Keresés eredménye

5 találat a megadott kölcsönzött munkavállaló tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Kölcsönzött munkavállaló ellenőrzése
Kérdés: A kiközvetített munkavállalót miért nem ellenőrzik? Munkaidőben céges eszközökkel, gépekkel "fusimunkát" végez. Ha ki is megy a területre, csak kb. 2-3 órára, és ez már hónapok óta így zajlik.
Részlet a válaszból: […](hátrányos jogkövetkezményre) pedig csak kollektív szerződés, ennek hiányában munkaszerződés alapján kerülhet sor (Mt. 56. §). Ha a kölcsönvevő kollektív szerződése rendelkezik is a hátrányos jogkövetkezményről, az a kölcsönzött munkavállalóra nem alkalmazható, hiszen nem áll annak hatálya alatt. A kollektív szerződés hatálya ugyanis csak az azt megkötő munkáltatóval munkaviszonyban lévőkre terjed ki, márpedig a kölcsönzött munkavállaló nem áll munkaviszonyban a kölcsönvevővel [Mt. 279. § (3) bek.].A munkaszerződést is a kölcsönbe adó köti meg a munkavállalóval, hátrányos jogkövetkezményt tehát ez alapján sem alkalmazhat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3233
2. találat: Kölcsönzött munkavállalók az üzemi tanács választásánál
Kérdés: A munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalóinkat figyelembe kell-e vennünk az üzemi tanácsi választáson, az üzemi tanács taglétszámának meghatározása során, illetve a szavazásra, tisztség betöltésére jogosult személyek körében?
Részlet a válaszból: […]munkáltatónál munkaviszonyban álló munkavállalók létszámán alapul. Tekintettel arra, hogy a kölcsönzött munkavállaló és a kölcsönvevő között nincs munkaviszony, és a kölcsönvevő a kölcsönzött munkavállalókkal szemben a törvény erejénél fogva nem minősül munkáltatónak a kollektív jogok gyakorlása vonatkozásában [Mt. 218. § (4) bek.], ezért a kölcsönzött munkavállalókat az üzemi tanács megalakításánál nem kell figyelembe venni.Üzemi tanácstaggá az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki - az újonnan alakult munkáltatót kivéve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2694
3. találat: Munkaidőkeret - eltérő időtartam a kölcsönzött és a kölcsönvevő saját munkavállalóira
Kérdés: Cégünk munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozik. Nincs kollektív szerződésünk, jelenleg hathavi munkaidőkeretet alkalmazunk, több műszakos munkarendben foglalkoztatjuk a munkavállalókat. A kölcsönvevő cégnél viszont van kollektív szerződés, amely a kölcsönbe vett munkavállalókra nem érvényes, és ők éves munkaidőkeretet határoznak meg. Eddig a kölcsönzött munkavállalóknál fél­évente történt a munkaidő elszámolása, a kölcsönvevő cég saját állományánál pedig évente. De a kölcsönvevő cég ragaszkodik ahhoz, hogy a kölcsönzött munkavállalóknál is évente történjen a munkaidő-elszámolás, vagyis a mi cégünk is éves munkaidőkeretet alkalmazzon. Meghatározhatunk-e mi is éves munkaidőkeretet, hiszen a munkaidő-beosztás a kölcsönvevő cég feladata? Hogyan tudunk eleget tenni a megbízó cég igényeinek, ha nem kívánunk kollektív szerződést kötni a jövőben sem?
Részlet a válaszból: […]kölcsönvevőnél hatályos kollektív szerződés rá nem alkalmazandó. Ez alól csak abban a körben van kivétel, amikor az egyenlő bánásmód követelményére tekintettel kell a kölcsönvevő kollektív szerződését alkalmazni a kölcsönzött munkavállalókra is, az alapvető munka- és foglalkoztatási feltételek vonatkozásában (Mt. 219. §.)A munkaidőkeret tartamára vonatkozó kikötés azonban nem vonható ebbe a körbe, már csak azért sem, mert a hosszabb munkaidőkeret hátrányosabb a munkavállalóra. Az említett szabály[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2240
4. találat: Egyszerűsített foglalkoztatás keretében kölcsönzött munkavállaló bejelentése
Kérdés: Kölcsönzött munkavállalókat alkalmazunk, akik alkalmi munkavégzés keretében dolgoznak nálunk. A kölcsönbeadótól rendszeresen megkapjuk a munkavállalók adatait, annak érdekében, hogy az Art. szerinti bejelentést teljesítsük. Véleményünk szerint viszont ezt a foglalkoztatást nem kell bejelenteni, hiszen az alkalmi munka lényege éppen az, hogy eseti jelleggel, egy-egy napokra áll munkaviszonyban a munkavállaló. Ha a kölcsönvevőnek is teljesítenie kellene a bejelentési kötelezettséget, akkor ezzel épp az alkalmi kikölcsönzéshez kötődő előnyök szűnnének meg. Kérem véleményüket a kérdésben!
Részlet a válaszból: […]kölcsönvevő az állami adóhatósághoz bejelenti a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás- megkezdése napját megelőző napon, de legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján a munkaerő-kölcsönzési szerződéssel érintett munkavállaló nevét és adóazonosító jelét - ennek hiányában természetes személyazonosító adatait és lakcímét -, valamint a kölcsönbeadó nevét és adószámát, és a foglalkoztatás megkezdésének napját,- befejezése napját követő napon a munkaerő-kölcsönzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2160
5. találat: Kölcsönzöttek rendkívüli munkaideje nyilvántartás nélkül
Kérdés: Munkaerő-kölcsönző cég vagyunk, és a kölcsönvevő cég a jelenléti ívre nem hajlandó a túlórát fölvezetni, hanem külön e-mailben közli. Mennyire szabályos ez, és esetleges munkaügyi ellenőrzés során kit marasztalnak el?
Részlet a válaszból: […]munkaidő-beosztás mellé külön íven is fel lehet tüntetni a rendkívüli munkavégzés elrendelését. Ilyen esetben is naprakésznek kell lennie a nyilvántartásnak, és legkésőbb hó végén mindkét félnek igazolnia kell a nyilvántartás helyességét. Önmagában az, hogy a kölcsönvevő egy e-mailben megküldi a kölcsönbe­adónak a rendkívüli munkavégzésre vonatkozó adatokat, nem megfelelő, mivel hiányzik a munkavállalói visszaigazolás arra vonatkozóan, hogy ezek az adatok helyesek. Ez tehát nem felel meg a törvény által előírt nyilvántartási kötelezettségnek.A kikölcsönzés tartama alatt a munkaidővel és pihenőidővel, ezek nyilvántartásával kapcsolatos, a munkáltatót megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket a kölcsönvevő gyakorolja és teljesíti [Mt. 218. § (4) bek. c) pont].[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1693