Vezetőképzés költségei költségvetési szervnél

Kérdés: Költségvetési szervnél foglalkoztatott intézményvezető a 25/2017. EMMI rendelet alapján vezetőképzésre kötelezett. A munkáltatót terhelő költségeket a rendelet 13. §-a rendezi. Az utazási költségek, valamint a szállással kapcsolatos költségek kit terhelnek?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben idézett szabály szerint a vezetőképzésre kötelezett esetében a vezetőképzés rá irányadó szintjére, illetve szakaszára vonatkozó képzési díj, vizsgadíj, valamint pótvizsgadíj a munkáltatót terheli. A munkáltató a kötelező vezetőképzés miatti távollét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Képzésben való részvétel munkajogi vonatkozásai

Kérdés: Magánóvodában az egyik óvodapedagógusunk – hallgatólagos jóváhagyásunkkal – szeptembertől levelezőn elkezdte a gyógypedagógiai főiskolát. Nem várt módon a levelezőképzés a teljes pénteki napokat igénybe veszi. Hogyan "oldhatnánk meg" a péntekeket? Kiadható-e ezekre a napokra fizetés nélküli szabadság? Az arányos fizetéscsökkenésen kívül lehet más következménye ennek? "B tervként" szóba jött még a tanulmányi szerződés is. Egy ilyen szerződésben bármiben megállapodhatnak a felek?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. hatálya alatt a vázolt helyzet többféleképpen is megoldható. Egyfelől: a fizetés nélküli szabadság kötelező esetein kívül az Mt. nem korlátozza a felek megállapodását annak kiadásáról, tehát az akár péntekenként, tanulmányi célra is kiadható. Erről írásbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Kormánytisztviselő képzési kötelezése

Kérdés: Egy II. besorolású kormánytisztviselőnk a felvételekor megfelelt a munkaköréhez kapcsolódó képesítési követelményeknek. Két év múlva, idén felvételt nyert egy főiskolára. Felettesei beírták munkaköri leírásába képesítési követelményként a főiskolai végzettség megszerzését. Milyen jogszabály alkalmazásával lehet ezt a döntést alátámasztani?
Részlet a válaszából: […] A kormánytisztviselő munkaköréhez szükséges képesítési előírásokat a 29/2012. Korm. rendelet tartalmazza. A kormánytisztviselő számára nem határozható meg a munkakör betöltésének feltételeként csak olyan képzettség, végzettség, amely a rendelet alapján kötelezőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 19.

Hátrányos helyzetű személy fogalma

Kérdés: Közúti fuvarozási cégünk képzési megállapodást kötne a munkaügyi központtal olyan álláskereső képzése tekintetében, aki a képzés eredményeként az általunk megkívánt kategóriájú vezetői engedélyt szerezné meg, és ezt követően munkaviszony keretében foglalkoztatnánk. Úgy tudjuk, hogy hátrányos helyzetű személy esetében nagyobb mértékű támogatást nyújt a munkaügyi központ a képzés költségeihez, a jogszabályban viszont nincs meghatározva, hogy kit kell hátrányos helyzetű személynek tekinteni.
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 14/A. §-ban meghatározott megállapodás alapján amunkaügyi központ munkaadóval a közúti közlekedés C, D és E járműkategóriájáraérvényes vezetői engedély és gépjármű-vezetői képesítési igazolványmegszerzését biztosító képzésben történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Keresetpótló juttatás vagy álláskeresési járadék a képzés idejére

Kérdés: Felnőttképzési intézményként a munkaügyi központ által támogatott, hozzánk beiskolázott álláskeresők képzésével is foglalkozunk. A képzéseinkben részt vevő álláskeresők egy része a képzési idő tartamára keresetpótló juttatásban részesült, más részüknek pedig álláskeresési járadékot folyósítottak. Többen közülük hozzánk fordultak tájékoztatásért, hogy ez hogyan lehetséges?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 14. § (1) bekezdése alapján képzési támogatás annakaz álláskereső személynek nyújtható, akinek képzését az állami foglalkoztatásiszerv ajánlotta fel, vagy az elfogadta. Az Flt. 14. § (4) bekezdése alapjánképzési támogatásként – többek között –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.

Munkavállaló képzéséhez nyújtott támogatás

Kérdés: Faipari munkákkal foglalkozó cégünk jelenleg betanított munkásként foglalkoztatott munkavállalójának bútorasztalos szakképzettség megszerzéséhez szeretne támogatást szerezni. Mik a támogatás feltételei, és milyen mértékű a támogatás?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 14. §-ának (1) bekezdésének g) pontja alapján annaka személynek a képzéséhez nyújtható a Munkaerő-piaci Alapból támogatás, akimunkaviszonyban áll, és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nembiztosítható, feltéve hogy a képzést a telephely szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 12.

Álláskereső képzési támogatása

Kérdés: Középiskolai végzettséggel rendelkező álláskereső vagyok, munkanélküli-ellátásban nem részesülök. Támogathatja-e az általam kiválasztott egyetemi előkészítő képzést a munkaügyi központ? Mekkora a képzési támogatás mértéke? A képzéssel kapcsolatban felmerülő költségeket megtérítheti-e a munkaügyi központ?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 14. §-ának (1) bekezdése alapján annak azálláskereső személynek a képzéséhez nyújtható támogatás, aki 25. életévét -felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét – nem töltötte be, és atanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.