Versenytilalmi megállapodás - kölcsönzött munkavállalóval

Kérdés: Az egyik kölcsönvevőnk versenytilalmi megállapodást kötött a munkavállalónkkal (a tudtunk nélkül), melynek ellenértékét velünk számfejtetné. Jól gondoljuk, hogy ő nem köthet megállapodást a munkavállalónkkal, mivel velünk van jogviszonya, mi pedig szintén nem tudunk kötni megállapodást a kölcsönvevő tevékenységére vonatkozóan? Szóba jöhet-e esetleg háromoldalú versenytilalmi megállapodás?
Részlet a válaszából: […] ...történő munkaviszony-létesítést korlátozná, így megítélésünk szerint ez a rendelkezés is kizárja a kölcsönvevő és a hozzá kikölcsönzött munkavállaló közti versenytilalmi megállapodás érvényes megkötését. E szabály alapján egyébként ilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 26.

Kölcsönzött munkavállaló ellenőrzése

Kérdés: A kiközvetített munkavállalót miért nem ellenőrzik? Munkaidőben céges eszközökkel, gépekkel "fusimunkát" végez. Ha ki is megy a területre, csak kb. 2-3 órára, és ez már hónapok óta így zajlik.
Részlet a válaszából: […] ...kölcsönvevőt megilleti a kölcsönzött munkavállaló feletti ellenőrzési és utasítási jog, míg a kölcsönbe adó csak a kikölcsönzések elrendelésére jogosult, közvetlenül munkavégzést előírni nem [Mt. 214. § (1) bek., 218. § (4) bek.]. Míg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 16.

Kölcsönzött munkavállalók az üzemi tanács választásánál

Kérdés: A munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalóinkat figyelembe kell-e vennünk az üzemi tanácsi választáson, az üzemi tanács taglétszámának meghatározása során, illetve a szavazásra, tisztség betöltésére jogosult személyek körében?
Részlet a válaszából: […] ...bek.]. Az üzemitanács-választás tehát a munkáltatónál munkaviszonyban álló munkavállalók létszámán alapul. Tekintettel arra, hogy a kölcsönzött munkavállaló és a kölcsönvevő között nincs munkaviszony, és a kölcsönvevő a kölcsönzött munkavállalókkal szemben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 8.

Munkaidőkeret - eltérő időtartam a kölcsönzött és a kölcsönvevő saját munkavállalóira

Kérdés: Cégünk munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozik. Nincs kollektív szerződésünk, jelenleg hathavi munkaidőkeretet alkalmazunk, több műszakos munkarendben foglalkoztatjuk a munkavállalókat. A kölcsönvevő cégnél viszont van kollektív szerződés, amely a kölcsönbe vett munkavállalókra nem érvényes, és ők éves munkaidőkeretet határoznak meg. Eddig a kölcsönzött munkavállalóknál fél­évente történt a munkaidő elszámolása, a kölcsönvevő cég saját állományánál pedig évente. De a kölcsönvevő cég ragaszkodik ahhoz, hogy a kölcsönzött munkavállalóknál is évente történjen a munkaidő-elszámolás, vagyis a mi cégünk is éves munkaidőkeretet alkalmazzon. Meghatározhatunk-e mi is éves munkaidőkeretet, hiszen a munkaidő-beosztás a kölcsönvevő cég feladata? Hogyan tudunk eleget tenni a megbízó cég igényeinek, ha nem kívánunk kollektív szerződést kötni a jövőben sem?
Részlet a válaszából: […] ...hatálya a kollektív szerződést kötő munkáltatóval munkaviszonyban álló munkavállalóra terjed ki [Mt. 279. § (1) és (3) bek.]. A kölcsönzött munkavállaló a kölcsönbe adóval áll munkaviszonyban [Mt. 214. §], ezért a kölcsönvevőnél hatályos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 16.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében kölcsönzött munkavállaló bejelentése

Kérdés: Kölcsönzött munkavállalókat alkalmazunk, akik alkalmi munkavégzés keretében dolgoznak nálunk. A kölcsönbeadótól rendszeresen megkapjuk a munkavállalók adatait, annak érdekében, hogy az Art. szerinti bejelentést teljesítsük. Véleményünk szerint viszont ezt a foglalkoztatást nem kell bejelenteni, hiszen az alkalmi munka lényege éppen az, hogy eseti jelleggel, egy-egy napokra áll munkaviszonyban a munkavállaló. Ha a kölcsönvevőnek is teljesítenie kellene a bejelentési kötelezettséget, akkor ezzel épp az alkalmi kikölcsönzéshez kötődő előnyök szűnnének meg. Kérem véleményüket a kérdésben!
Részlet a válaszából: […] ...napját [Art. 17. § (17) bek.].Az Art. nem tartalmaz szabályt arra vonatkozóan, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás keretében kölcsönzött munkavállalót miként kell bejelenteni. Ebből következően az ilyen munkavállalót ugyanúgy kell bejelenteni, mint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 15.

Kölcsönzöttek rendkívüli munkaideje nyilvántartás nélkül

Kérdés: Munkaerő-kölcsönző cég vagyunk, és a kölcsönvevő cég a jelenléti ívre nem hajlandó a túlórát fölvezetni, hanem külön e-mailben közli. Mennyire szabályos ez, és esetleges munkaügyi ellenőrzés során kit marasztalnak el?
Részlet a válaszából: […] ...ki a kölcsönbeadóra és a kölcsönvevőre.Lényeges továbbá, hogy amennyiben munkaügyi ellenőrzés során azt állapítják meg, hogy a kölcsönzött munkavállaló részére nem került kifizetésre a rendkívüli munkaidő ellenértéke, akkor annak kifizetésére minden esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 8.