Köztisztviselő besorolása

Kérdés: A köztisztviselő az I. besorolási osztály, vezető tanácsos besorolási fokozat 10. fizetési fokozatába került besorolásra, és előírásra került részére a közigazgatási szakvizsga letétele három éven belül, melyet határidőben teljesített is. A válasz értelmében, mivel a Kttv. 118. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételeket a következő besorolási fokozathoz előírt várakozási idő lejárta előtt teljesítette, őt a magasabb besorolási fokozat (főtanácsos) legalacsonyabb fizetési fokozatába kell sorolni [Kttv. 120. § (1) bek.]. Ha nem a 10. fizetési fokozatban lenne az érintett, hanem a 8. fizetési fokozatban a Kttv. 120. §-a (1) bekezdésében foglaltak alapján, akkor is a főtanácsos 11. fokozatba kellene sorolni a köztisztviselőt? Vagyis ebben az esetben három fizetési fokozatot lépne előre a szakvizsga teljesítése miatt? A jogszabály a fizetési fokozatot és a besorolási fokozatot együttesen kezeli, így viszont a megfelelő számú közszolgálati jogviszonyban töltött idő teljesítése nélkül lépne egy besorolási fokozatot is.
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 120. §-ának (1) bekezdése értelmében, ha a köztisztviselő a Kttv. 118. §-a (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában meghatározott feltételeket a következő besorolási fokozathoz előírt várakozási idő lejárta előtt teljesítette, a magasabb besorolási fokozat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Köztisztviselői besorolás – a közhasznú munkavégzés beszámítása

Kérdés: Polgármesteri hivatalnál dolgozó köztisztviselő esetében, amennyiben ezt megelőzően két évig (2006-2007) közhasznú munkavállalói munkaszerződése volt ugyanezen polgármesteri hivatallal, ez a két év beleszámít-e a besorolásnál, illetve a jubileumi jutalomnál?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 8. §-ának (5) bekezdése az egyes munkavégzésre irányuló jogviszonyok – így különösen a munkaviszony – beszámításáról rendelkezik a köztisztviselők besorolásánál. A 2010. december 31-ig hatályos Flt. 16/A. §-a értelmében a közhasznú munkavégzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Közfoglalkoztatási jogviszony beszámítása besoroláskor

Kérdés: A közfoglalkoztatási jogviszonyt be kell-e számítani a köztisztviselő kinevezésénél a figyelembe veendő munkaviszonyok beszámításánál?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 8. §-ának (5) bekezdése alapján a köztisztviselő besorolásánál a munkavégzésre irányuló jogviszonyban töltött időt kell alapul venni. A Kttv. említett rendelkezésében munkavégzésre irányuló jogviszonyok csupán példálózó jelleggel kerültek felsorolásra,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.

Köztisztviselői besorolás – a beszámítandó jogviszonyok

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom egy polgármesteri hivatalban. 1987. 09. 01.-1989. 06. 30-ig általános iskolában tanítottam (megszűnés oka: határozott idő lejárta), majd 1989. 08. 18.-2000. 10. 15-ig a MÁV Igazgatóságon dolgoztam. 2000. 10. 17.- 2001. 07. 13-ig munkanélküli-ellátásban részesültem. A besorolásomnál az 1992. július 1. előtti időszakból melyik munkaviszonyom számítható be, illetve a munkanélküli-ellátásból számítható-e be idő a Kttv. 8. §-ának (6) pontja alapján?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 8. §-ának (5) bekezdése alapján a jogviszony fennállásának időpontjától függetlenül a köztisztviselő besorolásánál beszámít minden, az említett törvényhelynél felsorolt munkavégzésre irányuló jogviszonyban töltött idő. Így az Ön által említett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 4.

Köztisztviselő besorolása

Kérdés: A Kttv. 8. §-ának (5) bekezdését, illetve a 118. §-ának (2) bekezdését figyelembe véve köztisztviselő besorolásánál figyelembe vehető-e az 1987 szeptemberétől 1989 júniusáig folytatott óvodapedagógusi főiskolai tanulmányokból 6 hónap? Ha igen, melyik jogszabály alapján lehet munkaviszonyban töltött időnek tekinteni?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 8. §-ának (5) bekezdése az egyes munkavégzésre irányuló jogviszonyok beszámításáról rendelkezik a közszolgálati tisztviselők besorolásánál. A főiskolai tanulmányok hallgatói jogviszony keretében történő folytatása azonban nem munkavégzésre irányul,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 23.

Köztisztviselő besorolása – a feladatkörhöz előírt képesítés a meghatározó

Kérdés: Önkormányzati hivatalnál köztisztviselői státuszban a besorolási tábla szerint milyen iskolai végzettség számít felsőfokú végzettségnek? Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó OKJ-és szakképesítésű köztisztviselőt hogyan kell besorolni?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 228. §-a alapján a köztisztviselőt a Kttv.-ben meghatározott feltételek teljesítése esetén iskolai végzettségének és közszolgálati jogviszonyban töltött idejének megfelelően kell besorolni. A köztisztviselők besorolásakor eltérő rendelkezés hiányában – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 10.

Határozott idejű munkaviszony – a munkáltatói felmondással történő megszüntethetőség feltételei

Kérdés: Cégünknél vezetőváltás volt nemrég. Az iratok átadását követően tapasztaltam, hogy a korábbi ügyvezető néhány "bizalmi" pozícióban lévő munkavállaló munkaszerződését határozott idejűre módosította. Most e személyek munkaviszonyát meg kellene szüntetnem. Természetesen akinek jár, annak a végkielégítést is kifizetném, de nem tudom, hogy van-e lehetőségem felmondással megszüntetni ezeket a határozott idejű munkaviszonyokat, ha esetleg a közös megegyezésbe nem mennek bele. Ebben kérem állásfoglalásukat.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. a régi Mt.-től eltérően már lehetővé teszi, hogy a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt is megszüntesse felmondással. Ugyanakkor pontosan meghatározza, hogy ekkor munkáltatói felmondásra milyen okból kerülhet sor. Ebben az esetben sem elegendő azonban csupán a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 10.

Hivatásos szolgálati viszony idejének beszámítása

Kérdés: Köztisztviselőnk hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött idővel is rendelkezik. A Hszt. hatálya alá tartozó korábbi munkáltatója által kiállított szolgálati idő igazolása 1977. december 5-től 2007. augusztus 5-ig terjedő időszakot szolgálati nyugdíjra jogosultság szempontjából tényleges szolgálati időként igazolja. Az igazolás kitér arra, hogy a fenti szolgálati időből 1982. október 27-től 2007. augusztus 5-ig hivatásos állományban teljesített szolgálatot. A hivatásos szolgálati jogviszonyt teljesített dolgozóknál miként kell értelmezni a hivatásos szolgálati jogviszonyt, a teljes szolgálati időt vagy csak a ténylegesen hivatásos állományban teljesített szolgálatot kell rajta érteni? Válaszukat kérem mind a köztisztviselő besorolására, mind a jubileumi jutalomra jogosító idő kiszámítására vonatkozóan megadni szíveskedjenek.
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselő besorolásához, illetve jubileumi jutalmához figyelembe veendő időket a Kttv. szerint kell számítani, ezek az ún. közszolgálati jogviszonyban töltött idők. A besoroláshoz a Kttv. 8. §-ának (5)-(8) bekezdése, a jubileumi jutalomhoz a 150. § határozza meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 22.

Közszolgálati jogviszony igazolása

Kérdés: Egyik kollégánk a közszolgálati jogviszonyba, illetve a jubileumi jutalomba beszámítandó időtartam egy részét (tanulmányai alatt a nyári szünidőben 1968-ban és 1969-ben végzett munka) nem tudja eredeti iratokkal igazolni, mert a korábbi munkáltató megszűnt. A munkatársunk az egyik regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóságtól hozott hitelesített fénymásolatot a munkaviszony-nyilvántartó lapokról (az általa beszámítani kért időtartamról), melyeken feltüntetésre került a munkáltató megnevezése, címe, bélyegzője, a munkaviszony időtartama. Elfogadható-e ez a betekintési jegyzőkönyv mellékletét képező munkaviszony-nyilvántartó lapról készített hiteles fénymásolat a munkaviszony igazolásához?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 11. § (5) bekezdése szerint a közszolgálatijogviszony létesítéséhez és a köztisztviselő besorolásához szükséges, illetve ajogviszony fennállása alatt, azzal összefüggésben keletkezett adatokat éstényeket a köztisztviselőnek igazolnia kell. A köztisztviselő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 19.

GYET beszámítása a közszolgálati jogviszonyba, illetve a jubileumi jutalomra jogosító időbe

Kérdés: Az egyik köztisztviselőnkkel vitában állunk a jogviszonyának, illetve a jubileumi jutalomra jogosító idejének kiszámításával kapcsolatban. Kérdésünk: a GYET ("főállású anyaság") idejét be kell-e számítani a közszolgálati jogviszonyban töltött, valamint a jubileumi jutalomra jogosító időbe?
Részlet a válaszából: […] A gyermeknevelési támogatásról (GYET) a Cstv. 23. és 24.§-ai rendelkeznek. A GYET, mint pénzbeli gyermekgondozási támogatási forma,önmagában közszolgálati jogviszonyban töltött, illetve jubileumi jutalomrajogosító időként nem vehető figyelembe. Ha azonban a GYET időtartama...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.
1
2
3