Óvodapedagógus munkakör képzettségi feltételei

Kérdés: Óvodapedagógusok esetében az egyetemi végzettség (mesterszak) figyelembe vehető-e a besorolásuknál? Ha igen, milyen mesterszak esetében (fejlesztő pedagógus, okleveles pedagógiatanár és okleveles játék- és szabadidő-szervező tanári végzettség stb.)?
Részlet a válaszából: […] A pedagógusok képzettségi követelményei 2020. szeptember 1-jétől a 326/2013. Korm. rendelet 6. mellékletébe kerültek át. Az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez továbbra is óvodapedagógus szakképzettség szükséges. Ez jelenleg alapfokozatként (korábbi terminológiával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Képzettségi pótlék – jogosultság a felülvizsgálat után

Kérdés: Polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők képzettségi pótléka vonatkozásában érdeklődünk, miután felülvizsgálatra kerültek a korábbi képzettségipótlék-megállapítások.
1. 2001. szeptember 1-jétől, a már hatályon kívül helyezett 133/2010. Korm. rendelet 8. §-ának (3) bekezdése alapján a mérlegképes könyvelői szakképesítés felsőfokú szakképesítésről emelt szintű szakképesítésre változott. Jól gondoljuk, hogy az emelt szintű mérlegképes könyvelői szakképesítés a 249/2012. Korm. rendelet szerinti szabályozásnak nem felelt meg – mert az középfokú vagy felsőfokú szakképzésben szerzett szakképesítést szabályoz –, emiatt nem is volt alkalmazható?
2. Tekintettel arra, hogy a 249/2012. Korm. rendelet középfokú vagy felsőfokú szakképzésben szerzett szakképesítést szabályoz, jól gondoljuk-e, hogy a mérlegképes könyvelő (OKJ szerinti) szakképzés esetén nem alkalmazható felsőfokú végzettségű köztisztviselőknél a képzettségi pótlék?
3. Milyen hatályos jogszabály szerint kellene jelenleg a képzettségi pótlékhoz kapcsolódó szinteket, szabályokat figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] 1. A 249/2012. Korm. rendelet 2017. június 15-től hatályos 2. §-a (4) bekezdésének d) pontja szerint a képzettségi pótlék mértéke akkreditált iskolai rendszerű emelt szintű szakképzésben, vagy iskolarendszeren kívüli emelt szintű szakképzésben szerzett szakképesítés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Köztisztviselői garantált bérminimumra való jogosultság

Kérdés: Beszámítható-e a garantált bérminimumba a szakközépiskolai érettségivel és felsőfokú szakirányú szakképzettséggel (mérlegképes könyvelő) rendelkező köztisztviselőt ez utóbbi szakképzettsége után megillető képzettségi pótlék? Továbbá a 20%-os mértékű (22 031 Ft) illetménykiegészítés a garantált bérminimumon felül járó kiegészítésnek minősül-e? Helyesen állapítottuk meg az említett köztisztviselő összes illetményét 176 460 Ft-ban a következők összegeként: alapilletmény (110 153 Ft) + illetménykiegészítés (22 037 Ft) + képzettségi pótlék (15 460 Ft) + garantált bérminimumra való kiegészítés (28 816 Ft)?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 131. §-ának (3) bekezdése alapján az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegének legalább a garantált bérminimum összegét el kell érnie. A garantált bérminimum összegét a 2017-es és 2018-as évre a 430/2016. Korm. rendelet állapítja meg, ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 15.

Jubileumi jutalom összegébe beszámító díjazási jogcímek

Kérdés: Polgármesteri hivatalunk köztisztviselője 30 éves jubileumi jutalomra jogosult 2016-ban. Miből kell számítani a jutalmat? Részét képezi-e a pótlék és az illetménykiegészítés a jubileumi jutalom alapjának?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 150. §-ának (1) bekezdése alapján a kormánytisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A Kttv. 150. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján 30 évi jogviszony esetén háromhavi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 21.

Képzettségi pótlék – a jogosultság feltétele?

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom. A felsőfokú végezettségem mellé további szakképzettséget szereztem, amelyet a munkámban is hasznosítani tudok. Már korábban is vita volt a munkáltatómmal, hogy jár-e nekem képzettségi pótlék, ha a munkakörömre előírt képzettség mellett annál magasabb szintű szakképzettséget is szereztem, habár támogatást a munkahelyemtől nem kaptam. Kérdésem, hogy jogosan kérem-e a képzettségi pótlékot?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. a feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító,valamint a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképesítés,szakképzettség elismeréseként bevezette a képzettségi pótlék intézményét. Amértékét tekintve különbséget tesz az iskolarendszerű és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.