Szerződés szerinti havi jövedelem meghatározása kollektív szerződés esetén

Kérdés:

A szerződés szerinti havi jövedelem fogalmát az Ebtv. 5/C. §-a (1) bekezdésének b) pontja határozza meg. A tb-kifizetőhelyi tájékoztató 17. oldala így szól a szerződés szerinti havi jövedelemmel kapcsolatban: "A távolléti díjnak, illetve az illetmény egy hónapra járó összegének megfelelő szerződés szerinti havi jövedelem megállapítása – az Mt. 148–152. §-ában foglalt előírásokra, továbbá a jogviszonyt szabályozó egyéb jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel – a foglalkoztató hatáskörébe tartozik." Előfordulhat olyan eset, hogy a munkáltató rendelkezik kollektív szerződéssel, s így a távolléti díjat nem az Mt. 148–152. §-ában foglaltak szerint számolják, hanem a kollektív szerződésükben meghatározott számítási elv szerint. Ez azt jelenti, hogy a szerződés szerinti havi jövedelem esetében is a kollektív szerződésben meghatározott számítást kell használni?

Részlet a válaszából: […] A kollektív szerződés munkaviszonyra vonatkozó szabály (Mt. 13. §), így annak rendelkezései a munkaviszony tartalmát tudják módosítani. A kollektív szerződés a távolléti díj számításának szabályaitól szabadon, akár a munkavállaló számára hátrányosan is eltérhet,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.