Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott képzettségi pótlék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Óvodapedagógus munkakör képzettségi feltételei

Kérdés: Óvodapedagógusok esetében az egyetemi végzettség (mesterszak) figyelembe vehető-e a besorolásuknál? Ha igen, milyen mesterszak esetében (fejlesztő pedagógus, okleveles pedagógiatanár és okleveles játék- és szabadidő-szervező tanári végzettség stb.)?
Részlet a válaszból: […]szerint az óvodapedagógus-munkakör betölthető konduktor-óvodapedagógusi szakképzettséggel is,b) 33/C. §-ának c) pontja szerint el kell fogadni a konduktori, konduktor-óvodapedagógusi, valamint a konduktor (óvodapedagógus) szakképzettséget tanúsító felsőfokú iskolai oklevelet,c) ezenfelül, a 33/K. § (1) bekezdésének b) pontja alapján óvodapedagógus-munkakörben foglalkoztatható, aki óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkezik, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus-munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett.Mint látható, a szabályok tartalmukat tekintve nem változtak.A felsorolt mesterfokozatú végzettséghez kapcsolódó diplomák az óvodapedagógus-munkakörhöz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4024

2. találat: Képzettségi pótlék - jogosultság a felülvizsgálat után

Kérdés: Polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők képzettségi pótléka vonatkozásában érdeklődünk, miután felülvizsgálatra kerültek a korábbi képzettségipótlék-megállapítások.
1. 2001. szeptember 1-jétől, a már hatályon kívül helyezett 133/2010. Korm. rendelet 8. §-ának (3) bekezdése alapján a mérlegképes könyvelői szakképesítés felsőfokú szakképesítésről emelt szintű szakképesítésre változott. Jól gondoljuk, hogy az emelt szintű mérlegképes könyvelői szakképesítés a 249/2012. Korm. rendelet szerinti szabályozásnak nem felelt meg - mert az középfokú vagy felsőfokú szakképzésben szerzett szakképesítést szabályoz -, emiatt nem is volt alkalmazható?
2. Tekintettel arra, hogy a 249/2012. Korm. rendelet középfokú vagy felsőfokú szakképzésben szerzett szakképesítést szabályoz, jól gondoljuk-e, hogy a mérlegképes könyvelő (OKJ szerinti) szakképzés esetén nem alkalmazható felsőfokú végzettségű köztisztviselőknél a képzettségi pótlék?
3. Milyen hatályos jogszabály szerint kellene jelenleg a képzettségi pótlékhoz kapcsolódó szinteket, szabályokat figyelembe venni?
Részlet a válaszból: […]előtt valóban nem volt szabályozva az emelt szintű szakképesítéshez tartozó képzettségi pótlék mértéke a rendeletben.2. Ugyanígy, 2017. november 15-től változott a 249/2012. Korm. rendelet 2. §-ának (6) bekezdése is, amely szerint a felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselő, köztisztviselő nem jogosult képzettségi pótlékra, ha a (4) bekezdés e) pontjában meghatározott további szakképesítéssel - vagyis, ha iskolarendszeren kívüli középfokú szakképzésben szerzett további szakképesítéssel, szakképzettséggel - rendelkezik. Tehát felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a további emelt szintű szakképesítés nem zárja ki az arra jogosultat a képzettségi pótlékra való jogosultságból.Nagyon fontos azonban utalni arra, hogy a 249/2012. Korm. rendelet önmagában nem teremt alanyi jogot a képzettségi pótlékra. Teljes mértékben a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó kérdés, megállapít-e bármilyen munkakörre és képzettségre vonatkozóan képzettségi pótlékot a közszolgálati szabályzatban vagy az ügyrendben [249/2012. Korm. rendelet 2. § (1)-(3) bek.]. Valamint a munkáltató - a jogszabályi keretek között - dönthet úgy is, hogy (pl. új közszolgálati szabályzat vagy új ügyrend kiadásakor)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3952

3. találat: Köztisztviselői garantált bérminimumra való jogosultság

Kérdés: Beszámítható-e a garantált bérminimumba a szakközépiskolai érettségivel és felsőfokú szakirányú szakképzettséggel (mérlegképes könyvelő) rendelkező köztisztviselőt ez utóbbi szakképzettsége után megillető képzettségi pótlék? Továbbá a 20%-os mértékű (22 031 Ft) illetménykiegészítés a garantált bérminimumon felül járó kiegészítésnek minősül-e? Helyesen állapítottuk meg az említett köztisztviselő összes illetményét 176 460 Ft-ban a következők összegeként: alapilletmény (110 153 Ft) + illetménykiegészítés (22 037 Ft) + képzettségi pótlék (15 460 Ft) + garantált bérminimumra való kiegészítés (28 816 Ft)?
Részlet a válaszból: […]forint a garantált bérminimum. A 430/2016. Korm. rendelet 3. §-a (3) bekezdésének c) pontja a Kttv. hivatkozott rendelkezésével összhangban kimondja, hogy a közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés összegét kell figyelembe venni a garantált bérminimum megállapításakor. Mindezek alapján megállapítható: a köztisztviselőnek járó képzettségi pótlékot nem, az illetménykiegészítést viszont figyelembe kell venni a garantált bérminimum szempontjából.A kérdés szerinti esetben 2017-ben az alapilletmény és az illetménykiegészítés összegén túl 28 816 forintban helyesen állapították meg a garantált bérminimumra való kiegészítést, amelyen felül a köztisztviselőt megilleti a képzettségi pótlék (vagy ezenfelül más illetménypótlék[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3164

4. találat: Képzettségi pótlék - a jogosultság feltétele?

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom. A felsőfokú végezettségem mellé további szakképzettséget szereztem, amelyet a munkámban is hasznosítani tudok. Már korábban is vita volt a munkáltatómmal, hogy jár-e nekem képzettségi pótlék, ha a munkakörömre előírt képzettség mellett annál magasabb szintű szakképzettséget is szereztem, habár támogatást a munkahelyemtől nem kaptam. Kérdésem, hogy jogosan kérem-e a képzettségi pótlékot?
Részlet a válaszból: […]esetében is csak egyszeres pótlék megállapítását teszi lehetővé. A képzettségi pótlék nem alanyi jogon járó illetményelem, mert bevezetéséről, a munkakörökről és képzettségekről a hivatali szervezet vezetője - saját forrásból - a közigazgatási szerv személyi juttatási előirányzatán belül dönthet. A képzettségi pótlék bevezetése esetén azonban a feltételeknek megfelelő köztisztviselőt e juttatásból kizárni nem lehet, mivel a képzettségi pótlék a munkakörhöz kapcsolódik. Képzettségi pótlék csak abban az esetben állapítható meg, ha a pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a közigazgatási szerv a szervezeti és működési szabályzatában, illetve ügyrendjének mellékletében feltünteti vagy meghatározza. További feltétele a pótlékra való jogosultságnak, ha a Korm. rendelet (I.) szabályaiban foglalt feladatkörnél meghatározottnál további szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel rendelkezik az érintett köztisztviselő. Összességében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 304
Kapcsolódó tárgyszavak: