Szakszervezeti tagok - az elmaradt béremelés sérelme

Kérdés: A munkáltató sajátos rendben adja ki a szabadságokat, amelyek elszámolásával nem értünk egyet, nemrég vita is volt ebből a vezetéssel. A következő béremelés során a megbeszélésen részt vevő szakszervezeti tagok bére változatlan maradt, nem kaptak emelést. Szerintünk ez megtorlás a munkáltató részéről, a szabadsággal kapcsolatos vita miatt. Kérjük szíves véleményüket!
Részlet a válaszából: […] ...sem alapozhatja meg az Ebktv. szerinti megtorlást.Ha a hátrány ugyanakkor a védett tulajdonsággal rendelkező személyeket ér (pl. azokat a szakszervezeti tagokat, akik a vitán részt vettek), a munkáltatói magatartás (a béremelésből való kihagyás) a közvetlen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 16.

Munkáltató és szakszervezet összefonódása

Kérdés: Jogszerű-e az, hogy a főnököm és a szakszervezeti bizalmi egy és ugyanazon személy?
Részlet a válaszából: […] ...vagy az ilyen jellegű szervezetektől távol maradjanak [Mt. 231. § (1) bek.]. Önmagában tehát az, hogy a munkáltató egyik vezetője szakszervezeti tag és egyben bizalmi - mivel ezt a szakszervezet alapszabálya ezek szerint megengedi -, nem jogszabálysértő, hiszen ő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 25.

Szakszervezeti tagok átlépése - kollektív szerződés megszűnése

Kérdés: Az egyik szakszervezetben a tagság nagyon elégedetlen, és gyakorlatilag a teljes alapszervezetük egy másik, nemrég alakult szakszervezetbe kíván átlépni. A régebbi szakszervezettel kötöttünk kollektív szerződést, de ha az alapszervezet tagsága onnan átlép az új szakszervezetbe, akkor nem lesz meg a 10%-os létszámarányuk - az új szakszervezetnek viszont már igen. Sem mi, sem a munkavállalók nem szeretnénk, hogy ez a változás érintse a kollektív szerződést. Mit lehet tenni, hogy változatlan formában fennmaradjon?
Részlet a válaszából: […] ...alapján nem jogosult kollektív szerződés kötésére [Mt. 281. § (4) bek.]. E szakasz alapján közvetett módon levezethető, hogy ha a szakszervezeti taglétszám egy adott napon nem éri el az adott napon érvényes, megelőző fél évre számított átlagos statisztikai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 8.