Keresés eredménye

34 találat a megadott köztisztviselő tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Köztisztviselői végkielégítésre való jogosultság
Kérdés: 33 éves közszolgálati jogviszony után, szabadságom alatt felmondott a munkahelyem. Miután hivatalosan még senki nem értesített, a szabadságom lejárta utáni első munkanapon úgy megyek dolgozni, mintha nem történt volna semmi? 33 éves közszolgálati jogviszonnyal hány havi végkielégítésre vagyok jogosult?
Részlet a válaszból: […]köztisztviselő nem jogosult végkielégítésre, haa) a felmentésére nem megfelelő munkavégzés, méltatlanság, bizalomvesztés okán került sor, vagyb) a közszolgálati jogviszony megszűnésének oka a jogviszonyváltás, illetvec) a köztisztviselő legkésőbb a felmentési idő napján nyugdíjasnak minősül.A végkielégítés mértékének meghatározásakor csak a közszolgálati jogviszonyt megszüntető közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyban eltöltött időt, illetve a munkáltató személyében bekövetkező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3449
2. találat: Köztisztviselői illetményalap és alapilletmény - a változásuk közti különbség
Kérdés: Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő vagyok. 2018. február 28-án "soros előrelépés" keretében átsorolt a munkáltatóm I. besorolási osztály 8-as fokozatból 9-es fokozatba. A képviselő-testület 2018. március 8-án elfogadott egy rendeletet, amely tartalmazza, hogy a köztisztviselőket illetményeltérítés illeti meg, teljesítményértékelés alapján 2018. január 1-jétől visszamenőlegesen. A munkáltatóm azt mondta, hogy nekem csak 2018. március 1-jétől tudja elvégezni az illetményemelést, mert a visszamenőleges emelés nem illet meg a magasabb illetménnyel. Tájékoztatása szerint a január-február hónapra járó különbözetet majd egy hóközi számfejtésként egyéb jogcímen fogom megkapni. Jogos-e, hogy nem illet meg a visszamenőleges (magasabb) összeg január-február hónapra, mivel a képviselő-testületi döntés később született, miután engem már törvény szerint át kellett sorolni a magasabb kategóriába?
Részlet a válaszból: […]alapján a köztisztviselőkre is alkalmazni kell - meg kell különböztetnünk az előzőekben kifejtett magasabb összegű alapilletmény megállapításától. A Kttv. 133. § (3)-(4) bekezdése szerinti, a köztisztviselő tárgyévet megelőző évi minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján járó alapilletmény-eltérítés megállapítására a hivatali szervezet vezetője, azaz a polgármesteri hivatal jegyzője és nem a képviselő-testület a jogosult. Az adott tárgyévre történő alapilletmény-eltérítés megállapítása jegyzői mérlegelési jogkörbe tartozik, arról a képviselő-testület nem dönthet rendelettel. A Kttv. 133. §-ának (3) bekezdése alapján a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét - a hivatali szervezet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3258
3. találat: Átirányítás - képesítési akadályokkal
Kérdés: Önkormányzatnál gimnáziumi érettségivel és felsőfokú társadalombiztosítási szakképzettséggel munkaügyi ügyintéző munkakörben van kinevezve egy kolléganő. Pénztároshelyettesi és bérkönyvelési feladatot szeretnének rábízni kinevezésmódosítás nélkül. Sem szakmai tapasztalata, sem szakképzettsége nincs ezekhez a feladatokhoz. Megteheti-e így a munkáltató? Aránytalan sérelemnek minősül-e, ha ezeket a pluszfeladatokat csak a munkaidején túl (mivel saját munkaköre kitölti a munkaidejét) tudná ellátni?
Részlet a válaszból: […]tartozó feladatellátása megfelel a köztisztviselő végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének.Ez utóbbi feltétel fennállásához vizsgálandó: az átirányított köztisztviselő rendelkezik-e a másik munkakör ellátásához szükséges, adott feladatkörre meghatározott képesítések valamelyikével. A 29/2012. Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza - többek között - a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalában az egyes feladatkörökhöz meghatározott végzettségeket és szakképzettségeket, illetve szakirányú szakképesítéseket. A pénztárosi és bérkönyvelési feladatok a 29/2012. Korm. rendelet 1. mellékletének 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör alá tartoznak, amelynek ellátásához II. besorolási osztályban az alábbi képesítések[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3250
4. találat: Áthelyezés - köztisztviselőből közalkalmazott
Kérdés: A Kttv. alapján nem teljesen egyértelmű számunkra, hogy a Kttv. hatálya alá tartozó közös önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselő áthelyezéssel átkerülhet-e egy másik önkormányzati fenntartású, Kjt. hatálya alá tartozó szervhez, azaz áthelyezéssel lehet-e a köztisztviselőből közalkalmazott?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3230
5. találat: Közfoglalkoztatási jogviszony beszámítása besoroláskor
Kérdés: A közfoglalkoztatási jogviszonyt be kell-e számítani a köztisztviselő kinevezésénél a figyelembe veendő munkaviszonyok beszámításánál?
Részlet a válaszból: […]közfoglalkoztatási jogviszonyt nem sorolja fel, nem jelenti azt, hogy e jogviszony időtartamát ne kellene a köztisztviselő besorolásakor figyelembe venni. A Kftv. 1. §-ának (2) bekezdése meghatározza, hogy milyen munkára - így tipikusan állami vagy önkormányzati feladatok, közösségi célok megvalósítására - létesíthető közfoglalkoztatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3184
6. találat: Köztisztviselői garantált bérminimumra való jogosultság
Kérdés: Beszámítható-e a garantált bérminimumba a szakközépiskolai érettségivel és felsőfokú szakirányú szakképzettséggel (mérlegképes könyvelő) rendelkező köztisztviselőt ez utóbbi szakképzettsége után megillető képzettségi pótlék? Továbbá a 20%-os mértékű (22 031 Ft) illetménykiegészítés a garantált bérminimumon felül járó kiegészítésnek minősül-e? Helyesen állapítottuk meg az említett köztisztviselő összes illetményét 176 460 Ft-ban a következők összegeként: alapilletmény (110 153 Ft) + illetménykiegészítés (22 037 Ft) + képzettségi pótlék (15 460 Ft) + garantált bérminimumra való kiegészítés (28 816 Ft)?
Részlet a válaszból: […]összhangban kimondja, hogy a közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés összegét kell figyelembe venni a garantált bérminimum megállapításakor. Mindezek alapján megállapítható: a köztisztviselőnek járó képzettségi pótlékot nem, az illetménykiegészítést viszont figyelembe kell venni a garantált bérminimum szempontjából.A kérdés szerinti esetben 2017-ben az alapilletmény és az illetménykiegészítés összegén túl 28 816 forintban helyesen állapították meg a garantált bérminimumra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3164
7. találat: Személyi illetmény összegének emelése
Kérdés: Képviselő-testület hivatalában személyi illetmény került megállapításra 2017. március 1-jétől 2018. február 28-ig. Megemelheti-e a munkáltató ezen időtartamon belül a személyi illetmény összegét? Amennyiben igen, akkor már 2018. január 1-jétől is megteheti? Új köztisztviselő belépése esetén a kinevezéstől számított két hónap múlva elvégzett teljesítményértékelést követően lehet-e év közben is megállapítani személyi illetményt a tárgyévet követő év február végéig?
Részlet a válaszból: […]végéig terjedő időszakra. Ebből következően a munkáltatói jogkör gyakorlójának nincs lehetősége arra, hogy a tárgyév március 1-jétől következő év február végéig emelje vagy akár csökkentse a személyi illetmény összegét.A köztisztviselő által nyújtott kimagasló teljesítményt vagy annak esetleges hiányát a 10/2013. Korm. rendelet alapján meghatározott időközönként, de legalább évente kétszer lefolytatott teljesítményértékelés keretében, összességében hosszabb időtávon (és nem a kinevezéstől számított két hónapon belül) kell a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelembe vennie. Ebből következően a személyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3163
8. találat: Közterület-felügyelő - képesítési feltételek a kinevezéshez
Kérdés: Köztisztviselőként közterület-felügyelői munkakörbe szeretnénk kinevezni egy jelentkezőt, aki középiskolai végzettséggel (érettségivel) és OKJ-s személy- és vagyonőr szakképesítéssel rendelkezik. A 29/2012. Korm. rendelet 1. mellékletének 30. pontja alapján a közterület-felügyelői feladatkörben II. besorolási osztályban előírt képesítési előírás: közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. A 150/2012. Korm. rendelet 1. mellékletének 451) pontja szerinti a 3286101 azonosító számú személy- és vagyonőr szakképesítés, és 308) pontja szerinti 5286105 azonosító számú közterület-felügyelő szakképesítés is a 22. rendészet, honvédelem és közszolgálat szakmacsoportba tartozik. A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján az OKJ-s személy- és vagyonőr szakképesítés közszolgálati szakképesítésnek minősül-e, és ezzel a szakképesítéssel kinevezhető-e közterület-felügyelőnek a jelentkezőnk?
Részlet a válaszból: […]szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga szükséges. A kérdés szerinti esetben arra figyelemmel, hogy a kinevezni kívánt köztisztviselő középiskolai végzettséggel rendelkezik, azt kell csak megvizsgálni, hogy a személy- és vagyonőr szakképesítés közszolgálati szakképzettségnek minősül-e. A 29/2012. Korm. rendelet. 2. §-ának (8) bekezdése alapján a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3161
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
9. találat: Köztisztviselői fizetési fokozat megállapítása
Kérdés: A köztisztviselő nappali tagozatos főiskolai tanulmányait 2003-2007 közötti időszakban végezte. A főiskolai tanulmányai mellett megbízási jogviszonyt (1 hónapig), azt követően egyéni vállalkozói jogviszonyt (1 évig) létesített. A köztisztviselő besorolásakor a fenti nappali tagozatos főiskolai tanulmányai mellett létesített, igazolt jogviszonyai figyelembe vehetők-e a fizetési fokozat megállapításához?
Részlet a válaszból: […]munkavégzési kötelezettséggel nem járó, hat hónapnál hosszabb időtartam, e jogviszony teljes időtartamát és a megbízási szerződés időtartamát is figyelembe kell venni a köztisztviselő besorolásakor. A felsőfokú végzettségű köztisztviselőt az I. besorolási osztályba kell besorolni a Kttv. 131. §-ának (7) bekezdése alapján, az I. besorolási osztályhoz tartozó köztisztviselőt megillető konkrét fizetési fokozatot pedig a Kttv. 1. számú melléklete alapján kell megállapítani. Végül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3116
10. találat: Keresőképtelenség és kinevezésmódosítás
Kérdés: Mit tehet a munkáltató, ha a köztisztviselő több hónapja keresőképtelen? A keresőképtelenség felülvizsgálatának, ellenőrzésének van-e értelme? Köztisztviselőnk többhetes keresőképtelenség után szabadságot kér (hivatali e-mail formájában), majd ismét megbetegszik. A munkáltatói jogkör gyakorlója szeretné más munkakörben foglalkoztatni, ezért kinevezésmódosításról döntött, de az okmányokat nem tudtuk a köztisztviselő részére átadni, mert a hölgy nem jelenik meg a munkahelyén már közel 3 hónapja.
Részlet a válaszból: […]megállapítására alkalmas, hogy a köztisztviselő rendeltetésszerűen vette-e igénybe a betegszabadságot vagy a táppénzt.A Kttv. 103. §-ának (4) bekezdése alapján a munkáltató az alapszabadság kétötödének megfelelő szabadságot köteles legfeljebb kiadni a köztisztviselő kérésének megfelelő időpontban a szabadságolási tervtől eltérően - feltéve, hogy az erre vonatkozó igényét a köztisztviselő 15 nappal előtte bejelenti. Ha a köztisztviselőt érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség teljesítése számára személyi, illetve családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel járna, a köztisztviselő erről haladéktalanul értesíti a munkáltatót. Ebben az esetben a munkáltató az alapszabadság kétötödéből összesen három[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3096
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 34 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés