Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott kötelező orvosi vizsgálat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kötelező orvosi vizsgálat várandósság esetén

Kérdés: Az Önök értelmezésében mely vizsgálatokra vonatkozik pontosan az Mt. 294. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti, várandós állapotra tekintettel előírt kötelező orvosi vizsgálat? Mely jogszabály, illetve mi által kötelezően előírt vizsgálatok tartoznak e körbe?
Részlet a válaszból: […]komplex egészségügyi szolgáltatást jelent, amelynek egyes elemeit a 26/2014. EMMI rendelet 1. melléklete sorolja fel. A jogszabály itt határozza meg azt is, hogy az egyes vizsgálatokat mely trimeszterben kell elvégezni. Megjegyezzük, hogy az alapvető jogok biztosának AJB-640/2018. számú jelentése megállapította, hogy a jogszabály ugyan "kötelező" várandósgondozási vizsgálatokról rendelkezik, de valójában nem világos, ki e kötelezettség címzettje, illetve, hogy milyen törvényen alapul a vizsgálatok kötelező jellege. Ennek ellenére, álláspontunk szerint, az Mt. alkalmazásában a 26/2014.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4208

2. találat: Munkavállalói egészségi állapot - az ellenőrzés lehetősége

Kérdés: Miként küldhető orvosi vizsgálatra a munkahelyén betegség tüneteit mutató munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]hatókörében tartózkodók - egészsége védelme érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket. Az általános szabályok szerint ennek módja az, hogy a munkavállalót a 33/1998. NM rendelet alapján a foglalkozás-egészségügyi orvos megvizsgálja, és nyilatkozik arról, hogy munkakörében az igénybevételnek képes-e megfelelni (munkaköri alkalmasság), illetőleg hogy - járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen munkát végző személy esetén - fertőző megbetegedése, a kórokozó hordozása mások egészségét nem veszélyezteti (személyi higiénés alkalmassági vizsgálat). Az orvosi vizsgálat eredményeként csak annyit közölnek a munkáltatóval, hogy az illető munkavállaló a munkakör ellátására "alkalmas" vagy "nem alkalmas", illetőleg milyen feltételekkel alkalmas. Ha a munkavállaló beteg, akkor a háziorvosa is igazolhatja keresőképtelen állapotát a 102/1995. Korm. rendelet szerint, ez esetben mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól.A 47/2020. Korm. rendelet 6. §-a (2) bekezdésének d) pontja is felhatalmazza a munkáltatót, hogy a veszélyhelyzetben, illetve annak megszűnését követő 30 napban "a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket" megtegye. A meglehetősen nagyvonalúan megfogalmazott felhatalmazás tehát arról szól, hogy - a gyors intézkedés érdekében - a munkáltató az orvos közreműködése nélkül maga tegyen ellenőrző lépéseket a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzésével kapcsolatosan, és ez alapján döntést hozzon a munkavállaló munkavégzésének esetleges felfüggesztéséről.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3855

3. találat: Kötelező orvosi vizsgálat elszámolása a munkaidőben

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a kötelező időszakos orvosi vizsgálatot, hány órát kell figyelembe venni, ha a munkaidőben kell sort keríteni rá? Mi a helyzet akkor, ha a dolgozó helyi lakos, illetve akkor, ha utaznia kell ezért?
Részlet a válaszból: […]egyébként rendes munkaidőben dolgoznia kellett volna. Például, ha a munkavállaló beosztás szerinti munkaidőben 6.00 és 14.00 között dolgozott volna, és 13.00 órától volt orvosi vizsgálaton, akkor értelemszerűen csak a 13.00 és a 14.00 óra közötti időtartamra mentesül (és illeti meg a távolléti díj), függetlenül attól, hogy a vizsgálat esetleg 15.00 óráig tartott.A mentesülés időtartama nem szűkül le a tényleges orvosi vizsgálat tartamára, ahhoz hozzátartozik a szükséges, lehető legrövidebb mértékű utazás is. Így, ha a munkavállaló a 13.00-kor kezdődő orvosi vizsgálatra csak úgy tud megérkezni, hogy fél órával korábban elindul, úgy már 12.30-kor, az utazás megkezdésétől mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól.Bizonyos esetekben a munkavállalónak lehet ráhatása az orvosi vizsgálat időpontjára (pl. a várandóssággal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2470

4. találat: Kötelező orvosi vizsgálat - a további beutalások

Kérdés: A dolgozó megjelent az üzemorvosnál az előírt kötelező orvosi vizsgálatra. Erre az Mt. 146. §-a szerint távolléti díj jár. Az üzemorvos beutalta további vizsgálatokra, vérvétel, ultrahang stb., mely vizsgálatok miatt további egy napon nem tudott megjelenni munkahelyén. A további beutaláson alapuló vizsgálatok is a kötelező orvosi vizsgálat körébe tartoznak, és ezért fizetett távolléti díj jár a dolgozónak, vagy nemleges válasz esetén az éves szabadságából kell kiírnia egy napot?
Részlet a válaszból: […]mentesülés tartamára irányadó munkaidő-beosztása alapján bérpótlékra lett volna jogosult [Mt. 147. § (2) bek.]. A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. A munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát [Mt. 51. § (4) bek.].A foglalkozás-egészségügyi szolgálat az alapszolgáltatás keretében végzi a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat [27/1995. NM rendelet 4. § (1) bek. a) pont]. Amennyiben az üzemorvos annak érdekében rendelt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1606

5. találat: Fogászati kezelés - kötelező orvosi vizsgálatnak minősül?

Kérdés: Egyik munkavállalónknak tartós fogászati kezelésre van szüksége, és munkaideje alatt kíván eljárni az orvoshoz. Arra hivatkozással kéri a munkavégzés alóli mentesülést, továbbá erre az időszakra távolléti díj fizetését, hogy ő "kötelező orvosi vizsgálat alatt áll". Problémánk, hogy a Munka Törvénykönyve nem határozza meg konkrétan, hogy mely kezelések, vizsgálatok minősülnek kötelező orvosi vizsgálatnak. Jogos a munkavállaló igénye?
Részlet a válaszból: […]vizsgálatokat lehet tekinteni, amelyeken a munkavállaló egészségi állapotától függetlenül, jogszabály rendelkezése alapján köteles részt venni. Kötelező orvosi vizsgálatnak kell tekinteni a terhes nőnek a terhesség ideje alatt terhességgel összefüggő orvosi vizsgálaton való részvételét is, ha az e vizsgálaton való megjelenésre csak a munkaidőn belül van lehetőség. A beteg munkavállaló megvizsgálásához, illetőleg rendszeres kezeléséhez szükséges vizsgálat viszont nem minősül kötelező orvosi vizsgálatnak akkor sem, ha a vizsgálat lefolytatása csak a munkavállaló munkaidejének terhére oldható meg. Az e címen történt távolmaradás igazolt távollétnek minősül ugyan, díjazás a mulasztott időre azonban a munkáltatótól nem jár. Meg kell említeni ehelyütt, hogy ha az orvosi vizsgálat idejére a munkavállalót keresőképtelen állományba helyezik (pl. a későbbi vizsgálat eredményétől függetlenül megállapítható a munkavállaló keresőképtelensége), akkor betegszabadságra, vagy a társadalombiztosítás szervétől táppénzre van igénye. Mindebből következően a munkavállalónak elsősorban a munkaidején kívül kellene megoldania a fogorvosi kezelését. Ha azonban a munkavállaló objektív okok miatt - például mert kizárólag munkaidőben érhető el az általa igényelt szakrendelés - csak munkaidőben tud elmenni az orvosi kezelésre, ez - az MK 23.-ban írtaknak megfelelően - igazolt távollétnek minősül. Az ilyen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. július 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 401