Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott közigazgatási versenyvizsga tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Versenyvizsga - mindig feltétele a szakvizsgára bocsátásnak?

Kérdés: Az egyik köztisztviselőnk a kinevezését még a versenyvizsga-kötelezettség hatálybalépése előtt, 2009 januárjában kapta, így számára a kinevezésében alapvizsgát írtunk elő. A köztisztviselő a kinevezésében foglaltak szerint közigazgatási alapvizsgát tett. Mivel elérte a megfelelő szolgálati időt, bejelentettük közigazgatási szakvizsgára. Mielőtt elmenne szakvizsgázni, kell-e tennie versenyvizsgát is, vagy elég, hogy megvan az alapvizsgája? További kérdésünk, hogy van egy kollégánk, akinek a közszolgálati jogviszonya még 2007 áprilisában keletkezett, és az akkor hatályos szabályok szerint jogi végzettsége folytán mentesült az alapvizsga-kötelezettség teljesítése alól. Esetében, ha közigazgatási szakvizsgát szeretne tenni, akkor azt további (versenyvizsga) vizsgakötelezettség nélkül megteheti-e?
Részlet a válaszból: […]kinevezést kap, közigazgatási alapvizsgára kötelezett, kinevezését követő egy éven belül közigazgatási alapvizsgát köteles tenni, kivéve ha ezen időpontig az alapvizsga alól a Ktv. e törvény hatálybalépésekor hatályos szabályai szerint mentesül. A fentiekre tekintettel, amennyiben a köztisztviselő kinevezésére 2009. december 1-je előtt került sor - mint jelen esetben is -, részére közigazgatási alapvizsgát kellett előírni. Kollégájukat a közigazgatási versenyvizsga letételére vonatkozó kötelezettség nem terheli. Az alapvizsga teljesítését követően a köztisztviselő szakvizsgára bocsátható, amennyiben a Ktv. 25. § (8) bekezdésében foglalt egyéb feltételeknek is megfelel. A másik kollégájukkal kapcsolatos kérdés esetében a köztisztviselő 2007 áprilisában kapott kinevezést. A közigazgatási alapvizsga-kötelezettség teljesítése alól a Ktv. ekkor hatályos 25. § (3) bekezdése alapján, állam- és jogtudományi doktori képesítésére tekintettel mentesült. A közigazgatási szakvizsga letételének az alapvizsga teljesítése, vagy a kötelezettség alóli mentesülés volt az előfeltétele. Az alapvizsga helyébe lépő közigazgatási versenyvizsga bevezetésével a szakvizsgára bocsátás feltételei is megváltoztak. A Ktv. jelenleg hatályos 25. § (8) bekezdése szerint közigazgatási szakvizsgát az az I. besorolási osztályba sorolt köztisztviselő tehet, aki közigazgatási versenyvizsgát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 705

2. találat: Ügykezelő köztisztviselői kinevezése - kell-e versenyvizsga?

Kérdés: Egyik ügykezelő kollégánknak köztisztviselői kinevezést szeretnénk adni, mert megszerezte az ahhoz szükséges felsőfokú végzettséget. Kérdésem, hogy a kinevezés módosítása esetén kell-e versenyvizsgát tennie, ha 7 éve dolgozik nálunk, vagy a fennálló jogviszonyára tekintettel mentesül a versenyvizsga letétele alól? Ha kell tennie versenyvizsgát, akkor annak költségét a munkáltatónak meg kell téríteni a köztisztviselő számára?
Részlet a válaszból: […]február 15-től hatályos 21. § (1) bekezdése szerint a legalább ötéves közigazgatási gyakorlat megléte mentesít a közigazgatási versenyvizsga letétele alól. A közigazgatási gyakorlat fogalma alatt a 126/2009. Korm. rendelet 2. § c) pontja értelmében a Ktv. 72. § (7) bekezdése szerinti gyakorlatot kell érteni. E rendelkezés szerint közigazgatási gyakorlatnak kell tekinteni a közigazgatási szervnél, illetve annak jogelőd szervénél közszolgálati jogviszonyban, államigazgatási munkaviszonyban töltött időt, valamint a Bibó István Közigazgatási Ösztöndíj teljes időtartamát, tekintet nélkül arra, hogy a jogviszony folyamatosan fennállt-e vagy sem. A fenti jogszabályhelyek alapján, ha az ügykezelő rendelkezik legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal, akkor a köztisztviselői kinevezéshez előírt versenyvizsga-tételi kötelezettség alól mentesül, vagyis azt a köztisztviselői kinevezéséhez nem kell teljesítenie. A közigazgatási versenyvizsga költségét a Ktv. 10/C. § (2) bekezdése szerint a vizsgázó viseli. A köztisztviselői kinevezést, vezetői megbízást, illetve kinevezést kapott vizsgázó versenyvizsga díját - ide nem értve a megismételt versenyvizsga díját[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 692
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Átsorolás és a versenyvizsga-tételi kötelezettség

Kérdés: Köztisztviselőnk több mint 30 éves köztisztviselői jogviszony után megszerezte felsőfokú végzettségét. A záróvizsga-bizottság 2009. XI. 30-án kelt határozata alapján 2009. XII. 18-án megkapta diplomáját, amelyet a következő napon bemutatott a munkáltatónak. Mégsem sorolták át I. besorolási osztályba, mert véleményük szerint ehhez versenyvizsga kell. Nem vezetői pozícióban, több mint 30 éves közszolgálati jogviszony után II.-ból I. besorolási osztályba történő átsoroláshoz kell-e versenyvizsgát tennie a köztisztviselőnek?
Részlet a válaszból: […]a kötelezettség alóli mentesítésre vonatkozó szabályai 2010-től változtak. A Ktv. 26. § (2) bekezdése január 1-jétől kimondja, hogy az e bekezdés alapján I. besorolási osztályba történő besoroláshoz felsőszintű versenyvizsga szükséges. A 126/2009. Korm. rendeletből pedig kikerült ez a szabály, hiszen a törvényben foglalt rendelkezés kormányrendeleti szinten történő megismétlése szükségtelen. Ugyanakkor a 126/2009. Korm. rendelet versenyvizsga alóli mentesülésre vonatkozó szabályai is módosultak 2010. február 15-étől. E rendelkezés alapján mentesül a versenyvizsga letétele alól az, aki legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik [21. § (1) bekezdés]. A Ktv. 72. § (7) bekezdése határozza meg, hogy mit kell közigazgatási gyakorlat alatt érteni, e rendelkezés szerint közigazgatási gyakorlatnak kell tekinteni a közigazgatási szervnél, illetve annak jogelőd szervénél közszolgálati jogviszonyban, államigazgatási munkaviszonyban töltött időt, valamint a Bibó István Közigazgatási Ösztöndíj teljes időtartamát tekintet nélkül arra, hogy a jogviszony folyamatosan fennállt-e vagy sem. A fentiek alapján a kérdésbeli esetben 30 év köztisztviselői jogviszony fennállása esetén 2009. december 19-én az akkor hatályos szabályok alapján a köztisztviselő átsorolásához a köztisztviselőnek versenyvizsgával kellett rendelkeznie. Erre tekintettel a munkáltató versenyvizsga megléte nélkül nem sorolhatta[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 652

4. találat: Átsoroláshoz kell-e versenyvizsga?

Kérdés: Több kollégánk felsőfokú végzettséget szerzett, van, akivel még tanulmányi szerződést is kötöttünk. Befejezték főiskolai tanulmányaikat, a II-ből az I. besorolási osztályba szeretnénk őket átsorolni. Az átsoroláshoz kell-e versenyvizsgát tenniük a köztisztviselőknek, ha megvan az ötéves közigazgatási gyakorlatuk?
Részlet a válaszból: […]mentesítéseket rendeletben határozza meg. A 126/2009. Korm. rendelet 21. § és 23. § (3) bekezdése tartalmazza a versenyvizsga letétele alóli mentesítéseket, a 21. §-a február 15-ével módosult. Ennek következtében az említett jogszabályhely rögzíti: mentesül a versenyvizsga letétele alól az, aki legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik. E mentesülés vonatkozik az átsorolás esetére is. A korábban hatályos szabályozás 5 éves mentesülési szabálya csak arra az esetre vonatkozott, ha a köztisztviselő jogviszonya fennállása alatt vezetői kinevezetést, megbízást kapott. Ez esetben, ha a köztisztviselő rendelkezett legalább 5 éves közigazgatási gyakorlattal, mentesült a közigazgatási versenyvizsga letétele alól. Február 15-étől a Ktv. 26. § (2) bekezdése alapján történő átsorolás esetében a köztisztviselő mentesül a közigazgatási versenyvizsga letétele[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 637

5. találat: Versenyvizsga díjának megtérítése

Kérdés: Az egyik kollégánkat ügyintéző II-ből ügyintéző I-be soroljuk át, mivel megszerezte a megfelelő képesítést. A köztisztviselő letette a versenyvizsgát is. Kérdésünk, hogy a versenyvizsgáról szóló kormányrendelet 3. § (4) bekezdése alapján - az I. besorolási osztályba történő átsorolásra tekintettel - versenyvizsga letételére kötelezett köztisztviselő részére is vissza kell-e térítenie a munkáltatónak a vizsgadíjat?
Részlet a válaszból: […]a megismételt versenyvizsga díját - a munkáltató megtéríti. A 126/2009. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján, illetve a Ktv. 2010. január 1-jétől hatályos 26. § (2) bekezdése értelmében - az I. besorolási osztályba történő átsorolásra tekintettel - versenyvizsga letételére kötelezett köztisztviselő a versenyvizsgát közszolgálati jogviszonya fennállása alatt teljesíti, a besorolási osztály megváltozása miatt kinevezésmódosításra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 614
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Versenyvizsga - december 1. után a jegyzőnek, ha ismét jegyző lesz?

Kérdés: Jegyzőként dolgozom már évek óta. Most egy másik településen megpályáztam ugyancsak a jegyzői állást. A pályázati kiírásban szerepel, hogy a pályázónak kell versenyvizsga a jegyzői kinevezéshez. Kérdésem, hogy ha van közigazgatási szakvizsgám és jogi szakvizsgám is, akkor is feltétele-e a kinevezésnek a versenyvizsga?
Részlet a válaszból: […]eredményes közigazgatási versenyvizsgával. A Ktvm. 42. §-a kimondja, hogy a 2007. július 15-én közszolgálati jogviszonyban állóknál a jogviszony fenntartásához nem feltétel a közigazgatási versenyvizsga. Továbbá a Ktvm. 43. és 44. §-a rögzíti, hogy a versenyvizsga-kötelezettség hatálybalépésnek időpontjáig az új kinevezést kapott köztisztviselők alapvizsgára kötelezettek. A Ktv. 14. § (4) bekezdése - a kinevezés módosításának szabályozásakor - kimondja, hogy ha a jegyző jogviszonyának fennállása alatt másik jegyzői állás betöltésére irányuló eredményes pályázatot nyújtott be, és közszolgálati jogviszonyát - erre tekintettel - közös megegyezéssel szüntette meg, a jogviszonya megszüntetésének jogkövetkezményeire az áthelyezés szabályait kell megfelelően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. december 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 544
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Határozott idejű jogviszony és a versenyvizsga

Kérdés: Egyik kolléganőnk GYES-re ment, és a helyére határozott időre szeretnénk felvenni addig valakit. Először csak egyéves határozott időre létesítenénk jogviszonyt, így nem kellene pályáztatni az állást sem, ami meggyorsítaná a felvételt. Kérdés, hogy határozott idejű köztisztviselői kinevezés esetén is követelmény-e, hogy a jelentkezőnek legyen közigazgatási versenyvizsgája?
Részlet a válaszból: […]általános alkalmazási feltételeket a Ktv. 7. § (1) bekezdésében állapítja meg. E rendelkezés szerint közszolgálati jogviszony büntetlen előéletű, cselekvőképes - a 10. § (4)-(7) bekezdésében, a 10/A. § (7) bekezdésében foglaltak, valamint ügykezelői feladatkör kivételével -, közigazgatási versenyvizsgával és legalább középiskolai végzettséggel, ügykezelői feladatkörre legalább középszintű szakképesítéssel rendelkező magyar állampolgárral létesíthető és tartható fenn. Továbbá a Ktv. 10/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy köztisztviselői kinevezést, vezetői megbízást, vezetői kinevezést csak az kaphat, aki eredményes közigazgatási versenyvizsgát tett. A Ktvm. 41. §-a kimondja, hogy az általános alkalmazási feltételek közé beemelt versenyvizsgára vonatkozó rendelkezést a köztisztviselőkre 2009. december 1-jétől kell alkalmazni. A fentiek alapján a Ktv. az általános alkalmazási feltételek tekintetében nem tesz különbséget a határozott, illetve a határozatlan időre létesített közszolgálati jogviszony között,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 521
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Átsorolás és a versenyvizsga

Kérdés: Ügyintéző II. besorolású köztisztviselő kolléganőnk nemsokára megszerzi a diplomáját, és a Ktv. alapján átsorolnánk ügyintéző I.-be. Úgy gondoljuk, hogy nem kell közigazgatási versenyvizsgát tennie, mivel már több mint öt éve dolgozik nálunk, azonban ebben a kérdésben megoszlanak a vélemények a hivatalunkban. Kell-e a kolléganőnknek versenyvizsgát tennie?
Részlet a válaszból: […]26. § (2) bekezdése alapján történő besoroláshoz felsőszintű versenyvizsga szükséges. A Ktvm. 40. § (3) bekezdésében megállapítottak alapján a közigazgatási versenyvizsgára vonatkozó rendelkezéseket 2009. december 1-jétől kell alkalmazni. A fentiek alapján ahhoz, hogy egy II. besorolási osztályba tartozó köztisztviselőt I. besorolási osztályba lehessen átsorolni december 1-jétől - a megfelelő szakirányú felsőfokú iskolai végzettség megszerzése mellett -, felsőszintű közigazgatási versenyvizsgával kell rendelkeznie. Az átsorolásra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 520

9. találat: Áthelyezés és köztisztviselői versenyvizsga

Kérdés: Közalkalmazottként dolgozó áthelyezéssel kerülne kinevezésre a polgármesteri hivatalba. Az áthelyezéssel kapcsolatos megállapodás még csak most kezdődött, így várhatóan december közepén történhet meg köztisztviselői kinevezése. Áthelyezés esetén pályáznia nem kell, azonban felmerült, hogy kell-e versenyvizsgát tennie. Mikor járunk el helyesen, ha alapvizsgára kötelezzük, vagy ha versenyvizsgára?
Részlet a válaszból: […]és a 10/C. § (1) bekezdése alapján köztisztviselői kinevezést csak az kaphat, aki eredményes közigazgatási versenyvizsgát tett. A Ktvm. 44. §-a rendelkezik arról, hogy aki 2007. július 15-ét követően, de még a közigazgatási versenyvizsga-kötelezettség hatálybalépése előtt (2009. december 1-jét megelőzően) vezetői megbízást, kinevezést, köztisztviselői kinevezést kap, közigazgatási alapvizsgára kötelezett, melyet a kinevezését követő egy éven belül köteles letenni, kivéve ha ezen időpontig az alapvizsga alól a Ktv. - a Ktvm. hatálybalépésekor hatályos - szabályai szerint mentesül. Ha vizsgakötelezettségét ez idő alatt nem teljesíti, vagy az idézett szabály szerint nem mentesül, közszolgálati jogviszonya megszűnik. Így a jelenleg közalkalmazottként dolgozó kolléganő köztisztviselői kinevezésére pályázati eljárás lefolytatása nélkül sor kerülhet, azonban mivel várhatóan december[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 519

10. találat: Versenyvizsga - a vezetőnek is le kell tennie?

Kérdés: Egy központi államigazgatási szervnél dolgozom köztisztviselőként, vezetői megbízással rendelkezem, melyet idén április elsején kaptam. A személyzetisünk már beosztott közigazgatási szakvizsgára, az alapvizsga alól mentesültem igazgatásszervezői képesítésem alapján. Kollégám a szabályok változása folytán elbizonytalanodott, nem tudja, kell-e versenyvizsgát is tennem a szakvizsga mellett. Arra hivatkozik, hogy a versenyvizsga esetében nincs olyan végzettség, amely önmagában mentesítene a vizsga alól, ahogyan az korábban az alapvizsga esetében volt, és ami alapján én is mentesültem annak letétele alól. Szerinte, mivel július 1-jétől a vezetői megbízás feltétele a versenyvizsga, ezért most nekem azt is le kell tennem. Kell-e versenyvizsgát tennem?
Részlet a válaszból: […]köztisztviselői kinevezést kap, a kinevezését követő egy éven belül közigazgatási alapvizsgát köteles tenni, kivéve ha ezen időpontig az alapvizsga alól a Ktv. e törvény hatálybalépésekor hatályos szabályai szerint mentesült. Ha ezen kötelezettségét ez idő alatt nem teljesíti, közszolgálati jogviszonya megszűnik. A közigazgatási alapvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó hivatalos kiküldetés időtartama. A fenti jogszabályhelyek alapján vezetői megbízást 2009. július 1-jétől csak az kaphat, aki közigazgatási versenyvizsgával rendelkezik. Azonban Ön a vezetői megbízást ezen időpont előtt kapta, így nem versenyvizsgát, hanem alapvizsgát kellene tennie. Az alapvizsga teljesítése alól azonban végzettsége folytán [a korábban hatályban volt Ktv. 25. § (6) bekezdése alapján] mentesül. Megjegyzem, a személyzetis kollégának abban igaza van, hogy a versenyvizsgánál egy adott végzettség, képzettség nem mentesít a vizsga letételének kötelezettsége alól, mint ahogyan arra korábban az alapvizsga esetében lehetőség volt. A Ktv. 31. § (2) bekezdése értelmében vezetői megbízást, kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, versenyvizsgával jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljes körű mentesítéssel rendelkező köztisztviselő kaphat. Vezetői megbízást, kinevezést közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 508
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést