Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott keresetkiegészítés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Céljutalom közalkalmazottaknak

Kérdés: 2012-ben 17 közalkalmazottunk részesült céljutalomban. Az idén - gazdasági okokból - szeretnénk megszüntetni ezt a juttatást. Milyen lépé­sei vannak ennek?
Részlet a válaszból: […]többletjuttatást a munkáltató. Ezt igazából nem jutalomnak, hanem prémiumnak hívjuk. Az elnevezésnek annyiban nincs jelentősége, hogy a prémiumra sincsenek jogszabályi követelmények. A bírói gyakorlat is csak annyit kér számon, hogy a munkáltató az előre meghatározott feladat teljesítésekor kikötött feltételeket tartsa be.Még egy lehetséges díjazási formát takarhat a céljutalom, a Kjt. szerinti keresetkiegészítést. A közalkalmazottat a munkáltató meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok - ide nem értve az átirányítást - teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül egyszeri vagy meghatározott időre szóló, havi rendszerességgel fizetett keresetkiegészítésben részesítheti. A keresetkiegészítés feltételeit a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg [Kjt. 77. § (1)-(2) bek.]. Mint látható, ez egy rendszeres juttatás, de ez is a munkáltató mérlegelésén múlik.Összegezve, tartalmilag olyan juttatásról lehet szó, amely a munkáltató szabad mérlegelésén alapul. Tehát a visszavonására, megváltoztatására is a munkáltató által alkotott saját szabályok irányadóak azzal, hogy természetesen tekintetbe kell venni az egyenlő bánásmód követelményét (Mt. 12. §). Közalkalmazotti jogviszonyban is alkalmazandóak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1686

2. találat: Keresetkiegészítés - munkavállalóknak is?

Kérdés: A 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint a közalkalmazott pedagógusoknak keresetkiegészítés jár. Az egyházi iskolában dolgozó pedagógusok az Mt. hatálya alá tartoznak. A munkáltató saját döntése alapján részesítheti-e keresetkiegészítésben pedagógusait a rendeletnek megfelelően? Ezt az is alátámasztja, hogy a közoktatási törvény szerint a nem közalkalmazott pedagógusoknak is ugyanannyit kell keresniük, mint az azonos munkakört betöltő közalkalmazottaknak.
Részlet a válaszból: […]keresetkiegészítést, illetve ennek megtérítése címén költségvetési forrásra nem jogosult. Nincs akadálya, hogy az Mt. szabályai alapján a munkáltató a munkabéren felül a közalkalmazotti keresetkiegészítésre vonatkozó szabályok alapulvételével meghatározott összeget juttasson a nála dolgozóknak. Nevezhetik e juttatást keresetkiegészítésnek is, mivel az Mt. 13. § (3) alapján nincs akadálya, hogy az Mt.-től a munkavállaló javára eltérve, olyan díjazási jogcímet állapítsanak meg, melyet az Mt. nem tartalmaz. Jó példa erre a prémium vagy a jutalom, az Mt. nem tartalmazza e két díjazási jogcímet, mégis jogszerűen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 658
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Közalkalmazotti keresetkiegészítés

Kérdés: A 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet szól az idei évi keresetkiegészítésről. Ha a közalkalmazottunk március közepével vált munkahelyet, akkor megkapja-e a keresetkiegészítés második felét? Az új munkahelyén már az Mt. hatálya alá fog tartozni.
Részlet a válaszból: […]2010. január és március hónapra járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, a 2010. január 1-jén, illetve 2010. március 1-jén fennálló teljes munkaidős jogviszonya alapján jogosult, feltéve hogy havi bruttó illetménye 2010. január 1-jén, illetve 2010. március 1-jén nem haladja meg a 340 000 forintot. Ha a közalkalmazott jogviszonya március közepén szűnik meg, akkor március 1-jén az fennállt, tehát jogosult a második részére a márciusi illetmény kifizetésekor. Ennek további feltétele, hogy 2009. december 1-je és 2010. március 1-je között a közalkalmazotti jogviszonya[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 657
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Keresetkiegészítés megbízott vezetőknél

Kérdés: A Kjt. új szabályai alapján a megbízott vezető részesülhet-e keresetkiegészítésben akkor, ha az általa ellátott többletfeladat nem függ össze a vezetői tevékenységével?
Részlet a válaszból: […]bekezdése értelmében a vezetői tevékenységbe tartozó feladatok ellátásáért a megbízott vezető keresetkiegészítésben nem részesíthető. Az említett jogszabályhely egyértelműen a vezetői tevékenységbe tartozó feladatok ellátása körében zárja ki a keresetkiegészítés fizetését. Azon megbízott vezető, aki az alapmunkakörében, vagyis a
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 307
Kapcsolódó tárgyszavak: