Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott szakszervezeti tisztviselő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkáltató és szakszervezet összefonódása

Kérdés: Jogszerű-e az, hogy a főnököm és a szakszervezeti bizalmi egy és ugyanazon személy?
Részlet a válaszból: […]és egyben bizalmi - mivel ezt a szakszervezet alapszabálya ezek szerint megengedi -, nem jogszabálysértő, hiszen ő is alapvető munkavállalói jogával él.A Magyarországon a 2000. évi LV. törvény által ratifikált 98. számú nemzetközi munkaügyi egyezmény 2. cikke értelmében ugyanakkor a munkavállalók és a munkaadók szervezeteinek megfelelő védelemben kell részesülniük egymás ellenében tett minden beavatkozás ellen, ami megalakulásukat, tevékenységüket és igazgatásukat illeti, történjék az akár közvetlenül, akár képviselőik, akár tagjaik útján. Ilyen beavatkozásnak tekintendő különösen minden olyan intézkedés, melynek célja a munkaadók vagy munkaadói szervezetek ellenőrzése alatt álló munkavállalói szervezetek létesítésének elősegítése, vagy munkavállalói szervezetek pénzügyi, illetve egyéb eszközökkel történő támogatása azzal a szándékkal, hogy e szervezeteket a munkaadók vagy munkaadói szervezetek ellenőrzése alá helyezze. Bár a magyar jogban nincsenek az egyezmény megszegésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3526

2. találat: Szakszervezeti tisztviselő munkaidő-kedvezménye

Kérdés: A munkavállaló szakszervezeti tisztségviselő. A munkáltató a munkaidő-beosztását egy hónapra előre közli. A szakszervezet rendezvényt tart, melyre a tisztségviselőt is meghívja, egyúttal jelzi a munkáltatónak a munkaidő-kedvezmény igénybevételét, az Mt. 274. §-ának (3) bekezdése szerint, legalább öt nappal korábban, de rendszerint 10-15 nappal előbb. Ugyanakkor a tisztségviselő munkaidő-beosztása a jelzett napra pihenőnap. Ilyen helyzet az egyenlőtlen munkaidő-beosztással dolgozó munkavállalóknál (tisztségviselőknél) gyakran felmerül, mert a pihenőnapokat is egyenlőtlenül osztja be a munkáltató. A munkáltató köteles-e a munkaidő-beosztását munkanappá változtatni, vagy a pihenőnapon munkát nem végző tisztségviselő részére távolléti díjat elszámolni?
Részlet a válaszból: […]tűrő és rendkívül indokolt esetet kivéve - legalább öt nappal korábban köteles bejelenteni [Mt. 274. § (1)-(3) bek.]. A munkaidő-kedvezmény tartamára távolléti díj jár [Mt. 274. § (5) bek.].A szakszervezeti tagság a civil szervezetben való önkéntes részvétel, miként az is, ha a munkavállaló a civil szervezetben tisztséget vállal. Ez a tisztség a munkavállaló és a szakszervezet közötti jogviszony alapján kerül ellátásra, és alapvetően független a munkáltatótól és a munkajogi szabályoktól. Ebből következően az e tisztséggel együtt járó feladatokat is önkéntesen vállalja a munkavállaló. A szakszervezeti feladatok jelentős része ugyanakkor kötődik a munkáltatóhoz is, így annak érdekében, hogy a feladatellátás terheit ne kizárólag a munkavállalónak kelljen viselnie, a törvény munkaidő-kedvezményt biztosít. Annak érdekében, hogy e feladatokat ne csak a szabadidőben lehessen ellátni.A munkaidő-kedvezmény ugyanakkor jellegénél fogva a munkavállalót nem a szabadidejében (pihenőnapján) illeti meg, hanem a beosztás szerinti munkaidejében - azaz munkaidejében mentesül a szakszervezeti feladatok ellátásának időtartamára a rendelkezésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3488

3. találat: Munkavégzési kötelezettség alól mentesített szakszervezeti tisztviselő munkaviszonya

Kérdés: Társaságunknál nemrégen alakult szakszervezet, és az elnöke (aki maga is munkavállalónk) azzal fordult az ügyvezetéshez, hogy a tagok utáni munkaidő-kedvezményt egyedül fogja igénybe venni. Ennek viszont az az eredménye, hogy a munkavállaló teljes mértékben mentesül a munkavégzés alól, és többet nem fog dolgozni (legalábbis ilyen taglétszám mellett). Ez lehetséges?
Részlet a válaszból: […]következtében a munkavállaló a munkaviszonyból származó legfontosabb kötelezettségei, a rendelkezésre állás és a munkavégzés teljesítése alól teljesen mentesül, mivel azzal a munkaviszony a funkcióját veszíti el.A szakszervezeti tisztségviselői státusz alapvetően független a munkaviszonytól, mivel az a civil szervezetben betöltött tisztség, ami önkéntességen, az egyesülési jogon alapul. Éppen ezért álláspontunk szerint a szakszervezetben betöltött tisztség viselését és a munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítését egymástól függetlenül kell(ene) kezelni, és bár a munkajogi szabály célja az, hogy segítse a munkahelyi érdekvédelem hatékony működését, de az végeredményben nem eredményezheti azt, hogy a munkaviszony tartalmilag kiüresedjen. Ha ugyanis kizárólag az érdekvédelmi tevékenység maradna fenn, akkor végeredményben a munkáltató finanszírozná a szakszervezet tisztségviselőjét azért, hogy az e tisztségéből eredő kötelezettségeit a szakszervezet felé el tudja látni, ugyanakkor a munkáltató felé semmilyen szerződéses kötelezettségét nem kellene[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3307

4. találat: Szakszervezeti tagság nyugdíjas-szövetkezet tagjaként

Kérdés: Cégünk nyugdíjas-szövetkezeten keresztül foglalkoztatja több korábbi munkavállalóját. Egyikük szakszervezeti védett tisztségviselő volt, és ez a státusza fennmaradt. "Bizalmiként" továbbra is eljárhat?
Részlet a válaszból: […]valamint az Mt. egyes szabályait kell megfelelően alkalmazni [Sztv. 29. § (2) bek.]; azaz a tag nem áll munkaviszonyban a szövetkezettel.A szakszervezetben belső tisztség anélkül is betölthető, hogy a foglalkoztatónál munkaviszonyban állna a tisztségviselő; e körben kizárólag a szakszervezet alapszabálya, belső működési rendje az irányadó, amit a munkáltató (foglalkoztató) nem vizsgálhat. Munkaviszony hiányában viszont a tisztségviselő munkajogi védettsége megszűnik, és helyette a szakszervezet más tisztségviselőt jelölhet meg védettként [Mt. 273. § (5) bek.]. Amennyiben a szakszervezetnek van még a foglalkoztatónál munkaviszonyban álló tagja, illetve ott képviselettel rendelkezik, a szakszervezetet továbbra is megilletik az Mt. által meghatározott jogok, tehát a tisztségviselő a foglalkoztatóhoz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3284

5. találat: Szakszervezeti tisztviselő részére adott információk felhasználása

Kérdés: Előírható-e kollektív szerződésben az, hogy a szakszervezeti tisztviselő a munkáltatótól kapott információkat általános jelleggel köteles teljes titokban tartani, és azt harmadik személyek felé semmilyen formában nem kommunikálhatja?
Részlet a válaszból: […]titokként való kezelésre történő utalással hozott tudomására, semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra, és azt az Mt.-ben meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységben semmilyen módon nem használhatja fel [Mt. 234. § (2) bek.];b) egyéb, a tevékenysége során tudomására jutott információkat csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése vagy a személyiségi jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra [Mt. 234. § (3) bek.].Az Mt. e szabályai kógensek a kollektív szerződés szempontjából is, azaz azoktól sem a szakszervezet, sem a munkáltató javára (vagy hátrányára) nem lehet eltérni [Mt. 277. § (3) bek. a) pont]. Ebből következően semmis a kollektív szerződés azon rendelkezése,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3036