Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott kinevezéstől eltérő foglalkoztatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Óvodából szociális intézménybe - a kirendelés feltételei

Kérdés: Nevelési intézményből (óvodából, ez a kinevezés szerinti állás) ki lehet-e rendelni a dolgozót szociális intézménybe (családgondozó munkakörbe gyermekjóléti szolgálathoz)?
Részlet a válaszból: […]kirendelés szólhat más helységben történő munkavégzésre is, azonban a közalkalmazott hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára:a) a várandóssága megállapításától a gyermeke hároméves koráig,b) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, valamintc) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén, továbbád) ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötvenszázalékos mértékű egészségkárosodását megállapította.Ezen túlmenően a közalkalmazott más munkáltatónál történő munkavégzésre a munkáltató által egyoldalúan akkor kötelezhető, ha ez a más munkáltató a Kjt., a Kttv., a Kit. vagy a Hjt. hatálya alá tartozik. Az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatóhoz tehát nem rendelhető ki akkor sem, ha például az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságról van szó [Kjt. 44/A. § (2) bek.].Annak tehát nincs akadálya, hogy óvodából szociális intézménybe rendelje ki az óvoda mint munkáltató a törvényes időkorlátok közötti munkavégzésre a dolgozóját, feltéve, hogy mindkét intézmény költségvetési szerv, azaz a Kjt. hatálya alá tartozik. Annak sincs akadálya, hogy a másik munkáltatónál más munkakört[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3691

2. találat: Közalkalmazott kinevezéstől eltérő foglalkoztatása

Kérdés: Közalkalmazottként a munkavégzésem egy adott munkahelyre szól. Köteles vagyok-e azt elfogadni, hogy vidéki munkahelyre is küldjenek? 58 éves vagyok, nem tudom, hogy a védettség rám milyen módon és mire vonatkozik.
Részlet a válaszból: […]§ (1) bek.]. Ezen munkaszerződéstől (esetünkben kinevezéstől) eltérő foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a közalkalmazotti jogviszony év közben kezdődött, határozott időre, vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre. A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell [Mt. 53. § (2) bek.]. Az Mt. azon kivételeket is rögzíti, amikor a munkáltató nem élhet egyoldalú utasítással a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2761

3. találat: Rendszergazda pedagógus - két munkakör a kinevezésben

Kérdés: 1998-ban szereztem tanári diplomát matematika-kémia szakon, másoddiplomát informatikatanári szakon 2013-ban. Az informatika szak megszerzését követően a tanítás mellett az iskolai hálózat rendszergazdai feladatait is ellátom tanári besorolással, külön bérezés nélkül. Rendszeresen kérnek hétvégén és iskolai szünetben is az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására. Megteheti-e ezt a munkáltatóm, illetve van-e jogom valamiféle pluszdíjazásra?
Részlet a válaszból: […]munkáltató ezt megteheti úgy is, hogy az Mt. 53. §-a alapján a közalkalmazottat átmenetileg a kinevezésében foglalttól eltérő munkakörbe tartozó feladatok ellátására (azaz a pedagógust rendszergazdai feladatok ellátására) utasítja. Erre naptári évenként 44 munkanapra vagy 352 órára van lehetősége, teljes munkaidőben és a teljes naptári évben foglalkoztatott közalkalmazott esetén. Ekkor a Kjt. 24. §-ának (1) bekezdése alkalmazandó, miszerint ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős többletmunkát végez, illetményén felül a végzett munkával arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti. Az arányosság megállapítására nem tartalmaz részletszabályt a törvény, de szempontként alapul vehető a rendszergazdai munkakörre irányadó besorolási illetmény és a feladatokra fordított idő.Végül az sem kizárt, hogy amennyiben ténylegesen mindig Ön látja el a rendszergazdai munkakörrel összefüggő valamennyi feladatot, a kinevezésében kettős munkakört állapítsanak meg, meghatározva azt is, hogy a munkaidejének mekkora hányadát fordítja az egyik, illetve másik munkakör ellátására.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2318

4. találat: Könyvtáros-tanár besorolása

Kérdés: 1993-ban végeztem földrajz-könyvtár szakon, 2006 óta dolgozom egy iskolában. A kinevezésemben a munkakör-beosztáshoz "tanító" van írva, de mellette a 2611-es FEOR-kód van megjelölve, ami a "könyvtárost" jelöli. A munkaköri leírásomat 2007-ben kaptam meg, amin "könyvtáros-tanár" szerepel. Teljes állásban a könyvtárban vagyok, nincs mellette órarendi órám. Kérdésem, hogy az illetmény szempontjából pedagógusnak számítok vagy nem? Jár-e nekem a pedagógus I-be sorolás? Jelenleg "pedagógus munkát segítő" besorolásban vagyok, illetményemelést nem kaptam.
Részlet a válaszból: […]tekinteni, ami a kinevezésében a közalkalmazott és a munkáltatója megállapítása alapján fel van tüntetve. A FEOR-szám megjelölése csak kiegészítő adat, annak esetleges helytelen megjelölése nem írja felül a megállapodást. Az Mt. közalkalmazottakra is irányadó 58. §-a értelmében a felek a munkaszerződést (kinevezést), beleértve a munkakört is, csak közös megegyezéssel módosíthatják.Mindettől eltérő kérdés, hogy jogszerű-e a közalkalmazottat a kinevezésében foglaltaktól eltérő munkakörben foglalkoztatni. Erre a munkáltatónak egyoldalúan jogszerűen akkor van lehetősége, ha a közalkalmazottat átmenetileg más munkakör ellátására irányítja át. A kinevezéstől eltérő foglalkoztatásra az Mt. 53. §-a irányadó, melynek alapján a munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni; az ilyen foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a 44 beosztás szerinti munkanapot vagy 352 órát nem haladhatja meg. Másfelől a munkaköri leírás tartalma is megváltoztatható, új feladatokkal kiegészíthető, egyes feladatokkal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1850