Nyugdíjasok foglalkoztatása nyugdíj-szüneteltetés nélkül

Kérdés: Kérdésünk azon új kormányrendeletekhez kapcsolódik, amelyek a nyugdíjasok nyugdíj-szüneteltetés nélküli továbbfoglalkoztatását részletezik. Egy kerületi gazdasági működtetésű központ (GMK) a kerület szociális és köznevelési intézményei részére gazdasági, pénzügyi és munkaügyi feladatokat lát el. A GMK mint ezen intézmények működtetője foglalkoztathat-e nyugdíjasokat nyugdíj-szüneteltetés nélkül a 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. közötti időszakban?
Részlet a válaszából: […] A 268/2022. Korm. rendelet látszólag általános jelleggel egyéves időtartamra elhárítja a különféle nyugellátások folyósításának akadályát a közszférában foglalkoztatottak egy része tekintetében, amikor kimondja, hogy a közfeladatok folyamatos ellátásának biztosítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Közalkalmazotti illetmény és nyugellátás egyidejűleg

Kérdés: A Magyar Közlöny 128. számában megjelent a 268/2022. Korm. rendelet, a 269/2022. Korm. rendelet és az 1374/2022. Korm. határozat, melyek a közszférában alkalmazandó nyugdíj melletti foglalkoztatásról szólnak. Közös önkormányzati hivatal vagyunk, ahol az alkalmazottak közszolgálati jogviszonyban állnak. Van olyan köztisztviselőnk, aki a "nők kedvezményes negyven év jogosultsági idővel rendelkező" öregségi nyugdíjas, és még nem rendelkezik a rá irányadó nyugdíjkorhatárral, illetve van, aki a rá irányadó öregségi korhatár betöltésével lett öregségi nyugdíjas, és jogviszonyuk már fennállt 2022. augusztus 31. előtt is. Mindkét esetben jelenleg szüneteltetik a nyugdíj folyósítását.
1. A fenti kormányrendeletek alapján kaphatják-e egyszerre a nyugdíjellátást, illetve az illetményüket?
2. A nők kedvezményes nyugdíjával kapott nyugellátás esetében is kaphat egyszerre nyugellátást és illetményt? A jogszabály "korbetöltött öregségi nyugdíjast" említ.
3. Egy óvodában közalkalmazottként dolgozó öregségi nyugdíjas óvónő esetében is szüneteltetni kellett a nyugdíj folyósítását (nők kedvezményes negyven év jogosultsági idővel rendelkező öregségi nyugdíjas), nem töltötte be még a rá irányadó öregségi korhatárt), ha foglalkoztatni akartuk a nyugdíjazása után. A kormány engedélye nem kellett az esetleges továbbfoglalkoztatásukhoz. Ebben az esetben is kaphatja egyszerre a nyugdíját és a közalkalmazotti illetményét a fenti jogszabály alapján? Van-e itt is jelentősége az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének?
Részlet a válaszából: […] 1. A 268/2022. Korm. rendelet látszólag általános jelleggel egyéves időtartamra elhárítja a különféle nyugellátások folyósításának akadályát a közszférában foglalkoztatottak tekintetében, hiszen kimondja, hogy a közfeladatok folyamatos ellátásának biztosítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Közalkalmazott jubileumi jutalomra való kedvezményes jogosultsága

Kérdés: Közalkalmazottunk korhatár előtti ellátást fog igénybe venni, mivel röntgenasszisztensként korkedvezmény illeti meg, ezért a közalkalmazotti jogviszonyáról a közeljövőben le fog mondani. Jogosult-e 40 éves jubileumi jutalmára, amennyiben már 35 év közalkalmazotti jogviszonyban elismert idővel rendelkezik? Más jogcímen nem jogosult nyugdíjra, így például nem rendelkezik annyi szolgálati idővel, hogy a nők tekintetében irányadó negyven év jogosultsági idővel szerezzen jogosultságot a nyugdíjra.
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 78. §-ának (4) bekezdése értelmében, ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya - a Kjt. 25. § (2) bekezdése b) pontjának 1. alpontja szerinti áthelyezés vagy g) pont ga) alpontja szerinti rendkívüli felmentés kivételével - megszűnik, és legkésőbb a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 5.

Osztalékra való jogosultság és a nyugellátás szüneteltetése

Kérdés: A betéti társaság 1952. március 9-én született kültagja 2011. december 29-én ment el korhatár előtti nyugdíjba. A társaság 2012. március 9-ig kifizette utána a járulékokat. Az illető már nem dolgozik a bt.-ben, de most osztalékot szeretnénk fizetni számára. Azt szeretném tudni, beleszámít-e a keresetkorlátba az osztalék.
Részlet a válaszából: […] A Kenytv. 3. §-ának (1) bekezdése, valamint 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a 2012. január 1. előtt, az akkor hatályos szabályok szerint megállapított korhatár előtti öregségi nyugdíjat 2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátás jogcímen folyósítják. Azaz:...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 17.

Jubileumi jutalom és korhatár előtti ellátás

Kérdés: A közalkalmazott 2012. december 1-jétől korhatár előtti ellátást vesz majd igénybe. A jubileumi jutalom szempontjából figyelembe vehető, 35 éves jogviszonnyal azonban már 2012. október 1-jén rendelkezni fog. Jár-e számára a kedvezményes jubileumi jutalom a Kjt. 2012. július 1. napjától módosított szabályai alapján?
Részlet a válaszából: […] A Korhatár-tv. szerint a korhatár előtti ellátás igénybevételének feltétele az, hogy a jogosult ne álljon biztosítással járó jogviszonyban, tehát a közalkalmazotti jogviszonyát a Kjt.-ben felsorolt valamely jogcímen meg kell szüntetni. A korhatár előtti ellátás nem minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 17.

Szolgálati nyugdíjas jogviszonyának megszüntetése

Kérdés: Köztisztviselőnk 1963-ban született, 2007. október 16-tól áll a polgármesteri hivatalban közszolgálati jogviszonyban, 2007. október 15-től szolgálati nyugdíjban is részesül. 2012. január 1-jétől a jogszabályváltozások miatt szolgálati nyugdíját szolgálati járandóságként folyósítják tovább. A kolléga köztisztviselői jogviszonyát megszüntetné. A Kttv. 63. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján - figyelemmel a 7. §-ra - nyugdíjasnak minősülés címén felmenthető-e? Jár-e számára végkielégítés?
Részlet a válaszából: […]  A Keötv. 5. §-ának (1) bekezdése szerint 2012. január1-jétől az 1955. évben vagy azt követően született, szolgálati nyugdíjbanrészesülő személyek szolgálati nyugdíját szolgálati járandóságként folyósítjáktovább. A Keötv. 11. §-ának (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 2.

Nyugdíj előtti álláskeresési segély igénybevétele

Kérdés: A nyugdíj előtti álláskeresési segély iránti kérelmet ki indítja el, hogyan, és milyen okmányok kellenek hozzá?
Részlet a válaszából: […]  Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben az részesülhet, akia) álláskereső;b) megváltozott munkaképességű személyek ellátására nemjogosult, továbbá táppénzben nem részesül;c) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nemvezetett eredményre, és számára az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Jubileumi jutalom nyugdíjjogosult kormánytisztviselőnek

Kérdés: 41 év szolgálati idővel rendelkezem, kormánytisztviselői jogviszonyom felmentéssel való megszüntetését kértem 2011. május 4-én, arra való hivatkozással, hogy megillet a nőknek 40 éves szolgálati idővel járó nyugdíj. A hivatalnál 1996-tól dolgoztam. Felmentési kérelmem az igazgató személyesen vette át, hozzájárult, és - a két hónap felmondási idő leteltével - 2011. július 5-én meg is szűnt a kormánytisztviselői jogviszonyom. Miután nyugdíjba mentem, kértem a 40 év után járó jubileumi jutalmam kifizetését (1999-ben a 25, 2004-ben a 30 és 2009-ben a 35 éves jubileumi jutalmamat egyébként megkaptam), de elutasították. Indoklásuk: a 2011. április 2-től 2011. május 30-ig hatályos kormánytisztviselői törvény 23. §-ának (6) bekezdése szerint az a kormánytisztviselő, akinek a Ktjv. 8. §-ának (2) vagy (3) bekezdése alapján szűnik meg a jogviszonya, nem jogosult jubileumi jutalomra. A felmentési okiratom szerint a jogviszonyom a Ktjv. 8. § (3) bekezdése alapján szűnt meg. Én azonban a 2011. január 1-jei törvényre hivatkozással kértem a jogviszonyom megszüntetését, miszerint az a nő, aki 40 év szolgálati idővel rendelkezik, kérheti a nyugdíjazását. Mivel az a szabály, amelyre hivatkozással szüntették meg a jogviszonyomat, annak megszűnésekor, 2011. július 5-én már hatályon kívül volt, úgy gondolom, tévedtek. Milyen jogszabályra hivatkozással kérhetem a 40 év után járó jubileumi jutalmat?
Részlet a válaszából: […]  A kérdező 2011. május 4-én kérte felmentését, amitértelemszerűen az ekkor hatályban lévő Ktjv. szerint lehetett és kellett amunkáltatónak elbírálni. A felmentésre vonatkozó 8. §-t 2011. április 2-ától azegyes közszolgálati törvények módosításáról szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 19.

Korhatár előtti ellátásra való jogosultság

Kérdés: Intézményünkben dolgozó egyik közalkalmazottunk 2011. december 27-én kelt levelében arról tájékoztatott, hogy 2012. május 21-én betölti 60. életévét, és erre tekintettel öregségi nyugdíjba kíván vonulni. A levelében foglaltak szerint lemondással szeretné megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyát, és azzal a kérelemmel fordult munkáltatójához, hogy tekintsen el a lemondási idő letöltésétől. Kérdésem arra irányul, hogy a fentiek alapján jogosult lesz-e a közalkalmazott az elő­re­hozott öregségi nyugdíj helyetti korhatár előtti ellátásra 2012. május 21-e után, ha a lemondását a munkáltató elfogadja?
Részlet a válaszából: […]  A közalkalmazott lemondással bármikor megszüntetheti ahatározatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát [Kjt. 28. § (1) bek.], alemondás azonban nem függ a munkáltató elfogadó nyilatkozatától. Ez azt jelentitehát, hogy ha a lemondás közlésére egyszer már sor került, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.