Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott személyi illetmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Személyi illetmény sorsa - a jogosultság kérdései

Kérdés: GYED-ről visszatérő jegyzőnk a gyermek születése előtt személyi illetményben részesült. Miután szabadságát kivéve visszatér dolgozni (márciusban), szeretné, ha személyi illetménye megemelésre kerülne. (Szerintünk nem lehet azonnali személyiilletmény-emelés, esetleg a következő évtől teljesítményértékelés/minősítés alapján, vagy a Kttv. 133. §-ának (10) bekezdése figyelembevételével 45-60 nap elteltével.) Mikor van erre legkorábban lehetőség? Kérése esetén kivehető-e a személyi illetményből a Kttv. 255. §-a szerinti illetménybe? Mikortól? Ez esetben a Kttv. 133. §-ának (3) bekezdése alapján mikortól téríthető el? Esetében a személyi illetmény vagy a besorolási illetmény esetén alkalmazható-e a Kttv. 133. §-ának (10) bekezdése?
Részlet a válaszból: […]meghatározott, besorolás szerinti illetményt kell megállapítani. Számára újra személyi illetményt legkorábban akkor lehet megállapítani, ha az alátámasztható a kivételes szintű minősítéssel, ennek hiányában kivételes szintű teljesítményértékeléssel.A Kttv. 133. §-a (10) bekezdésének b) pontja előírja, hogy az alapilletmény (3)-(5) bekezdés szerinti megemelésére a tárgyévet megelőző év minősítése, teljesítményértékelése hiányában - a (11) bekezdésben foglaltak szerinti teljesítményértékelés alapján - is lehetőség van a gyermek gondozása céljából biztosított fizetés nélküli szabadság leteltét követően, ha a köztisztviselő a fizetés nélküli szabadságot közvetlenül megelőzően emelt összegű alapilletménnyel és érvényes minősítéssel, teljesítményértékeléssel rendelkezett. A hivatkozott Kttv. 133. §-ának (11) bekezdése szerint az alapilletmény (10) bekezdés szerinti megemelésére a köztisztviselő soron kívüli, a gyermek gondozása céljából biztosított fizetés nélküli szabadság leteltét követő legalább 45, legfeljebb 60 napon belüli teljesítményértékelésének elvégzése esetén van lehetőség.Figyelemmel arra, hogy a személyi illetményre csak a kiváló munkavégzésű köztisztviselők jogosultak, míg a pozitív irányú alapilletmény-eltérítésnél nincs ilyen szigorú előírás, de ott is fontos a jó teljesítmény, megítélésünk szerint az a tény, hogy a köztisztviselő részére a fizetés nélküli szabadságot közvetlenül megelőzően személyi illetmény volt megállapítva, értelmezhető úgy, hogy a jegyző a fizetés nélküli szabadságot közvetlenül megelőzően emelt összegű alapilletménnyel rendelkezett. Amennyiben a másik feltétel is fennáll, mely szerint a köztisztviselő a fizetés nélküli szabadságot közvetlenül megelőzően érvényes minősítéssel, teljesítményértékeléssel is rendelkezett, a Kttv. 255. §-a alapján megállapított besorolás szerinti illetménye a Kttv. 133. §-ának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4092

2. találat: Személyi illetmény - ha utóbb magasabb összegű a besorolás szerinti illetmény

Kérdés: Köztisztviselőnk személyi illetményben részesül. A vírushelyzet hozta időszakban a nyelvvizsga-kötelezettség elengedésének köszönhetően megkapta a diplomáját, mely a jelenleg is betöltött munkakörében szakirányúnak minősül. A felsőfokú végzettsége alapján a besorolás szerinti illetménye kedvezőbb lenne számára, mint a jelenlegi személyi illetmény. A Kttv.-ben nem találtunk lehetőséget a személyi illetményből való év közbeni "kiléptetésre. A Munkaügyi Levelek 185. számában megjelent 3671. számú kérdésre adott válaszuk is ebben erősített meg minket. Ugyanakkor munkavállalónk a Költségvetési Levelek 299. számában az 5314.számú kérdésére azt a választ kapta, hogy közös megegyezéssel az illetmény módosítható. Hogyan járunk el helyesen? Amennyiben módosítunk, akkor a főiskolai oklevél kiállításának napjától?
Részlet a válaszból: […]személyi illetményt határozott időre lehet megállapítani. A személyi illetmény megállapításánál a határozott idő tartamának a munkáltatói intézkedésből egyértelműen ki kell tűnnie annak érdekében, hogy a köztisztviselő a határozott idő lejártakor illetménye csökkenésével előre számolni tudjon. A személyi illetménynek a határozott idő lejártát megelőző visszavonása, módosítása - a fent ismertetett kivétellel - nincs összhangban a jogintézmény céljával, ennek megfelelően jogszabálysértő.Ha viszont olyan jelentős változás történik, amely miatt egy II. besorolású köztisztviselőből I. besorolású köztisztviselő lesz, a köztisztviselő teljes besorolás szerinti illetménye fog gyökeresen megváltozni - jelentősen emelkedni - nem csupán egyetlen eshetőleges illetményelem, mint a kérdésben hivatkozott cikk szerinti esetben. A Kttv. 131. §-ának (2) bekezdés szerint ugyanis az illetmény alapilletményből, valamint - a Kttv.-ben meghatározott feltételek esetén - illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll. A besorolásiosztály-változás miatt módosul - jelentősen emelkedik - az alapilletmény összege, valamint az illetménykiegészítés összege is, mert az illetménykiegészítés az alapilletmény - a Kttv.-ben, valamint a vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben - meghatározott százaléka.Erre a gyökeres, az illetményt érintő változásra tekintettel, figyelembe véve és továbbgondolva egyrészt a személyi illetmény jogintézményének célját, másrészt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4008
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Személyi illetmény - a besorolás szerinti díjazásnál alacsonyabb összegűvé válhat

Kérdés: Egy köztisztviselőnk év elején személyi illetményben részesült. A köztisztviselő júniusban középfokú nyelvvizsgát tett, a besorolás szerinti illetménye a nyelvpótlékkal együtt magasabb lenne a jelenlegi illetményénél. Ki lehet-e léptetni a személyi illetményből év közben, vagy arra csak jövő márciusban van lehetőség?
Részlet a válaszból: […]a tárgyév elején megállapított személyi illetményből való "kiléptetésre" vagy a személyi illetmény összegének év közbeni megemelésére a Kttv. nem ad lehetőséget. Még a kérdés szerinti esetben sem, ami szerint végül a köztisztviselő - az idegennyelv-tudási pótlékra való jogosultsága megszerzése folytán - személyi illetménye alacsonyabb összegűvé vált a besorolása szerinti illetménye nyelvpótlékkal megnövelt összegénél. A tárgyévet követő év márciusától azonban ismét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3671

4. találat: Személyi illetmény megállapítása és megváltoztathatósága

Kérdés: A képviselő-testület hivatalában személyi illetmény került megállapításra 2017. március 1-jétől 2018. február 28-áig. Megemelheti-e a munkáltató ezen időtartamon belül a személyi illetmény összegét? Amennyiben igen, akkor már 2018. január 1-jétől is megtehette-e? Új köztisztviselő belépése esetén a kinevezéstől számított 2 hónap múlva elvégzett teljesítményértékelést követően lehet-e év közben is megállapítani személyi illetményt a tárgyévet követő év február végéig?
Részlet a válaszból: […]tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra. Ebből következően a munkáltatói jogkör gyakorlójának nincs lehetősége arra, hogy a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig emelje vagy akár csökkentse a személyi illetmény mértékét. A köztisztviselő által nyújtott kimagasló teljesítményt vagy annak esetleges hiányát mindig a 10/2013. Korm. rendelet alapján meghatározott időközönként, de legalább évente kétszer lefolytatott teljesítményértékelés keretében, de összességében hosszabb időtávon (és nem a kinevezéstől számított 2 hónapon belül) kell a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelembe vennie.Ebből következően a személyi illetmény nem az eseti jutalmazás eszköze, hanem a ténylegesen huzamosabb időn keresztül kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselők elismerésére ad lehetőséget, ezért nincs arra lehetőség, hogy a tárgyév március 1-jétől következő év február végéig tartó időszakban a jegyző, illetve főjegyző megemelje a köztisztviselő személyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3535

5. találat: Személyi illetmény összegének emelése

Kérdés: Képviselő-testület hivatalában személyi illetmény került megállapításra 2017. március 1-jétől 2018. február 28-ig. Megemelheti-e a munkáltató ezen időtartamon belül a személyi illetmény összegét? Amennyiben igen, akkor már 2018. január 1-jétől is megteheti? Új köztisztviselő belépése esetén a kinevezéstől számított két hónap múlva elvégzett teljesítményértékelést követően lehet-e év közben is megállapítani személyi illetményt a tárgyévet követő év február végéig?
Részlet a válaszból: […]teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra. Ebből következően a munkáltatói jogkör gyakorlójának nincs lehetősége arra, hogy a tárgyév március 1-jétől következő év február végéig emelje vagy akár csökkentse a személyi illetmény összegét.A köztisztviselő által nyújtott kimagasló teljesítményt vagy annak esetleges hiányát a 10/2013. Korm. rendelet alapján meghatározott időközönként, de legalább évente kétszer lefolytatott teljesítményértékelés keretében, összességében hosszabb időtávon (és nem a kinevezéstől számított két hónapon belül) kell a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelembe vennie. Ebből következően a személyi illetmény nem az eseti jutalmazás eszköze, hanem a ténylegesen huzamosabb időn keresztül kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselők[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3163

6. találat: Vezetői megbízás visszavonását követően megállapítható illetmény

Kérdés: Polgármesteri hivatalunkban egy vezetői megbízással rendelkező köztisztviselőnktől a vezetői megbízást visszavonjuk. A Ktv.-nek megfelelően felajánlunk neki egy másik munkakört, amelyet az előzetes megbeszélések szerint el is szándékozik fogadni, ezért hat hónapig még a korábbi illetményével azonos összegű illetményre lesz jogosult. Van-e lehetőségünk számára a korábbinál magasabb illetmény megállapítására is, vagy csak a korábbival azonos illetményre lehet igénye a köztisztviselőnek?
Részlet a válaszból: […]teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselőnek a Ktv.-ben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő - az éves költségvetésben megállapított létszám legfeljebb 20%-áig - személyi illetményt állapíthat meg - a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke jóváhagyásával - a jegyző, illetve a főjegyző. Ez azt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 695

7. találat: Aljegyző illetményének megállapítása

Kérdés: Az önkormányzatnál jegyző és aljegyző is dolgozik. A jegyző a korábbiakban személyi illetményt kapott. Az aljegyzőt később nevezte ki az önkormányzat, mint a jegyzőt, így illetményét a jegyző személyi illetményéhez viszonyítva állapították meg. A jegyző személyi illetményét később visszavonták. Olyan információt kaptunk, hogy törvénybe ütközik, ha meghaladja az aljegyző illetménye a jegyzőét, mert a Ktv. úgy rendelkezik, hogy az aljegyző illetménye nem lehet magasabb, mint a jegyzőé. Helytálló-e ez, mi a teendő?
Részlet a válaszból: […]lehet alacsonyabb a már megállapított illetményénél. A rendelkezés alkalmazásakor a hangsúly a kinevezés időpontján van. Az aljegyző kinevezésekor helyesen, a törvény rendelkezését betartva állapította meg a képviselő-testület az aljegyző illetményét úgy, hogy az nem volt magasabb a jegyző számára megállapított személyi illetménynél. Előfordulhat, hogy a következő évben már nem kerül sor a jegyző személyi illetményének meghatározására, mivel az a teljesítményértékeléstől függ, és így az aljegyző illetménye már meghaladja a jegyzőjét. Ez a változás ugyanakkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 268