Munkavállalói felelősség - a mobilinternet forgalmi limitjének átlépéséért?

Kérdés: Egyik munkavállalónknak mobilinternet-hozzáférést biztosítottunk a korábbi kábeles internet helyett. A cégnél bevett gyakorlat szerint az internet-hozzáférést saját célra is lehetett használni; az internet a munkavégzés mellett egyfajta juttatásként is funkcionált. Sajnos az nem derült ki, hogy a mobilinternet szolgáltatója adatforgalomhoz kötötten állapította meg a díjazást; a munkavállalónk pedig így egy hónap alatt mintegy 800 000 Ft-os internetforgalmi díjat generált. Kérdésünk: van-e lehetőség ezt megtéríttetni a munkavállalóval?
Részlet a válaszából: […] ...is képezett, így a fenti tájékoztatásikötelezettség már nem feltétlenül terheli a munkavállalót. A munkáltató ugyanisbármilyen szociális juttatást [Mt. 165. § (1) bek.] nyújthat a munkavállalónak,ami a tágabb értelemben vett munkabér fogalma alá esik, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 29.

Munkaközi szünet - ebédhez illő öltözékben?

Kérdés: Előírható-e, hogy az üzemi étkezdében csak "kulturált öltözékben" lehet megjelenni? Történt ugyanis, az étkezdénk vezetője panaszkodott, hogy a műhelyesek olajos ruhában jönnek fel ebédelni. Az éttermet amúgy májustól egy alvállalkozó üzemelteti. A problémát felvetettük az üzemi tanács ülésén. A munkavállalói álláspont az volt, hogy a 20 perces ebédszünet nem elég arra, hogy a munkavállalók átöltözzenek, lezuhanyozzanak, ebédeljenek és még vissza is öltözzenek délutánra, mindezt az ebédelés kedvéért. Egyébként szerintem nem koszolnak össze semmit, a menza teljesen puritán, abrosz sincsen. Más melegétkezési lehetőség viszont a környékünkön nincs. Mit tehetünk?
Részlet a válaszából: […] ...határozza meg.Más a helyzet azonban, ha az üzemi étkeztetést a munkáltatóa munkaviszonyból eredő kötelezettségként vállalja mint szociális juttatást[Mt. 165. § (1) bek.]. Így például kollektív szerződés, munkaszerződés, de akára munkáltató egyoldalú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.

Vállalati üdültetés kölcsönzötteknek

Kérdés: Munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatunk munkavállalókat. A társaságnál szokásos, hogy bizonyos munkavállalókat egy adott értékelési rendszer alapján, kérelemre üdültetésben részesítünk a vállalati üdülőben, a szociálisan hátrányosabb családokat támogatandó. A kölcsönzött munkavállalók közül most többen jelezték, hogy mivel egy évnél régebben dolgoznak a társaságnál, szeretnék ők is igénybe venni az üdülést. Kötelező ezt biztosítanunk a számukra? A munkaerő-kölcsönzési szerződés alapján kölcsönvevőként semmilyen juttatást nem nyújtunk közvetlenül, mivel épp az adminisztratív feladatoktól akartuk megszabadulni.
Részlet a válaszából: […] ...eltérni nem lehet [Mt. 193/H. § (14)bek.]. A kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti megállapodásban rögzíteni kell,hogy az egyes szociális juttatásokat ki biztosítja; amennyiben a kölcsönbeadó,úgy a juttatásokat a munkavállaló közvetlenül csak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Szociális juttatás vagy természetbeni munkabér?

Kérdés: Jogszerű-e az a gyakorlatunk, hogy munkavállalóinknak olyan melegétkezési jegyet adunk, amelyet csak a mi cégünknél (az élelmiszer-áruházunkban található pizzériában) lehet beváltani?
Részlet a válaszából: […] ...hanem a kérdésben említett pizzériábanbeváltható utalványt kap a munkavállaló. Az más lapra tartozik, hogy amelegétkezési jegyet szociális juttatásként, ún. cafeteriajuttatáskéntbiztosítják - nem a munkabér helyett, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Cafeteriajuttatások részmunkaidő esetén

Kérdés: Jól gondoljuk-e, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatottaknál a cafeteria-rendszerben a munkavállalónak járó szolgáltatások, kedvezmények értéke jogszerűen csökkenthető a munkaidő változásának arányában? Ugyanakkor megállapodhatnak-e ettől eltérően a felek?
Részlet a válaszából: […] Az ún. cafeteria-rendszerben járó juttatások feltételeit amunkáltató vagy kollektív szerződés állapítja meg az Mt. 165. § alapján. Atörvényhely szerint a munkáltató támogathatja a munkavállalók kulturális,jóléti, egészségügyi szükségleteinek kielégítését,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 9.

Ebédjegy - csak a jól dolgozóknak?

Kérdés: Lehetséges-e olyan szabályt előírni, hogy csak annak a munkavállalónknak és csak abban a hónapban biztosítunk étkezési hozzájárulást (étkezési jegyet), akinek a teljesítménybérét az adott hónapban legalább 100%-os teljesítmény nyújtása alapján határoztuk meg?
Részlet a válaszából: […] ...állapítsák meg. Ugyanakkor az amegoldás, hogy akinek a teljesítménye nem éri el a 100%-ot, az egyáltalán nemrészesül valamely szociális juttatásban, már nem felel meg az egyenlő bánásmódkövetelményének, hiszen valamilyen teljesítményt ez a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.

Nyugdíjas munkavállalóknak járó szociális juttatások

Kérdés: Nyugdíjas munkavállalókat is foglalkoztatunk. Köteles a munkáltató a nyugdíjas munkavállalók számára is fizetni étkezési hozzájárulást, valamint biztosítani számukra üdülési csekket, ugyanúgy és ugyanolyan értékben, mint a nem nyugdíjas munkavállalók számára?
Részlet a válaszából: […] ...munkát végeznek - függetlenül attól, hogy közülük valamelyiküknyugdíjas-e vagy sem -, a munkáltató köteles egyenlő bért (beleértve aszociális juttatásokat is) fizetni. Az egyenlő bánásmód elvének sérelme tehátmegállapítható, ha egy védett tulajdonsággal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.

Jutalom - üdülési csekkben?

Kérdés: Adózási, ésszerűségi szempontból dolgozóink 2009. évi jutalmazását úgy kívánjuk megoldani, hogy differenciáltan, a teljesítményükkel arányosan kapnak üdülési csekket. Jogszerű-e ez a megoldás?
Részlet a válaszából: […] Az üdülési csekk általában a munkavállaló részére az Mt.165. §-a szerint nyújtott jóléti támogatások körébe tartozik. Az idézetttörvényhely alapján a munkáltató támogathatja a munkavállalók kulturális,jóléti, egészségügyi szükségleteinek kielégítését,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.

Szociális juttatás - a visszavonás tudomásulvétele

Kérdés: Tavaly kötött kollektív szerződésünkben határozatlan időre kötelezettséget vállaltunk arra, hogy egy nyugdíjpénztárral az alapszabályában foglalt feltételek szerint egységesen, minden munkavállaló helyett megfizetjük a tagdíjat, és átutaljuk a pénztár számára. Idén a vezérigazgató és a munkáltatónknál egyedül képviselettel rendelkező szakszervezet titkára megállapodást írt alá, amelyben az érdekképviselet tudomásul vette, hogy a kollektív szerződésben meghatározott tagdíjfizetést február 1-jétől határozatlan időre szüneteltetjük. Erről a munkavállalókat tájékoztattuk, de az egyik kilépőnk most visszamenőlegesen követeli a tagdíj megfizetését a KSZ alapján. Ki kell-e ezt fizetnünk részére?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató támogathatja a munkavállalók kulturális,jóléti, egészségügyi szükségleteinek kielégítését, életkörülményeik javítását.A támogatásokat, illetve ezek mértékét a kollektív szerződés határozza meg, dea munkáltató a munkavállaló részére ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 1.