Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott kinevezési okmány tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kinevezési okirat átadásának határideje

Kérdés: A Kjt. hatálya alatt az új belépő kinevezési okiratát a belépéshez képest mikor, mennyi időn belül kell átadni?
Részlet a válaszból: […]állnia. Az okirat hiányában a közalkalmazott foglalkoztatására írásba foglalt kinevezés nélkül kerülne sor. Nem jogszerű ebből következően az a gyakorlat, melynek értelmében a kinevezés csak a közalkalmazott munkába állását követő időszakban készül el, illetve kerül aláírásra a felek által.Az Mt. - Kjt. tekintetében is alkalmazandó - 23. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkáltató köteles a kinevezés írásba foglalásáról gondoskodni, és ennek egy példányát a közalkalmazottnak átadni. Noha az átadás pontos időpontjára sem az Mt., sem a Kjt. nem utal, a felek együttműködési kötelezettségéből[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2971

2. találat: Munkaköri leírás és megnevezés megváltoztatása

Kérdés: 13 éve vagyok közalkalmazott. Van egy kinevezésem, amiben le van írva az osztály megnevezése, ahol státuszban vagyunk, és az osztály vezetője. A munkavégzés helye változó. Továbbá van egy munkaköri leírásom, amiben szerepelnek az elvégzendő feladatok. A munkáltatóm megváltoztatta a munkaköri leírásomat. A változtatások alapján egy új osztályhoz kerültem, új vezető alá, és a munkaköröm elnevezése is megváltozott - a tartalma nem. Mi az, amit a munkaköri leírásban megváltoztathatnak? Nemcsak a feladatot, hanem a felettest, a munkavégzés helyét is? Mennyire kell megegyeznie a kinevezéssel? Minősülhet a fenti intézkedés valójában helyettesítés elrendelésének?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazott munkát végez, a munkáltató - állandó munkavégzési hely esetén - a munkavégzés helyének egyoldalú megváltoztatásával a közalkalmazottat nem helyezheti át más szervezeti egységbe. Változó munkavégzési hely esetén a munkáltatónak elegendő csak tájékoztatni a közalkalmazottat arról, hogy másik munkavégzési helyen kell munkát végeznie [Mt. 76/C. § (1), (3) bek.], a kinevezésben foglalt minden más feltétel változatlanul hagyása mellett. A munkakör megnevezése nem módosítható egyoldalúan, mert ekkor általában nemcsak a név, hanem az ellátandó feladatok is változnak. Ugyanakkor, ha a munkakör tartalma tényleg nem módosul, csak az elnevezése változik, akkor az együttműködési kötelezettség [Mt. 3. § (1) bek.] és a rendeltetésszerű joggyakorlás (Mt. 4. §) követelményéből kiindulva vitatható, hogy a közalkalmazottnak van-e joga megtagadni hozzájárulását a formális kinevezés módosításához. Kérdés, hogy önmagában mi értelme van csupán a munkaköri megnevezés módosításának. A kinevezéstől eltérő munkakörben való foglalkoztatás átirányításnak minősül, és egy naptári évben - kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában - legfeljebb 44 munkanapra rendelhető el anélkül, hogy az a kinevezés módosítását jelentené. Helyettesítésről csak akkor lehet beszélni, ha a közalkalmazott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1296

3. találat: Kinevezés és eskü nélküli foglalkoztatás - semmisség orvoslása

Kérdés: Hivatalunkban a folyamatos átszervezések, és személyügyi mozgások következtében megnövekedett munkateher miatt sajnos előfordult olyan, hogy egy-egy köztisztviselő kinevezési okiratának aláírására és az eskütételre a munkába állást követő 3-4. héten került sor. Utóbb egyikük bírósághoz fordult, és többek között arra is hivatkozik, hogy jogellenesen foglalkoztattunk. Mi lesz ennek ránk nézve a jogkövetkezménye?
Részlet a válaszból: […]időszakban a foglalkoztatás valóban jogszabályba ütközött. A köztisztviselők tekintetében is alkalmazandó Mt. 8. § (1) bekezdése alapján ugyanakkor a semmisség nem marad fenn, ha az a felek és a közérdek sérelme nélkül, rövid időn belül orvosolható. Ezért arra tekintettel, hogy a munkáltató a foglalkoztatás megkezdését követően pár héten belül gondoskodott a jogszabálynak megfelelő kinevezés elkészítéséről és az eskütétel pótlásáról, megszűnt a semmisségi ok, melyből eredően úgy kell tekinteni a szóban forgó jogviszonyt, mintha az a foglalkoztatás kezdetétől érvényesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 987