Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott képesítéssel rendelkező személy tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Pénztáros képesítési előírása

Kérdés: Az 1583-as kérdéshez kapcsolódóan: Pénztárosi munkakör betöltéséhez (FEOR 4123) jogszabály előír kötelezően középfokú végzettséget, vagy elegendő az alapfokú végzettség?
Részlet a válaszból: […]területén folytatott tevékenységek ellátásához szükséges képesítési feltételeket. Az egyes termékek (pl. élelmiszer, elektromos háztartási cikk, számítógép, építőanyag, ékszer stb.) értékesítése területén a rendelet a tevékenység ellátásához az Országos Képzési Jegyzék szerinti legalacsonyabb szintű, elfogadható szakképesítéseket tünteti fel azzal, hogy - esetenként külön jelölés szerint - a szakiránynak megfelelő más vagy magasabb szintű szakképesítést is el kell fogadni. (Ez egyben azt is jelenti, hogy ha a munkavállaló nem a minimumként meghatározott, hanem annál magasabb szintű szakirányú szakképesítéssel rendelkezik, akkor a bérét is ehhez igazodva kell alakítani: vagyis középszintű szakképesítéssel rendelkezés esetén nem minimálbérre, hanem garantált bérminimumra lesz jogosult ugyanabban a munkakörben, amelyben egy alapfokú szakképesítéssel rendelkező kollégája csak minimálbért keres.)Az értékesítési tevékenységnek csak egyik résztevékenysége a pénztáros által ellátott pénzkezelés; ezt végezheti maga a kereskedő is, de elképzelhető, hogy csak és kizárólag a pénzkezeléssel foglalkozó munkatársat alkalmaznak, aki a termék bemutatásában,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1659

2. találat: Képesítési feltétel munkáltatói előírása

Kérdés: Kötelezhető-e egy munkavállaló arra (és lehet-e felmondási indok és milyen esetekben), hogy egyik napról a másikra rendelkezzen bizonyos készséggel, pl. nyelvtudás vagy szakmai fokozat?
Részlet a válaszból: […]szerint a munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni. A munkakört egyoldalúan nem változtathatja meg, bár átmenetileg (évenként legfeljebb 44 munkanapon át) a munkavállalót más munkakörben is foglalkoztathatja. A munkaköri feladatok bővítésére (amihez a szükséges képesítési feltételek bővítése is kötődhet) ugyan lehetősége van, de csak olyan mértékig, hogy ez ténylegesen ne vezessen más munkakör előírására, hiszen ez már a rendeltetésszerű joggyakorlás, továbbá a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközne. Emellett az Mt. bevezetett egy új követelményt, a méltányos mérlegelés elvét is, miszerint a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat (Mt. 6-7. §).A munkáltatónak arra is joga van, hogy a munkavállalót[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1622

3. találat: Képesítéssel rendelkező munkavállaló munkaviszonya

Kérdés: Temetkezési vállalkozást szeretnénk indítani, aminek egyik feltétele, hogy legyen egy megfelelő képesítéssel rendelkező alkalmazott a cégünkben. Az ilyen képesítéssel rendelkező személlyel munkaszerződést kell-e kötnöm, vagy más jogviszonyban is foglalkoztathatom?
Részlet a válaszból: […]legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel [Gt. 6. § (3) bek.]. Tehát az általános szabályok szerint nem szükséges, hogy munkaviszonyban kerüljön foglalkoztatásra a szükséges képesítéssel rendelkező személy. Amennyiben a felek számára kedvezőbb, úgy megbízási szerződés is köthető vele, de akár a társaság tagjaként is folytathatja a tevékenységet. A temetkezési ágazatra vonatkozó speciális szabályok is megerősítik, hogy a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság annak engedélyezi - egyéb más feltételek fennállása mellett -, akinek gazdálkodó szervezet esetében legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, egyéni vállalkozó esetében - ha a tevékenységet nem maga látja el - legalább egy foglalkoztatottja rendelkezik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1252

4. találat: Külföldi állampolgár által alapított vállalkozás munkaerőigénye

Kérdés: Ha külföldi állampolgár Magyarországon alapít kft.-t, és magyar munkaerőt kíván foglalkoztatni, kell-e szakirányú végzettséggel rendelkező munkavállalót alkalmaznia, és ha igen, kinek kell szakirányú végzettséggel rendelkeznie?
Részlet a válaszból: […]létrejött vállalkozás, függetlenül az alapítója vagy tagjai állampolgárságától, magyar jogi személynek minősül. Ennek következtében ugyanazon jogszabályi rendelkezések vonatkoznak majd e vállalkozásra, mint egy magyar állampolgár által alapított cégre. Amennyiben a kft. hatósági engedélyhez kötött tevékenységet kíván folytatni, a tevékenységet csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti [Gt. 6. § (2) bekezdés]. Valamennyi magyarországi gazdasági társaságra alkalmazandó az a jogszabályi rendelkezés is, amelynek értelmében képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - kivételt nem tesz, a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel [Gt. 6. § (3) bekezdés]. Külön jogszabályokban kerül meghatározásra, hogy pontosan mely tevékenységek végzéséhez szükséges a megfelelő képzettség megléte. E külön jogszabályok azt is meghatározhatják, hogy a szükséges képességgel rendelkező személynek milyen jogviszonyban kell állnia az adott tevékenységet végző gazdasági társasággal. A 21/2010. NFGM rendelet foglalja össze például azokat az ipari és kereskedelmi tevékenységeket, amelyek végzéséhez meghatározott képesítés szükséges (így[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 958