Versenyvizsga – mindig feltétele a szakvizsgára bocsátásnak?

Kérdés: Az egyik köztisztviselőnk a kinevezését még a versenyvizsga-kötelezettség hatálybalépése előtt, 2009 januárjában kapta, így számára a kinevezésében alapvizsgát írtunk elő. A köztisztviselő a kinevezésében foglaltak szerint közigazgatási alapvizsgát tett. Mivel elérte a megfelelő szolgálati időt, bejelentettük közigazgatási szakvizsgára. Mielőtt elmenne szakvizsgázni, kell-e tennie versenyvizsgát is, vagy elég, hogy megvan az alapvizsgája? További kérdésünk, hogy van egy kollégánk, akinek a közszolgálati jogviszonya még 2007 áprilisában keletkezett, és az akkor hatályos szabályok szerint jogi végzettsége folytán mentesült az alapvizsga-kötelezettség teljesítése alól. Esetében, ha közigazgatási szakvizsgát szeretne tenni, akkor azt további (versenyvizsga) vizsgakötelezettség nélkül megteheti-e?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 25. § (8) bekezdése alapján közigazgatási szakvizsgátaz az I. besorolási osztályba sorolt köztisztviselő tehet, aki közigazgatásiversenyvizsgát tett, vagy az alól mentesült, közigazgatási szervnél szerzettlegalább kétéves gyakorlattal rendelkezik, és részt vett a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.

Ügykezelő köztisztviselői kinevezése – kell-e versenyvizsga?

Kérdés: Egyik ügykezelő kollégánknak köztisztviselői kinevezést szeretnénk adni, mert megszerezte az ahhoz szükséges felsőfokú végzettséget. Kérdésem, hogy a kinevezés módosítása esetén kell-e versenyvizsgát tennie, ha 7 éve dolgozik nálunk, vagy a fennálló jogviszonyára tekintettel mentesül a versenyvizsga letétele alól? Ha kell tennie versenyvizsgát, akkor annak költségét a munkáltatónak meg kell téríteni a köztisztviselő számára?
Részlet a válaszából: […] A közigazgatási versenyvizsga 2009. december 1-jével ateljes köztisztviselői karra vonatkozóan általános alkalmazási feltétellé, aköztisztviselői kinevezés feltételévé vált [Ktv. 7. § (1) bekezdés]. Ezenidőpont után az ügykezelő esetében a kinevezés módosítására,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.

Átsorolás és a versenyvizsga-tételi kötelezettség

Kérdés: Köztisztviselőnk több mint 30 éves köztisztviselői jogviszony után megszerezte felsőfokú végzettségét. A záróvizsga-bizottság 2009. XI. 30-án kelt határozata alapján 2009. XII. 18-án megkapta diplomáját, amelyet a következő napon bemutatott a munkáltatónak. Mégsem sorolták át I. besorolási osztályba, mert véleményük szerint ehhez versenyvizsga kell. Nem vezetői pozícióban, több mint 30 éves közszolgálati jogviszony után II.-ból I. besorolási osztályba történő átsoroláshoz kell-e versenyvizsgát tennie a köztisztviselőnek?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 26. § (2) bekezdése szerint a köztisztviselő I.besorolási osztályba csak akkor sorolható, ha a feladatkörére előírt szakirányúfelsőfokú iskolai végzettséget szerzett. A 126/2009. Korm. rendelet 3. § (4)bekezdésének 2009. december 19-én hatályos rendelkezése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Átsoroláshoz kell-e versenyvizsga?

Kérdés: Több kollégánk felsőfokú végzettséget szerzett, van, akivel még tanulmányi szerződést is kötöttünk. Befejezték főiskolai tanulmányaikat, a II-ből az I. besorolási osztályba szeretnénk őket átsorolni. Az átsoroláshoz kell-e versenyvizsgát tenniük a köztisztviselőknek, ha megvan az ötéves közigazgatási gyakorlatuk?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 26. § (2) bekezdése kimondja, hogy a köztisztviselőI. besorolási osztályba csak akkor sorolható, ha a feladatkörére előírtszakirányú felsőfokú iskolai végzettséget szerzett. Az e bekezdés alapján I.besorolási osztályba történő besoroláshoz felsőszintű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Versenyvizsga díjának megtérítése

Kérdés: Az egyik kollégánkat ügyintéző II-ből ügyintéző I-be soroljuk át, mivel megszerezte a megfelelő képesítést. A köztisztviselő letette a versenyvizsgát is. Kérdésünk, hogy a versenyvizsgáról szóló kormányrendelet 3. § (4) bekezdése alapján – az I. besorolási osztályba történő átsorolásra tekintettel – versenyvizsga letételére kötelezett köztisztviselő részére is vissza kell-e térítenie a munkáltatónak a vizsgadíjat?
Részlet a válaszából: […] A közigazgatásiversenyvizsga vizsgaköltségét a Ktv. 10/C. § (2) bekezdése alapján a vizsgázóviseli. A köztisztviselői kinevezést, vezetői megbízást, illetve kinevezéstkapott vizsgázó versenyvizsgadíját – ide nem értve a megismételt versenyvizsgadíját – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.

Versenyvizsga – december 1. után a jegyzőnek, ha ismét jegyző lesz?

Kérdés: Jegyzőként dolgozom már évek óta. Most egy másik településen megpályáztam ugyancsak a jegyzői állást. A pályázati kiírásban szerepel, hogy a pályázónak kell versenyvizsga a jegyzői kinevezéshez. Kérdésem, hogy ha van közigazgatási szakvizsgám és jogi szakvizsgám is, akkor is feltétele-e a kinevezésnek a versenyvizsga?
Részlet a válaszából: […] A Ktvm. 40. § (3) bekezdése, valamint a Ktv. 10/C. § (1)bekezdése alapján 2009. december 1-jétől új köztisztviselői kinevezést, vezetőikinevezést, megbízást csak az kaphat, aki eredményes közigazgatásiversenyvizsgával rendelkezik. A Ktv. 10. § (11) bekezdése szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 21.

Áthelyezés és köztisztviselői versenyvizsga

Kérdés: Közalkalmazottként dolgozó áthelyezéssel kerülne kinevezésre a polgármesteri hivatalba. Az áthelyezéssel kapcsolatos megállapodás még csak most kezdődött, így várhatóan december közepén történhet meg köztisztviselői kinevezése. Áthelyezés esetén pályáznia nem kell, azonban felmerült, hogy kell-e versenyvizsgát tennie. Mikor járunk el helyesen, ha alapvizsgára kötelezzük, vagy ha versenyvizsgára?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 25. § (2) bekezdés b) pont, 2. alpontja alapján aközalkalmazotti jogviszony megszüntethető áthelyezéssel a Kjt. és a Ktv.hatálya alá tartozó munkáltatók között. A Ktv. 10. § (3) bekezdésében foglaltakszerint nem kell a pályázati eljárást lefolytatni, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 30.

Átsorolás és a versenyvizsga

Kérdés: Ügyintéző II. besorolású köztisztviselő kolléganőnk nemsokára megszerzi a diplomáját, és a Ktv. alapján átsorolnánk ügyintéző I.-be. Úgy gondoljuk, hogy nem kell közigazgatási versenyvizsgát tennie, mivel már több mint öt éve dolgozik nálunk, azonban ebben a kérdésben megoszlanak a vélemények a hivatalunkban. Kell-e a kolléganőnknek versenyvizsgát tennie?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 26. § (2) bekezdése szerint a köztisztviselő I.besorolási osztályba csak akkor sorolható, ha a feladatkörére előírt szakirányúfelsőfokú iskolai végzettséget szerzett. A 126/2009. Korm. rendelet 3. § (4)bekezdése kimondja: az I. besorolási osztályba a Ktv. 26....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 30.

Határozott idejű jogviszony és a versenyvizsga

Kérdés: Egyik kolléganőnk GYES-re ment, és a helyére határozott időre szeretnénk felvenni addig valakit. Először csak egyéves határozott időre létesítenénk jogviszonyt, így nem kellene pályáztatni az állást sem, ami meggyorsítaná a felvételt. Kérdés, hogy határozott idejű köztisztviselői kinevezés esetén is követelmény-e, hogy a jelentkezőnek legyen közigazgatási versenyvizsgája?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 10. § (1) bekezdése alapján köztisztviselői kinevezéscsak pályázat útján adható. Ez alól teremt kivételt a Ktv. 10. § (3) bekezdése,amely alapján a pályázatra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók az egyévet meg nem haladó határozott idejű jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 30.

Versenyvizsga – a vezetőnek is le kell tennie?

Kérdés: Egy központi államigazgatási szervnél dolgozom köztisztviselőként, vezetői megbízással rendelkezem, melyet idén április elsején kaptam. A személyzetisünk már beosztott közigazgatási szakvizsgára, az alapvizsga alól mentesültem igazgatásszervezői képesítésem alapján. Kollégám a szabályok változása folytán elbizonytalanodott, nem tudja, kell-e versenyvizsgát is tennem a szakvizsga mellett. Arra hivatkozik, hogy a versenyvizsga esetében nincs olyan végzettség, amely önmagában mentesítene a vizsga alól, ahogyan az korábban az alapvizsga esetében volt, és ami alapján én is mentesültem annak letétele alól. Szerinte, mivel július 1-jétől a vezetői megbízás feltétele a versenyvizsga, ezért most nekem azt is le kell tennem. Kell-e versenyvizsgát tennem?
Részlet a válaszából: […] A közigazgatási versenyvizsga intézményét a Ktvm. vezettebe. A Ktvm. 40. § (3) bekezdése alapján a versenyvizsgára vonatkozó előírásokata központi államigazgatási szervek vezetőire, azok területi és helyi szerveinekvezetőire, valamint a közigazgatási hivatalok vezetőire...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 9.
1
2