Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

75 találat a megadott szabadság pénzbeli megváltása tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Szabadságmegváltás jogviszony-átalakuláskor
Kérdés: A Módtv. rendelkezése értelmében a kulturális intézményeknél a közalkalmazotti jogviszonyok átalakulása esetén 2020. október. 31. napjáig ki kell fizetni az időarányosan ki nem vett, "bent maradt" szabadságokat a közalkalmazottak részére. Az intézményvezetők és a munkavállalók között is vannak olyanok, akik többszöri felszólítás, figyelmeztetés ellenére sem vették ki a szabadságukat. Van-e joga a munkáltatónak arra, hogy nem fizeti ki az előző évről felhalmozott, áthozott szabadságokat, és csak az ez évre járó időarányos szabadságot fizeti ki október 31. napjáig?
Részlet a válaszból: […]Mt., mind a Kjt. alapján joga és egyben kötelessége is, hogy gondoskodjék arról, hogy a közalkalmazottak (munkavállalók) részére a törvényben foglaltak szerint - lehetőség szerint még a tárgyévben - kiadásra kerüljön az őket megillető szabadság. Ha ez elmarad, nem eredményezheti azt, hogy a tárgyévet megelőző évben esedékes szabadság "elvesszen". Mivel a szabadság kiadásának elmulasztása a munkáltatónak felróható, hiába szólították fel több ízben a közalkalmazottakat a szabadság kivételére, ez nem tekinthető elégségesnek: arra lett volna szükség, hogy megfelelő időben intézkedjenek a szabadság tényleges kiadásáról. A Módtv. rendelkezése egyértelmű: a foglalkoztatott számára a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4027
2. találat: Szabadság a közszolgálat különleges jogállású szerveinél
Kérdés: A Küt. hatálya alatt álló szerv köztisztviselőinek járó szabadságot az esedékesség évében, kivételes esetben az esedékesség évét követő év június 30-ig kell kiadni, illetve kivenni, a Küt. 64. §-ában meghatározott szabályok szerint. Ezt követően a szabadság nem adható ki és nem vehető igénybe. Amennyiben a köztisztviselőnek mégis marad június 30-át követően az előző évről szabadsága,
a) az a továbbiakban nem adható ki, és nem vehető igénybe, azonban a jogviszony megszűnésekor a fennmaradó szabadsághoz hozzá kell számítani, és pénzben meg kell váltani, vagy
b) az elveszik, és a jogviszony megszűnésekor nem számítható hozzá a megmaradt szabadsághoz, így megváltására sem kerülhet sor, vagy
c) évente - július folyamán - megváltásra kerül?
Részlet a válaszból: […]szabadságát igénybe venni, az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül - az esedékesség évét követően is - igénybe veheti a szabadságot. Eszerint az esedékesség évét követő szabadságkiadási határidők alól az idézett (2a) bekezdés kivételt enged. A Küt. 64. § (3) bek. kimondja, hogy a (2) és (2a) bekezdés szerinti határidőt követően a szabadság nem adható ki és nem vehető igénybe.Mindezzel összhangban állapítja meg a Küt. 64. §-ának (11) bekezdése, hogy szabadságot - a (13) és (22) bekezdést kivéve - pénzben megváltani nem lehet, és a szabadság nem halmozódhat.A Küt. 64. §-ának (13) bekezdése szerint a közszolgálati jogviszony megszűnése és megszüntetése esetén, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt - ha a köztisztviselőnek van fennmaradó szabadsága - a jogviszony megszűnését követő 40. napon kell megváltani, kivéve, ha a közszolgálati jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követően létesített jogviszonyt a Küt. rendelkezései alapján folyamatosnak kell tekinteni. Folyamatosnak kell tekinteni a közszolgálati jogviszonyt végleges áthelyezés, valamint e jogviszony megszűnését/megszüntetését követő 30 napon belüli újabb közszolgálati jogviszony létesítése esetén [Küt. 37. § (5) bek., 38. § (5) bek.]. A Küt. másrészt előírja, hogy ha a köztisztviselő a gyermek vagy az unoka gondozása, a hozzátartozó ápolása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása alapján pénzben is meg lehet váltani ezen távollétek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4003
3. találat: Vezető állású munkavállaló szabadságának megválthatósága
Kérdés: Vezető állású munkavállalónknak felmondunk. A felmondás előkészítése során kiderült, hogy a szabadság-nyilvántartás szerint jelentős mennyiségű szabadsága halmozódott fel. Meg kell neki ezt váltanunk annak ellenére, hogy kötetlen volt a munkaideje?
Részlet a válaszból: […]megfelelően - amint azt helyesen is tették - a szabadságát is nyilván kell tartani [Mt. 134. § (1) bek. c) pont].Önmagában az, hogy a vezető munkarendje kötetlen, és ennélfogva maga jogosult beosztani a munkaidejét, és a gyakorlatban általában nagy önállóságot élvez annak meghatározása tekintetében is, hogy mikor veszi igénybe a szabadságát, még nem jelenti azt, hogy amennyiben a szabadság egy részének kiadására nem került sor, a munkaviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor ne kelljen azzal elszámolni. A vezető tekintetében is irányadó ugyanis az Mt. azon rendelkezése, amelynek értelmében a munkaviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani (Mt. 125. §). Mivel a kérdésben említett nyilvántartást Önök mint munkáltató vezették, az egyértelműen tanúsítja, hogy hány munkanap szabadság kiadására nem került sor a munkaviszony fennállása során. A munkáltató a vezető esetében is köteles azt ellenőrizni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3974
4. találat: Szabadság - kiadás vagy megváltás
Kérdés: Egy állami iskolában dolgozom iskolapszichológusként, határozott időre szóló kinevezéssel, amely július 20-án lejárt. Idénre 21 nap szabadság jár nekem, amelynek a munkáltatóm kiadta már kb. felét a veszélyhelyzet miatt, és tartok attól, hogy az egészet ki kívánja adni. Mivel határozott időre alkalmaznak évek óta, az eddigi gyakorlat az volt, hogy a nyári szünet kezdetén megkaptam a ki nem adott szabadságom megváltását pénzben, ami segített átvészelni a nyári hónapokat. Félek, hogy az idén elesek ettől az összegtől. Tehetek-e valamit ennek megakadályozására?
Részlet a válaszból: […]kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A szabadság hét munkanap feletti részét az iskola pedig mérlegelési jogkörében meghatározott időpontban adhatja ki. Ezek az előírások vonatkoznak azokra is, akik határozott időre szóló kinevezéssel rendelkeznek. E szabályok a koronavírusra tekintettel bevezetett veszélyhelyzet miatt sem változtak, ettől eltérni csak a felek megállapodásával lehet. Nincs ugyanakkor törvényi rendelkezés arra nézve, mi a teendő, ha a közalkalmazott/munkavállaló az érintett naptári évben nem kéri az említett szabadság kiadását. Megítélésünk szerint például a jogviszonya[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3941
5. találat: Szabadságmegváltás - az irányadó Mt.-rendelkezés
Kérdés: Egyik munkavállalónk 2010 óta áll munkaviszonyban társaságunknál. Öt gyermeke született (2000., 2003., 2005., 2007. és 2012. években). Jelenleg GYET-en van, nem dolgozik. Közös megegyezéssel megszüntetjük a munkaviszonyát 2020 áprilisában. A munkaviszony megszűnésével egyidejűleg pénzben váltjuk meg a felgyülemlett szabadságát. Ebben az esetben a szabadságot a mostani szabályok szerint számoljuk? Mindegyik gyermekével volt szülési szabadságon és GYED-en, GYES-en. Tehát a 2000. évben (és a többi gyermek után is) született gyermek után is a szülési szabadság idejére és a fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára jár a fizetett szabadság?
Részlet a válaszból: […]kérdésben szereplő is - könnyen elképzelhető, hogy olyan időszakokra is szükségessé válik a szabadság megváltása, amelyek a korábbi Mt. hatálya alá esnek. Ilyenkor okszerűen merül fel a kérdés: ezekre az időszakokra melyik törvény szabályai szerint köteles a munkáltató kiszámolni a szabadságmegváltás összegét: a korábbi vagy a hatályos Mt.-t vegye alapul?Ebben a kérdésben az Mth. rendelkezései adnak eligazítást. Az Mth. 2. §-ának (1) bekezdése értelmében az Mt. rendelkezéseit általános szabály szerint a hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell. Ez azt jelenti, hogy a 2012. július 1-je előtt keletkezett munkaviszonyok esetén is az Mt. rendelkezései lesznek irányadóak. Mindezek alapján a hatályos Mt. szabályait kell alkalmazni a kérdésben említett esetben is, függetlenül attól, hogy a korábbi Mt. bizonyos távollétek időszakát (pl. a gyermek gondozása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3845
6. találat: Szabadság kiadása vagy megváltása határozott idejű munkaviszonyban
Kérdés: A január 31-ig tartó négy hónapos határozott idejű munkaviszony esetén a munkavállalót megillető két munkanap (20/365×31 = 1,69 = 2) időarányos alapszabadságát a munkáltató nem a munkaidő-beosztás szerinti munkaidő terhére osztja be [Mt. 124. § (1) bek.], hanem a munkaviszony automatikus megszűnése után azt pénzben megváltja (Mt. 125. §). Ha ez szabálytalan, munkaerő-kölcsönzés esetén kit terhel a felelősség? Aki a munkaidő-beosztást elkészítette (kölcsönvevő), vagy aki a munkabért ily módon elszámolta (kölcsönbe adó)? Jogos-e két nap fizetetlen (igazolatlan) távollét alkalmazása, ha a munkavállaló az utolsó két munkanapon a munkaidő-beosztása ellenére nem megy be dolgozni, hanem helyette önhatalmúlag kiveszi a munkáltató által beosztani elmulasztott, de őt jogosan megillető két munkanap fizetett szabadságot?
Részlet a válaszból: […]munkanap szabadság jár a munkavállalónak, amellyel teljes egészében a munkáltató jogosult rendelkezni. A munkáltatónak a szabadságot természetben kell kiadnia, ám ez a naptári év végéig lehetséges [Mt. 123. § (1) bek.]. Azt nem írja elő a törvény, hogy az év közben megszűnő határozott idejű munkaviszony esetén a felek által előre ismert megszűnési időpontig kötelező lenne az időarányosan járó szabadság természetben való kiadása. Ezért a munkáltató saját hatáskörében mérlegelheti, hogy természetben biztosítja a szabadságot, vagy azt a munkaviszony megszűnésekor pénzben megváltja (Mt. 125. §).Munkaerő-kölcsönzés esetén a szabadság kiadása - a kikölcsönzés alatt - a kölcsönvevő kötelezettsége [Mt. 218. § (4) bek. c) pont]. Ha a munkavállalónak az időarányos szabadságot nem adták ki, a pénzbeli megváltás a kölcsönbe adót terheli, hiszen a munkaviszony vele áll fenn, és így általában is őt terheli a munkabérfizetési kötelezettség [Mt. 214. § (1) bek.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3844
7. találat: Szabadságelszámolás - nem változtatható meg év közben
Kérdés: Fizikai munkavállalóink egy részének a munkaidő-beosztása szeptembertől megváltozott. Addig napi nyolc órában foglalkoztattuk őket, szeptembertől kezdve pedig a beosztás szerinti munkaidejük napi 12 óra. Négyhavi munkaidőkeretben dolgoztak és dolgoznak most is. Ha a munkáltató 2019-ben napban kezdte el kiadni a szabadságot a munkavállalóinak, áttérhet-e év közben az órában történő nyilvántartásra? Kell-e ehhez a munkavállalók beleegyezése, értesítése?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló a munkaidő-beosztással azonos tartamra mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól [Mt. 124. § (3) bek.]. Álláspontunk szerint "az adott naptári évben" fordulatból következik, hogy az órás elszámolást csak az egész naptári évre lehet választani, és az elszámolás módja az év során nem változtatható meg. Tehát hiába változik a beosztás szerinti munkaidő mértéke, a szabadság elszámolásának módját legközelebb 2020. január 1-jétől lehet megváltoztatni. Ez a munkáltató egyoldalú döntése, amelyhez nem szükséges a munkavállalók beleegyezése. A törvény előírja, hogy a felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3760
8. találat: Ciklus végén - a főállású polgármester szabadsága
Kérdés: Főállású polgármester szabadságának a ciklus végén történő megváltása kapcsán kérem szíves álláspontjukat. A polgármester szabadságát a képviselő-testület a beterjesztett ütemterv szerint minden év februárjában hagyta jóvá. Ilyenkor göngyölítetten megjelenik az előző évek ki nem adott (ki nem vett) szabadsága is. Amennyiben jelen ciklus végén újraválasztják a polgármestert, kifizetendő-e számára az ún. szabadságmegváltás? Az előző ciklus végén kifizettük. Amennyiben megszűnik a jogviszonya (nem választják újra), milyen időpontban lehet a szabadságot kifizetni, amennyiben már nyugdíjas, akkor is a 40 nap letelte után van rá lehetőség? A képviselő-testület határozatban döntsön-e az ügyben?
Részlet a válaszból: […]választáson más polgármestert választanak meg. Ezzel szemben, ha a polgármestert újraválasztják, foglalkoztatási jogviszonya is folyamatos marad, és így nem váltható meg a ki nem adott, arányos szabadság sem. A Kttv. általános szabálya szerint a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat [Kttv. 225/A. § (1) bek.]. A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonyára alkalmazni kell a Kttv. 225/L. §-ában nevesített, a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó egyes rendelkezéseket. Így a Kttv. 107. §-át is, amely a közszolgálati jogviszony megszűnése esetén az arányos ki nem adott szabadság pénzbeli megváltásáról rendelkezik. A szabadságmegváltás mértéke az időarányosan járó, ki nem adott szabadság tartamára járó díjazás összege, amelyet a jogviszony megszűnését követő 40. napon meg kell váltani [Kttv. 107. § (2) bek.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3710
9. találat: Ügyvezetőnek járó szabadság megváltása
Kérdés: Cégünk korlátolt felelősségű társaság formában működik. Az ügyvezető megbízatásának lejártakor mennyi időre járó le nem töltött szabadsága váltható meg pénzben, abban az esetben, ha az ügyvezető szabadságának nyilvántartása naprakészen vezetett?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló munkaviszonya ér véget. Ez tehát a vezető állású munkavállalóra is igaz, noha az ő esetében a munkaszerződésben a felek akár eltérően is rendelkezhetnek [Mt. 209. § (1)-(2) bek.]. A szabadság iránti igény elévülésére az általános szabályok irányadók, az elévülési idő tehát három év [Mt. 286. § (3) bek.]. Így a munkaviszony megszűnését megelőző három évre visszamenőleg járó, és elmulasztott szabadságkiadás pénzbeli megváltása kötelező, ez nem csak lehetőség a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3645
10. találat: Azonnali hatályú felmondás a munkavállaló által
Kérdés: A munkáltatómmal közöltem, hogy azonnali hatállyal felmondok, és ezt levélben is megtettem. Van még hat nap tavalyi szabadságom, de nem veszi figyelembe, mert a jelenléti ívbe mindennap azt írja, hogy igazolatlan távollét. Nem tudom, ezzel mi a szándéka. A papírjaimat sem akarja kiadni öt nap után, mert közölte velem, hogy ő szabadságon lesz a jövő héten. A szabadságkifizetés igényét is jeleztem neki levélben, és beleírtam, hogy postai úton küldje el a papírjaimat. A felmondólevelemet megkapta, de nem válaszolt még rá. Ráadásul tudomásomra jutott, hogy ő is írt nekem egy felmondólevelet, de még nem kaptam meg. Nem tudom, mit tegyek.
Részlet a válaszból: […]tudomásszerzésétől számított 15 napos szubjektív, és egyúttal a kötelezettségszegéstől számított, általánosságban egyéves objektív határidőn belül tette meg [Mt. 78. § (2) bek.]. Ezen túlmenően az azonnali hatályú felmondás indoka csak akkor lehetett jogszerű, ha az valós és világos - illetve az Mt. 78. §-a (1) bekezdésének b) pontja tekintetében okszerű - volt, továbbá, ha azt Ön írásba foglalta [Mt. 22. § (3) bek., 64. § (2) bek.]. Ez utóbbi követelmény tekintetében kételyek merülhetnek fel, hiszen a vázolt tényállás arra enged következtetni, hogy Ön előbb szóban közölte a munkáltatóval az azonnali hatályú felmondását, és csak utólag foglalta írásba. Ha ez a helyzet, akkor kétséges az azonnali hatályú felmondás jogszerűsége. Mindezek mellett szintén nem ismerjük a munkáltató általi felmondás részleteit, ezért arról sincs lehetőségünk teljes bizonyossággal állást foglalni, hogy ezt jogszerűen megtehette-e a munkáltató. A fenti körülmények ismerete elengedhetetlen lenne a pontos válasz kifejtéséhez.Abban a vonatkozásban, hogy a munkáltató helyesen járt-e el, amikor az Ön igazolatlan távollétét állapította meg, utalunk arra, amennyiben azonnali hatállyal felmondott, a munkaviszonya - a megszüntetés jogszerűségétől függetlenül - a jognyilatkozat közlésének napján azonnali hatállyal megszűnt. Ezért a távollét - nagy valószínűséggel - nem tekinthető igazolatlannak. Megjegyzendő, a megszüntető jognyilatkozat hatályosulása nem függ attól, hogy a másik fél (jelen esetben a munkáltató) a megszüntetést tartalmazó okiratot "elfogadja-e" vagy sem.Akár jogszerű, akár jogellenes a munkaviszony Ön általi megszüntetése, a munkáltató kötelessége, hogy a munkaviszony megszűnésekor, pénzben (távolléti díjban) váltsa meg azt az időarányos szabadságot, melyet a munkaviszony tartama alatt elmulasztott kiadni (Mt. 125. §). Az erre vonatkozó igényét Ön általános szabály szerint munkaügyi perben érvényesítheti. Ugyancsak ez a helyzet a fentiek fényében a munkaviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiadásával kapcsolatosan. A munkaviszony azonnali hatályú felmondása esetén a megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3547
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést