Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott kölcsönzött munkavállaló tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Versenytilalmi megállapodás - kölcsönzött munkavállalóval

Kérdés: Az egyik kölcsönvevőnk versenytilalmi megállapodást kötött a munkavállalónkkal (a tudtunk nélkül), melynek ellenértékét velünk számfejtetné. Jól gondoljuk, hogy ő nem köthet megállapodást a munkavállalónkkal, mivel velünk van jogviszonya, mi pedig szintén nem tudunk kötni megállapodást a kölcsönvevő tevékenységére vonatkozóan? Szóba jöhet-e esetleg háromoldalú versenytilalmi megállapodás?
Részlet a válaszból: […]alapján a munkaerő-kölcsönzés során a munkáltatói jogokat a kölcsönbe adó és a kölcsönvevő megosztva gyakorolja, mindezt részben az Mt. határozza meg. Így a munkaviszony-létesítés és -megszüntetés a kölcsönbe adó hatáskörébe tartozik, a munka irányítása a kölcsönvevő joga és kötelezettsége. Miután a versenytilalmi megállapodás az Mt. szerint a munkaviszonyhoz kapcsolódó megállapodás, és miután a munkajogviszony a kölcsönbe adó és a munkavállaló között áll fenn, a versenytilalmi megállapodás a kölcsönvevővel nem köthető. Így háromoldalú megállapodás sem köthető, hiszen a kölcsönvevő nem alanya a munkaviszonynak.Az Mt. 216. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján érvénytelen a megállapodás, amely a munkaviszony megszűnését vagy megszüntetését követően a kölcsönvevővel való jogviszony-létesítési tilalmat vagy korlátozást ír elő. A kölcsönvevővel megkötendő versenytilalmi megállapodás vélhetően a kölcsönvevő versenytársainál történő munkaviszony-létesítést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3683

2. találat: Kölcsönzött munkavállaló ellenőrzése

Kérdés: A kiközvetített munkavállalót miért nem ellenőrzik? Munkaidőben céges eszközökkel, gépekkel "fusimunkát" végez. Ha ki is megy a területre, csak kb. 2-3 órára, és ez már hónapok óta így zajlik.
Részlet a válaszból: […]jöhető felmondással vagy azonnali hatályú felmondással ugyanis csak a kölcsönbe adó élhet [Mt. 217. § (1) bek.]. Egyéb hátrányos jogkövetkezmény kiszabására (hátrányos jogkövetkezményre) pedig csak kollektív szerződés, ennek hiányában munkaszerződés alapján kerülhet sor (Mt. 56. §). Ha a kölcsönvevő kollektív szerződése rendelkezik is a hátrányos jogkövetkezményről, az a kölcsönzött munkavállalóra nem alkalmazható, hiszen nem áll annak hatálya alatt. A kollektív szerződés hatálya ugyanis csak az azt megkötő munkáltatóval munkaviszonyban lévőkre terjed ki, márpedig a kölcsönzött munkavállaló nem áll munkaviszonyban a kölcsönvevővel [Mt. 279. § (3) bek.].A munkaszerződést is a kölcsönbe adó köti meg a munkavállalóval, hátrányos jogkövetkezményt tehát ez alapján sem alkalmazhat a kölcsönvevő, csak a kölcsönbe adó. A munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén (pl. fusizás, munkaidő le nem töltése) így a kölcsönvevő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3233

3. találat: Kölcsönzött munkavállalók az üzemi tanács választásánál

Kérdés: A munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalóinkat figyelembe kell-e vennünk az üzemi tanácsi választáson, az üzemi tanács taglétszámának meghatározása során, illetve a szavazásra, tisztség betöltésére jogosult személyek körében?
Részlet a válaszból: […]hogy a munkavállalók fentiek szerint meghatározott létszáma miként alakul [Mt. 237. § (1) bek.]. Az üzemitanács-választás tehát a munkáltatónál munkaviszonyban álló munkavállalók létszámán alapul. Tekintettel arra, hogy a kölcsönzött munkavállaló és a kölcsönvevő között nincs munkaviszony, és a kölcsönvevő a kölcsönzött munkavállalókkal szemben a törvény erejénél fogva nem minősül munkáltatónak a kollektív jogok gyakorlása vonatkozásában [Mt. 218. § (4) bek.], ezért a kölcsönzött munkavállalókat az üzemi tanács megalakításánál nem kell figyelembe venni.Üzemi tanácstaggá az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki - az újonnan alakult munkáltatót kivéve - legalább hat hónapja a munkáltatóval munkaviszonyban áll, és az adott telephelyen dolgozik [Mt. 238. § (1) bek.]. Az üzemi tanács tagjának választására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2694

4. találat: Munkaidőkeret - eltérő időtartam a kölcsönzött és a kölcsönvevő saját munkavállalóira

Kérdés: Cégünk munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozik. Nincs kollektív szerződésünk, jelenleg hathavi munkaidőkeretet alkalmazunk, több műszakos munkarendben foglalkoztatjuk a munkavállalókat. A kölcsönvevő cégnél viszont van kollektív szerződés, amely a kölcsönbe vett munkavállalókra nem érvényes, és ők éves munkaidőkeretet határoznak meg. Eddig a kölcsönzött munkavállalóknál fél­évente történt a munkaidő elszámolása, a kölcsönvevő cég saját állományánál pedig évente. De a kölcsönvevő cég ragaszkodik ahhoz, hogy a kölcsönzött munkavállalóknál is évente történjen a munkaidő-elszámolás, vagyis a mi cégünk is éves munkaidőkeretet alkalmazzon. Meghatározhatunk-e mi is éves munkaidőkeretet, hiszen a munkaidő-beosztás a kölcsönvevő cég feladata? Hogyan tudunk eleget tenni a megbízó cég igényeinek, ha nem kívánunk kollektív szerződést kötni a jövőben sem?
Részlet a válaszból: […]279. § (1) és (3) bek.]. A kölcsönzött munkavállaló a kölcsönbe adóval áll munkaviszonyban [Mt. 214. §], ezért a kölcsönvevőnél hatályos kollektív szerződés rá nem alkalmazandó. Ez alól csak abban a körben van kivétel, amikor az egyenlő bánásmód követelményére tekintettel kell a kölcsönvevő kollektív szerződését alkalmazni a kölcsönzött munkavállalókra is, az alapvető munka- és foglalkoztatási feltételek vonatkozásában (Mt. 219. §.)A munkaidőkeret tartamára vonatkozó kikötés azonban nem vonható ebbe a körbe, már csak azért sem, mert a hosszabb munkaidőkeret hátrányosabb a munkavállalóra. Az említett szabály viszont éppen a kölcsönzött munkavállalók munkafeltételeinek javítását célozza (legalább az alapvető munka- és foglalkoztatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2240

5. találat: Egyszerűsített foglalkoztatás keretében kölcsönzött munkavállaló bejelentése

Kérdés: Kölcsönzött munkavállalókat alkalmazunk, akik alkalmi munkavégzés keretében dolgoznak nálunk. A kölcsönbeadótól rendszeresen megkapjuk a munkavállalók adatait, annak érdekében, hogy az Art. szerinti bejelentést teljesítsük. Véleményünk szerint viszont ezt a foglalkoztatást nem kell bejelenteni, hiszen az alkalmi munka lényege éppen az, hogy eseti jelleggel, egy-egy napokra áll munkaviszonyban a munkavállaló. Ha a kölcsönvevőnek is teljesítenie kellene a bejelentési kötelezettséget, akkor ezzel épp az alkalmi kikölcsönzéshez kötődő előnyök szűnnének meg. Kérem véleményüket a kérdésben!
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatásra vonatkozó külön törvény, az Efotv. szabályait együttesen kell alkalmazni.Az Art. szabályai szerint a kölcsönvevő az állami adóhatósághoz bejelenti a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás- megkezdése napját megelőző napon, de legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét - ennek hiányában természetes személyazonosító adatait és lakcímét -, valamint a kölcsönbeadó nevét és adószámát, és a foglalkoztatás megkezdésének napját,- befejezése napját követő napon a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét, valamint a kölcsönbeadó nevét és adószámát,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2160

6. találat: Kölcsönzöttek rendkívüli munkaideje nyilvántartás nélkül

Kérdés: Munkaerő-kölcsönző cég vagyunk, és a kölcsönvevő cég a jelenléti ívre nem hajlandó a túlórát fölvezetni, hanem külön e-mailben közli. Mennyire szabályos ez, és esetleges munkaügyi ellenőrzés során kit marasztalnak el?
Részlet a válaszból: […]feltüntetésével is vezethető [Mt. 134. § (1)-(3) bek.].A munkaidő-nyilvántartás körében nem előírás, hogy egy dokumentumon belül történjen meg valamennyi adat feltüntetése - azaz például az előre közölt munkaidő-beosztás mellé külön íven is fel lehet tüntetni a rendkívüli munkavégzés elrendelését. Ilyen esetben is naprakésznek kell lennie a nyilvántartásnak, és legkésőbb hó végén mindkét félnek igazolnia kell a nyilvántartás helyességét. Önmagában az, hogy a kölcsönvevő egy e-mailben megküldi a kölcsönbe­adónak a rendkívüli munkavégzésre vonatkozó adatokat, nem megfelelő, mivel hiányzik a munkavállalói visszaigazolás arra vonatkozóan, hogy ezek az adatok helyesek. Ez tehát nem felel meg a törvény által előírt nyilvántartási kötelezettségnek.A kikölcsönzés tartama alatt a munkaidővel és pihenőidővel, ezek nyilvántartásával kapcsolatos, a munkáltatót megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket a kölcsönvevő gyakorolja és teljesíti [Mt. 218. § (4) bek. c) pont]. Ettől megállapodás útján el lehet térni, akár a kölcsönbeadó is minősülhet munkáltatónak a munkaidőre vonatkozó szabályok betartása körében. A munkaügyi ellenőrzés során egy szabály megtartását annál a munkáltatónál kell vizsgálni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1693