Szakszervezeti propaganda – a helyben szokásos közzététel

Kérdés: A szakszervezet használhatja-e a munkáltató belső intranetes hálózatát, hogy közzétegye a munkavállalóknak szóló tájékoztatásokat és a gyűlések meghívóit? A munkáltató is ezen a rendszeren teszi közzé a fontosabb adatokat, nálunk ez minősül az egyik helyben szokásos tájékoztatási módnak. De van más lehetőség is (pl. a faliújságon is közzétesz a munkáltató minden lényeges információt). Nem elegendő ilyenkor csak ez utóbbit biztosítani?
Részlet a válaszából: […] A munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet jogosult a munkavállalókat a munkaügyi kapcsolatokkal vagy a munkaviszonnyal összefüggő kérdésekben tájékoztatni. A munkáltató – a szakszervezettel egyeztetve – biztosítja annak lehetőségét, hogy a szakszervezet a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Szakszervezeti tisztviselő – belépési jog a munkahelyre

Kérdés: Cégünk több telephellyel rendelkezik a megyében. Egy szakszervezet működik nálunk, de a kapcsolat nem túl jó, sok a súrlódás. A szakszervezet csak az egyik telephelyen folytatott tevékenységet, de néhány napja a tisztségviselő azzal kereste meg az ügyvezetőt, hogy szeretne a többi telephelyre is bemenni, és ott tagtoborzással kapcsolatos plakátokat kiragasztani. Az ügyvezető ezt nem engedélyezte, de a tisztségviselő arra hivatkozik, hogy neki igenis joga van belépni bármelyik telephelyre, azt nem lehet megtagadni. Igaza van-e, és tényleg kötelesek vagyunk lehetővé tenni számára a plakátok kiragasztását?
Részlet a válaszából: […] A szakszervezet érdekében eljáró, a munkáltatóvalmunkaviszonyban nem álló személynek a munkáltató területére történő belépését amunkáltató nem tagadhatja meg, ha a szakszervezet a munkáltatóvalmunkaviszonyban álló taggal rendelkezik. A szakszervezetnek minderről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.
Kapcsolódó címke:

Szakszervezeti propaganda az intraneten

Kérdés: A szakszervezetünk használhatja-e a munkáltató belső intranetes hálózatát, hogy közzétegye a munkavállalóknak szóló tájékoztatásokat és a gyűlések meghívóit? A munkáltató is ezen a rendszeren teszi közzé a fontosabb adatokat, nálunk ez minősül helyben szokásos tájékoztatási módnak. Mit tehetünk, ha a munkáltató nem engedélyezi a hálózat használatát?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató köteles megteremteni annak lehetőségét, hogy aszakszervezet az általa szükségesnek tartott információkat, felhívásokat,valamint a tevékenységével kapcsolatos adatokat a munkáltatónál szokásos vagymás megfelelő módon közzétegye [Mt. 24. § (1) bekezdés]. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.