Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott képesítés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Óvodapedagógus munkakör képzettségi feltételei

Kérdés: Óvodapedagógusok esetében az egyetemi végzettség (mesterszak) figyelembe vehető-e a besorolásuknál? Ha igen, milyen mesterszak esetében (fejlesztő pedagógus, okleveles pedagógiatanár és okleveles játék- és szabadidő-szervező tanári végzettség stb.)?
Részlet a válaszból: […]szerint az óvodapedagógus-munkakör betölthető konduktor-óvodapedagógusi szakképzettséggel is,b) 33/C. §-ának c) pontja szerint el kell fogadni a konduktori, konduktor-óvodapedagógusi, valamint a konduktor (óvodapedagógus) szakképzettséget tanúsító felsőfokú iskolai oklevelet,c) ezenfelül, a 33/K. § (1) bekezdésének b) pontja alapján óvodapedagógus-munkakörben foglalkoztatható, aki óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkezik, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus-munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett.Mint látható, a szabályok tartalmukat tekintve nem változtak.A felsorolt mesterfokozatú végzettséghez kapcsolódó diplomák az óvodapedagógus-munkakörhöz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4024

2. találat: Szociális segítő besorolása - nincs felmentés a képzettségi követelmény alól

Kérdés: Óvodai iskolai szociális segítő munkakörbe új dolgozót vettünk fel, aki az alábbi végzettségekkel rendelkezik: főiskolai szintű művelődésszervező (2003), szakirányú továbbképzési oklevél szakvizsgázott pedagógus (2005), andragógia mesterképzési szak (2011). A 15/1998. NM rendelet 2. számú melléklete II. részének I. Alapellátások 1/a pontja írja le az óvodai és iskolai szociális segítő munkakörhöz szükséges szakképesítéseket, mely értelmében az alábbi végzettségek elfogadottak a munkakör betöltéséhez: felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus vagy család- és gyermekvédelem szakos pedagógus. Ezek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszicho-pedagógus, okleveles emberierőforrás-tanácsadó, mentálhigiénés, óvodapedagógus, tanító vagy gyógypedagógus szakképzettség fogadható el. Ezt az előírást figyelembe véve, az érintett a szükséges szakképzettséggel nem rendelkezik, ezért is végzi el az iskolai szociális munkás szakirányú továbbképzési szakot. Addig is melyik fizetési osztályba kell besorolnunk a fenti végzettségei alapján? El kell fogadjuk az andragógia egyetemi végzettségét (mely az iskolai szociális munka képzésének feltétele)? Vagy a főiskolai végzettséget kell hogy elfogadjuk, és ha megszerzi a szakirányú továbbképzési szakot (iskolai szociális munkás szak), akkor a G fizetési osztályba kell sorolnunk?
Részlet a válaszból: […]belüli megszerzését. A 15/1998. NM rendelet 157. §-ának (4) bekezdése szerint "a munkáltatói jogkör gyakorlója az e rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítési előírások alól felmentést annak - az intézménnyel a rendelet hatálybalépésekor közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló - személynek adhat, aki öregségi nyugdíjkorhatárát a rendelet hatálybalépésétől számított 10 éven belül tölti be, továbbá annak a nevelőszülőnek, aki az adott szakterületen - nevelőszülőként - legalább 10 éve képesítés nélkül végzett munkát. A képesítési előírások alól felmentés adható az SOS gyermekfaluban legalább 10 éve SOS anyaként foglalkoztatott személynek is". A 257/2000. Korm. rendelet 10. §-ának (1) bekezdése pedig csak a gyermekvédelmi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3596
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Gyakorlati oktató besorolása

Kérdés: Szakképző iskolában foglalkoztatott gyakorlati oktató rendelkezik egy főiskolai szintű szakirányú, műszaki-szakoktató szakképesítéssel, valamint egy olyan, mesterfokozatú tanári diplomával, amelynek szakiránya nem felel meg az általa oktatott szakma szakirányának. A Szakt. 30. §-a szerint a köznevelési törvény végzettségi, képesítési előírásait a szakképzési törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Melyik diploma alapján kell a besorolást elvégezni?
Részlet a válaszból: […]a szakképzés szakirányának megfelelő szakos tanár,- a szakképzés szakirányának megfelelő szakoktató,- a szakképzés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség,- középiskolai végzettség és a szakiránynak megfelelő államilag elismert, legalább középszintű szakképesítés, továbbá legalább öt év, az adott szakiránynak megfelelő szakmai gyakorlat.A Szakt. 31. §-ának kiegészítő szabályai az Nkt. 3. mellékletében foglaltaknál alacsonyabb végzettségi, képzettségi feltételeket határoznak meg, ám ezek csak a gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben részt vevő oktatókra vonatkoznak, a szakképző iskola által foglalkoztatottakra nem. A Szakt. 30. §-ában szereplő rendelkezések, melyek előírják, hogy a szakképző iskolában közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy óraadóként elsősorban pedagógus vagy szakoktatói szakképzettséggel rendelkező gyakorlati oktatót kell alkalmazni, a beiskolázási tervben pedig a pedagógus szakképzettség megszerzését kell prioritásnak tekinteni, nem a besorolással kapcsolatos szabályok. Nem adnak alapot az Nkt. 3. mellékletétől való eltérésre. Nem hivatkozhatók meg tehát azzal összefüggésben sem, hogy nem "szakirányú pedagógus szakképzettség", csak "pedagógus szakképzettség" kifejezést használnak.Jelen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3594
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Munkakör betöltésére jogosító képesítés

Kérdés: Szigorú támogatási szerződéses feltételek alapján autóbusz- és teherautó-vezetőket képzünk. Ahhoz, hogy részt vehessen a képzésben valaki, az alábbi bemeneti feltételeknek kell megfelelnie: alapfokú iskolai végzettség, legalább "B" kategóriára érvényes vezetői engedély, emellett szakmai előképzettségként a 150/2012. Korm. rendelet 1. mellékletének 2.2.5. pontjában meghatározott szakmacsoportokban megszerzett végzettség, ezek között 22. Rendészet, honvédelem és közszolgálat szakmacsoport. Az egyik jelentkezőnk 2018. június 22-én kelt szakgimnáziumi érettségi bizonyítványában az alábbi záradék szerepel: "Jelen érettségi bizonyítvány szakmai érettségi végzettséget tanúsít, továbbá 5259 FEOR-számú Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású (személy- és vagyonőr, segédfelügyelő) munkakör betöltésére képesít." Kérdésünk: a meghatározott előképzettségnek elfogadható-e ez, az érettségi bizonyítványban záradékolt "munkakör betöltésére jogosító képesítés" ún. "szakmai végzettségnek" minősül-e? (Az Szt. 2. §-ának 40. pontja szerint szakmai érettségi végzettség: az Nkt.-ban meghatározott kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakból és a szakközépiskola ágazata szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból álló érettségi vizsgával megszerezhető végzettség, amely az OKJ-ról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint munkakör betöltésére képesít). A záradékban FEOR-számmal meghatározott szakma található munkakörre vonatkozó jogosultsággal, nem OKJ-szám! Kettős tétje van ennek a kérdésnek, a pályázatból nem kerül térítésre a képzés költsége, ha a bemeneti feltételeknek nem felel meg a jelentkező, és nem is vizsgázhat a képzés végén.
Részlet a válaszból: […]felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít, a szakmai érettségi továbbá a szakképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére képesít". A korábban hatályos szöveg szerint a mondat vége így szólt: "...a szakmai érettségi továbbá a szakképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti szakképesítés megszerzését is magában foglalja". Mindebből az a következtetés vonható le, hogy bár munkaviszony létesítésekor a szakérettségi az abban feltüntetett munkakörök betöltéséhez elfogadható, nem tekinthető úgy, mint ami magában foglal egy OKJ-s szakképesítést, szakképzettséget (a törvénymódosítás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3362
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Átirányítás - képesítési akadályokkal

Kérdés: Önkormányzatnál gimnáziumi érettségivel és felsőfokú társadalombiztosítási szakképzettséggel munkaügyi ügyintéző munkakörben van kinevezve egy kolléganő. Pénztároshelyettesi és bérkönyvelési feladatot szeretnének rábízni kinevezésmódosítás nélkül. Sem szakmai tapasztalata, sem szakképzettsége nincs ezekhez a feladatokhoz. Megteheti-e így a munkáltató? Aránytalan sérelemnek minősül-e, ha ezeket a pluszfeladatokat csak a munkaidején túl (mivel saját munkaköre kitölti a munkaidejét) tudná ellátni?
Részlet a válaszból: […]köztisztviselőre nézve - különösen beosztására, korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel - aránytalan sérelemmel nem járhat,- másfelől az átirányítás abban az esetben rendelhető el, ha a másik munkakörbe tartozó feladatellátása megfelel a köztisztviselő végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének.Ez utóbbi feltétel fennállásához vizsgálandó: az átirányított köztisztviselő rendelkezik-e a másik munkakör ellátásához szükséges, adott feladatkörre meghatározott képesítések valamelyikével. A 29/2012. Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza - többek között - a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalában az egyes feladatkörökhöz meghatározott végzettségeket és szakképzettségeket, illetve szakirányú szakképesítéseket. A pénztárosi és bérkönyvelési feladatok a 29/2012. Korm. rendelet 1. mellékletének 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör alá tartoznak, amelynek ellátásához II. besorolási osztályban az alábbi képesítések valamelyike szükséges: gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.A kérdésben foglaltak alapján nem rendelkezik az érintett kolléga gazdasági középiskolai végzettséggel, ezért azt kell megvizsgálni, hogy a társadalombiztosítási ügyintézői szakképzettsége az Országos Képzési Jegyzék[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3250

6. találat: Jegyző és aljegyző - a kinevezés képesítési feltételei

Kérdés: Közös önkormányzati hivatal esetében (a két település 1700, illetve 1900 fős) a jegyző alkalmazásakor a képesítés alóli mentesítést hogyan kell értelmezni, illetve milyen végzettség szükséges a jegyzői álláshely betöltéséhez? Az aljegyző kinevezésének milyen feltételei vannak?
Részlet a válaszból: […]fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, valamintc) legalább két év közigazgatási gyakorlatot szerzett.Az említett feltételek alól a községi önkormányzati képviselő-testület (jelen esetben a Mötv. 56. §-a szerint alakított társult képviselő-testület), illetve a polgármester adhat felmentést a jegyzőnek (ideértve az aljegyzőt is) az alábbi feltételek szerint. A társult képviselő-testület a Kttv. 247. §-ának (2) bekezdése alapján mentesítheti a jegyzőt az a) pont szerinti képesítési feltétel alól, ha a jegyzői kinevezését követő két éven belül az említett képesítés megszerzésére irányuló tanulmányait befejezi. Ha e határidő eredménytelenül eltelik, a jegyző közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik. A társult képviselő-testület részben vagy egészében mentesítheti a jegyzőt a c) pont szerinti gyakorlati idő követelménye alól. A Kttv. 247. §-ának (4) bekezdése alapján a polgármester jogi vagy közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezésétől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3225
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Közterület-felügyelő - képesítési feltételek a kinevezéshez

Kérdés: Köztisztviselőként közterület-felügyelői munkakörbe szeretnénk kinevezni egy jelentkezőt, aki középiskolai végzettséggel (érettségivel) és OKJ-s személy- és vagyonőr szakképesítéssel rendelkezik. A 29/2012. Korm. rendelet 1. mellékletének 30. pontja alapján a közterület-felügyelői feladatkörben II. besorolási osztályban előírt képesítési előírás: közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. A 150/2012. Korm. rendelet 1. mellékletének 451) pontja szerinti a 3286101 azonosító számú személy- és vagyonőr szakképesítés, és 308) pontja szerinti 5286105 azonosító számú közterület-felügyelő szakképesítés is a 22. rendészet, honvédelem és közszolgálat szakmacsoportba tartozik. A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján az OKJ-s személy- és vagyonőr szakképesítés közszolgálati szakképesítésnek minősül-e, és ezzel a szakképesítéssel kinevezhető-e közterület-felügyelőnek a jelentkezőnk?
Részlet a válaszból: […]osztályban közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga szükséges. A kérdés szerinti esetben arra figyelemmel, hogy a kinevezni kívánt köztisztviselő középiskolai végzettséggel rendelkezik, azt kell csak megvizsgálni, hogy a személy- és vagyonőr szakképesítés közszolgálati szakképzettségnek minősül-e. A 29/2012. Korm. rendelet. 2. §-ának (8) bekezdése alapján a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség közszolgálati szakképzettségnek minősül.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3161
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Családsegítők besorolása

Kérdés: Szociális központként működő intézmény vagyunk, egyik szakfeladatunk a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. Februárban - képesített szakember hiányában - felvettem családsegítő munkakörbe egy olyan kollégát, aki alapdiplomáját gazdasági szakon szerezte. Ez a végzettség nem szerepel szakmai rendeletünkben, így felmentést adtam a szakma megszerzéséhez. Kollégám szeretne mentálhigiénés szakemberképzésen részt venni, ezzel szerezve meg a megfelelő végzettséget, hiszen ez már megnevezésre került a 15/1998. NM rendeletben. Jelenleg nem diplomás bért kap, hiszen végzettsége nem felel meg. Van még egy képesítés nélküli kollégám, akit szintén ebbe a munkakörbe neveztem ki, ő érettségivel rendelkezik jelenleg. Még egyikőjük sem folytat szakmai tanulmányokat. Helyes-e, ha a rendelkezésre álló végzettségük alapján sorolom be őket, vagy köteles vagyok nekik diplomás besorolást adni? A másik kérdésem, hogy a mentálhigiénés szakot meghirdető Semmelweis Egyetem alapdiplomával rendelkezők számára ad lehetőséget továbbképzésre, ezek közé sorolta a gazdaságtudományi szakon szerzett okleveleket is. A szociális és gyermekvédelmi ágazatra vonatkozó Kjt. végrehajtási rendelet viszont ezt nem ismeri el. A gazdasági végzettségre épülő mentálhigiénés szakember a szakmai rendeletnek megfelelő lehet-e?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésre olyan - a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű - személy, aki az adott munkakörre kinevezhető lenne, és a közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését. Ugyanakkor a családsegítő munkakör esetén ilyen felmentés adására nem ad lehetőséget a jogszabály.Ettől függetlenül, ami a képzettségi feltétel alóli mentesítéssel dolgozó közalkalmazott besorolását illeti, annak mindig csak a ténylegesen meglévő iskolai végzettség, szakképzettség, szakképesítés képezheti az alapját. Nem végezhető el a besorolás olyan képesítési feltételre alapozva, amelynek a kolléga nem felel meg. A mentesítés ugyanis csak a képzettségi feltétel alól ad eltérési lehetőséget, a besorolási szabály alól nem. A Kjt. 63. §-ának (1) bekezdése alapján a közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek, doktori címnek, tudományos fokozatnak alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik. Hasonlóan rögzíti a besorolási alapelvet az Nkt. 64. §-ának (4) bekezdése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3101

9. találat: Pénztáros képesítési előírása

Kérdés: Az 1583-as kérdéshez kapcsolódóan: Pénztárosi munkakör betöltéséhez (FEOR 4123) jogszabály előír kötelezően középfokú végzettséget, vagy elegendő az alapfokú végzettség?
Részlet a válaszból: […]területén folytatott tevékenységek ellátásához szükséges képesítési feltételeket. Az egyes termékek (pl. élelmiszer, elektromos háztartási cikk, számítógép, építőanyag, ékszer stb.) értékesítése területén a rendelet a tevékenység ellátásához az Országos Képzési Jegyzék szerinti legalacsonyabb szintű, elfogadható szakképesítéseket tünteti fel azzal, hogy - esetenként külön jelölés szerint - a szakiránynak megfelelő más vagy magasabb szintű szakképesítést is el kell fogadni. (Ez egyben azt is jelenti, hogy ha a munkavállaló nem a minimumként meghatározott, hanem annál magasabb szintű szakirányú szakképesítéssel rendelkezik, akkor a bérét is ehhez igazodva kell alakítani: vagyis középszintű szakképesítéssel rendelkezés esetén nem minimálbérre, hanem garantált bérminimumra lesz jogosult ugyanabban a munkakörben, amelyben egy alapfokú szakképesítéssel rendelkező kollégája csak minimálbért keres.)Az értékesítési tevékenységnek csak egyik résztevékenysége a pénztáros által ellátott pénzkezelés; ezt végezheti maga a kereskedő is, de elképzelhető, hogy csak és kizárólag a pénzkezeléssel foglalkozó munkatársat alkalmaznak, aki a termék bemutatásában,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1659