Egészségügyi szolgáltató mint duális képzőhely

Kérdés: Egyházi fenntartásban lévő egészségügyi szolgáltató intézményünk az Szkt. 82. §-ának (2) bekezdése, valamint a 12/2020. Korm. rendelet 245. §-ának (1) bekezdése alapján a duális képzőhely nyilvántartásába vételéhez nyújtott be kérelmet az illetékes kamarához annak érdekében, hogy gyakorlati képzőhelyként az egészségügyi szakképzésben részt vevő, ágazati vizsgát tett tanulókat, a felnőttképzésben részt vevőt a képzési program szerinti gyakorlati órák teljesítéséhez fogadni tudja. Intézményünk költségvetésében a szakképzési munkaszerződések fedezete nem áll rendelkezésre (munkabér, egyéb juttatások). Kizárólag szakképzési munkaszerződéssel van lehetőség arra, hogy intézményünkben mint gyakorlati képzőhelyen, a képzési program szerinti gyakorlatokat teljesíthesse a tanuló/felnőttképzésben részt vevő? Van-e más lehetőség a szakképzési munkaszerződésen kívül arra, hogy az ágazati vizsgát tett tanuló/felnőttképzésben részt vevő a szakmai gyakorlatát intézményünknél teljesíthesse? Ebben az esetben alanya-e a szakképzési hozzájárulásnak az egyházi fenntartású egészségügyi szolgáltató intézmény? Mint egyházi fenntartású egészségügyi intézmény, mentesül-e intézményünk a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól? Jogosult-e intézményünk az Szkt. 107. §-ának (4) bekezdése alapján adó-visszaigénylés keretében a szakképzési munkaszerződésből eredő költségeit érvényesíteni?
Részlet a válaszából: […] ...munkaszerződésből folyó kifizetési kötelezettségeit finanszírozza, nem vállalhatja a tanulók foglalkoztatását és oktatását.Szakképzési hozzájárulást köteles fizetni az Szkt. 105. §-ának (1) bekezdése szerint a Pp. 7. §-ának (1) bekezdésében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Gyakorlati képzés a munkáltatónál

Kérdés: Ha többen is beiratkozunk a cégnél a hegesztői eljárások elsajátítása érdekében a bizonyítvány megszerzése céljából esti tagozatos iskolába, ami előrelendítheti a munkával kapcsolatos ismereteinket, és a munkáltató vállalja azt, hogy a gyakorlati oktatást a cégnél elvégezhetjük, jár-e neki valamilyen hozzájárulás vagy kedvezmény ezért?
Részlet a válaszából: […] ...i) pont]. Ezen túlmenően, ha a gyakorlati képzést együttműködési megállapodás alapján részben vagy egészében folytató szervezet nem szakképzési hozzájárulásra kötelezett:a) állami fenntartású szakképző iskola esetén az iskola,b) nem állami fenntartású...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 6.

Diákmunka érettségi után és szünetelő jogviszony mellett

Kérdés: Az iskolaszövetkezeti munkaviszonyban nappali tagozatos tanuló, hallgató állhat. Meddig foglalkoztatható az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló tagja abban az esetben, ha leérettségizett, és szeptembertől új (felsőoktatási) intézményben lesz nappali tagozatos hallgató? Járnak-e a járulékkedvezmények, ha a hallgató szünetelteti a hallgatói jogviszonyát?
Részlet a válaszából: […] ...szóló 2011. évi CLVI. törvény 455. § (3) bek. b) pont]. A Szak-tv. 2. §-a (1) bekezdésének b) pontja viszont úgy fogalmaz, hogy szakképzési hozzájárulást az iskolaszövetkezetnek nem kell fizetnie. A szakképzési hozzájárulás fizetése alóli mentességet tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 26.

Tanulók utáni adózás

Kérdés: A szakképzési hozzájárulás fizetése teljesíthető a tanulószerződés alapján foglalkoztatott tanulók gyakorlati képzésének szervezésével. Ezért a tanulószerződéssel foglalkoztatottak után kedvezményt veszünk igénybe a fizetendő szakképzési hozzájárulásból. A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja. Mértéke a szociális hozzájárulási adó alapjának 1,5%-a. A tanulószerződéses tanulók (biztosítottak) részére fizetett díj után kell-e szakképzési hozzájárulást fizetnünk, tekintve hogy a díjazásuk után szociális hozzájárulási adót is fizetünk?
Részlet a válaszából: […] ...Szht. 2012. január 1-jétől hatályos 4. §-ának (1)-(2)bekezdése szerint a szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásrakötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja, mértéke pedig aszociális hozzájárulási adó alapjának 1,5%-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 30.

Tandíj-finanszírozás - a szakképzési hozzájárulás terhére?

Kérdés: Ha egy dolgozónkat felsőfokú oktatási intézményben szeretnénk tovább képezni, akkor van-e lehetőségünk arra, hogy a szakképzési hozzájárulás terhére finanszírozzuk a tandíját? Ha van rá mód, akkor hol tudhatjuk meg, milyen konkrét lépéseket kell tenni ennek érdekében?
Részlet a válaszából: […] ...Szaktv. alapján szakképzési hozzájárulást köteles fizetnia munkáltató, mértéke a bérköltség 1,5%-a (ún. bruttó kötelezettség), illetve akötelezettség teljesíthető a szakképzésben részt vevők gyakorlati képzésébenvaló közreműködéssel, vagy képzőhely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 3.

Szakmunkástanuló - juttatások a gyakorlati képzés keretében

Kérdés: A tanulók részére milyen juttatásokat adhat a gyakorlati képzésről gondoskodó egyéni vállalkozó? A tanuló gyakorlati képzésével összefüggésben a foglalkoztatónak van-e az APEH felé valamilyen adatszolgáltatási kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] ...képzés során elért eredményealapján jutalomban, prémiumban, továbbá szociális támogatásban részesítheti. A Szaktv. alapján a szakképzési hozzájárulás teljesítésénélelszámolhatja a gyakorlati képzés szervezője a tanulónak a jogszabály...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 3.