Versenyvizsga - mindig feltétele a szakvizsgára bocsátásnak?

Kérdés: Az egyik köztisztviselőnk a kinevezését még a versenyvizsga-kötelezettség hatálybalépése előtt, 2009 januárjában kapta, így számára a kinevezésében alapvizsgát írtunk elő. A köztisztviselő a kinevezésében foglaltak szerint közigazgatási alapvizsgát tett. Mivel elérte a megfelelő szolgálati időt, bejelentettük közigazgatási szakvizsgára. Mielőtt elmenne szakvizsgázni, kell-e tennie versenyvizsgát is, vagy elég, hogy megvan az alapvizsgája? További kérdésünk, hogy van egy kollégánk, akinek a közszolgálati jogviszonya még 2007 áprilisában keletkezett, és az akkor hatályos szabályok szerint jogi végzettsége folytán mentesült az alapvizsga-kötelezettség teljesítése alól. Esetében, ha közigazgatási szakvizsgát szeretne tenni, akkor azt további (versenyvizsga) vizsgakötelezettség nélkül megteheti-e?
Részlet a válaszából: […] ...2009. december 1-je előtt került sor - mint jelenesetben is -, részére közigazgatási alapvizsgát kellett előírni. Kollégájukat aközigazgatási versenyvizsga letételére vonatkozó kötelezettség nem terheli. Azalapvizsga teljesítését követően a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.

Ügykezelő köztisztviselői kinevezése - kell-e versenyvizsga?

Kérdés: Egyik ügykezelő kollégánknak köztisztviselői kinevezést szeretnénk adni, mert megszerezte az ahhoz szükséges felsőfokú végzettséget. Kérdésem, hogy a kinevezés módosítása esetén kell-e versenyvizsgát tennie, ha 7 éve dolgozik nálunk, vagy a fennálló jogviszonyára tekintettel mentesül a versenyvizsga letétele alól? Ha kell tennie versenyvizsgát, akkor annak költségét a munkáltatónak meg kell téríteni a köztisztviselő számára?
Részlet a válaszából: […] ...közigazgatási versenyvizsga 2009. december 1-jével ateljes köztisztviselői karra vonatkozóan általános alkalmazási feltétellé, aköztisztviselői kinevezés feltételévé vált [Ktv. 7. § (1) bekezdés]. Ezenidőpont után az ügykezelő esetében a kinevezés módosítására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.
Kapcsolódó címke:

Átsorolás és a versenyvizsga-tételi kötelezettség

Kérdés: Köztisztviselőnk több mint 30 éves köztisztviselői jogviszony után megszerezte felsőfokú végzettségét. A záróvizsga-bizottság 2009. XI. 30-án kelt határozata alapján 2009. XII. 18-án megkapta diplomáját, amelyet a következő napon bemutatott a munkáltatónak. Mégsem sorolták át I. besorolási osztályba, mert véleményük szerint ehhez versenyvizsga kell. Nem vezetői pozícióban, több mint 30 éves közszolgálati jogviszony után II.-ból I. besorolási osztályba történő átsoroláshoz kell-e versenyvizsgát tennie a köztisztviselőnek?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 26. § (2) bekezdése szerint a köztisztviselő I.besorolási osztályba csak akkor sorolható, ha a feladatkörére előírt szakirányúfelsőfokú iskolai végzettséget szerzett. A 126/2009. Korm. rendelet 3. § (4)bekezdésének 2009. december 19-én hatályos rendelkezése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Átsoroláshoz kell-e versenyvizsga?

Kérdés: Több kollégánk felsőfokú végzettséget szerzett, van, akivel még tanulmányi szerződést is kötöttünk. Befejezték főiskolai tanulmányaikat, a II-ből az I. besorolási osztályba szeretnénk őket átsorolni. Az átsoroláshoz kell-e versenyvizsgát tenniük a köztisztviselőknek, ha megvan az ötéves közigazgatási gyakorlatuk?
Részlet a válaszából: […] ...kinevezetést,megbízást kapott. Ez esetben, ha a köztisztviselő rendelkezett legalább 5 évesközigazgatási gyakorlattal, mentesült a közigazgatási versenyvizsga letételealól.Február 15-étől a Ktv. 26. § (2) bekezdése alapján történőátsorolás esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Versenyvizsga díjának megtérítése

Kérdés: Az egyik kollégánkat ügyintéző II-ből ügyintéző I-be soroljuk át, mivel megszerezte a megfelelő képesítést. A köztisztviselő letette a versenyvizsgát is. Kérdésünk, hogy a versenyvizsgáról szóló kormányrendelet 3. § (4) bekezdése alapján - az I. besorolási osztályba történő átsorolásra tekintettel - versenyvizsga letételére kötelezett köztisztviselő részére is vissza kell-e térítenie a munkáltatónak a vizsgadíjat?
Részlet a válaszából: […] A közigazgatásiversenyvizsga vizsgaköltségét a Ktv. 10/C. § (2) bekezdése alapján a vizsgázóviseli. A köztisztviselői kinevezést, vezetői megbízást, illetve kinevezéstkapott vizsgázó versenyvizsgadíját - ide nem értve a megismételt versenyvizsgadíját - a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.
Kapcsolódó címke:

Versenyvizsga - december 1. után a jegyzőnek, ha ismét jegyző lesz?

Kérdés: Jegyzőként dolgozom már évek óta. Most egy másik településen megpályáztam ugyancsak a jegyzői állást. A pályázati kiírásban szerepel, hogy a pályázónak kell versenyvizsga a jegyzői kinevezéshez. Kérdésem, hogy ha van közigazgatási szakvizsgám és jogi szakvizsgám is, akkor is feltétele-e a kinevezésnek a versenyvizsga?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a pályázatérvényességének feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen a pályázat benyújtásánakidőpontjában eredményes közigazgatási versenyvizsgával. A Ktvm. 42. §-akimondja, hogy a 2007. július 15-én közszolgálati jogviszonyban állóknál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 21.
Kapcsolódó címke:

Áthelyezés és köztisztviselői versenyvizsga

Kérdés: Közalkalmazottként dolgozó áthelyezéssel kerülne kinevezésre a polgármesteri hivatalba. Az áthelyezéssel kapcsolatos megállapodás még csak most kezdődött, így várhatóan december közepén történhet meg köztisztviselői kinevezése. Áthelyezés esetén pályáznia nem kell, azonban felmerült, hogy kell-e versenyvizsgát tennie. Mikor járunk el helyesen, ha alapvizsgára kötelezzük, vagy ha versenyvizsgára?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmazási feltételeket határozzameg - és a 10/C. § (1) bekezdése alapján köztisztviselői kinevezést csak azkaphat, aki eredményes közigazgatási versenyvizsgát tett.A Ktvm. 44. §-a rendelkezik arról, hogy aki 2007. július15-ét követően, de még a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 30.

Átsorolás és a versenyvizsga

Kérdés: Ügyintéző II. besorolású köztisztviselő kolléganőnk nemsokára megszerzi a diplomáját, és a Ktv. alapján átsorolnánk ügyintéző I.-be. Úgy gondoljuk, hogy nem kell közigazgatási versenyvizsgát tennie, mivel már több mint öt éve dolgozik nálunk, azonban ebben a kérdésben megoszlanak a vélemények a hivatalunkban. Kell-e a kolléganőnknek versenyvizsgát tennie?
Részlet a válaszából: […] ...történő besoroláshoz felsőszintű versenyvizsga szükséges. A Ktvm. 40. §(3) bekezdésében megállapítottak alapján a közigazgatási versenyvizsgáravonatkozó rendelkezéseket 2009. december 1-jétől kell alkalmazni. A fentiekalapján ahhoz, hogy egy II...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 30.

Határozott idejű jogviszony és a versenyvizsga

Kérdés: Egyik kolléganőnk GYES-re ment, és a helyére határozott időre szeretnénk felvenni addig valakit. Először csak egyéves határozott időre létesítenénk jogviszonyt, így nem kellene pályáztatni az állást sem, ami meggyorsítaná a felvételt. Kérdés, hogy határozott idejű köztisztviselői kinevezés esetén is követelmény-e, hogy a jelentkezőnek legyen közigazgatási versenyvizsgája?
Részlet a válaszából: […] ...cselekvőképes - a 10. § (4)-(7)bekezdésében, a 10/A. § (7) bekezdésében foglaltak, valamint ügykezelőifeladatkör kivételével -, közigazgatási versenyvizsgával és legalábbközépiskolai végzettséggel, ügykezelői feladatkörre legalább...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 30.
Kapcsolódó címke:

Versenyvizsga - a vezetőnek is le kell tennie?

Kérdés: Egy központi államigazgatási szervnél dolgozom köztisztviselőként, vezetői megbízással rendelkezem, melyet idén április elsején kaptam. A személyzetisünk már beosztott közigazgatási szakvizsgára, az alapvizsga alól mentesültem igazgatásszervezői képesítésem alapján. Kollégám a szabályok változása folytán elbizonytalanodott, nem tudja, kell-e versenyvizsgát is tennem a szakvizsga mellett. Arra hivatkozik, hogy a versenyvizsga esetében nincs olyan végzettség, amely önmagában mentesítene a vizsga alól, ahogyan az korábban az alapvizsga esetében volt, és ami alapján én is mentesültem annak letétele alól. Szerinte, mivel július 1-jétől a vezetői megbízás feltétele a versenyvizsga, ezért most nekem azt is le kell tennem. Kell-e versenyvizsgát tennem?
Részlet a válaszából: […] ...közigazgatási versenyvizsga intézményét a Ktvm. vezettebe. A Ktvm. 40. § (3) bekezdése alapján a versenyvizsgára vonatkozó előírásokata központi államigazgatási szervek vezetőire, azok területi és helyi szerveinekvezetőire, valamint a közigazgatási hivatalok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 9.
1
2