Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott szünetelés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Diákmunka érettségi után és szünetelő jogviszony mellett

Kérdés: Az iskolaszövetkezeti munkaviszonyban nappali tagozatos tanuló, hallgató állhat. Meddig foglalkoztatható az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló tagja abban az esetben, ha leérettségizett, és szeptembertől új (felsőoktatási) intézményben lesz nappali tagozatos hallgató? Járnak-e a járulékkedvezmények, ha a hallgató szünetelteti a hallgatói jogviszonyát?
Részlet a válaszból: […]nem tanulhat tovább [Köznevtv. 52. § (2) bek. c)-d) pontok]. A felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszony létrejöttét az Nft. 39. §-ának (3) bekezdése akként szabályozza, hogy a hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre. Ez azt jelenti, hogy ha a középfokú oktatási intézményben végzett tanuló továbbtanul, akkor az érettségi vizsgaidőszak utolsó napján megszűnik a tanulói jogviszonya. A hallgatói jogviszony a felsőoktatási intézménnyel azonban csak a beiratkozással jön létre. A kettő között így van egy olyan rövid időszak, amelyben semmilyen oktatási intézménnyel nem áll fenn tanulói/hallgatói jogviszony. Ebben az átmeneti időszakban a munkavállaló iskolaszövetkezeti munkaviszonyban nem állhat.A hallgatói jogviszony szüneteléséről az Nft. 45. §-a rendelkezik, amely a szünetelés több esetét is meghatározza. Fontos, hogy a hallgatói jogviszony a szünetelés ideje alatt is fennáll. Tehát a nappali tagozatos hallgató akkor is állhat iskolaszövetkezeti munkaviszonyban, ha hallgatói jogviszonya szünetel. Mivel azonban a hallgató a szünetelés időtartama alatt nem folytat nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat, a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételnek nem felel meg, vagyis nem tekinthető az "iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagjának". Ezért[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1727

2. találat: Gyermek gondozásának első évére járó szabadság

Kérdés: Az Mt. 130. § (2) bekezdés c) pontja szerint a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság [138. § (5) bekezdés] első évére jár szabadság. Esetünkben az anya a gyermek születése után 15 hónapig volt otthon - azaz a szülési szabadság időtartamára és ezt követően fizetés nélküli szabadságon -, majd ezt követően az apa ment fizetés nélküli szabadságra a gyermek hároméves koráig. Jár-e az apának a fizetés nélkül szabadság idejére szabadság?
Részlet a válaszból: […]dolgoznak. A munkaidő-kedvezmény így akár mindkét munkavállalót megilleti, akár párhuzamosan is. A gyakorlatban mindez ritka precedens, mert a GYES-t csak az egyik szülő veheti igénybe, de egy tehetős családnál elvileg elképzelhető, hogy mindkét munkaviszonyban egyszerre igénybe veszik ezt a lehetőséget. Mindezt ugyanis az Mt. nem zárja ki. Ebből következően azt a szabályt is külön-külön kell alkalmazni a szülők munkaviszonyára, hogy a fizetés nélküli szabadság első éve a rendes szabadságra jogosító idő - azaz a szabadságra való jogosultság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 853

3. találat: Üzemi tanács tagjának tartós kiküldetése

Kérdés: A cégünknél működő üzemi tanács egyik tagja tartós kiküldetés keretében külföldön fog munkát végezni, előreláthatólag 3 hónapig. Ez érinti az üzemi tanács tagjaként betöltött funkcióját? Be kell, vagy be lehet hívni helyette póttagot?
Részlet a válaszból: […]jogkör gyakorlására, akkor ez időtartam alatt az üzemi tanács tagságával kapcsolatos jogai szünetelnek [Mt. 57. § (1), (3) bek.]. Ilyenkor a megbízatása nem szűnik meg, csak az abból eredő jogait, illetve kötelezettségeit nem gyakorolhatja. A tartós kiküldetés nem érinti az üzemi tanács tagjának megbízatását, bár az üzemi tanács ülésein nem tud részt venni, vagyis megbízatása ténylegesen szünetelni fog. Póttag behívására viszont csak akkor van lehetőség, ha az üzemi tanács tagjának a megbízatása megszűnik; ekkor a kieső tag helyére az üzemi tanácsba a megválasztott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 618
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,