Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott Start kártya tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Szociális hozzájárulási adó kedvezménye melletti egyéb adókedvezmény

Kérdés: Cégünk a bérkompenzációt megadta minden dolgozójának. 2012. március 1-jétől felvettünk egy Start kártyás főiskolás lányt. Kérdésem, hogy a Start kártya kedvezménye mellé igénybe vehetjük-e a bérkompenzációhoz kapcsolódó adókedvezményt is?
Részlet a válaszból: […]szerinti elvárt béremelést - ide nem értve az elvárt béremelésnek akár csak részben is béren kívüli juttatás formájában történő megvalósítását - valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tekintetében végrehajtotta [Adótv. 460. § (1) bek]. A külön törvényben meghatározott Start Plusz, Start Extra vagy Start Bónusz adókedvezmény más, az Adótv.-ben szabályozott adókedvezménnyel együtt is érvényesíthető, a legfeljebb két jogcímen igényelhető együttes kedvezmény meghaladhatja az adott foglalkoztatott után fizetendő adó összegét. Ha a foglalkoztató által az adott hónapra érvényesített adókedvezmények együttes összege meghaladja az adott hónapra fizetendő adó összegét, a különbözetre az adózás rendjéről szóló törvénynek a költségvetési támogatásra vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni [Adótv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1294
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Egyszerűsített módon munkaviszonyt létesítő - jogosult-e Start kártyára?

Kérdés: Start kártyával jövő év januártól felvennénk egy pályakezdő fiatalt (25 éves). A fiatalember ezt megelőzően nem állt munkaviszonyban, csak szeptemberben és októberben egyszerűsített foglalkoztatottként végzett munkát. Jogosult-e a fiatal munkavállaló a Start kártya kiváltására, és a foglalkoztatója a kártyához kapcsolódó járulékkedvezmény igénybevételére?
Részlet a válaszból: […]bekezdés b)-c) pontjai szerint az a személy jogosult Start kártya kiváltására, aki tanulmányait befejezte vagy megszakította, és a tanulmányainak befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján, vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. A Pftv. 3. § (3) bekezdése alapján a foglalkoztatásra irányuló jogviszony első ízben történő létesítésének megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni - többek között - a 2010. április 1-jét követően az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi munkára létesített jogviszonyt. Így az alkalmi munkára egyszerűsített módon létesített munkaviszonyt nem kell figyelembe venni a Start kártya iránti kérelem elbírálásánál. Az Efo tv. 1. § (1) bekezdése alapján ugyanakkor egyszerűsített módon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 869
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Járulékkedvezmény volt rát-os foglalkoztatásához

Kérdés: Korábban rendelkezésre állási támogatásban (rát) részesült személyt foglalkoztatok vállalkozásomban, amelyért a rát összegével megegyező támogatást kapok (ez 28 500 forint). Megillethet-e emellett egyéb járulékkedvezmény, mivel hátrányos helyzetű kistérségben élő személyről van szó?
Részlet a válaszból: […]százalékának megfelelő járulékfizetési kötelezettség terheli a munkaadót. A munkaadót további járulékkedvezmény illeti meg a Pftv. 8. § (1) bekezdése alapján, ha az érvényes Start Extra kártyával rendelkező személy lakóhelye - a külön jogszabályban meghatározott - gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségben vagy településen van. A további járulékkedvezmény feltétele, hogy növelje a munkaadó átlagos statisztikai állományi létszámát a Start Extra kártyával rendelkező személy foglalkoztatásával, valamint a munkaadó hároméves időszakra vállaljon foglalkoztatási kötelezettséget. A további járulékkedvezmény alapján a munkaadó összesen a foglalkoztatás három évében mentesül a társadalombiztosítási járulék megfizetése alól. Akár a Pftv. 7. §-a, akár 8. §-a szerinti járulékkedvezményt azonban a munkáltató csak az olyan munkavállaló foglalkoztatása után veheti igénybe, aki a Start Extra kártyát rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskeresőként váltotta ki. Figyelemmel arra, hogy az Ön által jelenleg foglalkoztatott, korábban rendelkezésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 789

4. találat: Start kártya - jogosulatlanul igénybe vett járulékkedvezmény

Kérdés: Pályakezdő fiatalt Start kártyával foglalkoztatunk, időközben a pályakezdő felsőfokú végzettséget szerzett, mivel áprilisban sikeresen teljesítette a záróvizsgáit, és ezt jelentette munkáltatójának. A munkáltató erre figyelemmel a magasabb összegű járulékalap után vette igénybe a járulékkedvezményt. A munkavállaló részére azonban csak utóbb augusztusban állították ki a felsőfokú végzettséget igazoló okiratot. Mi a munkáltató teendője, van-e visszafizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]ha a középfokú végzettség alapján kiváltott Start kártya tulajdonosa a kártya érvényessége alatt felsőfokú végzettséget szerez, köteles azt és a végzettség megszerzésének időpontját munkaadójának és az állami adóhatóságnak haladéktalanul bejelenteni. A felsőfokú végzettség megszerzésének igazolására azonban önmagában a sikeresen letett záróvizsgák nem alkalmasak, hanem a felsőfokú végzettségét bizonyító oklevél (diplomával) vagy a felsőfokú oktatási intézmény által kiadott, a diploma adataival egyező tartalmú igazolással - külföldön szerzett diploma esetén a Kboetv. alapján elismert, illetve honosított diploma és az elismerést, illetve a honosítást igazoló határozat bemutatása is szükséges a PM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján. A fentiekre figyelemmel a munkaadó a felsőfokú végzettség esetén járó járulékfizetési kedvezményt csak akkor veheti igénybe, ha a munkavállaló az előbb említett oklevéllel bizonyítja a felsőfokú végzettség megszerzését. A PM rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a minimálbér kétszeresét meg nem haladó összegű bruttó munkabér alapján járó járulékkedvezmény legkorábban az oklevél[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 785
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Start kártyás munkavállaló után fizetendő járulékkedvezmény 2010. január 1-jétől

Kérdés: Több pályakezdő fiatalt is foglalkoztatunk Start kártyával, illetve a jövőben is foglalkoztatni szeretnénk. Tudomásunk szerint 2010. január 1-jétől megváltozott a szabályozás, oly módon, hogy rövidebb ideig vehető igénybe a munkáltatót megillető járulékkedvezmény. Vonatkozik-e ez a korábbi jogszabályok alapján foglalkoztatott pályakezdőkre is?
Részlet a válaszból: […]3 hónapjában 20 százalékos a kedvezményes járulék mértéke, míg az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor változatlanul két évig vehető igénybe a járulékkedvezmény. Ezen belül a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér 10, a másodikban 20 százalékának megfelelő járulékkedvezmény illeti meg a munkáltatót. Ugyanakkor a Start kártya érvényességi ideje változatlanul két év marad - feltéve hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező igénylő a 30. életévét, vagy az alap- és középfokú[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 582
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Start-kártya kedvezmény - jár az ösztöndíjas pályakezdőnek?

Kérdés: Költségvetési szerv személyügyi főosztályára szeretnénk ösztöndíjast felvenni, a "kiválasztott" főiskolai diplomát szerzett tavaly, és jelenleg nappali tagozaton folytatja tanulmányait. Jövőre egyetemi diplomát szerez. Mivel az utolsó tanévben már nincsenek előadások, így a napi munkavégzését az egyetemi tanulmányok folytatása nem befolyásolná, ezért szeretnénk ösztöndíjas jogviszony keretében foglalkoztatni. Lehetőség van-e az ösztöndíjas foglalkoztatására, ha igen, ehhez kapcsolódóan igénybe vehetjük-e a Start-kártyához kapcsolódó kedvezményeket?
Részlet a válaszból: […]megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. Ebből következően, ha a Start-kártya igénylője hallgatói jogviszonyban áll, ebben az esetben részére értelemszerűen nem állítható ki a Start-kártya. A jogosultság egyik feltétele ugyanis, hogy az igénylő befejezze, de legalábbis megszakítsa tanulmányait. A kérdésbeli esetben az igénylő hallgatói jogviszonya folyamatosan fennáll, ideértve a Start-kártya igénylésének időpontját is, így nem jogosult a kártya kiváltására. A Pftv. 1. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel a pályakezdő ösztöndíjas, így foglalkoztatottként is ösztöndíjas jogviszonyban állhat - függetlenül attól, hogy nem jogosult a fentiek miatt a Start-kártya kiváltására. A Pftv. 1. § (2) bekezdése alapján ugyanis az minősül ösztöndíjas foglalkoztatottnak, aki az ösztöndíjas[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 499
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Pályakezdő álláskereső - munkatapasztalat-szerzés támogatása és a Start kártya-kedvezmény egyszerre?

Kérdés: Start kártyával rendelkező, pályakezdő álláskereső foglalkoztatásához kapcsolódóan a munkaadó részére nyújtható-e munkatapasztalat-szerzési támogatás?
Részlet a válaszból: […]bérköltségének - adózás előtti bruttó munkabér és járulékai - 50-100%-áig terjedhet a támogatás a munkaügyi központ döntésétől függően. A Korm. rendelet 1. § db) pontja alapján bérköltségként figyelembe vehető a Pftv. szerint járulékkedvezménnyel foglalkoztatott pályakezdő esetén a részére fizetendő, adózás előtti (bruttó) munkabér, valamint a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezménnyel csökkentett járulék. Így a munkatapasztalat-szerzési támogatással párhuzamosan a pályakezdőt Start kártyával foglalkoztató munkaadót megillető járulékkedvezmény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 370

8. találat: Elveszett Start kártya

Kérdés: Cégünknél az adóhatóság ellenőrzést folytatott, amelynek során az egyik - Start kártyával foglalkoztatott - munkavállaló kártyája nem került elő. Az érintett mindenben megfelel a Start kártya-jogosultság feltételeinek, a kártyáját a munkaügyi központ kiállította, ami ezt követően eltűnt. Az adóhatóság, figyelemmel a kártya hiányára, megállapította, hogy cégünk a járulékfizetési kötelezettségének csak részben tett eleget, és a járulékkülönbözet megtérítésére kötelező határozatot hozott. Van-e lehetőség az eltűnt kártya pótlására?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló kéri. A Start kártyával rendelkező pályakezdő fiatalt foglalkoztató, és erre tekintettel járulékkedvezményt érvényesítő munkáltató köteles a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt a kártyát megőrizni, ezen időtartam elteltével, vagy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével pedig a kártyát a pályakezdő részére visszaszolgáltatni. Az új kártya igénylésével egyidejűleg a munkavállaló vagy - a munkáltató őrzési kötelezettsége ideje alatt történő elveszés, megsemmisülés esetében - a munkáltató köteles nyilatkozatot tenni a kártya elveszéséről, megsemmisüléséről. A kártya elvesztését, megsemmisülését - akkor is, ha a munkáltató őrzési kötelezettsége alatt történt - a munkavállaló köteles bejelenteni az állami adóhatóságnak. E bejelentést haladéktalanul, de legkésőbb az elvesztés, megsemmisülés tudomására jutásától számított három munkanapon belül kell megtennie. Az új kártya kiadása - szemben az első ízben történő kiadással - már nem díjmentes. Az állami adóhatóság részére átutalással[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 356
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Bértámogatás és Start kártya-kedvezmény együtt?

Kérdés: Védett foglalkoztatóként többségében megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatunk, akiknek bérköltségéhez kapcsolódóan állami támogatásban részesülünk. Start kártyával rendelkező, megváltozott munkaképességű pályakezdőt tervezünk felvenni. A pályakezdő bérköltségének kiszámításakor figyelembe vehető-e a Start kártyához kapcsolódó járulékkedvezmény? Van-e a munkáltatónak visszafizetési kötelezettsége, ha az újonnan felvett munkavállaló munkaviszonyát próbaidő alatt megszüntetné?
Részlet a válaszból: […]a munkáltató döntheti el, hogy a Start kártyához kapcsolódó járulékkedvezményt vagy a Korm. rendelet szerinti bértámogatást kívánja-e igénybe venni a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához kapcsolódóan. Egyébként a bértámogatás megállapításának - a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti - további feltételei, azaz a munkáltatónak további kötelezettségei vannak. Így - többek között - a munkáltató a foglalkoztatást az egészségi állapotnak, képzettségnek megfelelő munkakörben legalább 12 hónapig vállalja, továbbá a támogatás folyósításának időtartama alatt a munkaviszonyt a működésével összefüggő okból nem szüntetheti meg. A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a támogatás 50%-ára kiterjedő visszatérítési kötelezettség a munkáltatót akkor terheli, ha a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt, a működésével összefüggő okból megszünteti a munkaviszonyt. Az Mt. 81. § (3) bekezdése alapján a munkáltató a próbaidő alatt bármely okból és indokolás nélkül megszüntetheti a munkaviszonyt, ami nem tekinthető a munkáltató működésével összefüggő okból történő megszüntetésének, szemben a munkaviszony - Mt. 89. § (3) bekezdése szerinti - munkáltató általi rendes felmondással történő megszüntetésével.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 315

10. találat: Többlet-járulékkedvezmény - elmaradott kistérségi foglalkoztatás esetén

Kérdés: Építőipari cégünk több mint 80 fizikai munkavállalót alkalmaz, a többség az észak-magyarországi kistelepülésekről, illetve Erdélyből származik. Lehetőségünk lenne-e valamilyen járulékkedvezmény idénybevételére a foglalkoztatásukhoz kapcsolódóan?
Részlet a válaszból: […]érvényességi időtartamától függetlenül - összességében a foglalkoztatás három évében megilleti a társadalombiztosítási járulék, a munkaadói járulék, valamint a tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség. Ha Önnek van olyan érvényes kártyával rendelkező munkavállalója, aki a külön jogszabályban meghatározott legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségekben, illetve településeken rendelkezik állandó lakóhellyel, foglalkoztatásuk tekintetében igénybe veheti az előbbiekben említett többletkedvezményt. A járulékkedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy annak ideje alatt a "kártyás" munkavállaló foglalkoztatásával bővített statisztikai állományi létszámát megtartsa, a kártyával rendelkező munkavállaló munkaviszonyát ezen időn belül a munkaadó - működésével összefüggő okból - rendes felmondással, illetve közös megegyezéssel nem szünteti meg, továbbá a munkaadó ezen időn belül nem kezdeményezi önmaga ellen a végelszámolási eljárás megindítását. Ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 280
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést