Kirendelés az óvodai rendkívüli szünet alatt

Kérdés: Március 8-tól rendkívüli szünetet rendeltek el az óvodákban, kivéve a gyermekfelügyeletet. Lehetséges-e, hogy ennek az idejére nem szabadságot vagy állásidőt ad ki a munkáltató, hanem kirendeli a dolgozókat az önkormányzat konyhájára dolgozni?
Részlet a válaszából: […] 2021. március 8-tól az óvodákban rendkívüli szünet lépett életbe, amely alatt biztosítani kell a gyermekfelügyeletet [104/2021. Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés, 111/2021. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés]. A rendkívüli szünet az óvoda működésére vonatkozik. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.

Óvodából szociális intézménybe - a kirendelés feltételei

Kérdés: Nevelési intézményből (óvodából, ez a kinevezés szerinti állás) ki lehet-e rendelni a dolgozót szociális intézménybe (családgondozó munkakörbe gyermekjóléti szolgálathoz)?
Részlet a válaszából: […] ...munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. A más munkáltatónál történő foglalkoztatás a korábbi munkajogi kódexben kirendelésként nevezett munkavégzés, amit kísérhet más munkakör ellátása is. Erre összességében naptári évenként csak 44...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 23.

Közös eladó foglalkoztatása egy közös üzlethelyiségben

Kérdés: Két cég, "A" és "B" (kapcsolt vállalkozások) árulná ki-ki alapon a maga áruját egy üzlethelyiségben, egy munkaviszonyban álló eladó közreműködésével. Az "A" cég munkavállalója napi 8 órában van jelenleg a cég állományában eladói munkaviszonyban. Milyen szerződés köthető az eladó és a "B" cég között ahhoz, hogy az "A" cég alkalmazottja a "B" cég áruját is tudja értékesíteni, és hogy természetesen honorálva is legyen a "B" cég értékesítései után? Megbízási szerződést vagy munkaviszonyt kell kötni? Ha esetleg kizáró oka van, akkor felmerülhet egy egyezményes szerződés lehetősége is a két cég között?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a munkáltató munkavállalóját naptári évenként 44 munkanapot (352 órát) nem meghaladóan más munkáltatónál foglalkoztassa (kirendelés). Ebben az esetben a két munkáltató megállapodik egymással abban, hogy ideiglenesen a munkavállaló a másik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 17.

Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

Kérdés: Az új Mt. 53. §-a szabályozza az eddigi kirendelést, kiküldetést, átirányítást, csak ezeket nem nevezi nevén? Ezen a téren mik a változások?
Részlet a válaszából: […] ...más munkáltatónál foglalkoztatni. Ezek közül az első eset a korábbiátirányításnak, a második a kiküldetésnek, a harmadik a kirendelésnek felelmeg, bár e kifejezéseket az új Mt. nem alkalmazza. Az egyik különbség, hogy azúj Mt. nem veszi át a korábbi Mt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 11.

Kiküldetés, kirendelés, átirányítás

Kérdés: Az új Mt.-ből elmaradtak a kiküldetés, kirendelés, átirányítás szabályai. Ez azt jelenti, hogy ezentúl ilyen elrendelésre a munkáltató részéről nem lesz lehetőség? Ez ugyanis teljesen ellehetetlenítené a tevékenységünket (külkereskedelmi cég vagyunk).
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállaló a munkáltatók között létrejöttmegállapodás alapján más munkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezhetővolt (kirendelés). Az Mt. 150. §-ának (1) bekezdése lehetővé tette, hogy a munkáltatókközött ellenszolgáltatás nélkül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 21.

Közalkalmazott kirendelése

Kérdés: Önkormányzatunk a településgazdálkodási feladatokat az általa alapított kft.-vel végzi. Sajnos a kft.-nél gazdálkodási szabálytalanságokat állapítottunk meg, ezért ügyintézői szintig rendkívüli felmondással éltünk a gazdálkodási szervezet dolgozóival szemben. Szeretnénk az önkormányzat által fenntartott többcélú intézményünktől, az ottani gazdasági főosztályon dolgozók közül kirendelni két közalkalmazottat a kft.-hez, hogy átmenetileg vigyék az ügyeket. Megtehetjük ezt?
Részlet a válaszából: […] ...közalkalmazotti jogviszonyra alkalmazni kell az Mt. 106.§-át, amely a kirendelésre vonatkozik. Eszerint a munkavállaló (jelen esetbenközalkalmazott) a munkáltatók között létrejött megállapodás alapján másmunkáltatónál történő munkavégzésre is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.

Külföldi kirendelés megtagadása - jogszerű-e a rendkívüli felmondás?

Kérdés: Október 20-án közöltük a vállalatunk kereskedelmi igazgatójával, hogy október 29-től kezdődően előreláthatóan 140 munkanap időtartamra németországi munkavégzésre rendeljük ki egy stratégiai fontosságú feladat elvégzése céljából. Kollektív szerződésünk megengedi a törvénynél hosszabb időtartamú kirendelést. Intézkedésünk gazdasági indokoltságával és szükségességével a kereskedelmi igazgató is tisztában volt, ennek ellenére megtagadta az utasításunkat arra való hivatkozással, hogy évek óta több betegsége van, amiket kezeltetnie kell, illetve édesanyjával - annak betegsége miatt - napi kapcsolatot kell tartania. A vállalat vezetése szerint ezek az indokok, különösen a munkavállaló által betöltött pozíció miatt, nem fogadhatók el. Amennyiben a munkavállaló nem hajlandó teljesíteni az utasítást, helytálló lesz vele szemben a rendkívüli felmondás?
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató széles körű utasításadási joga ellenére sem hagyhatjateljesen figyelmen kívül a munkavállaló egyedi körülményeit. A kirendelésesetén is alkalmazni kell a 83/A. § (2) bekezdésében foglaltakat. Így akirendelés a munkavállalóra nézve,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 22.