Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott korlátozott cselekvőképesség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Cselekvőképesség korlátozása munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban

Kérdés: Az Mt. 212. §-a rendelkezik a cselekvőképtelen munkavállalókról, a 212. § (1) bekezdése azonban a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban a részlegesen korlátozott munkavállalókat is nevesíti. A munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportba mi tartozik? Ezt sem a Mt., sem a Ptk. nem pontosítja, de a gondnokság alá helyezésről szóló határozatban sincs egyértelműen meghatározva. Ebben a határozatban szereplő, jövedelemmel való rendelkezés korlátozásáról szóló része vajon a cselekvőképesség munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban való részleges korlátozását is jelenti, és ennek értelmében a munkavállalóra vonatkoznak az Mt. 212. §-ának (2)-(4) bekezdései, ideértve a fiatal munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseket is?
Részlet a válaszból: […]jognyilatkozatot, amely nem tartozik abba az ügycsoportba, amelyben cselekvőképességét a bíróság korlátozta [Ptk. 2:19. § (2)-(3) és (5) bek.].Az Mt. 212. §-a mind a cselekvőképtelen, mind a cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott munkavállalók tekintetében azonos különös szabályokat ír elő. Az Mt. 21. §-ának (4) bekezdése értelmében a cselekvőképességében munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott munkavállaló olyan jognyilatkozatának érvényességéhez, amely a munkaszerződés megkötésére, módosítására, megszüntetésére vagy kötelezettségvállalásra irányul, törvényes képviselőjének a hozzájárulása szükséges. Mivel gondnokság alá helyezés esetén a gondnok a gondnokolt törvényes képviselője [Ptk. 2:34. § (1) bek.], az idézett szabályok egyértelműen kijelölik a cselekvőképességében munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott munkavállaló tekintetében érvényesülő jognyilatkozat-tétellel kapcsolatos korlátokat.Az Ön által felvetett kérdés elsődlegesen az, hogy miként értelmezhető a konkrét esetben a gondnokság alá helyezésről szóló határozat jövedelemmel való rendelkezés korlátozását előíró része. A határozat Szerkesztőségünkbe eljuttatott részlete nem rendelkezik az érintett személy cselekvőképességének munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban való korlátozásáról, csupán a társadalombiztosítási,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2885