Kormánytisztviselő képzési kötelezése

Kérdés: Egy II. besorolású kormánytisztviselőnk a felvételekor megfelelt a munkaköréhez kapcsolódó képesítési követelményeknek. Két év múlva, idén felvételt nyert egy főiskolára. Felettesei beírták munkaköri leírásába képesítési követelményként a főiskolai végzettség megszerzését. Milyen jogszabály alkalmazásával lehet ezt a döntést alátámasztani?
Részlet a válaszából: […] A kormánytisztviselő munkaköréhez szükséges képesítési előírásokat a 29/2012. Korm. rendelet tartalmazza. A kormánytisztviselő számára nem határozható meg a munkakör betöltésének feltételeként csak olyan képzettség, végzettség, amely a rendelet alapján kötelezőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 19.

Keresetpótló juttatás vagy álláskeresési járadék a képzés idejére

Kérdés: Felnőttképzési intézményként a munkaügyi központ által támogatott, hozzánk beiskolázott álláskeresők képzésével is foglalkozunk. A képzéseinkben részt vevő álláskeresők egy része a képzési idő tartamára keresetpótló juttatásban részesült, más részüknek pedig álláskeresési járadékot folyósítottak. Többen közülük hozzánk fordultak tájékoztatásért, hogy ez hogyan lehetséges?
Részlet a válaszából: […] ...Flt. 14. § (1) bekezdése alapján képzési támogatás annakaz álláskereső személynek nyújtható, akinek képzését az állami foglalkoztatásiszerv ajánlotta fel, vagy az elfogadta. Az Flt. 14. § (4) bekezdése alapjánképzési támogatásként - többek között...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.

Munkavállaló képzéséhez nyújtott támogatás

Kérdés: Faipari munkákkal foglalkozó cégünk jelenleg betanított munkásként foglalkoztatott munkavállalójának bútorasztalos szakképzettség megszerzéséhez szeretne támogatást szerezni. Mik a támogatás feltételei, és milyen mértékű a támogatás?
Részlet a válaszából: […] ...képzésben részt vevő által a képzéstmegelőzően elért átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbözetevehető figyelembe. A képzési támogatásként adható, költségtérítés szempontjábólfigyelembe vehető kiadások körét a MüM rendelet 1. számú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 12.

Álláskereső képzési támogatása

Kérdés: Középiskolai végzettséggel rendelkező álláskereső vagyok, munkanélküli-ellátásban nem részesülök. Támogathatja-e az általam kiválasztott egyetemi előkészítő képzést a munkaügyi központ? Mekkora a képzési támogatás mértéke? A képzéssel kapcsolatban felmerülő költségeket megtérítheti-e a munkaügyi központ?
Részlet a válaszából: […] ...‑a képzéshez kapcsolódó szállás, élelmezés és ahelyi, illetőleg helyközi utazás költsége.A munkaügyi központ a képzési támogatás nyújtásánálmérlegelési jogkörében dönt arról, hogy mely képzéssel kapcsolatban felmerülő,MüM rendelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.