Késedelmes bérkifizetés jogkövetkezménye

Kérdés: Ha a munkáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, akkor az kötelezettségszegésnek vagy szerződésszegésnek minősül-e? Pontosabban a fizetéseket nem a szerződésben foglaltak szerint adja, 10-e a határidő, ennek ellenére a munkáltató mindig késve és két részletben fizeti ki a béreket. Felmerülhet-e a sikkasztás gyanúja?
Részlet a válaszából: […] ...is élhet, az Mt. 78. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján. Ugyanakkor önmagában a munkabér késedelmes kifizetése nem ad alapot sikkasztás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 30.
Kapcsolódó címkék:    

Követeléskielégítés vagy sikkasztás?

Kérdés: Kft.-nk végelszámolás alatt áll. Egyik munkatársunkat (az építésvezetőt) az ügyvezető megbízta, hogy szedje be a kft. kintlevőségeit, és a befolyt pénzösszegből a kft. tartozásait fizesse ki. Az építésvezető ennek részben eleget is tett, a beszedett pénz egy részét viszont magánál tartotta, amit azzal indokolt, hogy ez a neki jogosan járó, ki nem fizetett munkabér, végkielégítés és egyéb járandóságai kiegyenlítésére szolgál, ami a kft. vele szemben fennálló tartozása. Hogyan ítéli meg ezt a helyzetet a jog, tehet-e valamit a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...esetben a Legfelsőbb Bíróság (BH 1998. 265.) amunkavállaló magatartását nem ismerte el jogosnak, álláspontja szerint amunkavállaló a sikkasztás bűntettét [Btk. 317. § (1) bekezdés] követte el. Ezta Legfelsőbb Bíróság a következő érvekre alapozta. A munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.
Kapcsolódó címkék: