Osztalékra való jogosultság és a nyugellátás szüneteltetése

Kérdés: A betéti társaság 1952. március 9-én született kültagja 2011. december 29-én ment el korhatár előtti nyugdíjba. A társaság 2012. március 9-ig kifizette utána a járulékokat. Az illető már nem dolgozik a bt.-ben, de most osztalékot szeretnénk fizetni számára. Azt szeretném tudni, beleszámít-e a keresetkorlátba az osztalék.
Részlet a válaszából: […] ...a 2012. január 1. előtt, az akkor hatályos szabályok szerint megállapított korhatár előtti öregségi nyugdíjat 2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátás jogcímen folyósítják. Azaz: alkalmazni kell a kérdésben szereplőre a korhatár előtti ellátás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 17.

Jubileumi jutalom és korhatár előtti ellátás

Kérdés: A közalkalmazott 2012. december 1-jétől korhatár előtti ellátást vesz majd igénybe. A jubileumi jutalom szempontjából figyelembe vehető, 35 éves jogviszonnyal azonban már 2012. október 1-jén rendelkezni fog. Jár-e számára a kedvezményes jubileumi jutalom a Kjt. 2012. július 1. napjától módosított szabályai alapján?
Részlet a válaszából: […] ...Korhatár-tv. szerint a korhatár előtti ellátás igénybevételének feltétele az, hogy a jogosult ne álljon biztosítással járó jogviszonyban, tehát a közalkalmazotti jogviszonyát a Kjt.-ben felsorolt valamely jogcímen meg kell szüntetni. A korhatár előtti ellátás nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 17.

Korhatár előtti ellátásra való jogosultság

Kérdés: Intézményünkben dolgozó egyik közalkalmazottunk 2011. december 27-én kelt levelében arról tájékoztatott, hogy 2012. május 21-én betölti 60. életévét, és erre tekintettel öregségi nyugdíjba kíván vonulni. A levelében foglaltak szerint lemondással szeretné megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyát, és azzal a kérelemmel fordult munkáltatójához, hogy tekintsen el a lemondási idő letöltésétől. Kérdésem arra irányul, hogy a fentiek alapján jogosult lesz-e a közalkalmazott az elő­re­hozott öregségi nyugdíj helyetti korhatár előtti ellátásra 2012. május 21-e után, ha a lemondását a munkáltató elfogadja?
Részlet a válaszából: […] ...Megjegyezzük: önmagában az, hogy a munkáltatómentesíti-e vagy sem a közalkalmazottat a munkavégzés alól, nem leszbefolyással a korhatár előtti ellátásra. Erre ugyanis olyan feltételek lehetnekkihatással, mint például a közalkalmazott neme, életkora,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.