Minősítés és az ezen alapuló felmentés közlése

Kérdés: Zenekarunknál szokásos a zenekari tagok időről időre való meghallgatása, ami alapján a Kjt. szerinti minősítés készül. Az alkalmatlan minősítést kapó tagoktól felmentéssel meg kívánunk válni. Kérdésünk, hogy hogyan kell úgy közölni a minősítést és a felmentést, hogy az lehetőleg támadhatatlan legyen, mire kell figyelnünk?
Részlet a válaszából: […] Általában kézbesítésnek – azaz jogkövetkezmény keletkeztetésére alkalmas módon történő tudomásra hozásnak – minősül a jognyilatkozat– átadása (dokumentált módon jelen lévők között vagy postai úton),– elektronikus dokumentumként hozzáférhetővé tétele,–...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 18.

Közalkalmazott felmentése az öregségi nyugdíjkorhatár elérése esetén

Kérdés: 1976. október 7. napjától vagyok élelmezésvezető egy óvodában. Március 16-án voltam 62 éves, és még 183 nap szükséges a teljes nyugdíjazásomig. Ebben az esetben jár-e nekem a négy hónap felmentési idő, amit nem kell ledolgoznom?
Részlet a válaszából: […] Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a születési évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik, valamint azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 19.

Keresőképtelen beteg közalkalmazott felmentése

Kérdés: Jól értelmezzük a Kjt. 38. §-ának (1) bekezdését, aminek alapján a keresőképtelen betegállományban lévő közalkalmazottat is fel lehet menteni?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 38. §-ának (1) bekezdése kizárja az új Mt. 68. §-a (2) bekezdésének alkalmazását. Az Mt. 68. §-ának (2) bekezdése mondja ki, hogy a munkáltató felmondása (közalkalmazottaknál: felmentés) esetén a felmondási (felmentési) idő legkorábban az alábbiakban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 8.

Közalkalmazott felmentése öregségi teljes nyugdíjra való hivatkozással

Kérdés: Egyik közalkalmazottunk 2011 májusában szerzi meg a 2011. január 1-jén bevezetett öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges negyven év jogosultsági idejét. Úgy tudjuk, hogy erre hivatkozással eddig nem szüntethettük meg felmentéssel a közalkalmazotti jogviszonyát, de egy közelmúltban hatályba lépett törvénymódosítás már lehetőséget ad arra, hogy a munkáltató ebben az esetben is felmenthesse a nő közalkalmazottját. Helyesen gondoljuk ezt?
Részlet a válaszából: […] A Tny. 18. § (2a) bekezdése értelmében az öregségi teljesnyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven évjogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően azöregségi teljes nyugdíjat megállapítják, a Tbj-tv. 5. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Vezetői megbízások a közalkalmazottaknál

Kérdés: A könyvtárban mint munkáltatónál a határozatlan idejű vezetői megbízások a 2010. évi CLXXV. törvény 7. §-a alapján 5 évig terjedő határozott idejűvé alakultak át. Mi a helyzet az újonnan kinevezettekkel? Ha az a vezető, akinek a vezetői munkaköre kötelezően 5 éves határozott idős vezetői megbízássá alakult át, 3 év múlva nyugdíjjogosult lesz, fel lehet-e menteni? Kell-e részére valamilyen kompenzációt fizetni?
Részlet a válaszából: […] A 2010. évi CLXXV. törvény 2011. január 1-jétől módosítottaa Kjt. vezetői posztok betöltésére vonatkozó szabályait. Az újonnankinevezettek esetében természetesen már az új szabályokat kell alkalmazni,tehát vezetői munkakörbe nem nevezhetők ki, csak valamilyen szakmai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Felmentési (felmondási) tilalom és a reprodukciós eljárás

Kérdés: Az iskolánkban tanító egyik tanárnő olyan orvosi igazolást adott át részünkre, melyben az állt, hogy az igazoláson szereplő intézménynél reprodukciós eljárásban vesz részt. Tisztázni akartuk vele, hogy ez mit takar ténylegesen. Elmondta, jelenleg különböző diagnosztikai vizsgálatokat végeznek, a tényleges kezelés csak a vizsgálatok eredményének ismeretében kezdődik meg. Az intézményben azonban létszámcsökkentést akarunk végrehajtani, és úgy véljük, hogy mivel a tanítónő még nem áll tényleges kezelés alatt, létszámcsökkentésre hivatkozással az ő jogviszonyát is megszüntethetjük. Jogszerűen járnánk el, ha felmentést közünk vele?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 30. § (1) bekezdés b) pontja értelmében aközalkalmazott jogviszonyát a munkáltató felmentéssel megszüntetheti,amennyiben a munkáltatónál létszámcsökkentést hajtanak végre. Aközalkalmazottak esetén is meg kell azonban vizsgálni, hogy nem vonatkoznak-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Nyugdíjas vezető közalkalmazott különadó-fizetési kötelezettsége

Kérdés: Intézetvezető közalkalmazottunknak felmentéssel megszüntettük a közalkalmazotti jogviszonyát, arra tekintettel, hogy öregségi nyugdíjra jogosult. Ezzel egyidejűleg a vezetői megbízása is megszűnt. Vajon a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével összefüggésben részére kifizetett összegek a különadó hatálya alá esnek-e, s ha igen, akkor annak milyen összegen felüli részét érinti a különadó?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 30. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a munkáltatóa közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel megszüntetheti, ha a közalkalmazotta felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napjánnyugdíjasnak minősül. A közalkalmazott többek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Megszakítható-e a felmentési idő?

Kérdés: A nyár végén nyugdíjjogosultság miatt felmentettük az egyik kémiatanárunkat. Január végéig felmentési idejét tölti. Időközben azonban kiderült, hogy az iskola másik kémiatanára hosszabb betegállományba megy. Kinevezhetjük-e határozott időre a felmentési idejét töltő tanárt a másik kolléga helyettesítésének idejére?
Részlet a válaszából: […] A kérdéses esetben a jogszerű eljárás az, ha a munkáltató -a közalkalmazott beleegyezésével – visszavonja a felmentést. Szintén közösmegegyezéssel ekkor sor kerülhet a közalkalmazotti kinevezés határozott időreszólóvá alakítására, vagy, ha ebbe a közalkalmazott nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.

Nyugdíjasnak minősülő közalkalmazott felmentése

Kérdés: Közalkalmazottunk az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését követően továbbra is alkalmazásunkban maradt. Most úgy döntött, hogy vissza szeretne vonulni, és kérte, hogy felmentéssel szüntessük meg a közalkalmazotti jogviszonyát. Kötelesek vagyunk-e erre? Mi történik akkor, ha ebbe nem "megyünk bele"?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 30. § (1) bekezdés d) pontja alapján a nyugdíjasnakminősülő közalkalmazott (Kjt. 37/B. §) ugyan kérheti, hogy erre a körülményretekintettel a munkáltató felmentéssel szüntesse meg a közalkalmazotti jogviszonyát,erre azonban a munkáltató nem kötelezhető. Éppen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Melyik nappal szűnik meg a közalkalmazotti jogviszony?

Kérdés: Amennyiben a közalkalmazott utolsó munkában töltött napja a hónap 22. napja, vajon melyik nappal szűnik meg a közalkalmazotti jogviszony? Helyes-e az alábbi megfogalmazás: "a közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséhez 2010. április 22. napi hatállyal hozzájárulok" vagy "a közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséhez 2010. április 22-ével hozzájárulok".
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy a kérdésből nem állapítható meg, hogyaz adott esetben mi a megszüntetés jogcíme, azt nem lehetséges minden kétségetkizáróan megválaszolni. Az "utolsó munkában töltött nap" ugyanakkor arra engedkövetkeztetni, hogy a szóban forgó esetben nagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.
1
2
3