Összes tárgyszó megjelenítése

pályakezdők foglalkoztatása
pályázat
parkolóhely Parkoló bérlése
Az irodaházban, ahol dolgozom, béreltem parkolót. 2018-ban a duplájára emelte a munkáltatóm a parkoló bérleti díját. Indoklásként csak arról tájékoztatott, hogy megváltoztak az adózási szabályok. Az én esetemben a parkolóbérlés milyen jogszabályba tartozik?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 165. számában (2018. május 28.), 3264. kérdésszám alatt
pedagógiai asszisztens Pedagógiai asszisztens pótszabadsága
Pedagógiai asszisztensi munkakör pótszabadságával kapcsolatosan szeretném a segítségüket kérni. Kolléganőnk érettségivel rendelkezve tölti be óvodánkban ezt a munkakört. Tudomásunk szerint a közoktatási intézményekben többek között az óvodapedagógus, pszichológus munkakörökben foglalkoztatottak jogosultak az oktató- és nevelőmunkát végzőket megillető pótszabadságra. Mivel ő nem tartozik a pedagógus-előmenetel hatálya alá, jár-e neki ez, illetve a fizetési fokozat utáni pótszabadság?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 155. számában (2017. október 16.), 3080. kérdésszám alatt
pedagógiai szakszolgálat Pszichológus kötelező óraszáma
Egy szociális alapellátási központban, ha valakit pszichológus munkakörben foglalkoztatnak, az illetőnek a heti kötelező óraszáma hogyan alakul? Nevelési-oktatási intézményben, illetve pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményeknél meghatároznak heti óraszámokat, a szociális alapellátási központ azonban egyik fent felsorolthoz sem tartozik.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 62. számában (2011. december 12.), 1194. kérdésszám alatt
pedagógus
pedagógus-életpálya
pénzbeli juttatás
pénzkezelői felelősség
pertárgyérték Pertárgyérték megállapítása munkaügyi perben
Munkavállaló határozatlan idejű megbízási szerződést írt alá a munkáltatóval folyamatosan végzendő munka tárgyában. A munkáltató azonban nem fizeti ki a kiszámlázott megbízási díjat hónapok óta. A munkavállaló pert kíván indítani annak megállapítása iránt, hogy a megbízási szerződés valójában burkolt munkaszerződés, és kéri a munka díjának megfizettetését is. Egy ilyen perben mi lesz a pertárgyérték? Az áfával növelt számlák értéke? A bruttó számlaösszeg megfeleltethető a bruttó munkabérnek?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 94. számában (2013. december 9.), 1838. kérdésszám alatt
pihenőidő
pihenőnap
pihenőnapok összevont kiadása
polgári alkalmazott Polgári alkalmazott nyugdíjjogosultsága
A Magyar Néphadsereg állományában dolgoztam mint polgári alkalmazott. Jár-e pluszidő a fegyveres erőknél eltöltött idő után? Valamikor volt olyan rendelet érvényben, hogy 5 évente plusz 1 év szolgálati idő került jóváírásra.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 138. számában (2016. szeptember 19.), 2731. kérdésszám alatt
polgármester
polgármesteri foglalkoztatási jogviszony
pótlék
pótlékalap
pótlékátalány
pótszabadság
prémium
prémiumelőleg
prémiumévek program
prémiumfeladat
prémiumfeladat kitűzése Prémium a munkaszerződésben
Vezető állású munkavállalónk munkaszerződésében rögzítettük, hogy a munkavállaló számára minden év január 31-éig prémiumfeladatot kell kitűzni, melynek teljesítése esetén egyhavi személyi alapbérének megfelelő prémium illeti meg. Az elmúlt évben a munkáltató elmulasztotta kitűzni a prémiumfeladatot, mert nem volt olyan különös feladat, amelyet e körbe vonhatott volna. A munkavállaló munkaviszonya az idén megszüntetésre került, és most követeli a ki nem fizetett prémiumát. Jogszerűen megteheti ezt úgy, hogy egyáltalán nem is volt prémiumfeladat?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 53. számában (2011. június 6.), 1017. kérdésszám alatt
prémiumszabályzat
próbaidő
próbaidő alatti munkaviszony-megszüntetés
próbamunka "Próbamunka" - jogszerű az eljárás?
Telefonos ügyfélszolgálatunkra új kollégákat kerestünk, és úgy döntöttünk, hogy a jelentkezők képességéről egy próbanap keretében győződünk meg. A meghallgatást követően behívtuk az alkalmas jelölteket, hogy a profilunkba tartozó termékeket egy próbamunkanapon kínálják az üzleti partnereink részére. A későbbi feladatuk is ehhez hasonló lett volna. A próbanap után munkaszerződést kötöttünk a két legrátermettebb munkavállalóval, azonban két másik elutasított jelölt perrel fenyegetett meg minket, és követelik az "elvégzett munka ellenértékét". Arra alapítják a követelésüket, hogy az általuk ajánlott termék egy részét a hívásokat követően megvásárolták a partnerek. Az eljárásunk alapján támasztható-e velünk szemben bármilyen igény? A munkaviszony keretében foglalkoztatott ügyfélszolgálatos alkalmazottainknak egyáltalán nem jár jutalék az értékesítések után...
Megjelent a Munkaügyi Levelek 46. számában (2011. január 10.), 882. kérdésszám alatt
próbanap
próbavásárlás Próbavásárlás
Áruházunk ún. próbavásárlás segítségével kívánja ellenőrizni azt, hogy munkavállalóink betartják-e azokat a jogszabályi előírásokat, amelyek megtiltják a dohányáruk és a szeszes italok fiatalkorúak számára történő értékesítését. A próbavásárlásokra egy külső céggel kötnénk szerződést. Milyen kötelezettségeket kell e körben betartanunk a munkavállalóinkkal szemben?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 43. számában (2010. november 2.), 842. kérdésszám alatt