Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott személyes adatok védelme tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Írásbeli figyelmeztetés közlése harmadik személlyel

Kérdés: Írásbeli fegyelmi figyelmeztetésben részesítettek a munkahelyemen ittasság miatt. Kétszer fordult elő, aláírtam. Szeretnék kilépni, elmenni egy másik helyre dolgozni, nem emiatt, hanem tanulni, fejlődni szeretnék, illetve mozgáskorlátozottságom miatt ezt a fizikai igénybevételt nem bírom. A munkáltató továbbadhatja-e ezt az információt a leendő főnökömnek?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló hozzájárulásával közölhet. Annak ellenére, hogy ez a rendelkezés ma már nincs hatályban, a GDPR értelmében a munkáltató az Önt érintő figyelmeztetés tartalmát nem jogosult más személy, így például a leendő munkáltató vagy a munkáltatói jogkört gyakorló számára átadni. Ezen személyes adatnak minősülő információ tekintetében ugyanis nem állapítható meg olyan felhatalmazás, amely erre a cselekményre őt feljogosítaná, vagy azt igazolná. Megjegyzendő,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3758

2. találat: Munkavállaló interneten közzétett adatainak felhasználása a munkaviszony létesítésekor - eltérő vélemények

Kérdés: "Lenyomozhatjuk-e" a leendő munkavállalóinkat és az állásra pályázókat az általuk bizonyos közösségi oldalakon (pl. Instagram, Facebook) nyilvánosan hozzáférhető bejegyzéseik, megosztásaik vagy éppen lájkjaik alapján?
Részlet a válaszból: […]törvényből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges. E rendelkezésekből arra lehet következtetni, hogy a munkáltató cél nélkül nem gyűjthet adatokat a kérdésben felvetett módon, az azonban nem kizárt, hogy a pályázók tekintetében - a munkaviszony létesítése, illetve teljesítése érdekében - a jelöltek értékelése céljával figyelembe vegye azokat. Fontos azonban, hogy csak olyan adatokat kezelhet ily módon is, amelyek kellő információval szolgálnak az adott munkakör betöltésével összefüggésben, és azok megismerése az értékeléshez elengedhetetlenül szükséges. Amint arra a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) egy egyedi ügyben rámutatott, "önmagában a munkáltatónak az a tevékenysége, hogy a világháló, illetve a munkavállaló közösségi oldalának nyilvános, mindenki számára elérhető adatait, információit megtekinti, nem minősül jogellenes gyakorlatnak, azért sem, mert ennek általános megtiltása nem lenne életszerű" [NAIH/2016/4386/2/V]. Fontos ugyanakkor, amint azt a NAIH ugyanebben az ügyben kifejtette, hogy amennyiben a munkáltató az interneten található adatokat a jelentkezők értékelése során felhasználja, erről tájékoztatást kell nyújtania az érintettek számára. Ha az adatok az értékelés részévé válnak, az adatkezelés törvényessége és tisztességessége érdekében arra is lehetőséget kell nyújtani, hogy azokat az érintett megismerhesse, illetve vitathassa.Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az Mvtv. szerint az interneten kizárólag magáncélból közölt személyes adat - a kötelező adatkezelés eseteit kivéve - az érintett egyértelmű hozzájárulásával[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3655
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Munkavállalók személyes adatai

Kérdés: Társaságunk épületgépészeti kivitelezéssel foglalkozik. Megrendelőnk biztosra akar menni, hogy szabályszerűen foglalkoztatjuk a dolgozóinkat, ezért kérte, küldjük el neki a társaságunk alkalmazottainak munkaszerződését, orvosi papírjait. Kötelesek vagyunk-e harmadik félnek ezeket kiadni? Azt tudom, hogy ellenőrzéskor a NAV-nak, illetve a munkavédelmi ellenőröknek át kell adni.
Részlet a válaszból: […]adatok védelmével kapcsolatosan is. Az Mt. 10. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak két esetben közölhet: ha ezt törvény írja elő (mint pl. azt, hogy az adóellenőrök, illetőleg munkaügyi felügyelők kérésére az ellenőrzés tárgyával összefüggő adatokat a munkáltató köteles rendelkezésre bocsátani akkor is, ha ez a munkavállalók személyes adataira vonatkozik), illetőleg ha a munkavállaló ehhez hozzájárult.A megrendelő számára tehát csak ez utóbbi esetben adhatók át a munkavállalók személyes adatai. Az Infotv. 2. §-ának 7. pontja szabályozza, hogy a munkavállaló hozzájárulását hogyan kell beszerezni: az akaratnyilvánításnak önkéntesnek határozottnak (félreérthetetlennek, kifejezettnek) kell lennie, és megfelelő tájékoztatás kell, hogy megelőzze. Megfelelő a tájékoztatás akkor, ha kiterjed az Infotv. 15. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak: a kezelt adatok[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1833

4. találat: Munkavállalói személyes adatok kezelése, kiadása és korlátozása

Kérdés: A személyes adatok kezelését az Mt. 10. §-a szabályozza. A jogszabály szerint a személyes adatok feldolgozójáról, ha harmadik személy (pl. könyvelő, bérszámfejtő), tájékoztatni kell a dolgozókat. A személyes adatok kezelésére és kiadására kell-e tájékoztatás a meglévő dolgozók részére is, ha igen, milyen formában? Ha könyvelőiroda végzi a bérszámfejtést, akkor elég a kft. neve, vagy az is kell a tájékoztatóba, hogy személy szerint ki kezeli az adatokat? Van-e időbeli hatály, meddig kell ezt kiadni? Ha egy cég alvállalkozóként dolgozik a fővállalkozó telephelyén, ami be van kamerázva, kinek kell tájékoztatni a munkavállalókat a személyhez fűződő jogok korlátozásáról? Ez annak minősül-e, kell-e egyáltalán tájékoztatni a munkavállalót?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésekre is, a tájékoztatást tehát a már korábban létrejött munkaviszonyokban is meg kell adni. A tájékoztatás módja kapcsán a törvény csak annyit követel meg, hogy azt olyan időben és módon kell megtenni, hogy lehetővé tegye a jog gyakorlását és a kötelezettség teljesítését. A tájékoztatást közöltnek kell tekinteni, ha azt a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik (új Mt. 18. §). Javasoljuk, hogy a tájékoztatásra írásban kerüljön sor, és legkésőbb az adatok átadásával egyidejűleg.Az Infotv. szerint adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi (Infotv. 3. § 18. pont). Ez alapján tehát az adatok feldolgozását végző kft. nevét elegendő megadni, közömbös, hogy ténylegesen mely természetes személy végzi a bérszámfejtési feladatokat.A Ptk. szerint a személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával kapcsolatos bármiféle visszaélés is [Ptk. 80. § (1) bek.]. A munkavégzés helyén készült biztonsági kamerás felvételek a képmáshoz való jogot mint személyhez fűződő jogot érintik. Ezért a felvétel készítéséről, feltételeiről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1489

5. találat: Munkáltatói e-mail ellenőrzés - a személyiségi jogok megsértése?

Kérdés: A munkáltatóm a közelmúltban ellenőrzést tartott, aminek a keretében végignézte a számítógépeket és az e-mailes levelezést. Ezt követően mindazokat, akik levelei között személyes tartalmú üzeneteket is talált, elbocsátással fenyegette meg. Összesen 17-en vagyunk ilyenek; mit tehetünk ez ellen? Valóban belenézhetett a munkáltató a levelekbe? Előzetesen erre vonatkozó tájékoztatást nem kaptunk, különben magánleveleinket sem innen küldtük volna el. Felháborítónak tartjuk a munkáltató eljárását, és szeretnénk bírósághoz fordulni.
Részlet a válaszból: […]vitathatatlanul joga van ellenőrizni a munkavállalóját. Az ellenőrzés jogának gyakorlása nem sértheti a munkavállaló személyiségi jogait (BH 2005. 367, BH 1998. 198). A magáncélú e-mailben szereplő adatok a munkavállaló személyes adatának minősülnek, annak védelme a munkavállaló személyiségi jogainak körébe tartozik. Az elektronikus levelezés ellenőrzésének alapja, hogy a munkáltató kifejezetten megtiltja annak magáncélú használatát. A munkáltató által biztosított e-mail postafiók ellenőrzése kapcsán az adatvédelmi biztos állásfoglalása szerint a munkáltatónak joga van arra, hogy a postaládában lévő e-mailek fejlécének megtekintése után egy konkrét levél kiadását kérje a munkavállalótól, aki a hivatali célú leveleket köteles átadni (ABI 40/K/2006-3.). A munkáltató ugyanakkor a magáncélú levelezést abban az esetben sem nézheti meg, ha elvileg az tiltott volt; ehhez - jogalapként - a munkavállaló előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása szükséges. Tekintettel arra, hogy a munkavállalók nem voltak tisztában azzal, hogy a munkáltató a magáncélú levelezésüket megnézheti, és az ilyen levelezés nem is volt tiltva, a munkáltató a személyes adatokat jogosulatlanul használta fel, amikor erre alapozva elbocsátást helyezett kilátásba. A munkavállalók a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések alapján személyiségi jog megsértése miatt pert kezdeményezhetnek. A munkáltató a munkavállalónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 345
Kapcsolódó tárgyszavak: ,