdés: Megteheti-e a kölcsönvevő munkáltató, hogy a munkaerő-kölcsönzésben, egy adott munkakörben foglalkoztatott munkavállalók közül mindenkinek megszünteti a kikölcsönzését (amelynek eredményeképpen minden munkavállaló munkaviszonya megszüntetésre kerül a kölcsönbe adó által), majd helyettük, ugyanattól a kölcsönbe adótól nem magyar állampolgárságú munkavállalókat kölcsönöz ki, ugyanabba a munkakörbe?
Részlet a válaszából: […] A munkaerő-kölcsönzésben a munkaviszony a kölcsönbe adó és a munkavállaló között áll fenn; a kölcsönvevő és a munkavállaló közötti kapcsolatra az ún. kikölcsönzés [Mt. 214. § (1) bek. e) pont] intézménye vonatkozik. A kikölcsönzés megszüntetésére, annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Török diák magyarországi foglalkoztatása

Kérdés: Cégünk egy, a Műegyetemen tanuló török diákot szeretne foglalkoztatni. Ehhez külön munkavállalási engedélyt kell kérni, vagy a hallgatói jogviszony alapján megkapott tartózkodási engedély egyben munkavállalási engedélyt is jelent? Továbbá, hogyan kell értelmezni a Harmtv. 20. §-ának (3) bekezdését, ha részmunkaidőben kívánjuk a diákot foglalkoztatni?
Részlet a válaszából: […] A 445/2013. Korm. rendelet 15. §-a (1) bekezdésének 12. pontja szerint a harmadik országbeli állampolgárnak Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatásához nincs szükség (munkavállalási) engedélyre a Magyarország...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 12.

Külföldi diák foglalkoztatása iskolaszövetkezetnél

Kérdés: Iskolaszövetkezetünkbe jelentkezett egy nem magyar, európai uniós állampolgárságú, Magyarországon tanuló hallgató, aki diákmunkát szeretne végezni. Van-e lehetőségünk a foglalkoztatására, és ha igen, milyen feltételekkel, milyen papírok szükségesek a belépéséhez? Más megítélés alá esik-e, ha nem európai uniós állampolgár diák jelentkezik hozzánk?
Részlet a válaszából: […] A 123/2006. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint aziskolaszövetkezet alapítója és tagja az lehet, aki az iskolaszövetkezetetalapító közoktatási intézménnyel tanulói vagy kollégiumi tagsági jogviszonybanáll, illetve a közoktatási intézménnyel munkaviszonyt vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Külföldiek foglalkoztatásának bejelentése

Kérdés: Vállalatunk külföldi – részben európai uniós – állampolgárok foglalkoztatását tervezi, a szükséges engedélyek beszerzése jelenleg folyamatban van. Milyen hatóságnak kell bejelenteni a foglalkoztatás tényét és milyen adattartalommal? Számíthatunk-e valamilyen szankcióra, ha elmulasztanánk a kötelezettségünket?
Részlet a válaszából: […] A külföldiek foglalkoztatása, illetve annak bejelentésetekintetében különbséget kell tennünk a szabad mozgás és tartózkodás jogávalrendelkezők, valamint a harmadik országok állampolgárai között. Az Szmtv. 1.§-a alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 22.

Harmadik országbeli egyetemi hallgató foglalkoztatása gyakornoki programban

Kérdés: Pénzügyi tanácsadással foglalkozó cégünk külföldi egyetemi hallgatót alkalmazna gyakornoki program keretében, kell-e munkavállalási engedélyt kérni a külföldi foglalkoztatásához? Szükséges-e a külföldi gyakornok részére kötelezően munkabért fizetni, mennyi a minimálbér esetükben?
Részlet a válaszából: […] Általános szabály szerint az Flt. 7. § (1) bekezdése alapjána foglalkoztató a Magyar Köztársaság területén harmadik országbeli állampolgártcsak érvényes munkavállalási engedély birtokában alkalmazhat. Az engedélyezésikötelezettség alá tartozó foglalkoztatásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Önkéntes tevékenység – kell-e munkavállalási engedély

Kérdés: Alapítványunk széles nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, egy kanadai testvérszervezetünk önkéntesei segítenének egy közösségi ház felújításában, a kanadai fiatalok legfeljebb mennyi időre jöhetnek Magyarországra? Kell-e foglalkoztatásukhoz munkavállalási engedélyt kérni?
Részlet a válaszából: […] A Harmtv. 26. § (1) bekezdése alapján az önkéntestevékenység folytatása céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeliállampolgár kaphat, aki külön törvényben meghatározott fogadó szervezettelkötött önkéntes szerződés alapján közérdekű önkéntes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

EU-kékkártya alapján ki foglalkoztatható Magyarországon?

Kérdés: A sajtóból értesültünk róla, hogy a magas képzettséggel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára egységesen EU-kékkártyát állítanak ki, akik e kártya birtokában jogosultak a tagállamokon belüli tartózkodásra és munkavállalásra. Magyarországon ez milyen személyi körre vonatkozik? Mik a kártya kiváltásának előnyei?
Részlet a válaszából: […] Az EK irányelv alapján az EU-kékkártya harmadik országbeliállampolgároknak három hónapnál hosszabb időtartamra, magas szintű képzettségetigénylő munkavállalás céljából adható ki. Ilyen munkavállalás az irányelvalapján, ha a munkavállaló rendelkezik felsőfokú szakmai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.

Munkavállalási engedély – a kérelem elutasítása szakképzettséget igazoló okirat hiánya miatt

Kérdés: Indiai munkavállalókat alkalmaznánk éjjel-nappali élelmiszerüzletünkbe. Tudomásunk szerint az ilyen kiskereskedelmi vegyes üzletben eladóként dolgozó személyeknek nem kell szakképzettséggel rendelkezniük. A munkaügyi központ mégis erre hivatkozva utasította el az engedély iránti kérelmet, pedig az érintett személyek érettségi bizonyítványát és annak a hiteles magyar fordítását becsatoltuk. Jogszerű volt-e munkaügyi központ határozata?
Részlet a válaszából: […] A 16/2010. SzMM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése alapján amunkavállalási engedély iránti kérelmet el kell utasítani akkor, ha nem állnakfenn az egyéni engedély kiadásának feltételei így, ha a harmadik országbeli állampolgárnem felel meg a jogszabályban előírt, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.

Horvát munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Utaztatással foglalkozó irodánk alkalmazna horvát állampolgárt, aki Horvátországban kiküldetésben látná el feladatait. Úgy tudjuk, hogy horvát állampolgároknak már nem kell munkavállalási engedély, mert az Európai Unió társult tagja Horvátország. Az engedély helyett van-e valamilyen bejelentési kötelezettségünk?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 7. § (1) bekezdése alapján a Harmtv.-benmeghatározott harmadik országbeli állampolgár (a továbbiakban: harmadikországbeli állampolgár) a Magyar Köztársaság területén az államifoglalkoztatási szerv által kiállított engedély alapján létesíthetfoglalkoztatásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Harmadik országbeli diákok nyári munkavégzése

Kérdés: Nemzetközi egyezmény értelmében Magyarországon felsőoktatási intézményben ösztöndíjasként tanuló harmadik országbeli diákok a nyári szünetben milyen feltételekkel dolgozhatnak? Valamennyien rendelkeznek a képzés teljes időtartamára kiterjedő tartózkodási engedéllyel. Kell-e a foglalkoztatásukhoz munkavállalási engedély?
Részlet a válaszából: […] A 355/2009. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének 12. pontjaalapján a Magyar Köztársaság területén működő felsőoktatási intézménnyelnappali tagozatos hallgatói jogviszonyban álló harmadik országbeliállampolgárnak a nappali tagozatos hallgatói jogviszony fennállása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.
1
2