Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott közigazgatási szerv tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Polgármesteri hivatal gazdasági vezetője és a munkáltatói jogkörgyakorlás

Kérdés: A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata alapján a gazdasági vezető feladatait, hatáskörét a hivatal pénzügyi osztályának osztályvezetője látja el.
1. A gazdasági vezetőt a polgármester vagy a képviselő-testület nevezi ki?
2. A polgármester vagy a jegyző gyakorolja a gazdasági vezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat?
3. A hivatal szervezeti felépítése szerint az osztályok vezetői munkakörében az osztályvezetők állnak. A gazdasági vezető lehet-e osztályvezető, rendelkezhet-e osztályvezetői megbízással, vagy azt belső szabályzatban kell rögzíteni, hogy a gazdasági vezető osztályvezetői szintnek felel meg?
4. Abban az esetben, ha a SzMSz szerint a gazdasági vezető feladatait, hatáskörét a hivatal pénzügyi osztályának osztályvezetője látja el, munkakörként a gazdasági vezetőt vagy az osztályvezetőt kell feltüntetni?
Részlet a válaszból: […]gyakorolja felette mind az alapvető, mind pedig az egyéb munkáltatói jogokat. Az Mötv. 81. §-ának (4) bekezdése ugyanakkor előírja, hogy a polgármester egyetértése szükséges - az általa meghatározott körben - a polgármesteri hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához. Amennyiben ezt a jogkört a kérdés szerinti esetben a polgármester fenntartotta magának, szükséges az ő jóváhagyása is a vezetői kinevezésekhez, így a gazdasági vezető kinevezéséhez is.3. kérdés: A Kttv. 236. §-ának (5) bekezdése határozza meg, hogy a helyi önkormányzatoknál a jegyzői és aljegyzői kinevezésen túl milyen vezetői kinevezések adhatóak. Ezen szabályoknak meg kell, hogy feleljenek a polgármesteri hivatal vezetői szintjei. A költségvetési szerv szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját a szervezeti és működési szabályzat (SzMSz) állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a költségvetési szerv SzMSz-ében vagy a szervezeti egységek ügyrendjében kell meghatározni [Áht. 10. § (5) bek.]. Ebből következően, a hivatkozott belső szabályzatokban kell meghatározni az egyes szervezeti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4262

2. találat: Hivatalsegéd további munkaviszonya

Kérdés: Jelenleg hivatalunk az egyik munkavállalót hivatalsegédként alkalmazza az Mt. szerint 8 órában. Decembertől egy, az Mt. hatálya alá tartozó intézettel kötött szerződés alapján ők fogják alkalmazni egy évig, szintén munkajogviszonyban, a 20/2018. EMMI rendelet alapján. Kérdésem lenne, hogy december 1-jétől hivatalunk négy órában alkalmazhatja-e továbbra is a munkavállalót hivatalsegédként?
Részlet a válaszból: […]jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Jelen esetben ilyen sérelem lehet akár az is, ha a két munkaviszonyban a munkavállaló beosztás szerinti munkaideje részben fedi egymást, vagy ha az egyik munkahelyen történő pihenőnapi vagy éjszakai munkavégzés miatt a munkavállaló nem tud kipihenten, munkára képes állapotban megjelenni a másik munkahelyen. Ezeken kívül észszerű korlátja lehet a további jogviszony létesítésének a munkavállalóra irányadó napi munkaidő mértéke. Ha ugyanis a munkavállaló az intézetnél teljes napi munkaidős (napi 8 órás) munkaviszonyt fog létesíteni, akkor emellett egy napi 4 órás további részmunkaidős munkaviszony esetén felmerül a munkaviszonyból eredő munkavállalói kötelezettségek teljesíthetősége (pl. a munkára képes állapot folyamatos fenntartása megítélésünk szerint az adott munkakör jellegétől függően nem feltétlenül biztosítható ilyen esetben). Mindebből következően a közigazgatási szerv oldaláról - a fenti szempontokat is figyelembe véve - önmagában nem zárja ki az Mt. és a Kttv. a további munkaviszony fennállását, de konkrét válasz csak az egyedi eset körültekintő megvizsgálása után adható.Természetesen az érintett munkavállalónak ezt az összeférhetetlenségi kérdést tisztáznia kell az új munkáltatójával, az intézettel is, tekintettel arra, hogy az új munkáltató oldaláról ugyanúgy fennállhat egy esetleges további jogviszony-létesítési tilalom vagy korlátozás. Az intézet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4046

3. találat: Munkaszerződés a polgármesteri hivatalban

Kérdés: Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló polgármesteri hivatalban - figyelemmel a Ktv. 1. § (9) bekezdésére - milyen feladatkörre és milyen feltételekkel alkalmazható?
Részlet a válaszból: […]hatáskörébe tartozó érdemi feladatokat látják el, az ügykezelők a közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti tevékenység gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatokról gondoskodnak. A kérdésben is említett szabály szerint a Ktv. hatálya alá tartozó közigazgatási szerv közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával közvetlenül összefüggő, valamint ügyviteli feladat ellátására kizárólag közszolgálati jogviszonyt létesíthet [Ktv. 1. § (1) és (9) bek.]. A köztisztviselők és ügykezelők mellett a harmadik alanyi kör, aki a közigazgatási szervvel jogviszonyban állhat, a közigazgatási munkavállaló. A Ktv. szerint a közigazgatási szervnél köztisztviselőnek, ügykezelőnek nem minősülő munkavállaló munkaviszonyára az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni [Ktv. 1. § (7) bek.]. A közigazgatási munkavállaló munkaviszonyára tehát nem a Ktv., hanem az Mt. alkalmazandó, mégpedig az Mt. III. rész XII. fejezetében foglalt speciális rendelkezések alapján. A közigazgatási munkavállaló jogállása kettős. Egyrészt nem magánfél foglalkoztatja, hanem olyan munkáltatónál áll munkaviszonyban, amely közhatalmi tevékenységet lát el. Másrészt a munkakörébe nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1198