Keresés eredménye

20 találat a megadott külföldön végzett munka tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Nemzetközi gépjárművezetőt megillető bér külföldi munkavégzés esetén
Kérdés: Milyen és mennyi bérre, illetve más juttatásra jogosult a nemzetközi gépkocsivezető? Megilleti-e az a mértékű bér és napidíj, amit a külföldi országok dolgozói kapnak, ha a munkáját folyamatosan csak az állampolgárságán kívüli országokban végzi?
Részlet a válaszból: […]munkavállalónak minősül, mivel munkáját korlátozott ideig egy, a szokásos munkavégzése szerinti tagállamon (ez jellemzően a munkáltató letelepedése szerinti tagállam, ami a kérdés szerinti esetben Magyarország) kívüli tagállam területén végzi [96/71/EK irányelv 2. cikk (1) bek.]. Az ilyen munkavégzés esetén annak a tagállamnak, amelynek területén a munkavégzés történik, a legalacsonyabb munkabérre (minimális bérszintre) vonatkozó jogszabályait alkalmazni kell a munkavállalóra, amennyiben azok rendelkezései kedvezőbbek a számára, mint a szokásos munkavégzési hely szerinti tagállam legalacsonyabb munkabért meghatározó jogszabályai [96/71/EK irányelv 3. cikk (1)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3144
2. találat: Külföldi kiküldetés - napidíj, rendkívüli munkavégzés és pihenőidő
Kérdés: Polgármesteri hivatalnál dolgozó köztisztviselő külföldi kiküldetésével kapcsolatos a kérdésünk. Az 5/2-es munkarendben dolgozó köztisztviselő csütörtök reggeltől vasárnap esti hazaérkezéséig kiküldetésben vett részt egy hivatalos rendezvényen egy EU-tagállamban. Ebben az esetben minden napra jár neki a napidíj? Mennyi a napidíj maximális és minimális összege? Mi van abban az esetben, ha ebédet kap mindennap? A csütörtök-pénteki illetményén kívül szombatra, illetve vasárnapra rendkívüli munkavégzés alapján kell az illetményét elszámolni? Amennyiben vasárnap érkezik haza, hétfőn mehet dolgozni pihenőnap kiadása nélkül? Hétköznapra eső munkaszüneti napon (márc. 15.) külföldi kiküldetést (13 óra utazással együtt) teljesítő köztisztviselő részére milyen juttatásokat kell számfejteni?
Részlet a válaszból: […]illetve vacsorában, továbbá - ha részére a napidíj teljes összegét előre kifizették - a kiküldetés befejező időpontját követő öt munkanapon belül vissza kell fizetnie a meghatározott összeget. A napidíjon felül a Kttv. 54. §-ának (6) bekezdése alapján a munkáltató köteles a köztisztviselő számára megfizetni a kiküldetés során felmerülő szükséges és igazolt többletköltségeit, ilyenek lehetnek tipikusan az utazási és szállásköltségek.Ezen túlmenően a kérdés szerinti, a szombati és vasárnapi rendezvényen való részvétel rendkívüli munkavégzésnek minősül, figyelemmel arra, hogy a köztisztviselőt a munkaidő-beosztásától eltérő munkaidőben foglalkoztatták a kiküldetése alatt. A rendkívüli munkavégzés ellentételezése a Kttv. 98. §-ának (1) bekezdése alapján általános[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2938
3. találat: Kiküldetési napidíjak fuvarozóknál
Kérdés: Fuvarozással foglalkozó társaság munkavállalóinak munkaszerződésében a csak belföldön fuvart teljesítők esetében Magyarország területét, külföldre is fuvarozók esetében Európa területét jelöltük meg. A csak belföldön fuvarozók esetén el kell számolnunk a 3000 Ft-os napidíjat a napi 6 órát meghaladó távollét esetén? Az ügyvezető (főállású társas vállalkozói jogviszonya esetén) külföldre történő fuvarozása esetén a napi 60 euró napidíj elszámolható adó- és járulékmentesen?
Részlet a válaszból: […]napidíjátalány 3000 forint, feltéve hogy a munkáltató a kiküldetésre nem alkalmazza a havi átalány lehetőségét, és a kiküldetés többletköltségeire tekintettel más juttatást nem ad (437/2015. Korm. rendelet 5. §). A kiküldetés fogalma itt az Szja-tv. rendelkezéseire épül, amely szerint kiküldetés a munkáltató által elrendelt hivatali, üzleti utazás. Ez független attól, hogy munkajogi szempontból a nagyobb földrajzi egységként megjelölt munkavégzési helyen belül történő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2796
4. találat: Tájékoztatás külföldi kiküldetés esetén
Kérdés: Van-e valamilyen teendő, ha egy munkavállalónk külföldi kiküldetésben több mint tizenöt napot dolgozik Németországban az anyacégünknél? Szükséges-e valamilyen további írásbeli tájékoztatás, szerződésmódosítás részére?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségen túlmenően - a munkavállalót írásban tájékoztatni kell a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról, a pénzbeli és a természetbeni juttatásokról, a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről, továbbá a hazatérésre irányadó szabályokról. A tájékoztatást legkésőbb a külföldre való kiutazást megelőző hét nappal korábban kell megtenni (Mt. 47. §). Ezt az írásos tájékoztatót szükséges elkészíteni.Felhívjuk a figyelmet,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2625
5. találat: Napidíj külföldi kiküldetésnél
Kérdés: Ritkán előforduló, de hétvégi utazást is magában foglaló külföldi kiküldetések esetén kötelező-e a külföldi napidíj fizetése? Ha kötelező és vasárnap utazik, 15 euró fizetése a praktikus, és ez esetben nem kell tételesen elszámolnia, ez fedezi az étkezést és például a parkolás költségeit is? Az egyébként munkanapnak minősülő hétköznapokra pedig (5/2-es munkaidő-beosztással) a munkabéren felül fizethető vagy fizetendő a napidíj összege is? A külföldi napidíjat meg kell fizetni a gépkocsivezető/szállító munkakörben dolgozó munkavállalónak is a munkabéren felül?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2575
6. találat: Külföldi kiküldetésben töltött munkaszüneti nap elszámolása
Kérdés: Néhány havibéres munkatársunk az október 23-i hosszú hétvégét külföldön töltötte, betanulási célú kiküldetésben. Elegendő erre a napra "kiküldetést" írni a munkaidő-nyilvántartásba? Hogyan kell nekik elszámolni az október 23-i napot, ha egyébként a tanfolyam ezen a napon is tartott, kitöltve a napi nyolcórás munkaidőt?
Részlet a válaszból: […]kiküldetésről lenne szó. A nyilvántartandó adatok köre ugyanis független attól, hogy a munkavállaló a munkaszerződése szerinti munkahelyén dolgozik, vagy éppen kiküldetést teljesít (Mt. 134. §). Annak feltüntetése, hogy e napon a munkavállaló kiküldetésben volt, viszont még kevés, ebben az esetben is szükséges a munkaidő kezdetét és végét megjelölni.Havibéres díjazás esetén önmagában a munkaszüneti napra külön díjazás a munkavállalónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2463
7. találat: Jogválasztás lehetősége külföldön végzett munka esetén
Kérdés: Cégünket bővíteni szeretnénk, és úgy néz ki, hogy sikerül szereznünk Máltán megrendelést. Ehhez azonban szükségünk lesz egy új munkavállalóra, aki hosszabb időre, legalább két évre kitelepül, és onnan végzi a munkáját. Ilyen esetben ennek a munkavállalónak a munkaszerződésére alkalmazhatjuk a magyar jogot, vagy keresnünk kell egy helyi jogászt, aki a máltai munkajog szerint elkészíti a szerződést?
Részlet a válaszból: […]szerződésre azon ország joga az irányadó, ahol vagy - ennek hiányában - ahonnan a munkavállaló a szerződés teljesítéseként rendszerint a munkáját végzi. A rendszerinti munkavégzés helye szerinti országon nem változtat, ha a munkavállalót ideiglenesen egy másik országban foglalkoztatják [Róma I. rendelet 8. cikk (2) bek.].Ha az alkalmazandó jogot a fentiek alapján nem lehet meghatározni, a szerződésre azon telephely szerinti ország joga az irányadó, ahol a munkavállalót alkalmazták [Róma I. 8. cikk (3) bek.]. Ha azonban a körülmények összessége arra utal, hogy a munkaszerződés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2385
8. találat: Külföldi kiküldetésről szóló munkáltatói döntés vitathatósága
Kérdés: A 2035. és 2036. számon közölt kérdéshez kapcsolódva: a munkavállaló a vásár speciális jellege miatt érvényesítheti-e a két munkavégzés között részére járó 11 óra pihenőidejét (kötelező jellegű fogadás, kötelező jellegű üzleti vacsora stb.)? Hogyan kell fogadni azt a munkáltatói álláspontot, hogy akinek ez nem tetszik, az ne utazzon külföldre, és elképzelhető, hogy a jövőben a jogait érvényesítő munkavállaló a külföldi utazásokból "kimarad"? A viszonylag komplikált hazautazás, valamint a pihenőnapok igénybevétele miatt a munkavállaló az Mt. 6. §-ának (3) bekezdésére hivatkozva kezdeményezheti-e, hogy a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján vegye figyelembe?
Részlet a válaszból: […]kezdve a munkavállaló jelenléte már nem kötelező -, és ettől az időponttól kell számítani a napi egybefüggő pihenőidőt.A munkáltató szabadon, mérlegelési jogkörében dönthet arról, hogy kinek rendel el kiküldetést, és kit foglalkoztat egyéb módon. A mérlegelés során meghozott döntése csak abban az esetben vitatható, a munkáltató mérlegelési jogkörében hozott döntésével szembeni igény abban az esetben érvényesíthető, ha a munkáltató a döntésének kialakítására irányadó szabályokat megsértette [Mt. 285. § (3) bek.]. Ilyen lehet, ha a munkáltató azért nem küldi ki a munkavállalót külföldre, mert a dolgozó a jogait kívánta érvényesíteni - ez a munkáltatói magatartás ugyanis a rendeltetésszerű joggyakorlás [Mt. 7. § (1) bek.][…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2037
9. találat: Munkavégzés minősítése külföldi kiküldetésnél
Kérdés: A 2035. számon közölt kérdéshez kapcsolódva: ha a munkavállaló a vásár jellegéből adódóan 2014. október 23-án - amely munkaszüneti napnak számít - kénytelen munkát végezni, a munkaszüneti napra vonatkozó díjazás illeti-e meg? Ha a munkavállaló a 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet szerint 2014. október 18-án, szombaton - amely munkanapnak számít - munkát végez, akkor hogyan kell minősítenünk az utazás napjának számító 2014. október 24-ét? A munkavállaló a vásár speciális jellege miatt a napi 8 órai munkavégzés mellett kötelezhető-e úgy napi 12 órai munkavégzésre, hogy az adott területen a munkáltató nem alkalmaz munkaidőkeretet? Jogos érvelés-e az, hogy munkaidőkeret hiányában a napi 8 órai munkaidőt meghaladó munkavégzés rendkívüli munkavégzésnek számít?
Részlet a válaszból: […]amelynek mértéke - eltérő megállapodás hiányában - az alapbér 100%-a [Mt. 140. § (2) bek.]. A kérdésben hivatkozott 33/2013. NGM rendelet hatálya kötelező jelleggel azokra a munkavállalókra terjed ki, akik általános munkarendben kerülnek foglalkoztatásra; azon munkavállalók munkarendje, akik egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgoznak - ami feltétele a munkaszüneti napi munkavégzésnek - a rendeletben foglaltaktól eltérően is meghatározható (33/2013. NGM rendelet 3. §). Ebben az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2036
10. találat: Külföldi kiküldetés szabályai - az utazás tartamának minősítése
Kérdés: A munkáltatónál több munkavállalót 2014. október 20-24-e között munkakörükkel összefüggésben külföldi vásáron való részvételre küldenek ki. A hazautazás 2014. október 24-én a késő éjszakai órákban történik Bécsbe, ahonnan személygépkocsival 2014. október 25-én a hajnali órákban érkeznek meg lakóhelyükre Dunaújvárosba. Jól tudom-e azt a szabályt, hogy a külföldi kiküldetésnél sem tekintendő munkaidőnek az utazási idő, azaz sem az odautazás, sem a hazautazás idejére a kiküldetésben részt vevő munkavállaló díjazásra nem tarthat igényt? Utazási időnek minősül-e az a speciális eset, hogy a munkavállaló repülőgépe 2014. október 24-én, pénteken - amely pihenőnapnak számít - Bécsben száll le, és onnan még kb. 4 óra éjszakai utazás után 2014. október 25-én, szombaton - amely pihenőnapnak számít - ér a lakóhelyére?
Részlet a válaszból: […]történő utazás tartama [Mt. 86. § (3) bek. b) pont]. Ez a szabály a kiküldetés miatt megváltozott munkavégzési helyre is irányadó, azaz a munkavállalónak ilyen esetben még munkaidő előtt, illetve majd munkaidő után kell utaznia; akkor is, ha az utazási idő tartama ezzel megnő, vagy az utazása éppen pihenőnapjára esik. Ennek objektív korlátját az képezi, ha a munkavállaló számára ténylegesen nem megvalósítható az utazás úgy, hogy a munkaidő kezdetére odaérjen (például megfelelő tömegközlekedés hiányában).Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a munkáltató a munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2035
| 1 - 10 | 11 - 20 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés