Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott szakmunkástanulók gyakorlati képzése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szakmunkástanuló - juttatások a gyakorlati képzés keretében

Kérdés: A tanulók részére milyen juttatásokat adhat a gyakorlati képzésről gondoskodó egyéni vállalkozó? A tanuló gyakorlati képzésével összefüggésben a foglalkoztatónak van-e az APEH felé valamilyen adatszolgáltatási kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]illeti meg. Kedvezményes étkeztetés keretében a gazdálkodó szervezet a gyakorlati képzési napokon napi egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez történő természetbeni hozzájárulást (pl. étkezési utalvány, csekk) teljesít, amelynek értéke el kell, hogy érje a dolgozóknak juttatott étkezési hozzájárulás - az Szja-tv-ben meghatározott - adómentes összegét. Útiköltség-térítés jár a tanulónak a lakóhelyéről vizsgára, szakmai vizsgára, illetőleg beszámolóra és visszautazásához, ha annak helye az állandó gyakorlati képzési helyen kívül található. Szintén útiköltség-térítés illeti meg a tanulót, ha a gyakorlati képzésre az állandó gyakorlati képzési helyen kívül kerül sor. Útiköltség-térítés nyújtható a gazdálkodó szervezet döntésétől függően a tanulónak a lakóhelyéről az állandó képzési helyére és vissza utazásához, ha az helyi tömegközlekedési eszközzel nem érhető el. Amennyiben a gyakorlati képzésre az állandó gyakorlati képzési helyen vagy a gazdálkodó székhelyén kívül kerül sor, a tanuló jogosult napi háromszor étkezésre, szállásra, valamint utaztatásra. A tanuló az Sztv. szerinti említett juttatásokra tanév kezdőnapjától jogosult. Az említett kötelező juttatásokon túl a gazdálkodó szervezet a tanulót a gyakorlati képzés során elért eredménye alapján jutalomban, prémiumban, továbbá szociális támogatásban részesítheti. A Szaktv. alapján a szakképzési hozzájárulás teljesítésénél elszámolhatja a gyakorlati képzés szervezője a tanulónak a jogszabály[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 172

2. találat: Szakmunkástanulók foglalkoztatása gyakorlati képzés keretében

Kérdés: Fodrász egyéni vállalkozó szeretne bekapcsolódni a fodrásztanulók szakmunkásképzésének gyakorlati képzésébe nyári vagy évközi szakmai gyakorlati hely biztosításával. Milyen szerződést kell kötni ehhez?
Részlet a válaszból: […]közötti tanulószerződés alapján kerülhet sor. Az Sztv. 19. §-ának (1) bekezdése alapján a szakképző iskola és a gazdálkodó szervezet közötti, írásba foglalt együttműködési megállapodás alapján gazdálkodó szervezetnél a tanuló gyakorlati képzése - többek között - akkor folytatható, ha a gyakorlati képzés aránya nem haladja meg képzési idő 40%-át. Szintén együttműködési megállapodás köthető, ha a szakképző iskola szervezi a gyakorlati képzést, és az összefüggő szakmai gyakorlatra gazdálkodó szervezetnél kerül sor. (Összefüggő szakmai gyakorlaton a tantervben a szakképzési évfolyamokon, valamint azok közötti, a szorgalmi idő befejezését követő - nyári - szakmai gyakorlatot kell érteni.) Amikor a Sztv. alapján nem köthető együttműködési megállapodás, a legalább 16. életévét betöltött tanuló és a gazdálkodó szervezet között, írásban megkötött tanulószerződés alapján folyik a gyakorlati képzés. A tanulószerződés alapján a gazdálkodó szervezet a tanuló gyakorlati képzése keretében gondoskodik a tanuló előírt követelmény szerinti képzéséről, szakmai fejlődéséről, továbbá egészsége és testi épsége megóvásáról. A gazdálkodó szervezetnek tanulószerződés-kötési szándékát az iskolai felvételt megelőző naptári év végéig kell bejelentenie az illetékes területi gazdasági kamarának és a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző iskolának. A tanulószerződést az iskolai beiratkozás időpontját megelőzően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 171