Törvényen felül biztosított bérelemek egyoldalú munkáltatói elvonása

Kérdés: Folyamatos munkarendben dolgozom mint gondozónő egy idősek otthonában. A cég nonprofit kft. Az alapbéren felül kapunk még ágy melletti pótlékot és műszakpótlékot. Mostanában gyakran hallom, hogy örüljek, hogy ennyit keresek, mert ez nem állami cég, és bármikor elveheti vagy csökkentheti a pótlékok összegét. A munkáltatónak van-e joga hozzá, hogy valóban éljen ilyen elvonással?
Részlet a válaszából: […] ...megállapodás érvénytelen (régi Mt. 141. §). Amunkavállalót - eltérő megállapodás hiányában - a munkaszerződésbenmegállapított személyi alapbérnek megfelelő munkabér illeti meg (régi Mt. 142.§). Amennyiben a pótlékokat munkaszerződés rögzíti, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 2.

Munkaszerződés kötelező tartalmi elemei

Kérdés: Úgy hallottuk, hogy a hatályba lépő új Munka Törvénykönyve szerint elegendő lesz az országot megjelölni a munkavégzés helyeként a munkaszerződésben. Helyesen járunk el, ha csak annyit írunk bele, hogy a munkavégzés helye: Magyarország?
Részlet a válaszából: […] A 2012. július 1-jétől hatályba lépő Mt. rendelkezéseiszerint a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeként a feleknek meg kellállapodniuk a munkavállaló alapbérében és munkakörében [új Mt. 45. § (1) bek.].Amennyiben tehát a munkavégzés helye kimarad a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 21.

Igazolt hiányzás - jár-e díjazás?

Kérdés: Egyik ingázó munkavállalónk a múlt hónapban egy alkalommal kb. 2 órát késett. Az indok az volt, hogy a bevezető úton buszsávot alakítottak ki, és az óriási dugóban nem tudott időre beérni. Ezt elfogadtuk igazolt hiányzásnak. Ilyen esetben ugye nem kell a kiesett két órára bért fizetni a munkavállalónak? Vagy a személyi alapbér ekkor is jár?
Részlet a válaszából: […] ...Az elháríthatatlan ok miatti távollét nem tartozik ebbe a körbe. Ígya késés miatt kiesett két órára nem kell munkabért (még személyi alapbért sem)fizetni a munkavállalónak.Érdemes hozzátenni, hogy a munkavállaló késése csak abban azesetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 29.

Szabadság pénzbeli megváltása?

Kérdés: Foglalkoztatottunk 2005. 06. 27-én ment el szülési szabadságra, hármas ikreket szült, hat évig volt GYES-en, a GYES 2011. 06. 27-én jár le. A lejáratkor a foglalkoztatott munkaviszonyát egy­idejűleg közös megegyezéssel megszüntetjük. Kérdésem, hogy a munkaviszony megszűnésekor a szabadság megváltásánál kifizetett távolléti díjnál (szülési szabadság) melyik bért kell figyelembe venni? A munkaviszony megszűnésekor érvényes bért, vagy a szülés utáni időpont szerint érvényes bért?
Részlet a válaszából: […] ...§-atartalmazza. E szerint ha a munkavállalónak távolléti díjat kell fizetni,részére a távollét idején (időszakában) érvényes személyi alapbére, rendszeresbérpótléka(i) és a rendkívüli munkavégzés miatti ún. kiegészítő pótlék együttesösszegének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.

Munkaidő-beosztástól eltérő munka - díjazási kérdések

Kérdés: A rendkívüli munka ellenértékén felül jár-e személyi alapbér a rakodómunkások részére, ha a megrendelés teljesítésének csúszása következtében több órával úgy kell átütemeznünk az előre közölt munkaidő-beosztásukat, hogy a 9-től 17 óráig tartó munka helyett 12-től 20 óráig kell jelen lenniük? Az előre közölt időponttól (9 órától) a tényleges berendelésükig terjedő időpontig (vagyis 12 óráig) kötelesek vagyunk-e személyi alapbért fizetni számukra, hiszen a rendkívüli munka ellenértékével tulajdonképpen egyszer már kompenzáltuk a munkaidő-beosztástól eltérő munkavégzésüket?
Részlet a válaszából: […] ...nemkell munkát végezniük (9-től 12 óráig), az Mt. 151. § (4) bekezdése alapjánállásidőre jár a díjazás. A rakodókat személyi alapbérük illeti meg, ugyanis amunkaidő-beosztásuk szerinti időszakban a munkáltató működési körében felmerültokból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Bérpótlékalap - a személyi alapbérnél alacsonyabb összegben?

Kérdés: Az Mt. 145. §-a szerint "ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása bérpótlék fizetését írja elő, annak számítási alapja - eltérő megállapodás hiányában - a munkavállaló személyi alapbére". Ez az eltérő megállapodás arra is vonatkozhat, hogy a pótlékalapot csökkentjük, vagy csak az emelésére ad felhatalmazást? Az Mt. szabályaitól tudtunkkal ugyanis csak a munkavállaló javára lehet eltérni.
Részlet a válaszából: […] ...a bérpótlék számításialapjára vonatkozóan diszpozitív, eltérést engedő szabályt tartalmaz. Ezért haa kollektív szerződés a személyi alapbérnél alacsonyabb összegű bért határozmeg számítási alapul, az nem ütközik az Mt. 13. § (3) bekezdésébe. Az Mt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 21.

Garantált bér és minimálbér a teljesítménybérezésben

Kérdés: Teljesítménybérezést kívánunk bevezetni, ahol azonban a teljesítménybér mellett garantált bért is szeretnénk adni a munkavállalóknak, mivel nem minden esetben csak rajtuk múlik a teljesítmény elérése. Ilyen esetben a garantált bért hogyan kell megállapítani? Mindenképpen ki kell fizetni legalább a minimálbért a munkavállalóknak minden hónapban, vagyis a garantált bérnek és a teljesítménybérnek legalább a minimálbért el kell érnie?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállalót - eltérő megállapodás hiányában - amunkaszerződésben megállapított személyi alapbérnek megfelelő munkabér illetimeg (Mt. 142. §). Ettől eltérően a munkavállalót megillető munkabér időbérkéntvagy teljesítménybérként, illetve a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 21.

Túlórapótlék a személyi alapbérben?

Kérdés: Cégünknél bevett gyakorlat, hogy a munkavállalók túlórapótlékát beépítjük a munkaszerződésük szerinti személyi alapbérükbe. Egyik újonnan belépő munkavállalónk kifogásolja ezt a gyakorlatot, és nem hajlandó aláírni a munkaszerződését ezzel a feltétellel. Megalapozott lehet a munkavállaló kifogása annak ellenére, hogy igen magas személyi alapbérben részesülnek a cégünk alkalmazottai?
Részlet a válaszából: […] ...Bíróság egyik döntésében megállapította, hogy tiltottjoglemondás miatt semmis a munkaszerződésnek az a rendelkezése, amely szerint aszemélyi alapbér a többletmunkaidő ellentételezését is magában foglalja, ha atöbbletmunkavégzés alkalomszerűen történik (EBH 2002....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Minimálbérnél alacsonyabb személyi alapbér

Kérdés: A munkaviszony létesítésekor tévedésből teljes munkaidőben alkalmazott munkavállalónk munkaszerződésében a minimálbérnél alacsonyabb összeget tüntettünk fel. Mivel nem akarunk jogellenesen eljárni, mit kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a hibát kiküszöböljük?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 144. § (1) bekezdése szerint személyi alapbérkéntlegalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) jár, ettől a felekérvényesen egybehangzó akarattal sem térhetnek el. Ha a felek amunkaszerződésben a kötelező legkisebb munkabérnél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.