Szakszervezeti kifogási jog kollektív szerződés alapján

Kérdés: Kollektív szerződésben meghatározható-e kifogási jog a szakszervezetnek? Belefér-e ez a felek közötti kapcsolatrendszerbe?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 277. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy kollektív szerződés – eltérő rendelkezés hiányában – az Mt. Második és a Harmadik részében foglaltaktól eltérhet. A Harmadik rész a munkaügyi kapcsolatokról szól. A Harmadik résztől való eltérési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 10.

Szakszervezet egyetértési joga

Kérdés: Amennyiben a társaságunk hozott egy utasítást a minden munkavállalóra kiterjedő jutalékszabályokról, de ezt nem egyeztette a szakszervezettel, akkor milyen munkajogi következményekre lehet számítani? Az utasítást június 1-jén hirdettük ki, és a szakszervezet egy hónap elteltével, közvetlenül a bérfizetési időszak előtt jelezte, hogy nem fogadják el az utasításban foglalt számítási módokat. Ilyen esetben akkor alkalmazható az utasítás, avagy sem?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató köteles döntése előtt a munkáltatónálképviselettel rendelkező szakszervezettel véleményeztetni a munkavállalóknagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét, így különösen amunkáltató átszervezésére, átalakítására, szervezeti egység...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.

Munkaügyi bírság szakszervezet el nem ismerése miatt

Kérdés: A cégünknél működő szakszervezet bejelentése alapján eljárt munkaügyi hatóság a Met. 3. § (1) bekezdés n) pontja alapján bírságot szabott ki azon az alapon, hogy a szakszervezetet a cég nem tekintette képviselettel rendelkező szakszervezetnek. Ugyanakkor a szakszervezet által benyújtott kifogást a cég nem utasította el, egyeztetést kezdeményezett, és a tárgyalásokat lefolytatta, így nem értjük a bírság kiszabásának indokát. Van értelme bírósághoz fordulni a határozat ellen?
Részlet a válaszából: […] A munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetjogosult a munkavállalókat, illetve ezek érdek-képviseleti szerveit közvetlenülérintő jogellenes munkáltatói intézkedés (mulasztás) ellen kifogást benyújtani.Ha a munkáltató a kifogással nem ért egyet, egyeztetésnek van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

Rendkívüli felmondás elleni szakszervezeti kifogás

Kérdés: A múlt héten rendkívüli felmondással megszüntettük egy munkavállalónk munkaviszonyát, aki egyben szakszervezeti tisztségviselő is volt. A szakszervezet most azzal fenyegetőzik, hogy kifogást nyújt be, mivel előzetesen nem tájékoztattuk a rendkívüli felmondásról. Ilyen esetben mit tehetünk?
Részlet a válaszából: […] A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv előzetesegyetértése szükséges – egyebek mellett – a választott szakszervezetitisztséget betöltő munkavállaló munkaviszonyának a munkáltató által rendesfelmondással történő megszüntetéséhez. A szakszervezeti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.

Elvonhatja-e a szakszervezet az üzemi tanács jogkörét?

Kérdés: Cégünk 2009 szeptemberétől megszünteti a társasági üdülő szociális jellegét, és azt átalakítva a következő évtől üzleti célokra hasznosítja. Az egyeztetések során az üzemi tanáccsal nem véleményeztettük az intézkedést, de utólag sem jelezte, hogy élni akar együttdöntési jogával; nem sokkal ezelőtt pedig a megbízatás lejártával az üzemi tanács meg is szűnt. A szakszervezet viszont kifogást terjesztett be, jogszabálysértésre hivatkozva. Meg kellene győznünk a tisztviselőiket, hogy vonják vissza a kifogást, mivel egy bírósági eljárás jelentősen késleltethetné a beruházás elindítását. Mire hivatkozhatnánk?
Részlet a válaszából: […] Az üzemi tanácsot – többek között – együttdöntési jog illetimeg a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú ingatlanok hasznosításatekintetében [Mt. 65. § (1) bek.]. Az üzemi tanács a munkáltató tervezettintézkedésével kapcsolatos álláspontját tizenöt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 18.

Szakszervezet – a kifogással okozott kár

Kérdés: Cégünknél az ügyvezetés a munkarend megváltoztatása mellett döntött, ami ellen a szakszervezet kifogást nyújtott be. Az egyeztetés nem vezetett eredményre, így a szakszervezet bírósághoz fordult, majd, mivel a munkaügyi bíróság nekünk adott igazat, fellebbezett. Emiatt több hónapig nem tudtuk végrehajtani a munkarend átállítását, bár utólag a másodfok is a mi javunkra döntött, és így komoly kár érte a céget. Hogyan tudjuk ezt érvényesíteni a szakszervezettel szemben?
Részlet a válaszából: […] A munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetjogosult a munkavállalókat, illetve ezek érdek-képviseleti szerveit közvetlenülérintő jogellenes munkáltatói intézkedés (mulasztás) ellen kifogást benyújtani[Mt. 23. § (1) bekezdés]. A szakszervezetet a kifogás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.