Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott korhatár előtti ellátás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Osztalékra való jogosultság és a nyugellátás szüneteltetése

Kérdés: A betéti társaság 1952. március 9-én született kültagja 2011. december 29-én ment el korhatár előtti nyugdíjba. A társaság 2012. március 9-ig kifizette utána a járulékokat. Az illető már nem dolgozik a bt.-ben, de most osztalékot szeretnénk fizetni számára. Azt szeretném tudni, beleszámít-e a keresetkorlátba az osztalék.
Részlet a válaszból: […]§-ának (1), (2) és (4) bekezdését kell megfelelően alkalmazni. A Tny. ezen rendelkezései értelmében az ellátást szüneteltetni kell, ha az abban részesülő személy a tárgyévben a Tbj-tv. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet (azaz: saját jogú nyugdíjasként vállalkozói tevékenységet) folytat. A betéti társaság tagja társas vállalkozó, a Tbj-tv. 5. §-a alapján biztosítottnak minősül akkor is, ha nem kiegészítő tevékenységnek minősülő vállalkozási tevékenysége alapján tesz szert jövedelemre. Az 1952-ben születettek öregségi nyugdíjkorhatára a Tny. 18. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján 62 év és 183 nap, az érintett személy 2014. szeptember 8-ától lesz jogosult öregségi nyugdíjra; ezen időponttól fog tehát kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak minősülni, addig kiegészítő tevékenységet nem folytató társas vállalkozónak tekintendő.A szünetelés további feltétele a Tny. 83/B. §-a szerint, hogy a társas vállalkozó által fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja az éves keretösszeget, azaz a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (2014-ben 1 827 000 Ft-ot). A szünetelés az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1912
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Jubileumi jutalom és korhatár előtti ellátás

Kérdés: A közalkalmazott 2012. december 1-jétől korhatár előtti ellátást vesz majd igénybe. A jubileumi jutalom szempontjából figyelembe vehető, 35 éves jogviszonnyal azonban már 2012. október 1-jén rendelkezni fog. Jár-e számára a kedvezményes jubileumi jutalom a Kjt. 2012. július 1. napjától módosított szabályai alapján?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazottnak az a személy minősül, aki: az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosult­ság); az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban, öregségi, munkaképtelenségi járadékban, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy rokkantsági ellátásban részesül. (Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtti öregségi nyugdíjban, illetőleg a Magyar Alkotó­művészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben [nyugdíjban] való részesülésnek az is feltétele, hogy ezen ellátásokat határozattal jogerősen megállapítsák.) A fenti szabályok alapján a korhatár előt­ti ellátás nem minősül nyugdíjnak, továbbá a Kjt. 30. §-a alapján nem is képezheti okát a munkáltatói felmentésnek. Ha a közalkalmazott korhatár előtti ellátást kíván igénybe venni, akkor csak valamely más okra (pl. átszervezésre) alapított felmentéssel, vagy pedig lemondással, illetve közös megegyezéssel szűnhet meg a közalkalmazotti jogviszonya.A Kjt. 78. §-a alapján 25, 30 és 40 évi közalkalmazotti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1428

3. találat: Korhatár előtti ellátásra való jogosultság

Kérdés: Intézményünkben dolgozó egyik közalkalmazottunk 2011. december 27-én kelt levelében arról tájékoztatott, hogy 2012. május 21-én betölti 60. életévét, és erre tekintettel öregségi nyugdíjba kíván vonulni. A levelében foglaltak szerint lemondással szeretné megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyát, és azzal a kérelemmel fordult munkáltatójához, hogy tekintsen el a lemondási idő letöltésétől. Kérdésem arra irányul, hogy a fentiek alapján jogosult lesz-e a közalkalmazott az elő­re­hozott öregségi nyugdíj helyetti korhatár előtti ellátásra 2012. május 21-e után, ha a lemondását a munkáltató elfogadja?
Részlet a válaszból: […]hogy a munkáltató mentesíti-e vagy sem a közalkalmazottat a munkavégzés alól, nem lesz befolyással a korhatár előtti ellátásra. Erre ugyanis olyan feltételek lehetnek kihatással, mint például a közalkalmazott neme, életkora, születésének ideje, szolgálati ideje, valamint az, hogy mikor közölte a lemondását, illetve mikor szűnik meg ez alapján a közalkalmazotti jogviszony. Sajnos éppen ezért, valamennyi releváns adat ismerete hiányában nem tudunk válaszolni megnyugtatóan arra a kérdésre, hogy az adott közalkalmazott 2012. május 21-e után jogosult lesz-e az előrehozott öregségi nyugdíj "örökébe lépő" valamely korhatár előtti ellátásra. Mindazonáltal e körben az alábbi lényeges szabályokra hívjuk fel szíves figyelmét. 2012. január 1-jétől már nem állapítható meg az ún. korhatár előtti öregségi nyugdíj - többek között előrehozott öregségi nyugdíj sem [Korhatártv. 1. § c) pont, 3. § (1) bek.]. Ebből következően a közalkalmazott ún. korhatár előtti ellátására - ha ilyenre egyáltalán jogosult lesz - már az új szabályok fognak vonatkozni. A teljesség igénye nélkül: 2011. december 31-ét követő kezdőnaptól korhatár előtti ellátásra jogosult többek között az is, aki - 2011. december 31-éig már betöltötte az előrehozott vagy a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges életkort, és - a szolgálati időt is megszerezte [Korhatártv. 7. § (1) bek. a) pont]. Ezen túlmenően 2012-től az is jogosult korhatár előtti ellátásra, akinek az esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot (vagyis jelen esetben a lemondást) 2012. január 1-jét megelőzően a másik féllel írásban közölték,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1246