Keresés eredménye

5 találat a megadott kötelezettségszegés tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Közalkalmazotti kötelezettségszegés következményei
Kérdés: Egy pszichiátriai rehabilitációs osztályon nyolc éve dolgozó nővér édesanyja nemrégiben meghalt, és azóta nem tud otthon rendesen aludni. Az egyik éjszakai ügyelet során elaludt a munkahelyén úgy, hogy alig tudták felkelteni, miközben egy beteg nem érezte jól magát. Egyébként az ügyeletben van egy társa is. Az ügyeletes orvos állítása szerint alkoholt fogyasztott, és ezért nem tudta ellátni a munkáját, illetve ezért aludt el. Ellenben ő nem fogyasztott alkoholt ezen az estén, a jegyzőkönyvet pedig csak reggel írták meg, amelybe belekerült az alkoholfogyasztás gyanúja, de ennek ellenére nem szondáztatták meg. Most "betegszabadságra küldték", és meghallgatást fognak tartani. Mire lehet számítani egy ilyen meghallgatáson? Megszüntethetik-e a jogviszonyát az efféle mulasztása miatt? Helyesen járt-e el az adott személy?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségszegést. Az Mt. közalkalmazottakra is irányadó 52. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében a munkavállaló köteles a munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezésére állni. A munkahelyi vagy a munkavégzés előtti alkoholfogyasztás, mely kihat a munkavállaló munkára képes állapotára, e kötelezettség megszegését jelenti. Önmagában a szondáztatás elmaradása nem zárja ki azt, hogy a munkáltató bizonyítsa az alkoholfogyasztást, illetve az alkoholtól befolyásolt állapotot. Ezt tanúvallomások is alátámaszthatják. A munkáltató képviseletében eljáró ügyeletes orvos magatartásának megítélése kapcsán indokolt rögzíteni, hogy az alkoholfogyasztás gyanújának felmerülése esetén indokolt lehetett volna a megszondáztatása,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3151
2. találat: Pihenőidő-minimum
Kérdés: 19 óra munka és több mint 20 órás ébrenlét után a főnököm elrendelte a másnapi műszakot is. A két műszak között kevesebb mint 9 óra pihenőm lett volna, ezért megtagadtam a munkába állást. Nem ismerem a pihenőidőre vonatkozó szabályokat, de valószínűnek tartom, hogy ez a tettem nem marad következmények nélkül. Miképp védekezhetek a munkáltatómmal szemben?
Részlet a válaszból: […]legfeljebb hetvenkét óra is lehet [Mt. 99. § (3) bek.].A munkaidő beosztásánál a pihenőidőre vonatkozó szabályokat is be kell tartania a munkáltatónak. A munkavállaló részére a napi munkájának befejezése és a következő napi munkakezdés között legalább tizenegy óra egybefüggő napi pihenőidőt kell biztosítani [Mt. 104. § (1) bek.]. Ez azonban legalább napi nyolc órára csökkenthető, ha a munkavállaló osztott munkaidőben, megszakítás nélküli, több műszakos, idényjellegű tevékenység keretében vagy készenléti jellegű munkakörben kerül foglalkoztatásra [Mt. 104. § (2) bek.] A munkavállalót a készenlétet követően, ha munkát nem végzett, nem illeti meg pihenőidő [Mt. 104. § (4) bek.].A kérdésből sajnos nem állapítható meg sem a munkarend, sem a munkáltató általi munkaidő-beosztás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2723
3. találat: Munkabaleset valótlan bejelentésének következményei
Kérdés: Abban az esetben, ha a munkavállaló valótlanul jelent be egy üzemi balesetet, mi a munkáltató jogszerű eljárása?
Részlet a válaszból: […]munkáltatónak jelentette be, hogy munkabaleset történt, a munkáltatónak a kivizsgálást el kell végeznie. Ha ennek során bebizonyosodik, hogy valótlan állítás volt a baleset ténye, ezt kell rögzíteni a munkabaleseti jegyzőkönyvben. A tényállítások valóságtartalmát a körülmények vizsgálata során lehet megállapítani, és a további lépéseket már a valós körülmények ismeretében kell megtenni.A munkavállaló valótlan bejelentésére a következők szerint derülhet fény. Ha a bejelentés a munkavédelmi hatósághoz történt (pl. a sérült munkavállaló a munkáltatónak a munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy mulasztását sérelmezi, illetve a munkavállaló vitatja a sérülés súlyosságával kapcsolatos munkáltatói megállapítást), a hatóság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2569
4. találat: Joghátrány munkavállalói kötelezettségszegésért - szankciók a munkaszerződésben vagy a fegyelmi szabályzatban
Kérdés: Az Mt. szerint, ha nincs kollektív szerződés, a munkaszerződés a kötelezettségszegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezményeket állapíthat meg. Az adott munkáltatónál nincs kollektív szerződés. Ez azt jelenti, hogy tételesen fel kell sorolni minden egyes munkaszerződésben azt, hogy melyik kötelezettségszegést mivel kívánja sújtani? Ha mindent bele akar foglalni a munkáltató, a munkaszerződés nagyon hosszú lenne. Van lehetőség arra, hogy a munkaszerződés egy pontjában hivatkozik az Mt. 56. §-ára, és rendelkezik arról, hogy kötelezettségszegés esetén hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz a munkáltató, de tételesen nem itt, hanem egy külön (fegyelmi) szabályzatban lenne leírva minden, az eljárási rend, a kötelezettségszegések, amiket a munkáltató szankcionálni kíván, és az értük járó büntetések? Megfelelő-e a munkáltató eljárása, ha az írásban indoklással ellátott hátrányos jogkövetkezményként pénzbírságot kiszabó határozat végén, záradékként szerepel a munkavállaló nyilatkozata, mely szerint a határozatban foglaltakat tudomásul vette, és a pénzbírság munkabéréből történő levonásához hozzájárul? Ez az eljárás megfelel-e az Mt. 161. § (2) bekezdése a) pontjának?
Részlet a válaszból: […]meghatározott hátrányokat konkretizálhatja annak keretei között. Például megállapíthatja, hogy selejtes termék gyártására legfeljebb egyszeri 10%-os alapbércsökkentés szabható ki, míg egész napos igazolatlan távollétre ennek a duplája állapítható meg vagyoni hátrányként. Minden más - azaz például a szankcionálni kívánt kötelezettségszegő magatartások vagy a "fegyelmi eljárás" rendje - meghatározható a fegyelmi szabályzatban is.A munkavállaló a felelősségét megállapító munkáltatói határozattal szemben 30 napon belül fordulhat bírósághoz [Mt. 287. § (1) bek. c) pont]. A keresetindítási jogáról ugyanakkor le is mondhat azt követően, hogy vele a határozatot közölték. Ebben az esetben a határozat bírói úton már nem támadható, és az abban megállapított hátrány végrehajtható.Lényeges,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2130
5. találat: Pénzbírság a munkavállalónak
Kérdés: Egy munkaügyi előadáson értesültem róla, hogy az új Mt. szerint a munkavállalót már közvetlen pénzbírsággal sújthatja a munkáltató (pl. utasítás megtagadásáért, dohányzásért, munka- és tűzvédelmi szabályok be nem tartásáért), de a büntetési tételeket és az eljárás rendjét kollektív szerződésben kell rögzíteni. A kérdésem, hogy a fent felsoroltak vétkes kötelezettségszegésnek minősülnek, és ez alapján büntethető a munkavállaló? Ha nincs a munkáltatónál kollektív szerződés érvényben, munkaszerződésben is rögzíteni lehet a jogkövetkezményeket? Hogy állapítható meg a kötelezettségszegés súlyával arányos pénzbüntetés összege? Ezt megelőzően kell-e írásban figyelmeztetni a dolgozót, vagy szabálysértés esetén már első alkalommal megállapítható a pénzbüntetés? Levonható hónap végén közvetlenül a munkabérből?
Részlet a válaszból: […]munkavállalót, biztosította számára a használandó egyéni védőeszközt). Mindez természetesen minden kötelezettségszegés gyanúja esetén külön vizsgálandó.Hátrányos jogkövetkezményként a munkaviszonnyal összefüggő, annak feltételeit határozott időre módosító, kötelezettségszegés súlyával arányos hátrány állapítható meg, amely a munkavállaló személyhez fűződő jogát és emberi méltóságát nem sérti. Ez lehet vagyoni hátrány is (pl. pénzbüntetés), ennek maximális mértéke a munkavállaló - a jogkövetkezmény megállapításakor irányadó - egyhavi alapbérének összege lehet. Az arányosság megállapításának módjára nézve a törvény nem ad eligazítást, azt az eset összes körülményeire tekintettel kell megállapítani (pl. a munkavállaló által a munkáltatónak vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1464