Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott közigazgatási szakvizsga tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közigazgatási szakvizsga - a kieső időre járó díjazás és költségtérítés

Kérdés: Egy vidéki polgármesteri hivatalban dolgozom. A napokban arról tájékoztattak, hogy a közigazgatási szakvizsga letételére előírt kötelezettségem teljesítésének határideje idén ősszel lejár, ezért válasszak mielőbb szakvizsgaidőpontot. Azt tudom, hogy a határidő eredménytelen elteltét követően nem sorolnak előre egészen a vizsga megszerzéséig, más különösebb szankció azonban nincs. Milyen javadalmazásra vagyok jogosult az otthoni tanulás, a felkészítő órák, valamint a vizsgák miatt kieső időre, illetve mely költségeket (vizsgadíj, jegyzetek, könyvek stb.) kell állnom?
Részlet a válaszból: […]köteles megtéríteni. A közigazgatási szakvizsga díja, valamint a vizsga letételéhez szükséges és jogszabály által meghatározott felkészítő tanfolyam költsége a közigazgatási szervet terheli. Ezzel összhangban a 35/1998. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a közigazgatási szakvizsga költsége (amely magában foglalja a közigazgatási szakvizsga díját és a felkészítő tanfolyam díját) ugyan általános esetben teljeskörűen a közigazgatási szervet terheli, ám az ismétlő-, illetve a javítóvizsgák, valamint az újabb felkészítő tanfolyamok díjai már nem tartoznak a megtérítendő költségek körébe. A 35/1998. Korm. rendelet 6/A. § (5) bekezdése szerint a munkáltató a felkészítő tanfolyam időtartamára köteles a munkavégzés alól mentesíteni a köztisztviselőt, aki erre az időre illetményre jogosult. Önnek a vizsgakötelezettség teljesítése miatt, továbbá a felkészítő tanfolyam miatt kieső munkaidejére illetmény jár,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 962

2. találat: Versenyvizsga - mindig feltétele a szakvizsgára bocsátásnak?

Kérdés: Az egyik köztisztviselőnk a kinevezését még a versenyvizsga-kötelezettség hatálybalépése előtt, 2009 januárjában kapta, így számára a kinevezésében alapvizsgát írtunk elő. A köztisztviselő a kinevezésében foglaltak szerint közigazgatási alapvizsgát tett. Mivel elérte a megfelelő szolgálati időt, bejelentettük közigazgatási szakvizsgára. Mielőtt elmenne szakvizsgázni, kell-e tennie versenyvizsgát is, vagy elég, hogy megvan az alapvizsgája? További kérdésünk, hogy van egy kollégánk, akinek a közszolgálati jogviszonya még 2007 áprilisában keletkezett, és az akkor hatályos szabályok szerint jogi végzettsége folytán mentesült az alapvizsga-kötelezettség teljesítése alól. Esetében, ha közigazgatási szakvizsgát szeretne tenni, akkor azt további (versenyvizsga) vizsgakötelezettség nélkül megteheti-e?
Részlet a válaszból: […]kinevezést kap, közigazgatási alapvizsgára kötelezett, kinevezését követő egy éven belül közigazgatási alapvizsgát köteles tenni, kivéve ha ezen időpontig az alapvizsga alól a Ktv. e törvény hatálybalépésekor hatályos szabályai szerint mentesül. A fentiekre tekintettel, amennyiben a köztisztviselő kinevezésére 2009. december 1-je előtt került sor - mint jelen esetben is -, részére közigazgatási alapvizsgát kellett előírni. Kollégájukat a közigazgatási versenyvizsga letételére vonatkozó kötelezettség nem terheli. Az alapvizsga teljesítését követően a köztisztviselő szakvizsgára bocsátható, amennyiben a Ktv. 25. § (8) bekezdésében foglalt egyéb feltételeknek is megfelel. A másik kollégájukkal kapcsolatos kérdés esetében a köztisztviselő 2007 áprilisában kapott kinevezést. A közigazgatási alapvizsga-kötelezettség teljesítése alól a Ktv. ekkor hatályos 25. § (3) bekezdése alapján, állam- és jogtudományi doktori képesítésére tekintettel mentesült. A közigazgatási szakvizsga letételének az alapvizsga teljesítése, vagy a kötelezettség alóli mentesülés volt az előfeltétele. Az alapvizsga helyébe lépő közigazgatási versenyvizsga bevezetésével a szakvizsgára bocsátás feltételei is megváltoztak. A Ktv. jelenleg hatályos 25. § (8) bekezdése szerint közigazgatási szakvizsgát az az I. besorolási osztályba sorolt köztisztviselő tehet, aki közigazgatási versenyvizsgát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 705

3. találat: Szakvizsga-kötelezettség - az elmulasztás szankciója

Kérdés: Egyik köztisztviselőnk, aki I. besorolású főtanácsos, még nem tette le a közigazgatási szakvizsgáját, pedig már aktuális lett volna. Ennek oka: korábban hosszú ideig beteg volt, majd ezt követően a vezető engedélyezte, hogy később vizsgázzon a felhalmozódott munka miatt. Köztisztviselőnk jelezte, ha nem ütközik jogszabályba, akkor ő nem kívánja letenni a szakvizsgát. Kérdésem, javaslata sért-e valamilyen szabályt? Kötelező-e a szakvizsga akkor is, ha a köztisztviselő úgy gondolja, nem akar magasabb fizetési fokozatba kerülni? Kérhet-e mentesítést a szakvizsga alól? Milyen jogkövetkezménye van, ha nem tesz szakvizsgát?
Részlet a válaszból: […]határidő eredménytelen elteltét követően a köztisztviselő magasabb fizetési, besorolási fokozatba nem sorolható a közigazgatási szakvizsga teljesítéséig. A közigazgatási szakvizsga teljesítése után a Ktv. 23. § rendelkezésének megfelelően kell besorolni és illetményét megállapítani. A fenti jogszabályhelyek alapján megállapítható: a köztisztviselő köteles a közigazgatási szakvizsgát letenni, a kötelezettség teljesítése előmeneteli feltétel. A szakvizsga határidőben való letételének elmulasztása esetén a köztisztviselő magasabb fizetési, besorolási fokozatba nem sorolható mindaddig, amíg e kötelezettségének eleget nem tesz. A szakvizsga letételének elmulasztásához egyéb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 558
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Versenyvizsga - a vezetőnek is le kell tennie?

Kérdés: Egy központi államigazgatási szervnél dolgozom köztisztviselőként, vezetői megbízással rendelkezem, melyet idén április elsején kaptam. A személyzetisünk már beosztott közigazgatási szakvizsgára, az alapvizsga alól mentesültem igazgatásszervezői képesítésem alapján. Kollégám a szabályok változása folytán elbizonytalanodott, nem tudja, kell-e versenyvizsgát is tennem a szakvizsga mellett. Arra hivatkozik, hogy a versenyvizsga esetében nincs olyan végzettség, amely önmagában mentesítene a vizsga alól, ahogyan az korábban az alapvizsga esetében volt, és ami alapján én is mentesültem annak letétele alól. Szerinte, mivel július 1-jétől a vezetői megbízás feltétele a versenyvizsga, ezért most nekem azt is le kell tennem. Kell-e versenyvizsgát tennem?
Részlet a válaszból: […]köztisztviselői kinevezést kap, a kinevezését követő egy éven belül közigazgatási alapvizsgát köteles tenni, kivéve ha ezen időpontig az alapvizsga alól a Ktv. e törvény hatálybalépésekor hatályos szabályai szerint mentesült. Ha ezen kötelezettségét ez idő alatt nem teljesíti, közszolgálati jogviszonya megszűnik. A közigazgatási alapvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó hivatalos kiküldetés időtartama. A fenti jogszabályhelyek alapján vezetői megbízást 2009. július 1-jétől csak az kaphat, aki közigazgatási versenyvizsgával rendelkezik. Azonban Ön a vezetői megbízást ezen időpont előtt kapta, így nem versenyvizsgát, hanem alapvizsgát kellene tennie. Az alapvizsga teljesítése alól azonban végzettsége folytán [a korábban hatályban volt Ktv. 25. § (6) bekezdése alapján] mentesül. Megjegyzem, a személyzetis kollégának abban igaza van, hogy a versenyvizsgánál egy adott végzettség, képzettség nem mentesít a vizsga letételének kötelezettsége alól, mint ahogyan arra korábban az alapvizsga esetében lehetőség volt. A Ktv. 31. § (2) bekezdése értelmében vezetői megbízást, kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, versenyvizsgával jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljes körű mentesítéssel rendelkező köztisztviselő kaphat. Vezetői megbízást, kinevezést közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 508