Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott képzési támogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kormánytisztviselő képzési kötelezése

Kérdés: Egy II. besorolású kormánytisztviselőnk a felvételekor megfelelt a munkaköréhez kapcsolódó képesítési követelményeknek. Két év múlva, idén felvételt nyert egy főiskolára. Felettesei beírták munkaköri leírásába képesítési követelményként a főiskolai végzettség megszerzését. Milyen jogszabály alkalmazásával lehet ezt a döntést alátámasztani?
Részlet a válaszból: […]végzettség, amely a rendelet alapján kötelezőnek minősül. Jövőbeni más munkakör betöltésének vagy a meglévő munkakörhöz további elfogadható végzettség megszerzése érdekében a munkáltatónak lehetősége van arra, hogy a kormánytisztviselőt utasítsa meghatározott képzésben való részvételre. Attól még, hogy mindezt a munkaköri leírásba foglalták, ez még munkáltatói utasításnak minősül. A Kttv. 80. §-ának (1) bekezdése alapján ugyanis a kormánytisztviselő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1499

2. találat: Keresetpótló juttatás vagy álláskeresési járadék a képzés idejére

Kérdés: Felnőttképzési intézményként a munkaügyi központ által támogatott, hozzánk beiskolázott álláskeresők képzésével is foglalkozunk. A képzéseinkben részt vevő álláskeresők egy része a képzési idő tartamára keresetpótló juttatásban részesült, más részüknek pedig álláskeresési járadékot folyósítottak. Többen közülük hozzánk fordultak tájékoztatásért, hogy ez hogyan lehetséges?
Részlet a válaszból: […]részesülő álláskereső esetében szabadon dönthet a keresetpótló juttatás megállapításáról. Amennyiben keresetpótló juttatást állapított meg a munkaügyi központ az álláskereső részére, az Flt. 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján az álláskeresési járadék folyósítását szüneteltetni kell addig, amíg keresetpótló juttatásban részesül. Ha nem kerül sor a keresetpótló juttatás megállapítására, akkor a képzés időtartama alatt az álláskeresési járadék folyósítható tovább, illetve annak lejártát követően pedig álláskeresési segély állapítható meg. Ugyanakkor az Flt. 14. § (6) bekezdése értelmében a munkaügyi központ az álláskeresési járadék (segély) folyósítása alatt megkezdett, támogatott képzés azon időtartamára is megállapíthatja a keresetpótló juttatást, amely az álláskeresési járadék (segély) folyósításának lejárta után a képzésből fennmarad. Mindezek értelmében felmerülhet olyan eset, hogy az adott álláskereső a képzés megkezdésekor álláskeresési járadékban részesült, annak lejártát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. július 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 397

3. találat: Munkavállaló képzéséhez nyújtott támogatás

Kérdés: Faipari munkákkal foglalkozó cégünk jelenleg betanított munkásként foglalkoztatott munkavállalójának bútorasztalos szakképzettség megszerzéséhez szeretne támogatást szerezni. Mik a támogatás feltételei, és milyen mértékű a támogatás?
Részlet a válaszból: […]képzés támogatásának - a 45 évét betöltött munkavállaló képzésének támogatása kivételével - további feltétele, hogy a munkaadó a képzés költségeihez hozzájáruljon. Elsősorban több munkavállaló képzése esetén e hozzájárulás teljesíthető úgy is, hogy a munkáltató saját maga vagy képzőintézmény bevonásával biztosítja a képzés lebonyolításához szükséges feltételeket. A képzés csak abban az esetben támogatható, ha megfelel a MüM rendelet 1. §-ában foglalt feltételeknek. Valamely szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén ez - többek között - azt jelenti, hogy állam által elismert szakképesítés (jelen esetben a 2008-as Országos Képzési Jegyzék szerinti 33 543 01 azonosító számú bútorasztalos szakképesítés) megszerzéséről legyen szó. Ugyanakkor az említett államilag elismert szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén sem nyújtható támogatás olyan iskolarendszerű képzésre, amelyre az éves költségvetési törvény normatív állami hozzájárulást állapít meg. A MüM rendelet 3. §-a szerint a munkaügyi központ évente nyilvántartásba veszi és közzéteszi azon felnőttképzést folytató intézmények jegyzékét, amelyek képzési ajánlata megfelel a MüM rendelet szerinti szempontoknak, és a munkavállaló képzéséhez támogatás csak e képzőintézmények által bonyolított képzésekhez nyújtható. A munkaügyi központ a munkáltató kérelmének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 224
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Álláskereső képzési támogatása

Kérdés: Középiskolai végzettséggel rendelkező álláskereső vagyok, munkanélküli-ellátásban nem részesülök. Támogathatja-e az általam kiválasztott egyetemi előkészítő képzést a munkaügyi központ? Mekkora a képzési támogatás mértéke? A képzéssel kapcsolatban felmerülő költségeket megtérítheti-e a munkaügyi központ?
Részlet a válaszból: […]cigány kisebbségi önkormányzat, cigány kisebbségi önkormányzati társulás vagy bíróság által nyilvántartásba vett cigány érdek-képviseleti szervezet szervezi, vagy szervezésében közreműködik. A munkaügyi központ ez esetben a képzést szervező (szervezésben közreműködő) említett kisebbségi önkormányzat (érdek-képviseleti szervezet) véleményének kikérésével választja ki a képzésben részt vevő személyeket. Minden egyéb esetben az egyetemi, főiskolai képzés még akkor sem támogatható, ha az abban való részvétel egyébként az álláskereső munkához jutását segítené elő. Az Flt. 14. §-ának (2) bekezdése alapján képzési támogatásként az álláskereső személy részére keresetpótló juttatás és a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése nyújtható. A keresetpótló juttatás akkor állapítható meg a képzésben részt vevő számára, ha az elméleti képzés (illetve az azzal egyidejűleg folytatott gyakorlati képzés) időtartama eléri a heti húsz órát. Keresőpótló juttatás nem folyósítható azokra a napokra, amelyeken a képzésben részt vevő személy neki felróható okból óralátogatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszonyban áll. Az Flt. 14. §-ának (6) bekezdése szerint a keresetpótló juttatás mértéke a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő összeg. A MüM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése szerint a képzéssel kapcsolatos következő költségek téríthetők meg részben vagy egészen: - ‑a képzőintézmény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 189