Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott képzésre kötelezés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkahelytől eltérő helyen tartott képzés - az utazás és a szállás

Kérdés: Munkáltatóm a lakóhelyemtől és a munkavégzés helyétől 125 km-re tervezett háromnapos oktatást, továbbképzést. Szállást, szállásköltséget nem biztosít. Tömegközlekedési járművel nem érek oda időre, illetve nem tudok hazautazni. Kérdésem: kötelezhet-e a munkáltató saját gépkocsi használatára, illetve kinek a feladata a munkavállaló eljuttatása a továbbképzésre?
Részlet a válaszból: […]nem kötelessége, hogy ilyen esetben maga szervezze meg az utazást, ugyanakkor az ezzel kapcsolatos indokoltan felmerült költségeket köteles a munkavállaló számára megtérítenie [Mt. 51. § (2) bek.]. Ha Ön a munkáltató által előírt időben nem közelítheti meg egyéb módon a képzés helyszínét, és a munkaadó a szállítást nem biztosítja, az adott helyzetben általában elvárható magatartás általános magatartási követelménye szerint Ön köteles a saját gépkocsijával a képzés helyszínére utazni [Mt. 6. § (1) bek.]. Ebben az esetben a munkáltató köteles az ezzel kapcsolatos költségeket megtéríteni, ezek ugyanis a munkaviszony teljesítésével indokoltan felmerültnek minősülnek [Mt. 51. § (2) bek.]. Mindez irányadó a szállás költségének megtérítésére. Hasznos előzetesen tisztázni - különös figyelemmel arra, ha a képzés helyén több szálláslehetőség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2926

2. találat: Befejezetlen tanfolyam

Kérdés: Elkezdtem egy tanfolyamot, amit nem tudtam befejezni és a vizsgáimat letenni. Édesanyám súlyosbodó betegségére hivatkoztam, jeleztem írásban is, és el is fogadták. Öt-hat éve már nem indul ilyen tanfolyam. A sok megkeresésemre nem kaptam egyszer sem választ. Van még mit tenni ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]szerződés rögzítette. Újabb tanfolyam indítására a képzőintézményt a képzésben részt venni kívánó személy nem kötelezheti. Ha a képzésben való részvételre Önt a munkáltató kötelezte, vagy tanulmányi szerződést kötöttek, és bejelentését a munkáltató elfogadta, akkor a
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2853
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Képzés költségeinek viselése és a díjazásra való jogosultság

Kérdés: 2015. februárban egy hétig (hétfőtől péntekig) a munkáltató által szervezett tanfolyamon kellett részt vennem Budapesten, ami nem szerepel a munkaszerződésemben mint munkavégzési hely. A képzés során az utazási idő a munkaidő-beosztás szerinti munkaidőn kívülre esett. A munkáltató csak a hétfői odautazást, illetve a pénteki hazautazást fizette ki, de én mindennap hazautaztam vonattal, majd másnap vissza a képzésre. A munkáltató nem tájékoztatott, hogy szállást igényelhetek. Jár-e nekem munkabér az utazással eltöltött időre, tekintettel arra, hogy én szállást a munkáltatótól nem kértem és nem is kaptam?
Részlet a válaszból: […]kérdéses esetben a hétfői oda- és a pénteki visszautazás idejét sem lett volna köteles munkaidőként elszámolni a munkáltató.Ettől függetlenül ebben az esetben is irányadó, hogy a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel [Mt. 51. § (2) bek.]. Tehát, a képzés helyszíne és a lakó- vagy tartózkodási hely közötti utazás költségeit kell megtérítenie mindennap, vagy megfelelő szállást biztosítania a képzés helyszínén a saját költségére. A munkavállaló azonban nem kötelezhető a szállás igénybevételére, így választása szerint minden képzési napon hazautazhat, mely esetben akkor is kötelező az utazási költségek megtérítése, ha a munkavállaló szállást is kérhetett volna. Ez alól csak akkor van helye kivételnek, ha a képzést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2266

4. találat: Pedagógusok képzésre kötelezése

Kérdés: Kötelezhető-e egy pedagógus valamilyen képzésben való részvételre úgy, hogy annak a költségét teljes mértékben neki kell kifizetnie?
Részlet a válaszból: […]a továbbképzésben való részvétel alól [Nkt. 62. § (2)-(3) bekezdés]. A 277/1997. Korm. rendelet 5. §-a szerint a képzések lehetnek szakmai megújító képzések vagy vezetőképzések. A pedagógus részt vehet továbbá nem kötelező képzésben is (pl. a nem vezető pedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő, felsőoktatási szakirányú továbbképzésben való részvétel esetén).A pedagógusok esetén az Nkt. szabályait együtt kell alkalmazni az Mt., illetőleg a Kjt. szabályaival [Nkt. 64. § (1) bekezdés]. Az Mt. 51. §-ának (2) bekezdése szerint - melyet a Kjt. 44/A. §-ának (1) bekezdése miatt a közalkalmazottakra is alkalmazni kell - a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel. Idetartozik a munkáltatói utasítás teljesítéséből eredő költség is, amibe beleértendő a munkáltatói kötelezés alapján lefolytatandó tanulmányok költsége[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2223

5. találat: Rendkívüli munkavégzés - kötelező részvétel hétvégi tanfolyamon

Kérdés: Normál munkarendben (hétfőtől péntekig 8 óra) foglalkoztatott munkavállalót lehet-e kötelezni tanfolyam elvégzésére szombaton vagy vasárnap? Ha igen, akkor az ott töltött időt el lehet számolni túlmunkavégzésként? Főképpen, ha az érintett héten a túlmunkavégzés időtartama a 8 órát már - tegyük fel - meghaladta?
Részlet a válaszból: […]vonatkozó szabályokra. Ez azt is jelenti, hogy ha az általános munkarendben dolgozó munkavállaló hétköznap már 48 óra munkavégzést teljesített, arra a hétre részére a hétvégére kötelező képzés (illetve bármilyen további rendkívüli munkavégzés) - munkaidőkeret alkalmazásának hiányában - nem rendelhető el [Mt. 99. § (2) és (5) bek.]. A képzésre járó díjazás nem minden esetben a munkavállaló alapbére. Ha a munkavállaló a munkaidő-beosztása alapján a képzés idejére pótlékra is jogosult lenne, természetesen arra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2208

6. találat: Tanulmányokra kötelezés és vizsgakötelezettség elmulasztása

Kérdés: Az új Mt. ugyan nem tartalmazza kimondottan, de egyes rendelkezéseiből levezethető, hogy a munkáltató továbbra is kötelezheti a munkavállalót meghatározott tanfolyam elvégzésére, a vizsgák letételére, azaz a képzettség megszerzésére. A tanfolyam díját társaságunk fizeti, a tanfolyam látogatásával, a jegyzetekkel, egyebekkel kapcsolatban felmerült költségeket is megtérítjük a munkavállaló részére, a vizsgákhoz pedig tanulmányi munkaidő-kedvezményt biztosítunk. Mit tehet a munkáltató akkor, ha a munkavállaló a képzésen ugyan szorgalmasan részt vesz, de a meghatározott időpontig nem tudja a képzettség megszerzéséhez szükséges vizsgákat letenni? A költségek visszakövetelésén túl lehetséges-e a munkaviszony megszüntetése?
Részlet a válaszból: […]munkáltató köteles biztosítani a munkavállaló számára. Mivel ez munkáltatói kötelezettség, a munkáltató utasíthatja a munkavállalót arra, hogy a képzésen részt vegyen; az ilyen utasítást a munkavállaló köteles végrehajtani [Mt. 52. § (1) bek. c) pont]. Miután a képzések biztosítása munkáltatói kötelezettség, ennek költségeit a munkáltatónak kell viselnie, vagy, ha azt a munkavállaló fizeti, akkor - mint indokolt költséget - részére meg kell térítenie [Mt. 51. § (2) bek.].Amennyiben a munkavállaló a vizsgákat nem tudja teljesíteni, akkor - a képzés jellegétől függően - igazolódhat, hogy a munkaköre ellátására szakmailag alkalmatlan. Ez megalapozhatja a munkavállaló képességének hiányára alapított munkáltatói felmondást is [Mt. 66. § (2) bek.]. Lényeges ugyanakkor, hogy a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2067
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Munkavállaló képzésre kötelezése

Kérdés: A régi Mt. 103. §-ának (4) bekezdése kimondta: "A munkavállaló - munkabérének és költségeinek megtérítése mellett - köteles a munkáltató által kijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen részt venni, és az előírt vizsgákat letenni, kivéve ha ez személyi vagy családi körülményeire tekintettel reá aránytalanul sérelmes." Az új Mt.-ben ilyen szabályt nem találtam, jelent ez tényleges változást?
Részlet a válaszból: […]éle­tét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné) [Mt. 54. § (2) bekezdés].Az Mt. 53. §-ának (1) bekezdése szerint a munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni, azaz erre utasítást adni. A képzésben való részvétel ebből a szempontból munkavégzésnek minősül, és idejére ezért munkabér jár a munkavállalónak. Ezenfelül az Mt. 51. §-ának (2) bekezdése szerint a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét is megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével - beleértve a képzésben való részvételt is - indokoltan merült fel.A tanulmányok folytatásának másik esete, ha erre a munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján kerül sor. A megállapodás szólhat csak a tanulmányok folytatására, de köthető tanulmányi szerződés (Mt. 229. §) is, amely alapján a munkáltató a munkavállalónak támogatást nyújt. Az első esetben a munkavégzési kötelezettsége alól törvény alapján mentesül a munkavállaló [Mt. 55. § (1) bek. g) pont], a mentesülés idejére munkabér nem jár (fizetetlen szabadság). Tanulmányi szerződés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1953