Munkaerő-kölcsönzés - nem kizárt tulajdonosi kapcsolatban álló kölcsönvevők esetén

Kérdés: Két kölcsönvevő (építőipari) cég közül az egyik a másik tulajdonosa. Ez a két cég kölcsönvevőként szerepel egy-egy kölcsönzésre irányuló szerződésben, két különböző kölcsönzőcégtől vesznek igénybe munkavállalókat. A kikölcsönzött munkavállalók köre szinte azonos. Semmisnek minősülnek-e ezek a megállapodások az Mt. alapján?
Részlet a válaszából: […] ...helyett a kölcsönzésre vonatkozó atipikus szabályok szerint foglalkoztassák saját munkavállalóikat -, a jelen helyzetben nem jelent semmisségi okot. A tulajdonosi kapcsolat ugyanis nem a kölcsönzésre irányuló szerződést kötő felek - azaz a kölcsönbe adó és a vevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 16.

Kötbérkikötés - semmis a munkaviszonyban

Kérdés: A Munkaügyi Levelek 133. számában (2016. május 23.) a 2616. kérdésszám alatt megjelent válasz szerint: "A munkaszerződés kötbérre vonatkozó kikötése semmis. A kötbér Ptk.-beli szabályai ugyanis a munkaviszonyban nem alkalmazhatók (Mt. 31. §, Ptk. 6:186-189. §)." Kérdésem, hogy a semmisség miből került levezetésre? A Ptk. 6:186-189. §-ai nem tartalmaznak erre utalást. Az Mt. 31. §-a azt tartalmazza, hogy a jognyilatkozatra egyebekben, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. bizonyos szabályait kell megfelelően alkalmazni. A felsorolt Ptk.-helyek nem tartalmaznak tiltást kötbérre. Az Mt. 31. §-a egyébként is csak a jognyilatkozattal kapcsolatosan írja elő a hivatkozott Ptk. tényállások alkalmazását, a Ptk. egyéb szabályaira nem vonatkozik.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. hatálya alatt a Ptk. csak akkor alkalmazandó, ha erre az Mt. kifejezetten hivatkozik. Az Mt. ugyanis a teljesség igényével szabályozza a munkaviszonyt, amely - alá-fölé rendeltségi felépítéséből eredően - elhatárolandó a polgári jogi jogviszonyoktól. A Ptk. a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 22.

Kinevezés és eskü nélküli foglalkoztatás - semmisség orvoslása

Kérdés: Hivatalunkban a folyamatos átszervezések, és személyügyi mozgások következtében megnövekedett munkateher miatt sajnos előfordult olyan, hogy egy-egy köztisztviselő kinevezési okiratának aláírására és az eskütételre a munkába állást követő 3-4. héten került sor. Utóbb egyikük bírósághoz fordult, és többek között arra is hivatkozik, hogy jogellenesen foglalkoztattunk. Mi lesz ennek ránk nézve a jogkövetkezménye?
Részlet a válaszából: […] ...követőenpár héten belül gondoskodott a jogszabálynak megfelelő kinevezés elkészítésérőlés az eskütétel pótlásáról, megszűnt a semmisségi ok, melyből eredően úgy kelltekinteni a szóban forgó jogviszonyt, mintha az a foglalkoztatás kezdetétőlérvényesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.