Kinevezési okirat átadásának határideje

Kérdés: A Kjt. hatálya alatt az új belépő kinevezési okiratát a belépéshez képest mikor, mennyi időn belül kell átadni?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazotti jogviszony kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni [Kjt. 21. § (1) bek.]. A kinevezési okirat tartalmazza a közalkalmazotti jogviszonyt létesítő megállapodást, annak a közalkalmazott munkába...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 22.

Munkaköri leírás és megnevezés megváltoztatása

Kérdés: 13 éve vagyok közalkalmazott. Van egy kinevezésem, amiben le van írva az osztály megnevezése, ahol státuszban vagyunk, és az osztály vezetője. A munkavégzés helye változó. Továbbá van egy munkaköri leírásom, amiben szerepelnek az elvégzendő feladatok. A munkáltatóm megváltoztatta a munkaköri leírásomat. A változtatások alapján egy új osztályhoz kerültem, új vezető alá, és a munkaköröm elnevezése is megváltozott - a tartalma nem. Mi az, amit a munkaköri leírásban megváltoztathatnak? Nemcsak a feladatot, hanem a felettest, a munkavégzés helyét is? Mennyire kell megegyeznie a kinevezéssel? Minősülhet a fenti intézkedés valójában helyettesítés elrendelésének?
Részlet a válaszából: […] ...kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a közalkalmazottmunkakörét, a besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot,az illetményét és a munkavégzés helyét. A kinevezési okmányban más, aközalkalmazotti jogviszonyt érintő kérdés is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.

Kinevezés és eskü nélküli foglalkoztatás - semmisség orvoslása

Kérdés: Hivatalunkban a folyamatos átszervezések, és személyügyi mozgások következtében megnövekedett munkateher miatt sajnos előfordult olyan, hogy egy-egy köztisztviselő kinevezési okiratának aláírására és az eskütételre a munkába állást követő 3-4. héten került sor. Utóbb egyikük bírósághoz fordult, és többek között arra is hivatkozik, hogy jogellenesen foglalkoztattunk. Mi lesz ennek ránk nézve a jogkövetkezménye?
Részlet a válaszából: […] ...a közszolgálati jogviszony a kinevezéssel ésannak elfogadásával jön létre, melynek érvényességi kelléke az eskütétel.Amennyiben a kinevezési okmány a tényleges munkakezdést követő három-négyhéttel készül el, és az eskütételre is ekkor kerül sor, úgy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.