Kollektívszerződés-módosítás és a szakszervezeti reprezentativitás változása

Kérdés: Az őszi tagtoborzásunk alapján szakszervezetünk reprezentatívvá vált, legnagyobbként a munkáltatónál. A hatályban levő kollektív szerződés módosításánál mégis a korábbi, tagsággal és támogatottsággal már alig rendelkező szakszervezettel folynak a tárgyalások egy új érdekegyeztető tanács létrehozásáról, amelyben a kollektív szerződést kötő szakszervezetek kaphatnak helyet. Jogszerű ez az eljárás?
Részlet a válaszából: […] A kollektív szerződés módosítására a munkavállalók képviseletében azok a szakszervezetek jogosultak, amelyek az adott kollektív szerződést megkötötték. Aszerződésekre vonatkozó általános elveknek megfelelően a kollektív szerződés módosítására is csak annak van joga,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Kollektív szerződés és a megkötésre nem jogosult szakszervezet

Kérdés: Két szakszervezet működik nálunk a munkahelyen. Az egyik megfelel a 10%-os szabálynak, a másik nem. Tervezzük a kollektív szerződésünk módosítását. Kérdésünk, hogy a kisebb súlyú szakszervezetet mikor kell értesíteni erről? Beleszólásuk a módosításba nincs, de nem szeretném, ha utóbb azt támadnák, hogy még csak nem is értesültek arról, hogy kollektívszerződés-módosítást tervezünk, illetve hajtunk végre.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 276. §-a (2) bekezdésének a) pontja és (6) bekezdése szerint az a szakszervezet jogosult a munkáltatóval kollektív szerződés kötésére, amelynek a munkáltatónál munkaviszonyban álló tagjainak száma eléri a munkáltatóval munkaviszonyban álló munkavállalók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 17.

Részvétel a kollektív szerződés módosításában

Kérdés: Cégünknél a kollektív szerződés megkötését követően alakult egy új szakszervezet, amelyik az Mt. 29. § (2) bekezdése alapján az azonos foglalkoztatási csoporthoz tartozó munkavállalók reprezentatív szakszervezetének minősül. Tekintettel arra, hogy jelenleg folyamatban vannak a kollektív szerződés módosítására irányuló tárgyalások, vajon meg kell-e hívni ez utóbbi szakszervezetet a módosítással kapcsolatos tárgyalásokra? Ha igen, milyen minőségben vehet részt az egyeztetéseken: megfigyelőként vagy tárgyaló félként?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 33. § (8) bekezdése kimondja, hogy a kollektívszerződés megkötésére irányuló tárgyaláson a munkáltatónál képviselt valamennyiszakszervezet részt vehet, és a tárgyalások eredményessége érdekében kötelesegyüttműködni. Az Mt. 21. § (5) szerint az Mt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Vasárnapi pótlék fizetésének megszüntetése

Kérdés: Szállodánk a munkavállalók részére – annak ellenére, hogy az Mt. alapján nem lenne köteles – vasárnapi pótlékot fizet. A gazdasági válságra tekintettel csökkentenünk kell a kiadásainkat, ezért például meg kívánjuk vonni a vasárnapi pótlékot a munkavállalóktól. Megszüntetheti-e a munkáltató egyoldalúan a vasárnapi pótlék fizetését, ha a munkavállalók munkaszerződése nem rendelkezik arról, hogy ez a bérelem járna részükre?
Részlet a válaszából: […] ...legkésőbb a változáshatálybalépését követő harminc napon belül köteles írásban tájékoztatni amunkavállalót. Ettől eltérően, ha kollektívszerződés-módosítás szükséges apótlék megvonásához, akkor a kollektív szerződés rendelkezésére történőhivatkozással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Kollektívszerződés-módosítás – ha új szakszervezet válik reprezentatívvá az üzemitanács-választáson

Kérdés: A tavaszi üzemitanács-választásokon szakszervezetünk reprezentatívvá vált, egyedüliként a munkáltatónál. A hatályban levő kollektív szerződés módosításánál mégis a korábbi, tagsággal és támogatottsággal már alig rendelkező szakszervezettel folynak a tárgyalások egy új érdekegyeztető tanács létrehozásáról, amelyben a kollektív szerződést kötő szakszervezetek kaphatnak helyet. Jogszerű ez az eljárás?
Részlet a válaszából: […] A kollektív szerződés módosítására a munkavállalókképviseletében azok a szakszervezetek jogosultak, amelyek az adott kollektívszerződést megkötötték. Az időközben reprezentatívvá vált szakszervezetneknincs joga a nem általa kötött kollektív szerződés módosítására,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.