Céljutalom közalkalmazottaknak

Kérdés: 2012-ben 17 közalkalmazottunk részesült céljutalomban. Az idén - gazdasági okokból - szeretnénk megszüntetni ezt a juttatást. Milyen lépé­sei vannak ennek?
Részlet a válaszából: […] ...feladat teljesítésekor kikötött feltételeket tartsa be.Még egy lehetséges díjazási formát takarhat a céljutalom, a Kjt. szerinti keresetkiegészítést. A közalkalmazottat a munkáltató meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 8.

Keresetkiegészítés - munkavállalóknak is?

Kérdés: A 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint a közalkalmazott pedagógusoknak keresetkiegészítés jár. Az egyházi iskolában dolgozó pedagógusok az Mt. hatálya alá tartoznak. A munkáltató saját döntése alapján részesítheti-e keresetkiegészítésben pedagógusait a rendeletnek megfelelően? Ezt az is alátámasztja, hogy a közoktatási törvény szerint a nem közalkalmazott pedagógusoknak is ugyanannyit kell keresniük, mint az azonos munkakört betöltő közalkalmazottaknak.
Részlet a válaszából: […] ...látnak is el, ami az állami, önkormányzatifenntartású intézményekre jellemző. E rendelet alapján a munkáltató nemfizethet számukra keresetkiegészítést, illetve ennek megtérítése címénköltségvetési forrásra nem jogosult. Nincs akadálya, hogy az Mt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Közalkalmazotti keresetkiegészítés

Kérdés: A 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet szól az idei évi keresetkiegészítésről. Ha a közalkalmazottunk március közepével vált munkahelyet, akkor megkapja-e a keresetkiegészítés második felét? Az új munkahelyén már az Mt. hatálya alá fog tartozni.
Részlet a válaszából: […] ...személyekre(foglalkoztatottakra) terjed ki (kivéve azokat, akik a prémiumévek programbanvannak). A 2. § szerint a közalkalmazott az eseti keresetkiegészítésre 2010.január és március hónapra járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, a 2010.január 1-jén, illetve 2010...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Keresetkiegészítés megbízott vezetőknél

Kérdés: A Kjt. új szabályai alapján a megbízott vezető részesülhet-e keresetkiegészítésben akkor, ha az általa ellátott többletfeladat nem függ össze a vezetői tevékenységével?
Részlet a válaszából: […] ...A Kjt. 77/B. § (3) bekezdése értelmében a vezetői tevékenységbetartozó feladatok ellátásáért a megbízott vezető keresetkiegészítésben nemrészesíthető. Az említett jogszabályhely egyértelműen a vezetői tevékenységbetartozó feladatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.