Közigazgatási szakvizsga - a kieső időre járó díjazás és költségtérítés

Kérdés: Egy vidéki polgármesteri hivatalban dolgozom. A napokban arról tájékoztattak, hogy a közigazgatási szakvizsga letételére előírt kötelezettségem teljesítésének határideje idén ősszel lejár, ezért válasszak mielőbb szakvizsgaidőpontot. Azt tudom, hogy a határidő eredménytelen elteltét követően nem sorolnak előre egészen a vizsga megszerzéséig, más különösebb szankció azonban nincs. Milyen javadalmazásra vagyok jogosult az otthoni tanulás, a felkészítő órák, valamint a vizsgák miatt kieső időre, illetve mely költségeket (vizsgadíj, jegyzetek, könyvek stb.) kell állnom?
Részlet a válaszából: […] ...tanfolyam költsége a közigazgatási szervet terheli. Ezzelösszhangban a 35/1998. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése meghatározza, hogy aközigazgatási szakvizsga költsége (amely magában foglalja a közigazgatásiszakvizsga díját és a felkészítő tanfolyam díját)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Versenyvizsga - mindig feltétele a szakvizsgára bocsátásnak?

Kérdés: Az egyik köztisztviselőnk a kinevezését még a versenyvizsga-kötelezettség hatálybalépése előtt, 2009 januárjában kapta, így számára a kinevezésében alapvizsgát írtunk elő. A köztisztviselő a kinevezésében foglaltak szerint közigazgatási alapvizsgát tett. Mivel elérte a megfelelő szolgálati időt, bejelentettük közigazgatási szakvizsgára. Mielőtt elmenne szakvizsgázni, kell-e tennie versenyvizsgát is, vagy elég, hogy megvan az alapvizsgája? További kérdésünk, hogy van egy kollégánk, akinek a közszolgálati jogviszonya még 2007 áprilisában keletkezett, és az akkor hatályos szabályok szerint jogi végzettsége folytán mentesült az alapvizsga-kötelezettség teljesítése alól. Esetében, ha közigazgatási szakvizsgát szeretne tenni, akkor azt további (versenyvizsga) vizsgakötelezettség nélkül megteheti-e?
Részlet a válaszából: […] ...Ktv. 25. § (8) bekezdése alapján közigazgatási szakvizsgátaz az I. besorolási osztályba sorolt köztisztviselő tehet, aki közigazgatásiversenyvizsgát tett, vagy az alól mentesült, közigazgatási szervnél szerzettlegalább kétéves gyakorlattal rendelkezik, és részt vett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.

Szakvizsga-kötelezettség - az elmulasztás szankciója

Kérdés: Egyik köztisztviselőnk, aki I. besorolású főtanácsos, még nem tette le a közigazgatási szakvizsgáját, pedig már aktuális lett volna. Ennek oka: korábban hosszú ideig beteg volt, majd ezt követően a vezető engedélyezte, hogy később vizsgázzon a felhalmozódott munka miatt. Köztisztviselőnk jelezte, ha nem ütközik jogszabályba, akkor ő nem kívánja letenni a szakvizsgát. Kérdésem, javaslata sért-e valamilyen szabályt? Kötelező-e a szakvizsga akkor is, ha a köztisztviselő úgy gondolja, nem akar magasabb fizetési fokozatba kerülni? Kérhet-e mentesítést a szakvizsga alól? Milyen jogkövetkezménye van, ha nem tesz szakvizsgát?
Részlet a válaszából: […] ...Ktv. 29. § (3) bekezdése szerint, ha a nem pályakezdőköztisztviselő kinevezésekor, áthelyezésekor, átsorolásakor nem rendelkezikközigazgatási szakvizsgával, akkor a szakvizsgát kinevezésének, áthelyezésének,átsorolásának időpontjától számított három éven...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.

Versenyvizsga - a vezetőnek is le kell tennie?

Kérdés: Egy központi államigazgatási szervnél dolgozom köztisztviselőként, vezetői megbízással rendelkezem, melyet idén április elsején kaptam. A személyzetisünk már beosztott közigazgatási szakvizsgára, az alapvizsga alól mentesültem igazgatásszervezői képesítésem alapján. Kollégám a szabályok változása folytán elbizonytalanodott, nem tudja, kell-e versenyvizsgát is tennem a szakvizsga mellett. Arra hivatkozik, hogy a versenyvizsga esetében nincs olyan végzettség, amely önmagában mentesítene a vizsga alól, ahogyan az korábban az alapvizsga esetében volt, és ami alapján én is mentesültem annak letétele alól. Szerinte, mivel július 1-jétől a vezetői megbízás feltétele a versenyvizsga, ezért most nekem azt is le kell tennem. Kell-e versenyvizsgát tennem?
Részlet a válaszából: […] ...Ktv. 31. § (2) bekezdése értelmében vezetői megbízást,kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, versenyvizsgával jogi vagyközigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljeskörű mentesítéssel rendelkező köztisztviselő kaphat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 9.