Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

saját felróható magatartás Munkavállalói verekedés és a munkáltatói kárfelelősség
Két munkavállalónk a múlt hónapban összevitatkozott az üzem területén, állítólag magánéleti kérdések miatt. A vitatkozás tettlegességig fajult, végül a biztonsági őrök választották szét őket, és a rendőrséget is kihívtuk. Az egyik munkavállaló komolyabban megsérült, több hétig keresőképtelen volt; most pedig kárigénnyel állt elő, az elmaradt jövedelmét követeli. Komolyan fennállhat a munkáltató felelőssége egy ilyen esetben?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 132. számában (2016. május 2.), 2602. kérdésszám alatt
segédeszközök Segédeszközök listája
A 42/2002. (III. 21.) Korm. rendelet mellékletében milyen segédeszközök szerepelnek?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 176. számában (2019. február 4.), 3503. kérdésszám alatt
segítő családtag Családtag mezőgazdasági idénymunkára történő foglalkoztatása
Mezőgazdasági idénymunkánál az egyenes ági rokont mint egyszerűsített foglalkoztatottat be kell-e jelenteni, kell-e utána társadalombiztosítási járulékokat fizetni?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 53. számában (2011. június 6.), 1014. kérdésszám alatt
semmisségi ok
sérelemdíj
sikkasztás Követeléskielégítés vagy sikkasztás?
Kft.-nk végelszámolás alatt áll. Egyik munkatársunkat (az építésvezetőt) az ügyvezető megbízta, hogy szedje be a kft. kintlevőségeit, és a befolyt pénzösszegből a kft. tartozásait fizesse ki. Az építésvezető ennek részben eleget is tett, a beszedett pénz egy részét viszont magánál tartotta, amit azzal indokolt, hogy ez a neki jogosan járó, ki nem fizetett munkabér, végkielégítés és egyéb járandóságai kiegyenlítésére szolgál, ami a kft. vele szemben fennálló tartozása. Hogyan ítéli meg ezt a helyzetet a jog, tehet-e valamit a munkáltató?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 30. számában (2010. február 1.), 590. kérdésszám alatt
sorkatonai szolgálat Sorkatonai szolgálat tartama - nem jogszerző a jubileumi jutalomnál
A főiskola előtt előfelvételisként sorkatona voltam. Beszámít-e a jubileumi jutalom idejének megállapításánál a sorkatonai szolgálat?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 184. számában (2019. augusztus 5.), 3665. kérdésszám alatt
Start kártya
statisztikai állományi létszám
sugárártalomnak kitett munkahely Sugárártalomnak kitett munkahely - a munkaidő és az expozíciós idő
A Kjt. hatálya alá tartozó intézmény esetén a törvény végrehajtási rendeletének (356/2008. Korm. rend.) 11. §-a alapján a teljes napi munkaidőből hat órát kell a munkahelyen töltenie a munkahelyén legalább napi három órán át sugárártalomnak kitett közalkalmazottnak. Ebben az esetben a teljes munkaidős közalkalmazottnak mennyi a törvényes heti munkaideje? Mi szerepeljen a kinevezésben?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 199. számában (2020. július 14.), 3936. kérdésszám alatt
súlyos gondatlanság Munkavállalói felelősség ellopott üzemanyagkártya miatt
Egyik munkavállalónk kamionsofőr, akinek autóját feltörték, a munkáltató által kiváltott üzemanyagkártyákat ellopták (kicserélték más kártyákra), majd a lopott kártyákkal vásároltak jelentős mennyiségű üzemanyagot. A lopást úgy észleltük, hogy csak a vásárlás tényéről értesültünk; a munkavállaló nem vette észre a cserét. A kártyákat ekkor azonnal letiltottuk. Mekkora a munkavállaló felelőssége a lopott kártyákkal okozott kárért?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 106. számában (2014. szeptember 22.), 2072. kérdésszám alatt
szabadalom Újítás munkaviszonyban
Szerszámkészítő vagyok egy jó nevű kft.-nél, amely formák és alkatrészek gyártásával foglalkozik. Jeleztem a főnökömnek, hogy kitaláltam egy formatisztítási eljárást, ami idő- és költségtakarékos. Bemutattam és jónak találta. Biztatott, hogy újítás is lehet belőle. Jelezte is a főnöke felé. Azóta csönd van, sőt, minden munkámba belekötnek. Már az is elhangzott, hogy "úgysem lesz belőle semmi", meg hogy "sehol sincs leírva". Hogyan kell eljárnom az újítással kapcsolatban? Milyen lehetőségem van arra, hogy az ötletem idő előtti bevezetését megakadályozzam?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 135. számában (2016. július 11.), 2676. kérdésszám alatt
szabadidő
szabadidő-kedvezmény Képzési munkaidő-kedvezmény méltányosságból
Közigazgatási szervként általunk foglalkoztatott, Mt. hatálya alatt álló munkavállalónk fizetett tanulmányi szabadidő-kedvezmény méltányosságból történő biztosítása iránti kéréssel fordult hozzánk. Közszolgálati szabályzatunk erre minden dolgozónak lehetőséget biztosít, egyedi méltányolás alapján. Jogosan járunk-e el, ha kedvező vezetői döntés után, méltányosságból megadjuk a munkavállaló számára a fizetett tanulmányi szabadidő-kedvezményt?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 77. számában (2012. november 19.), 1496. kérdésszám alatt
szabadnap
szabadság
szabadság elszámolása
szabadság kiadása
szabadság kiadásának megtagadása
szabadság megszakítása
szabadság nyilvántartása
szabadság pénzbeli megváltása
szabadság visszavonása
szabadságkorrekció Ügyelet elrendelése és díjazása
Egy informatikai technikus dolgozónak elrendelhetünk-e ügyeletet, vagy a munkaköre miatt csak készenlétet? Beleszámít-e ez az idő a rendkívüli munkaidő éves keretébe? Az adott munkavállaló havi alapbére után az ügyeleti díja (40%) 134 000 Ft lenne. Megállapodhatunk abban, hogy ezt egy összegben megkapja minden hónapban?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 120. számában (2015. augusztus 10.), 2352. kérdésszám alatt
szabadságolási ütemterv
szabadságra jogosító idő
szabályzat
szakirányú végzettség Garantált bérminimumra jogosultság iskolai végzettség hiányában
Az egyik üzemünkben jellemzően gépkezelőket foglalkoztatunk, ahol elvárás a szakirányú végzettség megléte. A munkaerőhiány okán azonban néha szükséges felvennünk olyan munkavállalókat is, akiknek van ugyan tapasztalatuk hasonló gépek kezelésében, de szakirányú végzettséggel nem rendelkeznek - őket beíratjuk a képzésre. A kérdésem, hogy addig, amíg meg nem szerzik a szakirányú iskolai végzettséget, meg kell adnunk nekik alapbérként a garantált bérminimumot, vagy elegendő a minimálbért?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 135. számában (2016. július 11.), 2672. kérdésszám alatt
szakképesítés
szakképzési hozzájárulás
szakképzési munkaszerződés Szabadságelszámolás szakképzési munkaszerződés esetén
Szakképzési munkaszerződést kötöttünk egy tanulóval. A szabadságok kiadása kapcsán kérem szíves tájékoztatásukat. 18 éves korig 45 nap szabadság jár a tanulónak naptári évenként. Ha szeptember 1-jén indult a szakképzési munkaszerződés, akkor időarányosan erre az évre 15 munkanap szabadság jár neki, 2022-ben pedig 45 nap. Hetente kétszer jár hozzánk szakmai gyakorlatra a tanuló. A szabadságot csak a szakmai gyakorlatos napokra kell számolnunk? Ebben az évben 18 hét van szeptember 1. óta, tehát 36 napot jön hozzánk a tanuló szakmai gyakorlatra. Ebből kell kiadni a 15 nap szabadságot? Feltételezem, hogy az őszi és a téli szünetben is szabadság jár.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 220. számában (2021. november 2.), 4289. kérdésszám alatt
szakképző intézmény
szakmai gyakorlat
szakmai gyakorlati vizsga Szakmai gyakorlati vizsga helye
OKJ 55-ös ápoló gyakorlati vizsgámat végezhetem-e a sebészeti osztályon, ha ott dolgozom?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 147. számában (2017. április 10.), 2928. kérdésszám alatt
szakmunkástanulói jogviszony Szakmunkástanulói jogviszony nem számít bele a szolgálati időbe
A szolgálati viszonyba beszámításra kellene kerülnie a szakmunkástanuló-éveknek, de ezt mivel lehet dokumentálni? (Korábban munkakönyv volt, de természetesen ebben sem szerepel.) Szeretnék kérni valamilyen jogszabályi hivatkozást, a dolgozó így hamarabb érné el a jubileumi jogosultság idejét.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 126. számában (2015. december 14.), 2483. kérdésszám alatt
szakmunkástanulók gyakorlati képzése
szakszervezet
szakszervezet jogai
szakszervezeti hozzájárulás Szakszervezeti hozzájárulás határidejének kezdete - a közlés jelentősége
A szakszervezet székhelyére és a szakszervezeti elnök lakhelyére is megküldtük a hozzájárulást kérő levelet a munkaviszony-megszüntetéshez. Az elnöknek küldött levelet pár nappal korábban vették át, mint a székhelyre küldött levelet. Melyik kézbesítési időponttól kell számítani a válaszadási határidőt?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 185. számában (2019. augusztus 26.), 3686. kérdésszám alatt
szakszervezeti kifogás
szakszervezeti minőség igazolása
szakszervezeti propaganda
szakszervezeti tag
szakszervezeti tagdíj
szakszervezeti tisztségviselő munkaidő-kedvezménye
szakszervezeti tisztségviselő védelme
szakszervezeti tisztviselő
szakvizsga
számítástechnikai pótlék Számítástechnikai pótlék
Általános iskolai igazgató vagyok, 2008. VIII. 1-jétől jelenlegi munkahelyemre áthelyezéssel érkeztem. Matematika-fizika szakos tanári végzettségem mellett rendelkezem felsőfokú oktatás-informatikai végzettséggel. Előző munkahelyemen részesültem számítástechnikai pótlékban, most nem kaptam meg azért, mert előre vélelmezték, hogy nem alkalmazom pedagógiai munkámban rendszeresen, mert nincs az iskolában interaktív tábla. Hogyan lehet, és kell-e bizonyítani, hogy alkalmazom informatikai ismereteimet? Nem elég a feladatlap-készítés, internethasználat a felkészüléshez, versenyekhez?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 12. számában (2009. január 12.), 215. kérdésszám alatt
szándékos károkozás
székhelyváltozás Ha költözik a cégközpont
Cégünk vezetősége bejelentette, hogy szeptember elején a budapesti központi irodát Tatabányára költözteti. A munkavállalók nagy része budapesti lakos. Kérdésünk: mikor szükséges a munkaszerződést módosítani, mivel a munkahely és a lakóhely közötti utazási időtartam meghatározása esetünkben nem egyértelmű. Az utazási időtartam megnövekedése várhatóan 90 perc határán mozog, illetve a cég épülete és az utolsó helyközi buszmegálló között nincs tömegközlekedési eszköz, csak gyalogút. A várakozási időket, illetve a gyalogidőt hogyan kell számolni? Mi történik akkor, ha a munkáltató és a munkavállaló által számolt időtartam nem egyezik?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 23. számában (2009. szeptember 7.), 434. kérdésszám alatt
személyes adat
személyes adatok védelme
személyes közreműködés Foglalkoztatás közérdekű nyugdíjas-szövetkezetben
Közérdekű nyugdíjas-szövetkezeti tagot milyen feltételekkel lehet alkalmazni, és milyen járulékfizetési kötelezettség terheli a feleket? Mik a szövetkezet alapítási feltételei, hogyan kell eljárni stb.?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 159. számában (2018. január 15.), 3155. kérdésszám alatt
személyi alapbér
személyi alapbér csökkentése fegyelmi vétség miatt Fegyelmi szabályzat - büntetésként alapbércsökkentés
Egy munkavállalónkkal szemben a kollektív szerződésben foglalt házi fegyelmi szabályzat szerint 10 százalékos személyialapbér-csökkentést alkalmaztunk két hónapra. Kollektív szerződésünk a munkavállaló bérpótlékait a személyi alapbér százalékában adja meg. Ez azt jelenti, hogy a következő két hónapban a bérpótlékokat is a csökkentett összeg alapján kell kiszámolni? Ráadásul ugyanazon fegyelmi vétség miatt további két munkavállalóval szemben is ezt a büntetést szabtuk ki, de mivel ők nem műszakban dolgoznak, nem is jogosultak bérpótlékra. A munkavállaló azt sérelmezi, hogy "műszakosként" súlyosabb büntetést kapott (több bértől esett el) ugyanazért a vétségért. Érvényesíthet-e valamilyen igényt?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 1. számában (2008. május 19.), 11. kérdésszám alatt
személyi illetmény
személyi illetmény visszavonása Személyi illetmény visszavonhatósága
Városunkhoz 2013. január 1-jén csatlakozott két község, közös hivatal létrehozására került sor. A korábbi körjegyzőségtől a dolgozókat átvettük. Egy személy 2011. november 10. napjától szülési szabadságot vett igénybe, és az átvételkor gyermek gondozása miatt fizetés nélküli szabadságon volt. Részére a korábbi munkáltató 2008. február 1. napjától a Ktv. 44/B. §-a alapján személyi illetményt állapított meg. Kérdésünk, hogy a személyi illetmény jogszabályváltozásra való hivatkozással visszavonható-e, vagy csak a teljesítményértékelés után kerülhet sor az esetleges visszavonásra?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 101. számában (2014. május 19.), 1969. kérdésszám alatt
személyiségi jogok
SZÉP Kártya
szervezeti és működési szabályzat Munkáltatói jogok gyakorlása az alapítvány szervezetében
Alapítványunknak van egy önálló jogi személy szervezete, mely több munkavállalót foglalkoztat. A kuratórium azt szeretné, hogy az önálló jogi személy munkavállalói felett az alapítvány egyik alkalmazottja gyakorolja a munkáltatói jogokat. Jogszerű-e, ha az alapítvánnyal jogviszonyban álló alkalmazott gyakorol munkáltatói jogokat az alapítvány önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetének munkavállalói felett abban az esetben, ha ő maga nem áll jogviszonyban ez utóbbi szervezettel? Amennyiben igen, akkor szabályozhatjuk a kérdést az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 54. számában (2011. június 27.), 1024. kérdésszám alatt
szervizdíj Szervizdíj az alapbér részeként
Az étteremben, ahol dolgozom, a vendégek részére szervizdíj kerül felszámításra, amelyet az esetleges borravalóval együtt a munkáltató feloszt a műszak között. Az így felosztott összeget a zárás során levonja a havi nettó alapbéremből (ha többet kapok a béremnél, akkor azt persze megtarthatom). Jogosan teszi ezt a munkáltató?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 151. számában (2017. július 17.), 3002. kérdésszám alatt
szerződéshosszabbítási díj – Hjt. Végrehajtás alá vonható kifizetések
A Magyar Honvédségnél dolgozom. Levonható-e gyermektartásdíj a "szerződéshosszabbítás" címén részemre járó kifizetésből, ha a bírósági végzés szerint "a tartásdíj a mindenkori rendszeres nettó jövedelem 20%-a, illetve a mindenkori jövedelem 20%-a"?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 77. számában (2012. november 19.), 1488. kérdésszám alatt
szerzői jogok megsértése
szezonális foglalkoztatás Szezonális foglalkoztatás - a munkavállalási engedély meghosszabbítása
Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedéllyel foglalkoztatunk egy ukrán állampolgárságú munkavállalót, akinek a munkavállalási engedélye lejár a jövő hónapban. Szeretnénk továbbra is foglalkoztatni ugyanabban a munkakörben, hogyan tehetjük meg ezt jogszerűen?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 36. számában (2010. június 7.), 710. kérdésszám alatt
színlelt szerződés
szívességi munka Rokon a szüreten - idénymunka vagy szívességi munka?
Mezőgazdasági termelő vagyok, a mezőgazdasági idénymunkák keretében (pl. szüret) főállásban más munkáltatónál foglalkoztatott családtagjaim (nagykorú gyermekem, feleségem) segítségét igénybe vehetem-e? Családtagom ez időre a munkáltatójánál szabadságon lenne, vagy hétvégén látná el ezt a feladatot. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni, hogy ez esetben a családtagra vonatkozik-e az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény hatálya, ha igen, hogyan kell a termelőnek szabályszerűen eljárni? Be kell-e jelenteni a családtagot foglalkoztatottként, különösen úgy, hogy a családtag ezért a feladatért bérre és egyéb szolgáltatásokra nem tart igényt?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 42. számában (2010. október 11.), 814. kérdésszám alatt
szóbeli felmondás
szóbeli szerződés Szóban megkötött munkaszerződés elbocsátás utáni "átírása"
Mennyire felel meg a jogszabályoknak, hogy a munkaszerződésemet (két hét ledolgozott munka) az elbocsátásom után (szóbeli megállapodásunk után ellentétes tartalommal) akarják velem aláíratni? Ráadásul két évvel a nyugdíj előtt védett korú munkavállaló vagyok.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 138. számában (2016. szeptember 19.), 2724. kérdésszám alatt
szociális gondozó
szociális intézmény
szociális juttatás
szociális szféra
szokásos munkavégzési hely
szokásosan telephelyen kívüli munkavégzés Telephelyen kívüli munka - vagy kiküldetés?
Szervizelési munkákat végző cég vagyunk, működési területünk az ország egyik régiójára terjed ki. A munkavállalók e régión belül végeznek munkát (helyszínre történő kiszállással), munkaszerződésükben is a régió területe szerepel munkavégzési helyként. Az ország más régióiban is működnek ugyanilyen szerviztevékenységet végző cégek, de a cégek között nincs semmilyen tulajdonosi kapcsolat, teljesen különálló cégként működünk. Ugyanakkor megállapodtunk ezekkel a cégekkel, hogy munkavállalóink néha ezen cégeknél is végezhetnek munkát, ezért, ha előfordul, hogy nem tudunk saját régiónkon belül munkát biztosítani a munkavállalók részére, más régiókba küldjük őket munkavégzésre. Egyik esetet sem tekintjük kiküldetésnek, hiszen a munkavállalók szokásosan telephelyen kívül végzik a munkájukat. A szakszervezet szerint azonban - figyelemmel arra, hogy véleményük szerint a munkavállalók kiküldetésben végzik a munkájukat - az Mt. 105. § (6)-(8) bekezdéseiben foglalt kiküldetési díjat kellene fizetnünk részükre, különös tekintettel arra, hogy - a régión kívüli kiküldetések esetében - a napi 8 óra munkavégzésen túl akár 7-8 órát is vezetnie szükséges a munkavállalóknak. Mennyiben megalapozott a szakszervezet véleménye?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 40. számában (2010. augusztus 30.), 771. kérdésszám alatt
szolgálati idő
szolgálati járandóság Szolgálati nyugdíjas jogviszonyának megszüntetése
Köztisztviselőnk 1963-ban született, 2007. október 16-tól áll a polgármesteri hivatalban közszolgálati jogviszonyban, 2007. október 15-től szolgálati nyugdíjban is részesül. 2012. január 1-jétől a jogszabályváltozások miatt szolgálati nyugdíját szolgálati járandóságként folyósítják tovább. A kolléga köztisztviselői jogviszonyát megszüntetné. A Kttv. 63. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján - figyelemmel a 7. §-ra - nyugdíjasnak minősülés címén felmenthető-e? Jár-e számára végkielégítés?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 71. számában (2012. július 2.), 1357. kérdésszám alatt
szolgálati nyugdíj Szolgálati nyugdíjas jogviszonyának megszüntetése
Köztisztviselőnk 1963-ban született, 2007. október 16-tól áll a polgármesteri hivatalban közszolgálati jogviszonyban, 2007. október 15-től szolgálati nyugdíjban is részesül. 2012. január 1-jétől a jogszabályváltozások miatt szolgálati nyugdíját szolgálati járandóságként folyósítják tovább. A kolléga köztisztviselői jogviszonyát megszüntetné. A Kttv. 63. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján - figyelemmel a 7. §-ra - nyugdíjasnak minősülés címén felmenthető-e? Jár-e számára végkielégítés?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 71. számában (2012. július 2.), 1357. kérdésszám alatt
szolgáltatásnyújtás külföldre Építőipari szolgáltatásnyújtás - Ausztriába
Építőipari cégünk Ausztriában végezne épületfelújítási és karbantartási munkákat. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 2011. május 1-jétől lesz lehetőség a szabad szolgáltatásnyújtásra. Milyen építőipari munkákra vonatkozik jelenleg a tilalom? 2011-ig milyen módon foglalkoztathatunk jogszerűen munkavállalókat építőipari szolgáltatásnyújtás keretében?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 23. számában (2009. szeptember 7.), 441. kérdésszám alatt
szombati munkavégzés Szombati munkavégzés
Két hónapos munkaidőkeret esetén, szombaton is nyitva tartó gyógyszertárnál a szombati munkavégzés rendkívüli vagy rendes munkavégzés? Kell-e a szombat helyett másik pihenőnapot biztosítani a dolgozónak?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 3. számában (2008. június 30.), 54. kérdésszám alatt
sztrájk
sztrájk miatti távollét
szükséghelyzet Munkáltató által szükséghelyzetben okozott kárért való felelősség
A munkahelyen tűz ütött ki, és a hatékony oltás érdekében a munkavállalókat haladéktalanul ki kellett menekíteni. Az öltöző megmenekült ugyan, de a tűzoltás során teljes mértékben eláztak az ott tárolt ruhák és táskák, a bennük lévő értékekkel együtt. Több munkavállalónak is nagyobb mértékű kára keletkezett, különösen a tönkrement mobiltelefonok miatt. A munkáltató mennyiben felel ezekért a károkért?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 118. számában (2015. június 15.), 2309. kérdésszám alatt
szülési szabadság
szülői szabadság
szünetelés