Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

10 találat a megadott képesítés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egészségügyi intézményvezető - képesítési előírások

Kérdés: Az önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet intézményvezetőjének vezetői megbízása 2021. december 31. napján lejár. A 13/2002. EüM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése és 2. §-ának (1) bekezdése meghatározza a gyógyintézet vezetőjének és orvosvezetőjének képzettségi előírásait. E rendelkezéseket mi a következők szerint értelmeztük:
1. Az önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmény vezetésével csak a 13/2002. EüM rendelet 1. §-ában meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy nevezhető ki.
2. A 13/2002. EüM rendelet 2. §-a szerinti orvosvezető az intézményvezető orvos végzettségű (szakmai) helyettesére vonatkozó képesítési előírásokat tartalmazza, és nem alkalmazható az intézményvezetőre.
Jól értelmezzük-e a fenti két rendelkezést?
Részlet a válaszból: […]egyéb) egyetemi szintű végzettséggel,b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel, valamintc) legalább ötéves vezetői gyakorlattal rendelkezik,a gyógyintézet orvosvezetőjévé (a gyógyintézet vezetőjének orvosvezető-helyettesévé) pedig az nevezhető ki, akia) orvostudományi egyetemi végzettséggel, szakorvosi képesítéssel (szakkórház esetében az adott szakterületnek megfelelő szakorvosi képesítéssel), valamint legalább öt év gyakorló orvosi tevékenységgel,b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzs­ment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel, valamintc) legalább hároméves vezetői gyakorlattal rendelkezik [13/2002. EüM r. 1. § (1) bekezdés, 2. § (1) bekezdés].Mint látható, az első számú vezetőnek (intézményvezető, gyógyintézet vezetője) nem feltétlenül kell egészségügyi felsőfokú szakképzettséggel rendelkeznie, elegendő az egyetemi végzettség és mellette menedzseri ismeretek, mivel az ő feladata elsősorban az intézményirányítás és a képviselet. Ha az első számú vezető nem orvosi egyetemi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4280

2. találat: Óvodapedagógus munkakör képzettségi feltételei

Kérdés: Óvodapedagógusok esetében az egyetemi végzettség (mesterszak) figyelembe vehető-e a besorolásuknál? Ha igen, milyen mesterszak esetében (fejlesztő pedagógus, okleveles pedagógiatanár és okleveles játék- és szabadidő-szervező tanári végzettség stb.)?
Részlet a válaszból: […]szerint az óvodapedagógus-munkakör betölthető konduktor-óvodapedagógusi szakképzettséggel is,b) 33/C. §-ának c) pontja szerint el kell fogadni a konduktori, konduktor-óvodapedagógusi, valamint a konduktor (óvodapedagógus) szakképzettséget tanúsító felsőfokú iskolai oklevelet,c) ezenfelül, a 33/K. § (1) bekezdésének b) pontja alapján óvodapedagógus-munkakörben foglalkoztatható, aki óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkezik, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus-munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett.Mint látható, a szabályok tartalmukat tekintve nem változtak.A felsorolt mesterfokozatú végzettséghez kapcsolódó diplomák az óvodapedagógus-munkakörhöz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4024

3. találat: Szociális segítő besorolása - nincs felmentés a képzettségi követelmény alól

Kérdés: Óvodai iskolai szociális segítő munkakörbe új dolgozót vettünk fel, aki az alábbi végzettségekkel rendelkezik: főiskolai szintű művelődésszervező (2003), szakirányú továbbképzési oklevél szakvizsgázott pedagógus (2005), andragógia mesterképzési szak (2011). A 15/1998. NM rendelet 2. számú melléklete II. részének I. Alapellátások 1/a pontja írja le az óvodai és iskolai szociális segítő munkakörhöz szükséges szakképesítéseket, mely értelmében az alábbi végzettségek elfogadottak a munkakör betöltéséhez: felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus vagy család- és gyermekvédelem szakos pedagógus. Ezek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszicho-pedagógus, okleveles emberierőforrás-tanácsadó, mentálhigiénés, óvodapedagógus, tanító vagy gyógypedagógus szakképzettség fogadható el. Ezt az előírást figyelembe véve, az érintett a szükséges szakképzettséggel nem rendelkezik, ezért is végzi el az iskolai szociális munkás szakirányú továbbképzési szakot. Addig is melyik fizetési osztályba kell besorolnunk a fenti végzettségei alapján? El kell fogadjuk az andragógia egyetemi végzettségét (mely az iskolai szociális munka képzésének feltétele)? Vagy a főiskolai végzettséget kell hogy elfogadjuk, és ha megszerzi a szakirányú továbbképzési szakot (iskolai szociális munkás szak), akkor a G fizetési osztályba kell sorolnunk?
Részlet a válaszból: […]belüli megszerzését. A 15/1998. NM rendelet 157. §-ának (4) bekezdése szerint "a munkáltatói jogkör gyakorlója az e rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítési előírások alól felmentést annak - az intézménnyel a rendelet hatálybalépésekor közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló - személynek adhat, aki öregségi nyugdíjkorhatárát a rendelet hatálybalépésétől számított 10 éven belül tölti be, továbbá annak a nevelőszülőnek, aki az adott szakterületen - nevelőszülőként - legalább 10 éve képesítés nélkül végzett munkát. A képesítési előírások alól felmentés adható az SOS gyermekfaluban legalább 10 éve SOS anyaként foglalkoztatott személynek is". A 257/2000. Korm. rendelet 10. §-ának (1) bekezdése pedig csak a gyermekvédelmi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3596
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Gyakorlati oktató besorolása

Kérdés: Szakképző iskolában foglalkoztatott gyakorlati oktató rendelkezik egy főiskolai szintű szakirányú, műszaki-szakoktató szakképesítéssel, valamint egy olyan, mesterfokozatú tanári diplomával, amelynek szakiránya nem felel meg az általa oktatott szakma szakirányának. A Szakt. 30. §-a szerint a köznevelési törvény végzettségi, képesítési előírásait a szakképzési törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Melyik diploma alapján kell a besorolást elvégezni?
Részlet a válaszból: […]a szakképzés szakirányának megfelelő szakos tanár,- a szakképzés szakirányának megfelelő szakoktató,- a szakképzés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség,- középiskolai végzettség és a szakiránynak megfelelő államilag elismert, legalább középszintű szakképesítés, továbbá legalább öt év, az adott szakiránynak megfelelő szakmai gyakorlat.A Szakt. 31. §-ának kiegészítő szabályai az Nkt. 3. mellékletében foglaltaknál alacsonyabb végzettségi, képzettségi feltételeket határoznak meg, ám ezek csak a gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben részt vevő oktatókra vonatkoznak, a szakképző iskola által foglalkoztatottakra nem. A Szakt. 30. §-ában szereplő rendelkezések, melyek előírják, hogy a szakképző iskolában közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy óraadóként elsősorban pedagógus vagy szakoktatói szakképzettséggel rendelkező gyakorlati oktatót kell alkalmazni, a beiskolázási tervben pedig a pedagógus szakképzettség megszerzését kell prioritásnak tekinteni, nem a besorolással kapcsolatos szabályok. Nem adnak alapot az Nkt. 3. mellékletétől való eltérésre. Nem hivatkozhatók meg tehát azzal összefüggésben sem, hogy nem "szakirányú pedagógus szakképzettség", csak "pedagógus szakképzettség" kifejezést használnak.Jelen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3594
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Munkakör betöltésére jogosító képesítés

Kérdés: Szigorú támogatási szerződéses feltételek alapján autóbusz- és teherautó-vezetőket képzünk. Ahhoz, hogy részt vehessen a képzésben valaki, az alábbi bemeneti feltételeknek kell megfelelnie: alapfokú iskolai végzettség, legalább "B" kategóriára érvényes vezetői engedély, emellett szakmai előképzettségként a 150/2012. Korm. rendelet 1. mellékletének 2.2.5. pontjában meghatározott szakmacsoportokban megszerzett végzettség, ezek között 22. Rendészet, honvédelem és közszolgálat szakmacsoport. Az egyik jelentkezőnk 2018. június 22-én kelt szakgimnáziumi érettségi bizonyítványában az alábbi záradék szerepel: "Jelen érettségi bizonyítvány szakmai érettségi végzettséget tanúsít, továbbá 5259 FEOR-számú Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású (személy- és vagyonőr, segédfelügyelő) munkakör betöltésére képesít." Kérdésünk: a meghatározott előképzettségnek elfogadható-e ez, az érettségi bizonyítványban záradékolt "munkakör betöltésére jogosító képesítés" ún. "szakmai végzettségnek" minősül-e? (Az Szt. 2. §-ának 40. pontja szerint szakmai érettségi végzettség: az Nkt.-ban meghatározott kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakból és a szakközépiskola ágazata szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból álló érettségi vizsgával megszerezhető végzettség, amely az OKJ-ról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint munkakör betöltésére képesít). A záradékban FEOR-számmal meghatározott szakma található munkakörre vonatkozó jogosultsággal, nem OKJ-szám! Kettős tétje van ennek a kérdésnek, a pályázatból nem kerül térítésre a képzés költsége, ha a bemeneti feltételeknek nem felel meg a jelentkező, és nem is vizsgázhat a képzés végén.
Részlet a válaszból: […]felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít, a szakmai érettségi továbbá a szakképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére képesít". A korábban hatályos szöveg szerint a mondat vége így szólt: "...a szakmai érettségi továbbá a szakképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti szakképesítés megszerzését is magában foglalja". Mindebből az a következtetés vonható le, hogy bár munkaviszony létesítésekor a szakérettségi az abban feltüntetett munkakörök betöltéséhez elfogadható, nem tekinthető úgy, mint ami magában foglal egy OKJ-s szakképesítést, szakképzettséget (a törvénymódosítás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3362
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Átirányítás - képesítési akadályokkal

Kérdés: Önkormányzatnál gimnáziumi érettségivel és felsőfokú társadalombiztosítási szakképzettséggel munkaügyi ügyintéző munkakörben van kinevezve egy kolléganő. Pénztároshelyettesi és bérkönyvelési feladatot szeretnének rábízni kinevezésmódosítás nélkül. Sem szakmai tapasztalata, sem szakképzettsége nincs ezekhez a feladatokhoz. Megteheti-e így a munkáltató? Aránytalan sérelemnek minősül-e, ha ezeket a pluszfeladatokat csak a munkaidején túl (mivel saját munkaköre kitölti a munkaidejét) tudná ellátni?
Részlet a válaszból: […]köztisztviselőre nézve - különösen beosztására, korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel - aránytalan sérelemmel nem járhat,- másfelől az átirányítás abban az esetben rendelhető el, ha a másik munkakörbe tartozó feladatellátása megfelel a köztisztviselő végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének.Ez utóbbi feltétel fennállásához vizsgálandó: az átirányított köztisztviselő rendelkezik-e a másik munkakör ellátásához szükséges, adott feladatkörre meghatározott képesítések valamelyikével. A 29/2012. Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza - többek között - a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalában az egyes feladatkörökhöz meghatározott végzettségeket és szakképzettségeket, illetve szakirányú szakképesítéseket. A pénztárosi és bérkönyvelési feladatok a 29/2012. Korm. rendelet 1. mellékletének 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör alá tartoznak, amelynek ellátásához II. besorolási osztályban az alábbi képesítések valamelyike szükséges: gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.A kérdésben foglaltak alapján nem rendelkezik az érintett kolléga gazdasági középiskolai végzettséggel, ezért azt kell megvizsgálni, hogy a társadalombiztosítási ügyintézői szakképzettsége az Országos Képzési Jegyzék[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3250

7. találat: Jegyző és aljegyző - a kinevezés képesítési feltételei

Kérdés: Közös önkormányzati hivatal esetében (a két település 1700, illetve 1900 fős) a jegyző alkalmazásakor a képesítés alóli mentesítést hogyan kell értelmezni, illetve milyen végzettség szükséges a jegyzői álláshely betöltéséhez? Az aljegyző kinevezésének milyen feltételei vannak?
Részlet a válaszból: […]fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, valamintc) legalább két év közigazgatási gyakorlatot szerzett.Az említett feltételek alól a községi önkormányzati képviselő-testület (jelen esetben a Mötv. 56. §-a szerint alakított társult képviselő-testület), illetve a polgármester adhat felmentést a jegyzőnek (ideértve az aljegyzőt is) az alábbi feltételek szerint. A társult képviselő-testület a Kttv. 247. §-ának (2) bekezdése alapján mentesítheti a jegyzőt az a) pont szerinti képesítési feltétel alól, ha a jegyzői kinevezését követő két éven belül az említett képesítés megszerzésére irányuló tanulmányait befejezi. Ha e határidő eredménytelenül eltelik, a jegyző közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik. A társult képviselő-testület részben vagy egészében mentesítheti a jegyzőt a c) pont szerinti gyakorlati idő követelménye alól. A Kttv. 247. §-ának (4) bekezdése alapján a polgármester jogi vagy közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezésétől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3225
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Közterület-felügyelő - képesítési feltételek a kinevezéshez

Kérdés: Köztisztviselőként közterület-felügyelői munkakörbe szeretnénk kinevezni egy jelentkezőt, aki középiskolai végzettséggel (érettségivel) és OKJ-s személy- és vagyonőr szakképesítéssel rendelkezik. A 29/2012. Korm. rendelet 1. mellékletének 30. pontja alapján a közterület-felügyelői feladatkörben II. besorolási osztályban előírt képesítési előírás: közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. A 150/2012. Korm. rendelet 1. mellékletének 451) pontja szerinti a 3286101 azonosító számú személy- és vagyonőr szakképesítés, és 308) pontja szerinti 5286105 azonosító számú közterület-felügyelő szakképesítés is a 22. rendészet, honvédelem és közszolgálat szakmacsoportba tartozik. A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján az OKJ-s személy- és vagyonőr szakképesítés közszolgálati szakképesítésnek minősül-e, és ezzel a szakképesítéssel kinevezhető-e közterület-felügyelőnek a jelentkezőnk?
Részlet a válaszból: […]osztályban közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga szükséges. A kérdés szerinti esetben arra figyelemmel, hogy a kinevezni kívánt köztisztviselő középiskolai végzettséggel rendelkezik, azt kell csak megvizsgálni, hogy a személy- és vagyonőr szakképesítés közszolgálati szakképzettségnek minősül-e. A 29/2012. Korm. rendelet. 2. §-ának (8) bekezdése alapján a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség közszolgálati szakképzettségnek minősül.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3161
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Családsegítők besorolása

Kérdés: Szociális központként működő intézmény vagyunk, egyik szakfeladatunk a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. Februárban - képesített szakember hiányában - felvettem családsegítő munkakörbe egy olyan kollégát, aki alapdiplomáját gazdasági szakon szerezte. Ez a végzettség nem szerepel szakmai rendeletünkben, így felmentést adtam a szakma megszerzéséhez. Kollégám szeretne mentálhigiénés szakemberképzésen részt venni, ezzel szerezve meg a megfelelő végzettséget, hiszen ez már megnevezésre került a 15/1998. NM rendeletben. Jelenleg nem diplomás bért kap, hiszen végzettsége nem felel meg. Van még egy képesítés nélküli kollégám, akit szintén ebbe a munkakörbe neveztem ki, ő érettségivel rendelkezik jelenleg. Még egyikőjük sem folytat szakmai tanulmányokat. Helyes-e, ha a rendelkezésre álló végzettségük alapján sorolom be őket, vagy köteles vagyok nekik diplomás besorolást adni? A másik kérdésem, hogy a mentálhigiénés szakot meghirdető Semmelweis Egyetem alapdiplomával rendelkezők számára ad lehetőséget továbbképzésre, ezek közé sorolta a gazdaságtudományi szakon szerzett okleveleket is. A szociális és gyermekvédelmi ágazatra vonatkozó Kjt. végrehajtási rendelet viszont ezt nem ismeri el. A gazdasági végzettségre épülő mentálhigiénés szakember a szakmai rendeletnek megfelelő lehet-e?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésre olyan - a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű - személy, aki az adott munkakörre kinevezhető lenne, és a közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését. Ugyanakkor a családsegítő munkakör esetén ilyen felmentés adására nem ad lehetőséget a jogszabály.Ettől függetlenül, ami a képzettségi feltétel alóli mentesítéssel dolgozó közalkalmazott besorolását illeti, annak mindig csak a ténylegesen meglévő iskolai végzettség, szakképzettség, szakképesítés képezheti az alapját. Nem végezhető el a besorolás olyan képesítési feltételre alapozva, amelynek a kolléga nem felel meg. A mentesítés ugyanis csak a képzettségi feltétel alól ad eltérési lehetőséget, a besorolási szabály alól nem. A Kjt. 63. §-ának (1) bekezdése alapján a közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek, doktori címnek, tudományos fokozatnak alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik. Hasonlóan rögzíti a besorolási alapelvet az Nkt. 64. §-ának (4) bekezdése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3101

10. találat: Pénztáros képesítési előírása

Kérdés: Az 1583-as kérdéshez kapcsolódóan: Pénztárosi munkakör betöltéséhez (FEOR 4123) jogszabály előír kötelezően középfokú végzettséget, vagy elegendő az alapfokú végzettség?
Részlet a válaszból: […]területén folytatott tevékenységek ellátásához szükséges képesítési feltételeket. Az egyes termékek (pl. élelmiszer, elektromos háztartási cikk, számítógép, építőanyag, ékszer stb.) értékesítése területén a rendelet a tevékenység ellátásához az Országos Képzési Jegyzék szerinti legalacsonyabb szintű, elfogadható szakképesítéseket tünteti fel azzal, hogy - esetenként külön jelölés szerint - a szakiránynak megfelelő más vagy magasabb szintű szakképesítést is el kell fogadni. (Ez egyben azt is jelenti, hogy ha a munkavállaló nem a minimumként meghatározott, hanem annál magasabb szintű szakirányú szakképesítéssel rendelkezik, akkor a bérét is ehhez igazodva kell alakítani: vagyis középszintű szakképesítéssel rendelkezés esetén nem minimálbérre, hanem garantált bérminimumra lesz jogosult ugyanabban a munkakörben, amelyben egy alapfokú szakképesítéssel rendelkező kollégája csak minimálbért keres.)Az értékesítési tevékenységnek csak egyik résztevékenysége a pénztáros által ellátott pénzkezelés; ezt végezheti maga a kereskedő is, de elképzelhető, hogy csak és kizárólag a pénzkezeléssel foglalkozó munkatársat alkalmaznak, aki a termék bemutatásában,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1659