Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott külföldre szolgáltató munkáltató tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Horvát munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Utaztatással foglalkozó irodánk alkalmazna horvát állampolgárt, aki Horvátországban kiküldetésben látná el feladatait. Úgy tudjuk, hogy horvát állampolgároknak már nem kell munkavállalási engedély, mert az Európai Unió társult tagja Horvátország. Az engedély helyett van-e valamilyen bejelentési kötelezettségünk?
Részlet a válaszból: […]állampolgárok és családtagjaik, valamint az EGT-állampolgárokat és magyar állampolgárokat kísérő vagy hozzájuk csatlakozó személyek. EGT-állampolgárnak az Európai Unió (EU) tagállamainak és az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásban részes más állam állampolgára minősül, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az EGT-ről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az EGT-ről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogokat élvező személy tekintendő. Figyelemmel arra, hogy Horvátország az EU-val társulási megállapodást kötött, ezért sem az EU-nak, sem az EGT-nek nem tagja, és állampolgárai nemzetközi szerződés alapján sem élveznek azonos jogokat a beutazás és tartózkodás tekintetében az EGT-állampolgárokkal. Ebből következően a horvát állampolgárok harmadik országbeli állampolgárok, és magyarországi foglalkoztatásukhoz általános szabály szerint munkavállalási engedélyre van szükség, kivéve ha a foglalkoztatásuk a 355/2009. Korm. rendeletben meghatározott engedélymentességi esetek körébe tartozik. Ekkor a foglalkoztatót a 355/2009. Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettség terheli a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz. Egyébként az engedélyezési kötelezettség alá tartozó foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges munkaszerződés csak az engedély beszerzését követően köthető meg. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Mt. 105. § (1) bekezdése alapján kiküldetés, ha a munkáltató gazdasági érdekből ideiglenesen, a szokásos munkavégzési helyén kívüli munkavégzésre kötelezi a munkavállalót. Ennek feltétele, hogy a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 761

2. találat: Külföldi munkavégzés külföldi munkavállalóval

Kérdés: Magyarországi székhelyű, építőipari kft.-ként nem EGT országbeli, szerb állampolgárt alkalmaznék svédországi munkavégzésre, ahol a kft. alvállalkozóként dolgozik. Mi lenne a legegyszerűbb (költségkímélőbb) megoldás mindkettőnk számára?
Részlet a válaszból: […]alkalmazni (és a magyar hatóságok akkor jogosultak eljárni), ha a felek a munkaviszonyt Magyarországon történő munkavégzésre létesítik, azaz a munkavégzés helyeként valamely belföldi települést jelölték meg. Ilyenkor az SZCSM rendelet szabályai szerint kell eljárni. A külföldi munkavállalási engedélye iránti kérelmet pedig annál a munkaügyi központnál kell benyújtani, amelynek területén a külföldi foglalkoztatása történik. A szolgáltatások tagálla­mok közötti szabad mozgásából következően a Magyarországon munkavállalási engedéllyel rendelkező külföldi személy valamely EGT-tagállamba szolgáltatásnyújtás keretében történő kiküldetésére a Csatlakozási Szerződés alapján lehetőség van anélkül, hogy ezen tagállamban ismételten engedélyezni kellene a munkavállalását. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a kiküldés idején már munkaviszonyban kell állnia a kiküldő munkáltatónak a munkavállalóval, valamint fontos a szolgáltatásnyújtás ideiglenes jellege. Így a magyar jogban meghatározott legfelsőbb mértékét nem lépheti túl a külföldi kiküldetés időtartama. Az Mt. 83. §-ának (4) bekezdése alapján az átirányítás, kiküldetés, kirendelés, valamint a más munkáltatónál történő Mt. 150. §-ában meghatározott munkavégzés együttes időtartama - kollektív[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 170

3. találat: Külföldi kiküldetés munkaszüneti napon

Kérdés: Ha a magyar munkavállaló külföldi kiküldetésben tartózkodik, és a kintléte időtartamába magyar munkaszüneti nap is beleesik, de a kiküldetési helye szerinti országban ez a nap munkanap, végezhet-e munkát ezen a napon a munkavállaló külföldön - figyelemmel arra, hogy a hazai munkáltató rendeltetése folytán ünnepnapon nem folytathatja tevékenységét?
Részlet a válaszból: […]munkavégzést elrendelni. Ez a szabály természetesen irányadó a kiküldetésben tartózkodó munkavállalóra is, hiszen minden, az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalóra vonatkozik az idézett rendelkezés. Ha ennek ellenére a külföldi kiküldetés időtartamába eső munkaszüneti napokon mégis munkavégzésre kötelezné a munkáltató a munkavállalót, ebben az esetben javasoljuk, hogy részére mindenképpen fizesse meg az Mt. 149. §-ában megállapított, a munkaszüneti napi munkavégzésre irányadó díjazást. Megjegyezzük, hogy az Országgyűlés honlapján közzétett információk szerint (www.mkogy.hu) folyamatban van egy törvénymódosítási javaslat, amely az Mt. 125. §-ának (1) bekezdését is érinti (irományszáma: T/5726/84). A javaslat szerint a munkaszüneti napon a munkavállaló külföldi kiküldetés során jogszerűen lenne foglalkoztatható, ha a kiküldetés helye szerint irányadó jog alapján e napra munkavégzés rendelhető el. A javasolt módosítás tehát megoldaná a külföldi kiküldetéssel összefüggő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 169

4. találat: Külföldre szolgáltató munkáltató - foglalkoztatás munkaszüneti napon

Kérdés: Megalapozza-e a munkaszüneti napon történő foglalkoztatást, hogy munkáltatónk olyan országokban működő külföldi partnerekkel áll szerződéses kapcsolatban, ahol a magyar ünnepnap nem minősül munkaszüneti napnak?
Részlet a válaszból: […]szolgáltat (pl. diszpécserközpont, csomagküldő szolgálat stb.), és gazdasági érdeke, termelési-szolgáltatási kapacitásainak optimális kihasználása egyébként úgy kívánná, hogy e napokon is rendes munkaidőben foglalkoztathassa munkavállalóit, ezt az eljárást nem alapozza meg. A megszakítás nélküli munkarend alkalmazható akkor is, ha a munkaköri feladatok jellege mindezt indokolja. Szerkesztőségünk álláspontja szerint, ha a külföldi megrendelővel, megbízóval kötött magánjogi szerződés alapján - nem a magyar vállalkozó, megbízott munkaszervezésétől függően - szolgáltatást kell nyújtani (pl. e-mailen pénzügyi információk továbbítása) valamennyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 13