Szezonális foglalkoztatás – a munkavállalási engedély meghosszabbítása

Kérdés: Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedéllyel foglalkoztatunk egy ukrán állampolgárságú munkavállalót, akinek a munkavállalási engedélye lejár a jövő hónapban. Szeretnénk továbbra is foglalkoztatni ugyanabban a munkakörben, hogyan tehetjük meg ezt jogszerűen?
Részlet a válaszából: […] A 16/2010. SZMM rendelet 8. § (2) bekezdése alapján amezőgazdaságban történő szezonális foglalkoztatás (a továbbiakban: szezonálisfoglalkoztatás) 12 hónapon belül legfeljebb 150 napra engedélyezhető, azengedély meghosszabbításának helye nincs. A 12 hónapos időtartamot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.

Alkalmi munkavállalás – harmadik országbeli állampolgár mezőgazdaságban történő foglalkoztatása

Kérdés: Igaz-e, hogy 2010. április 1-jétől munkavállalásiengedély-köteles a harmadik országbeli állampolgárnak alkalmi munkavállalói könyvvel a mezőgazdaságban, idénymunka keretében történő foglalkoztatása?
Részlet a válaszából: […] 2010. április 1-jével hatályba lép az egyszerűsítettfoglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény, amely egyidejűleg hatályonkívül helyezi az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és azahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Mezőgazdasági idénymunka – ukrán alkalmi munkavállalók

Kérdés: Mezőgazdasági tevékenységre vennénk fel idényjelleggel ukrán állampolgárságú munkavállalókat. Szükség van-e munkavállalási engedélyre az ukrán munkavállalók foglalkoztatásához? Ha igen, mik a munkavállalási engedély igénylésének és kiadásának eljárási szabályai?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 117. §-ának (1) bekezdés j) pontja alapján idénymunkaalatt olyan munkavégzést kell érteni, amely az előállított áru vagy a nyújtottszolgáltatás természete miatt – a munkaszervezés körülményeitől függetlenül -valamely évszakhoz, az év adott valamely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.

Munkavállalási engedély – kiadható-e munkaerő-kölcsönzés esetén a külföldit foglalkoztató kölcsönbevevőnek?

Kérdés: Magyarországon bejegyzett kölcsönbeadó cég hogyan járjon el jogszerűen, ha ukrán, illetve fehérorosz állampolgárságú személyeket adna kölcsönbe elsősorban az építőiparban, illetve a vegyiparban tevékenykedő foglalkoztatók részére? Szükséges-e munkavállalási engedély beszerzése, és ha igen, ki szerezze be az engedélyt?
Részlet a válaszából: […] A kérdés eldöntéséhez az Flt. 7. § -ának (1) bekezdéseszerinti általános rendelkezésből kell kiindulni, amely szerint külföldiMagyarországon – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter általmeghatározott kivétellel – csak engedély alapján végezhet munkát....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.