Összes tárgyszó megjelenítése

idegennyelvtudási pótlék
ideiglenes ellátás (Flt.) Munkanélküli-ellátás ideiglenesen?
Több mint 3 évig Írországban, illetve az ír cég részéről kiküldetésben fél évig Ausztriában is végeztem tevékenységemet, mielőtt megszüntették volna munkaviszonyomat. Úgy tudom, hogy az álláskeresési ellátást a lakóhelyem szerinti államban, azaz Magyarországon vehetném igénybe, azonban az ír cég nem állította ki az ehhez szükséges igazolásokat. Mi a teendő ilyenkor?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 47. számában (2011. január 31.), 905. kérdésszám alatt
idényjellegű munka
idényjellegű tevékenység 0 kapcsolódó kérdés az archívumban. Megnézem őket.
idénymunka
idénymunka helyettesítésre Idénymunka - helyettesítésre?
Azt tervezzük, hogy a nyári szabadságolások alatt távol lévő munkavállalóink helyettesítésére idénymunkásokat alkalmazunk. Milyen jogi lehetőségeink vannak?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 4. számában (2008. július 21.), 66. kérdésszám alatt
időbér
időtartam Határidő és időtartam
Mi a különbség a határidő és az időtartam között? Mit ért az új Mt. azon, hogy a "naptár az irányadó" a határidőnek nem minősülő időtartam számítására?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 71. számában (2012. július 2.), 1356. kérdésszám alatt
igazolások kiadása
igazolatlan távollét
igazolt távollét
igényérvényesítés
illetékesség Üzemi tanácsok hatásköri összeütközése
Mi van olyankor, ha több üzemi tanács létezik, és az egyik hozza csak meg a határozatot a másik tudta nélkül? Nem hajlandó leülni a másik üzemi tanács, hogy a jelöltek nevéről határozzanak, mert váltig állítja, hogy ez így jogszerű.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 153. számában (2017. szeptember 4.), 3037. kérdésszám alatt
illetmény
illetmény visszatartása Kormánytisztviselő igazolatlan távolléte - az illetmény visszatarthatósága
Egyik kormánytisztviselőnk július 8-a óta nem jelent meg a munkahelyén, nem válaszol semmilyen megkeresésünkre, és semmivel nem indokolta meg távollétét. Megindítottuk az ügy kivizsgálását, de tudni szeretnénk, hogy addig is kötelesek vagyunk-e illetményt fizetni részére, mert az igazolatlan távollétre konkrét rendelkezést nem találtunk a Kttv.-ben. Egyelőre nem fizettünk illetményt. Jogszerűen jártunk el?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 106. számában (2014. szeptember 22.), 2082. kérdésszám alatt
illetményalap Köztisztviselői illetményalap és alapilletmény - a változásuk közti különbség
Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő vagyok. 2018. február 28-án "soros előrelépés" keretében átsorolt a munkáltatóm I. besorolási osztály 8-as fokozatból 9-es fokozatba. A képviselő-testület 2018. március 8-án elfogadott egy rendeletet, amely tartalmazza, hogy a köztisztviselőket illetményeltérítés illeti meg, teljesítményértékelés alapján 2018. január 1-jétől visszamenőlegesen. A munkáltatóm azt mondta, hogy nekem csak 2018. március 1-jétől tudja elvégezni az illetményemelést, mert a visszamenőleges emelés nem illet meg a magasabb illetménnyel. Tájékoztatása szerint a január-február hónapra járó különbözetet majd egy hóközi számfejtésként egyéb jogcímen fogom megkapni. Jogos-e, hogy nem illet meg a visszamenőleges (magasabb) összeg január-február hónapra, mivel a képviselő-testületi döntés később született, miután engem már törvény szerint át kellett sorolni a magasabb kategóriába?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 164. számában (2018. május 7.), 3258. kérdésszám alatt
illetménycsökkentés
illetményeltérítés
illetményemelés
illetménykiegészítés
illetménykompenzáció
illetménykülönbözet Illetménykülönbözet-fizetés AB határozatra tekintettel
Az Alkotmánybíróság megsemmisítette azt a szabályt, ami alapján azok, akik korábban sikertelen minősítést tettek, nem voltak előresorolhatók Pedagógus II. fokozatba. Az egyik volt pedagógusunk, akinek 2017. december 31-ével szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya, most jelentkezett nálunk az illetménykülönbözetét kérve. Ki kell-e fizetnünk neki, tekintettel arra, hogy már nem dolgozik nálunk?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 161. számában (2018. február 26.), 3197. kérdésszám alatt
illetménynövekedés
illetménypótlék
illetményrész megvonása Illetményrész megvonása felmentési idő alatt
Közalkalmazott esetében kérdezem, hogy ha munkáltatói jóindulat alapján felmentéssel szüntetünk meg egy jogviszonyt (nem kötelező felmentési eset), a felmentési idő alatt meg lehet-e vonni a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt? Ha igen, milyen indokkal szüntethető meg? Mivel távolléti díj jár, annak része vagy nem része a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 166. számában (2018. június 25.), 3294. kérdésszám alatt
indokolás
indokolási kötelezettség
inkasszó Munkabérből letiltás mellett az inkasszó alkalmazhatósága
Ha már 2 éve vonják az aktuális levonást (bank felé fennálló tartozásom van, lakáshitelt vettem fel), akkor inkasszózhatják a számlámat? Az 50%-os folyamatos levonási összeget inkasszózhatja így a végrehajtó?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 158. számában (2017. december 11.), 3142. kérdésszám alatt
intézményvezető Óvodavezető által jegyzett felmentés érvényessége
Az óvoda vezetésére kiírt pályázat - pályázó hiányában - eredménytelennek bizonyult. A fenntartó ezt követően egy évre olyan személyt bízott meg a magasabb vezetői feladatok ellátásával, aki nem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében megszerzett intézményvezetői szakképesítéssel. Az új vezető a jogviszonyomat felmentéssel megszüntette. A jogviszonyom jogellenes megszüntetése iránti perben hivatkozhatok-e a képviselő-testületi határozat semmisségére, azaz érdekeltnek vagyok-e tekinthető a képviselő-testületi határozat vonatkozásában?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 167. számában (2018. július 16.), 3316. kérdésszám alatt
irányadó időszak Távolléti díj számítása munkáltatói felmondás esetén
Egyik munkavállalónknak felmondtunk, 3 havi végkielégítés jár neki, és az elmúlt 6 hónap átlagában a teljesített készenléti órák száma meghaladta a 96 órát. A végkielégítésnél a távolléti díj esedékessége a felmondás dátuma. Ilyen esetben számolhatjuk a 6 hónapot a felmondás közlését megelőző hónap végétől, hogy ne tört hónapokat kapjunk? A végkielégítést hogyan számolom ki? Milyen óraszámmal, hány órára kell rászámolnom a bérpótlékot? Alkalmazható ilyen esetben a 174 óra?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 112. számában (2015. február 2.), 2198. kérdésszám alatt
iratőrzés Személyügyi anyagokra vonatkozó előírások
Több internetes oldalon olvasható, hogy a munkaügyi-személyügyi anyagokat korlátlan ideig meg kell őrizni, amelynek oka többek között a nyugdíjelbírálás során a szolgálati idő megállapításához szükséges adatszolgáltatás. Emellett a cég végelszámolása esetén át kell adni a végelszámolónak ezeket az anyagokat, amelyek később irattárba, levéltárba kerülnek. Sajnos nem találunk olyan konkrét törvényi hivatkozást, amely egyértelműen leírná, hogyan kell az anyagokat megőrizni, meddig stb., csak egy szokásos eljárásmódról kaphatunk információt. Létezik-e olyan törvény, amelynek valamely paragrafusa konkrétan rendelkezik a személyügyi anyagok megőrzéséről?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 99. számában (2014. április 7.), 1922. kérdésszám alatt
iratőrzési kötelezettség Munkaügyi "papírok" - megőrzésük ideje
Társaságunk selejtezni szeretné a mára már igen tetemesre duzzadt, munkaüggyel kapcsolatos dokumentumok egy részét, azonban bizonytalanok vagyunk, hogy pontosan mely iratokat kell megőrizni, és mik azok, amelyek megsemmisíthetők? Feltételezzük, a munkaóra-nyilvántartások, bérjegyzékek, különféle nyilatkozatok selejtezhetők, a teljes évet tartalmazó bérkartonok, munkaviszony-, adó- és járulékigazolások megőrzendők.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 110. számában (2014. december 15.), 2149. kérdésszám alatt
iskolai rendszerű képzés Tanulmányi munkaidő-kedvezmény és díjazása
Köztisztviselőként dolgozom, és mellette főiskolán tanulok. A munkáltatómmal tanulmányi szerződést nem kötöttem, de megbeszéltük, hogy részt veszek a képzésben. Eddig nem is volt probléma, mindig elengedett a vizsgáimra, még szabadságot sem kellett kiírnom, de most arra hivatkozik, hogy sok a munka, és így nem enged el. Kérdésem, hogy jár-e nekem a tanulmányi munkaidő-kedvezmény, és megillet-e erre az időre valamilyen díjazás?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 21. számában (2009. július 27.), 394. kérdésszám alatt
iskolaszövetkezeti munkaviszony
ittas állapot