Jövedelem szabadságvesztését töltő munkavállalónak

Kérdés: Dolgozónk szabadságvesztését börtönben tölti. Munkaviszonya nem szűnt meg. Milyen jogcímen fizethetünk (természetesen az adók és járulékok megfizetésével) részére jövedelmet? Írásba kell-e foglalni, vagy egyoldalúan utalhatjuk a bankszámlájára?
Részlet a válaszából: […] ...alatt az idő alatt, amíg a munkavállaló a szabadságvesztés büntetését tölti, a munkavállaló neki felróható okból (legalább gondatlan magatartása miatt) nem tudja teljesíteni a munkaszerződésből származó kötelezettségeit. Ez alapvetően törvényi, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

"Előzetesben" – a szabadságra jogszerző idő

Kérdés: Előzetes letartóztatásban lévő munkavállalónál ez az idő jogszerző időnek minősül-e a szabadság tekintetében, és van-e annak jelentősége, hogy utóbb felmentik vagy letöltendő büntetést kap? Kérjük a pontos jogszabályi helyek megjelölését is.
Részlet a válaszából: […] ...nem feltétlenül köteles a munkaviszonyt az előzetes letartóztatás – illetve különösen a jogerős elítélés után alkalmazott szabadságvesztés – ideje alatt fenntartani.(Kéziratzárás: 2022. 01....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Mentesülés – büntetlen előélet igazolása

Kérdés: Tizenöt évvel ezelőtt közúti baleset okozása miatt egy év felfüggesztett szabadságvesztés büntetést kaptam. Most pályáztam egy állásra, ahol feltétel volt a büntetlen előélet, és erkölcsi bizonyítványt is kértek. Ha kikérem az erkölcsi bizonyítványt, látszani fog rajta ez a régi ügy? Ha nem, akkor köteles vagyok erről beszámolni az állásinterjún?
Részlet a válaszából: […] ...szabályainak megszegésével másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő [régi Btk. 187. § (1) bek.]. Az elkövetőnek nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 8.

GYED-re való jogosultság szabályainak változása

Kérdés: Édesapám cégében dolgozom, de jelenleg fizetés nélküli szabadságon vagyok öt hónapos lányommal. Mivel kicsi a cég, de szerencsére sok megrendelésünk van, szükség lenne a munkámra. Igaz, hogy az új szabály szerint ehhez nem kell megvárnom, hogy a gyerekem egyéves legyen, hanem visszamehetek dolgozni, és továbbra is kapok GYED-et?
Részlet a válaszából: […] ...nem áll a megmaradt kizáró okok hatálya alatt (Ebtv. 42/C. §). Például kivételesen nincs előzetes letartóztatásban, vagy éppen nem szabadságvesztés büntetését tölti [Ebtv. 42/C. § e)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 22.

Bizonyítékok kiadása

Kérdés: Milyen jogszabály alapján kötelezhető a munkáltató, hogy adja ki a munkavállaló perindításához elengedhetetlenül szükséges iratokat, bizonyítékokat (pl. rendkívüli munkavégzés díja iránti igény érvényesítésében szükséges menetleveleket és vezénylést)?
Részlet a válaszából: […] ...pénzbírság legmagasabb összege háromszázezer – forint azzal, hogy az nem haladhatja meg a pertárgy értékét. A kiszabott pénzbírságot szabadságvesztésre átváltoztatni nem lehet. Emellett aki a rosszhiszemű pervitellel felesleges költségeket okoz, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 21.

Szabadságvesztés büntetés – mint munkaviszony-megszüntetési ok

Kérdés: A társaságunk egyik alkalmazottja szabadságvesztés kiszabása miatt pár hónapra börtönbe vonult. Ilyen esetben az alkalmazottunk munka­viszonyát meg kell-e szüntetni, vagy elegendő csak szüneteltetni?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállalót szabadságvesztés büntetésre ítélik, a munkáltató megítélésétől függ, hogy megszünteti-e a munkaviszonyt, vagy csak szünetelteti. Az Mt. e tekintetben előírást, azaz munkaadói kötelezettséget sem állapít meg. A munkavállaló – többek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 3.

Erkölcsi bizonyítvány – fontos lehet július 1-jétől

Kérdés: Alapítványi fenntartású általános iskola vagyunk, így tanárainkat és tanítóinkat munkaviszony keretében foglalkoztatjuk. Azt hallottuk, hogy 2014. július 1-jétől szigorodnak a neveléssel foglalkozó munkavállalók foglalkoztatásának szabályai, és büntetett előéletű munkavállalót nem foglalkoztathatunk. Szeretnénk tudni, hogyan tudjuk ellenőrizni a büntetett előéletet, és mit kell tennünk, ha valaki nem felel meg a feltételeknek?
Részlet a válaszából: […] ...[Mt. 44/A. § (1) bek.]. Nem foglalkoztatható, akivel szemben az Mt.-ben meghatározott– szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki, öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, ötévi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 19.

Börtönbüntetés – mint a munkáltatói felmondás indoka

Kérdés: Az egyik munkavállalónk decemberben szabadul jogerős börtönbüntetésének letöltése után. A munkaviszonya azonban jelenleg is fennáll. Milyen jogcímen mondhatunk fel neki? Ha felmondással élek, az, hogy börtönben volt, lehet indok?
Részlet a válaszából: […] ...(1) bek.]. Esetünkben azonban azonnali hatályú felmondással elsődlegesen azért nem tudnak élni, mert – hiába töltötte jogerős szabadságvesztés büntetését a munkavállaló, mely tény adott esetben a tényállástól függően megalapozhatná az azonnali...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 6.

Végkielégítés számítása határozatlan idejűvé vált munkaviszony esetén

Kérdés: Dolgozóinkat 5 évig folyamatosan határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztattuk (minden évben folyamatosan hosszabbítva), majd az 5 év lejárta után munkaszerződésük határozatlan idejűvé vált. Ebben az esetben mi a felmondási idő és a végkielégítés számításainak alapja? Amikor a cégnél kezdett dolgozni, vagy amikor a munkaszerződése határozatlan idejűvé vált?
Részlet a válaszából: […] ...feltétele,hogy a munkaviszony a munkáltatónál a törvényben meghatározott időtartambanfennálljon, amely szempontjából csak– a szabadságvesztés, a közérdekű munka, valamint– a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság,kivéve a közeli hozzátartozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.

Béren kívüli juttatások és a felmentési idő?

Kérdés: Járnak-e a felmentési idő alatt béren kívüli juttatások (ebédjegy, pedagógusszakkönyv-támogatás, jóléti csomag stb.)?
Részlet a válaszából: […] ...megátlagilletmény a közalkalmazottat arra az időre, amely alatt illetményreegyébként sem lenne jogosult (pl. amikor keresőképtelen, vagy aszabadságvesztés-büntetését tölti). Ha a munkavállalónak átlagilletményt kellfizetni, részére az átlagszámítás alapjául...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.