Egyéni vállalkozó munkáltatói kárfelelőssége

Kérdés: Egyéni vállalkozóként dolgozom, egy építőipari cégnek végzünk anyagmozgatási munkákat három alkalmazottammal. Az egyikük balesetet szenvedett (ráborult néhány hordó), mert a vele párban dolgozó munkatársa az emelés előtt nem rögzítette azokat megfelelően a raklapon. A sérült munkavállaló kártérítést akar, de úgy tudom, nem felelek a káráért, mert ott sem voltam, mikor az eset történt, és így nem is akadályozhattam meg a balesetet.
Részlet a válaszából: […] ...szerinti baleset egyértelműen a munkáltató ellenőrzési körébe tartozott, és nem is a kárt elszenvedett munkavállaló okozta, így kimentési ok nem áll fenn. A magánszemély (egyéni vállalkozó) munkáltatókra nézve nincs külön szabály, azaz ugyanazok a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

SZÉP-kártya-juttatásból eredő költségmegtakarítás felosztása

Kérdés: Cégünk cafeteriaszabályzatban rögzítve éves bruttó 300 ezer forint cafeteriajuttatást ad a munkavállalóknak, melyet a rendelkezésüknek megfelelően SZÉP-kártya vagy készpénzjuttatás formában fizet. A készpénz magasabb köztehertartalma miatt eleve alacsonyabb nettó kihozatalt jelent, de van, aki ennek ellenére, ennek tudatában ezt választja. A SZÉP-kártya járulékmentessége miatt arra gondoltunk, hogy az idei "megtakarítást" 2 részletben, júliusban és decemberben visszaadnánk a munkavállalóinknak. Lehet-e bármilyen tekintetben aggályos az, hogy mivel csak a SZÉP-kártyások esetében van megtakarítás, csak ők kapják meg a be nem fizetett járulék összegét, aki a készpénzjuttatást választotta - mivel ott nincs járulékfizetési kedvezmény -, nem kap semmit?
Részlet a válaszából: […] ...egyenlő bánásmód megsértését jelentő közvetett hátrányos megkülönböztetés, amely alól a munkáltatónak ki kell mentenie magát. A kimentés akkor lehet sikeres, ha bizonyítja, hogy a munka vagy a munkakörülmények természete alapján indokolt, tényleges és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Mentesülés a kárfelelősség alól - a munkavállalói kizárólagos és elháríthatatlan magatartás

Kérdés: A munkavállalónk kézbesítőként dolgozik. A motorkerékpárjával egy olyan helyszínre szállított küldeményt, amely az eső miatt egy sáros, kátyús földúton volt megközelíthető. A motorral megcsúszott, elesett, és lábtörést szenvedett. Nem egyértelmű, hogy pontosan mi történt, de most kártérítési igénnyel állt elő. Az ilyen helyzet nem minősülhet a munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan magatartásának?
Részlet a válaszából: […] ...szerinti esetben nem lesz kétséges, mert a kár a munkaköri kötelezettség teljesítése során érte a munkavállalót. Az a) pont szerinti kimentés sem állhat fenn, mivel a munkáltatónak a kézbesítési feladatok ellátásával összefüggésben számolnia kell azzal, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Foglalkozási megbetegedésből eredő kár - a felelős munkaadó meghatározása

Kérdés: Egy munkavállalónknál foglalkozási megbetegedést állapítottak meg, amely okán most kártérítési igénnyel él. Pár hónapja dolgozik nálunk, azt megelőzően rövidebb-hosszabb ideig más munkáltatóknál, de ugyanebben a munkakörben foglalkoztatták, ahol - a szakvélemény szerint - ugyanilyen expozícióknak volt kitéve. Ilyenkor is alapos a követelése, nem kellene a korábbi munkáltatóit perelnie?
Részlet a válaszából: […] ...megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt. A felelősség alól csak akkor mentesülhet, ha a két kimentési ok valamelyikét sikerrel tudja bizonyítani, azaz, haa) a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Munkáltatói kártérítési felelősség - a károsulti elháríthatatlan magatartás értelmezése

Kérdés: Egy munkavállalónk munkahelyi balesetet szenvedett, kártérítést kér. A gép, amin dolgozott, nemrég lett ellátva külön vészleállító rendszerrel (épp egy korábbi baleset miatt), amit manuálisan kell működtetni. Ennek a használatára a munkavállalót a munkavédelmi oktatás keretein belül be is tanították. A munkavédelmi oktatása és a vizsgája is nagyon friss, néhány hete kezdett nálunk, vagyis még csak el sem felejthette, hogyan kell biztonságosan használni a berendezést. Ilyen esetben a munkáltató tud alappal hivatkozni a károsult kizárólagos és elháríthatatlan magatartására?
Részlet a válaszából: […] ...megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt. A felelősség alól csak akkor mentesülhet, ha a két kimentési ok valamelyikét sikerrel tudja bizonyítani, azaz, haa) a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Munkaadói mentesülés a kárfelelősség alól - a munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan magatartása

Kérdés: Munkavállalónk közúti balesetet szenvedett, és súlyosan megsérült, mikor egy szabályosan közlekedő, megkülönböztető jelzést használó tűzoltóval ütközött a céges autóval, munkaidőben. A rendőrségi vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a munkavállalónk szabálytalanul közlekedett, és kizárólag ő volt a felelős a balesetért. Ilyen esetben munkáltatóként felelünk-e a munkavállalót ért károkért?
Részlet a válaszából: […] ...bíróságok döntései ugyanakkor a munkaügyi perben eljáró bíróságot nem kötik [Pp. 263. § (2) bek.], így a munkáltatónak a kimentési okot a munkaügyi perben önállóan kell bizonyítania, amelynek során a döntés csupán egy - ugyanakkor valószínűleg nagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Pénzkezelők - a megőrzési felelősség feltételei

Kérdés: Két munkavállalónk együtt kezeli a házipénztárt. A legutolsó ellenőrzés során mintegy 500 000 Ft hiányt állapított meg a vezetőjük, azonban a felelősségüket nem ismerik el; egyebek mellett arra hivatkoznak, hogy a munkaköri leírásukban nem is szerepel ez a feladat, csak szóban kaptak arra vonatkozóan utasítást, és pénzkezelési szabályzatot sem adtak nekik, ezért nem is kellene a teljes kárt viselniük. Milyen eséllyel érvényesíthetjük a hiányt velük szemben?
Részlet a válaszából: […] ...az állandó őrizetben tartás, a kizárólagos használat, kezelés feltételeinek fennálltát. Amennyiben ez sikeres, úgy a munkavállalónak kimentési okot kell bizonyítania, azaz azt, hogy a hiányt részéről elháríthatatlan ok idézte elő [Mt. 180. § (2), (5) bek.].A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Munkáltatói felelősség - egy üzleti vacsora "utóhatása"

Kérdés: Távol-keleti partnerünk üzleti vacsorát tartott, amelyen a külföldre kiküldött munkavállalóink is részt vettek, az ottani üzleti szokásoknak megfelelően. Többen már másnap rosszul lettek, kórházba kerültek, és amint jobban lettek, meg is kellett szakítaniuk az utat. Még hetekig nem tudtak munkába állni, súlyos bélrendszeri fertőzés miatt. A betegség miatt most néhányan kártérítési igénnyel fordultak a munkáltatóhoz. Lehet ennek alapja?
Részlet a válaszából: […] ...mint károkozó esemény, a munkáltató ellenőrzési körén belüli, azaz ilyenkor fennáll a munkáltatói felelősség, nincs lehetőség kimentésre (Mfv.I.10.442/2018...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 26.

Képernyő előtti munka - az üzemorvosi vizsgálat elmaradásának következménye

Kérdés: Amennyiben a munkáltató éveken keresztül elmulasztja az üzemorvosi vizsgálat elvégeztetését, és a munkavállaló a képernyő előtti munkavégzés miatt a látásának romlását állítja, akkor felelhet ezért a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...bek. a) pont, 6. § (1) bek. e) pont].A munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégeztetésének nincs szerepe a munkáltató felelősség alóli kimentésében; a munkavállaló viszont a felelősség jogalapjának megállapításához köteles a kár (a látás megromlása) mellett azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 6.

Cafeteria megvonása keresőképtelenség miatt

Kérdés: A munkahelyemen 7000 Ft cafeteriát kapunk SZÉP Kártyára, vendéglátásra. Az egyik nap rosszul voltam, hazaengedtek. Elmentem orvoshoz, és két napra kiírt. Felhívott a főnököm, és közölte velem, nem kapok cafeteriajuttatást, mert táppénzen vagyok. Jogszerű ez két nap táppénz miatt?
Részlet a válaszából: […] ...(1) bek. a) pont], ám mivel a cafeteriajuttatást nem a keresőképtelenség tartamával arányos mértékben vonják meg, így nem áll fenn kimentési ok [Ebktv. 22. § (1) bek. a) pont] sem, amellyel a munkáltató igazolhatná intézkedése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 10.
1
2
3
4