Szociális hozzájárulási adó kedvezménye melletti egyéb adókedvezmény

Kérdés: Cégünk a bérkompenzációt megadta minden dolgozójának. 2012. március 1-jétől felvettünk egy Start kártyás főiskolás lányt. Kérdésem, hogy a Start kártya kedvezménye mellé igénybe vehetjük-e a bérkompenzációhoz kapcsolódó adókedvezményt is?
Részlet a válaszából: […] ...vagy Start Bónusz kártyával rendelkező személyek foglalkoztatásáhozkapcsolódó adókedvezményekkel érvényesíthető együttesen; a Start kártyávalrendelkező személyek foglalkoztatásához kapcsolódó adókedvezménnyel együtt aztnem lehet igénybe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Egyszerűsített módon munkaviszonyt létesítő - jogosult-e Start kártyára?

Kérdés: Start kártyával jövő év januártól felvennénk egy pályakezdő fiatalt (25 éves). A fiatalember ezt megelőzően nem állt munkaviszonyban, csak szeptemberben és októberben egyszerűsített foglalkoztatottként végzett munkát. Jogosult-e a fiatal munkavállaló a Start kártya kiváltására, és a foglalkoztatója a kártyához kapcsolódó járulékkedvezmény igénybevételére?
Részlet a válaszából: […] ...aharmincadik életévét - be nem töltött, foglalkoztatásra irányuló jogviszonylétesítéséhez szükséges feltételekkel és érvényes Start kártyával rendelkezőszemély. A Pftv. alkalmazásában tehát a 25. életévét betöltött személyt akkortekinthetjük...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Járulékkedvezmény volt rát-os foglalkoztatásához

Kérdés: Korábban rendelkezésre állási támogatásban (rát) részesült személyt foglalkoztatok vállalkozásomban, amelyért a rát összegével megegyező támogatást kapok (ez 28 500 forint). Megillethet-e emellett egyéb járulékkedvezmény, mivel hátrányos helyzetű kistérségben élő személyről van szó?
Részlet a válaszából: […] A Pftv. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a rendelkezésreállási támogatásra jogosult álláskereső Start Extra kártya kiváltásárajogosult. A Pftv. 7. § (1) bekezdése alapján az érvényes Start Extra kártyávalrendelkező személy foglalkoztatása esetén a munkaadót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Start kártya - jogosulatlanul igénybe vett járulékkedvezmény

Kérdés: Pályakezdő fiatalt Start kártyával foglalkoztatunk, időközben a pályakezdő felsőfokú végzettséget szerzett, mivel áprilisban sikeresen teljesítette a záróvizsgáit, és ezt jelentette munkáltatójának. A munkáltató erre figyelemmel a magasabb összegű járulékalap után vette igénybe a járulékkedvezményt. A munkavállaló részére azonban csak utóbb augusztusban állították ki a felsőfokú végzettséget igazoló okiratot. Mi a munkáltató teendője, van-e visszafizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] ...Pftv. 4/A. § (2) bekezdése alapján a Start kártyávalrendelkező pályakezdő fiatal foglalkoztatása után a munkaadót megilletőjárulékkedvezményt a legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkező pályakezdőesetén maximum a minimálbér másfélszeres, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Start kártyás munkavállaló után fizetendő járulékkedvezmény 2010. január 1-jétől

Kérdés: Több pályakezdő fiatalt is foglalkoztatunk Start kártyával, illetve a jövőben is foglalkoztatni szeretnénk. Tudomásunk szerint 2010. január 1-jétől megváltozott a szabályozás, oly módon, hogy rövidebb ideig vehető igénybe a munkáltatót megillető járulékkedvezmény. Vonatkozik-e ez a korábbi jogszabályok alapján foglalkoztatott pályakezdőkre is?
Részlet a válaszából: […] ...első évében a bruttó munkabér10, a másodikban 20 százalékának megfelelő járulékkedvezmény illeti meg amunkáltatót. Ugyanakkor a Start kártya érvényességi ideje változatlanul két évmarad - feltéve hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező igénylő a 30...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.

Start-kártya kedvezmény - jár az ösztöndíjas pályakezdőnek?

Kérdés: Költségvetési szerv személyügyi főosztályára szeretnénk ösztöndíjast felvenni, a "kiválasztott" főiskolai diplomát szerzett tavaly, és jelenleg nappali tagozaton folytatja tanulmányait. Jövőre egyetemi diplomát szerez. Mivel az utolsó tanévben már nincsenek előadások, így a napi munkavégzését az egyetemi tanulmányok folytatása nem befolyásolná, ezért szeretnénk ösztöndíjas jogviszony keretében foglalkoztatni. Lehetőség van-e az ösztöndíjas foglalkoztatására, ha igen, ehhez kapcsolódóan igénybe vehetjük-e a Start-kártyához kapcsolódó kedvezményeket?
Részlet a válaszából: […] A Pftv. 3. § (2) bekezdés a)-c) pontjában foglalt feltételekalapján a Start-kártya kiváltására az jogosult, aki 25. életévét, felsőfokúvégzettség esetén 30. életévét még nem töltötte be, tanulmányait megszakítottavagy befejezte, és a tanulmányainak befejezését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 9.

Elveszett Start kártya

Kérdés: Cégünknél az adóhatóság ellenőrzést folytatott, amelynek során az egyik - Start kártyával foglalkoztatott - munkavállaló kártyája nem került elő. Az érintett mindenben megfelel a Start kártya-jogosultság feltételeinek, a kártyáját a munkaügyi központ kiállította, ami ezt követően eltűnt. Az adóhatóság, figyelemmel a kártya hiányára, megállapította, hogy cégünk a járulékfizetési kötelezettségének csak részben tett eleget, és a járulékkülönbözet megtérítésére kötelező határozatot hozott. Van-e lehetőség az eltűnt kártya pótlására?
Részlet a válaszából: […] ...Pftv. 3. § (4) bekezdése szerint a pályakezdő részéreStart kártya kiadására egy alkalommal van lehetőség, ide nem értve a kártyaelvesztése és megsemmisülése, valamint eltulajdonítása miatti új igénylését,megrongálódása miatti cseréjét. A Start...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Pályakezdő álláskereső - munkatapasztalat-szerzés támogatása és a Start kártya-kedvezmény egyszerre?

Kérdés: Start kártyával rendelkező, pályakezdő álláskereső foglalkoztatásához kapcsolódóan a munkaadó részére nyújtható-e munkatapasztalat-szerzési támogatás?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdésében meghatározott kedvezménnyelcsökkentett járulék. Így a munkatapasztalat-szerzési támogatással párhuzamosana pályakezdőt Start kártyával foglalkoztató munkaadót megilletőjárulékkedvezmény is igénybe vehető a kártya érvényességi idejének lejártáig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Bértámogatás és Start kártya-kedvezmény együtt?

Kérdés: Védett foglalkoztatóként többségében megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatunk, akiknek bérköltségéhez kapcsolódóan állami támogatásban részesülünk. Start kártyával rendelkező, megváltozott munkaképességű pályakezdőt tervezünk felvenni. A pályakezdő bérköltségének kiszámításakor figyelembe vehető-e a Start kártyához kapcsolódó járulékkedvezmény? Van-e a munkáltatónak visszafizetési kötelezettsége, ha az újonnan felvett munkavállaló munkaviszonyát próbaidő alatt megszüntetné?
Részlet a válaszából: […] A Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésének d) pontja alapján nemállapítható meg a bértámogatás, ha a támogatással érintett megváltozottmunkaképességű munkavállaló alkalmazására tekintettel a munkáltató amegváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Többlet-járulékkedvezmény - elmaradott kistérségi foglalkoztatás esetén

Kérdés: Építőipari cégünk több mint 80 fizikai munkavállalót alkalmaz, a többség az észak-magyarországi kistelepülésekről, illetve Erdélyből származik. Lehetőségünk lenne-e valamilyen járulékkedvezmény idénybevételére a foglalkoztatásukhoz kapcsolódóan?
Részlet a válaszából: […] A Pftv. 2009. január 1-jén hatályba lépett 8. §-a alapján amunkaadót a munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő álláskeresőkfoglalkoztatása után többlet-járulékkedvezmény illeti meg. Az érvényes StartExtra kártyával (a továbbiakban: kártya) rendelkező,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.
1
2