Alapbér összegének meghatározása – nettó vagy bruttó

Kérdés: Szeretném tájékoztatásukat kérni abban a kérdésben, hogy szabályos-e az a munkaszerződés, amelyben a munkabér nettó összegben van meghatározva?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. értelmében a munkaszerződésben a feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében és munkakörében [Mt. 45. § (1) bekezdés]. A törvény ettől eltérést nem tesz lehetővé (Mt. 50. §). Az Mt. – ahogyan a régi sem – nem rögzíti, hogy a felek az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 29.

Szociális hozzájárulási adó kedvezménye melletti egyéb adókedvezmény

Kérdés: Cégünk a bérkompenzációt megadta minden dolgozójának. 2012. március 1-jétől felvettünk egy Start kártyás főiskolás lányt. Kérdésem, hogy a Start kártya kedvezménye mellé igénybe vehetjük-e a bérkompenzációhoz kapcsolódó adókedvezményt is?
Részlet a válaszából: […]  A költségvetési szervnek, valamint az egyházi fenntartású,közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyűjteményiés közművelődési szolgáltatást nyújtó intézménynek nem minősülő kifizető az őtaz adófizetési kötelezettséget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Munkahely – a megfelelőség kérdése?

Kérdés: Egyik vidéki telephelyünkre keresünk hosszabb ideje karbantartót, lehetőség szerint álláskereső, Start kártyás személlyel szeretnénk betölteni az állást. Az illetékes kirendeltség tájékoztatása szerint csak olyan álláskeresőt találtak a nyilvántartásban, aki számára a felajánlott munkahely nem megfelelő. Milyen esetekben utasíthatja vissza az álláskereső a munkahelyre történő kiközvetítését?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. jelenleg hatályos 25. § (2) bekezdése alapján amunkahely akkor tekinthető megfelelőnek, ha az álláskereső foglalkoztatásamunkaviszony keretében történik, és az illető megfelel bizonyos képzettségi,egészségügyi, kereseti, illetőleg a lakóhely és a munkahely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Egyszerűsített módon munkaviszonyt létesítő – jogosult-e Start kártyára?

Kérdés: Start kártyával jövő év januártól felvennénk egy pályakezdő fiatalt (25 éves). A fiatalember ezt megelőzően nem állt munkaviszonyban, csak szeptemberben és októberben egyszerűsített foglalkoztatottként végzett munkát. Jogosult-e a fiatal munkavállaló a Start kártya kiváltására, és a foglalkoztatója a kártyához kapcsolódó járulékkedvezmény igénybevételére?
Részlet a válaszából: […] A Pftv. 1. § (2) bekezdése 2. pontja alapján pályakezdőfiatal: a huszonötödik életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén aharmincadik életévét – be nem töltött, foglalkoztatásra irányuló jogviszonylétesítéséhez szükséges feltételekkel és érvényes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Járulékkedvezmény volt rát-os foglalkoztatásához

Kérdés: Korábban rendelkezésre állási támogatásban (rát) részesült személyt foglalkoztatok vállalkozásomban, amelyért a rát összegével megegyező támogatást kapok (ez 28 500 forint). Megillethet-e emellett egyéb járulékkedvezmény, mivel hátrányos helyzetű kistérségben élő személyről van szó?
Részlet a válaszából: […] A Pftv. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a rendelkezésreállási támogatásra jogosult álláskereső Start Extra kártya kiváltásárajogosult. A Pftv. 7. § (1) bekezdése alapján az érvényes Start Extra kártyávalrendelkező személy foglalkoztatása esetén a munkaadót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Start kártya – jogosulatlanul igénybe vett járulékkedvezmény

Kérdés: Pályakezdő fiatalt Start kártyával foglalkoztatunk, időközben a pályakezdő felsőfokú végzettséget szerzett, mivel áprilisban sikeresen teljesítette a záróvizsgáit, és ezt jelentette munkáltatójának. A munkáltató erre figyelemmel a magasabb összegű járulékalap után vette igénybe a járulékkedvezményt. A munkavállaló részére azonban csak utóbb augusztusban állították ki a felsőfokú végzettséget igazoló okiratot. Mi a munkáltató teendője, van-e visszafizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] A Pftv. 4/A. § (2) bekezdése alapján a Start kártyávalrendelkező pályakezdő fiatal foglalkoztatása után a munkaadót megilletőjárulékkedvezményt a legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkező pályakezdőesetén maximum a minimálbér másfélszeres, a felsőfokú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Start kártyás munkavállaló után fizetendő járulékkedvezmény 2010. január 1-jétől

Kérdés: Több pályakezdő fiatalt is foglalkoztatunk Start kártyával, illetve a jövőben is foglalkoztatni szeretnénk. Tudomásunk szerint 2010. január 1-jétől megváltozott a szabályozás, oly módon, hogy rövidebb ideig vehető igénybe a munkáltatót megillető járulékkedvezmény. Vonatkozik-e ez a korábbi jogszabályok alapján foglalkoztatott pályakezdőkre is?
Részlet a válaszából: […] A 2009. évi CIX. törvény módosította a Pftv.-t, ajárulékkedvezmény igénybevételének időtartama csak a felsőfokú végzettségűpályakezdő fiatalok foglalkoztatásakor rövidül le kettőről egy évre. Ezen egyéven belül a foglalkoztatás első 9 hónapjában 10 százalékos, míg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.

Start-kártya kedvezmény – jár az ösztöndíjas pályakezdőnek?

Kérdés: Költségvetési szerv személyügyi főosztályára szeretnénk ösztöndíjast felvenni, a "kiválasztott" főiskolai diplomát szerzett tavaly, és jelenleg nappali tagozaton folytatja tanulmányait. Jövőre egyetemi diplomát szerez. Mivel az utolsó tanévben már nincsenek előadások, így a napi munkavégzését az egyetemi tanulmányok folytatása nem befolyásolná, ezért szeretnénk ösztöndíjas jogviszony keretében foglalkoztatni. Lehetőség van-e az ösztöndíjas foglalkoztatására, ha igen, ehhez kapcsolódóan igénybe vehetjük-e a Start-kártyához kapcsolódó kedvezményeket?
Részlet a válaszából: […] ...Pftv. 3. § (2) bekezdés a)-c) pontjában foglalt feltételekalapján a Start-kártya kiváltására az jogosult, aki 25. életévét, felsőfokúvégzettség esetén 30. életévét még nem töltötte be, tanulmányait megszakítottavagy befejezte, és a tanulmányainak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 9.

Elveszett Start kártya

Kérdés: Cégünknél az adóhatóság ellenőrzést folytatott, amelynek során az egyik – Start kártyával foglalkoztatott – munkavállaló kártyája nem került elő. Az érintett mindenben megfelel a Start kártya-jogosultság feltételeinek, a kártyáját a munkaügyi központ kiállította, ami ezt követően eltűnt. Az adóhatóság, figyelemmel a kártya hiányára, megállapította, hogy cégünk a járulékfizetési kötelezettségének csak részben tett eleget, és a járulékkülönbözet megtérítésére kötelező határozatot hozott. Van-e lehetőség az eltűnt kártya pótlására?
Részlet a válaszából: […] A Pftv. 3. § (4) bekezdése szerint a pályakezdő részéreStart kártya kiadására egy alkalommal van lehetőség, ide nem értve a kártyaelvesztése és megsemmisülése, valamint eltulajdonítása miatti új igénylését,megrongálódása miatti cseréjét. A Start kártya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Pályakezdő álláskereső – munkatapasztalat-szerzés támogatása és a Start kártya-kedvezmény egyszerre?

Kérdés: Start kártyával rendelkező, pályakezdő álláskereső foglalkoztatásához kapcsolódóan a munkaadó részére nyújtható-e munkatapasztalat-szerzési támogatás?
Részlet a válaszából: […] A Korm. rendelet alapján a munkaügyi központ felhívásábanmegjelölt szakképzettséggel rendelkező, valamint legalább 90 napja a munkaügyiközponttal együttműködő pályakezdő álláskereső foglalkoztatásához nyújtható amunkatapasztalat-szerzési támogatás. A pályakezdő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.
1
2