Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott szakszervezeti minőség igazolása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szakszervezeti tisztségviselői minőség igazolása

Kérdés: Az elmúlt időszakban több szakszervezet is jelentkezett nálunk, hogy tisztségviselőket választottak a munkaszervezetben, és szeretnének élni a jogaikkal, amelyeket a jogszabályok biztosítanak. A helyzet kezd átláthatatlan lenni, és már nem tudjuk, hogy melyik munkavállalónk melyik szakszervezetnek a tisztségviselője; hogyan lehet ezt megnyugtatóan ellenőrizni?
Részlet a válaszból: […]8. §. (1) bek.]. A szakszervezet tisztségviselője annak ügyintéző vagy képviseleti szervének lehet tagja. A szakszervezet tisztségviselőinek jogosultsága annak alapszabályán nyugszik, őket az ott meghatározott eljárási rend szerint kell megválasztani. A Legfelsőbb Bíróság több döntésében is kimondta, hogy a szakszervezet a szervezeti rendjét maga jogosult meghatározni, és a szervezeti rend megállapításában az alapszabály rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni (BH 2005. 119, EBH 2005. 1336). Annak viszont tartalmaznia kell, hogy kik a tisztségviselők, és milyen szervezeteket működtet a szakszervezet, illetve az ügyintézőt és a képviseleti szervek tagjait az alakuló közgyűlésen meg kell választani - ettől ugyanis a törvény szakszervezetek esetén sem enged eltérést [Etv. 6. § (2) bek.]. A munkáltató tehát elsősorban a szakszervezet alapszabályának bekérésével tudja ellenőrizni a tisztségviselői minőség fennállását. A tisztségviselői feladatok ellátása ugyanakkor önkéntes, így a tagnak nyilatkoznia is kell arról, hogy azt elfogadja (6/1989. IM rendelet 2. sz. melléklete). A munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 588
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Szakszervezeti minőség igazolása

Kérdés: 150 főt foglalkoztató cég vagyunk. A közelmúltban kaptunk egy levelet, amelyben egy számunkra ismeretlen szakszervezet jelezte, hogy bizalmi csoport alakult nálunk, és ennek vezetője egyik munkavállalónk. Hogyan tudunk megbizonyosodni arról, hogy valóban működik ez a szakszervezet, és hogy kik a tisztviselői?
Részlet a válaszból: […]munkaszervezeten belül is szakszervezet létrehozására. A szakszervezet joga, hogy a munkaszervezeten belül szerveket működtessen, s ezek működésébe tagjait bevonja [Mt. 19. § (1) bek.]. A törvény alkalmazásában szakszervezeten a munkavállalóknak minden olyan szervezetét érteni kell, amelynek elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése (Mt. 18. §). A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a munkáltató, az üzemi tanács, a szakszervezet és a munkavállaló a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, és egymást kölcsönösen kötelesek minden olyan tényről, körülményről, illetőleg ennek változásáról tájékoztatni, amely a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából jelentős [Mt. 3. § (1)-(3) bek.]. Az együttműködési kötelezettségből fakadóan a szakszervezetnek megfelelő módon kell igazolnia, hogy szabályszerűen létrejött. Amennyiben társadalmi szervezetként nyilvántartásba vették, az alapszabályának benyújtásával igazolhatja, hogy működtet-e szervezetet vagy tisztségviselőt a munkáltatónál. Azt ugyanakkor a szakszervezettől nem kérheti a munkáltató, hogy a szakszervezet tagjainak névsoráról adjon tájékoztatást. A Legfelsőbb Bíróság egy döntésében kifejtette, hogy a hatóságok általában a szakszervezet működését[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 483