Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott szabadság megszakítása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szabadságmegszakítás - a visszarendelés következményei

Kérdés: Munkavállalónk háromhetes szabadságát tölti, de egy, a vállalkozásunkhoz beérkezett üzleti ajánlat miatt szükség volna arra, hogy ő folytassa le a tárgyalásokat (ő tárgyalóképes angol nyelven). Hogyan lehet őt a szabadságáról visszarendelni, és mik ennek a következményei?
Részlet a válaszból: […]működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén változtathatja meg. Ha a munkavállaló már megkezdte a szabadságát, akkor a munkáltatónak arra is joga van, hogy azt megszakítsa [Mt. 123. § (5) bek.]. Ez esetben a munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült kárát és költségeit a munkáltató köteles
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3783

2. találat: Szabadság megszakítása munkaviszony megszüntetése miatt

Kérdés: Jogszerűen meg lehet szakítani a szabadságot azért, hogy a próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetést közölje a munkáltató a munkavállalóval?
Részlet a válaszból: […]munkával töltött idő a szabadságba nem számít be [Mt. 123. § (7) bek.]. A próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást még a próbaidő alatt közölni kell a munkavállalóval; a próbaidőt követő közlés a munkaviszony megszüntetésének jogellenességét eredményezi (BH2007. 270).Álláspontunk szerint önmagában az, hogy a munkáltató a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást a próbaidő tartama alatt, jogszerűen kívánja közölni, nem ad alapot számára a szabadság megszakítására, mivel annak feltételei nem állnak fenn. Bizonyos esetekben a kivételesen fontos gazdasági érdek ugyanakkor megállapítható lehet (például, ha a munkaszerződéses korlátozás miatt egy évig felmondással nem élhetne a munkáltató), bár hozzá kell tenni, hogy a kivételesen fontos gazdasági érdeknek jellemzően akkor (abban az időpontban) kell fennállnia, amikor a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2425

3. találat: Szabadság - meghatározott helyen, bekapcsolt mobillal

Kérdés: Az év vége közeledtével ki kell adnunk a felhalmozódott szabadságokat. Ugyanakkor cégünknek van munkája, ami miatt egyes, szabadságon lévő munkavállalókat előreláthatóan be kell majd hívnunk egy-egy napra. Kötelezhetők-e arra, hogy tartsák bekapcsolva a mobiltelefonjukat, illetve meghatározhatjuk-e, hogy hol töltsék el a szabadságukat (a munkáltatótól olyan távolságra, hogy akár néhány óra alatt beérjenek, ha szükséges)?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló a szabadságát rendeltetésszerűen pihenésre használja). Ezt az adott esetben, az összes körülmény mérlegelésével lehet eldönteni. Az bizonyos, hogy a szabadság megszakítását csak kivételes jogi eszköznek lehet tekinteni, erre nem lehet a normál működés keretében berendezkedni. Ebben az esetben a szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre, illetőleg a visszautazással, valamint a munkával töltött idő a szabadságba nem számít be. A munkavállalónak a megszakítással összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit pedig a munkáltató köteles megtéríteni. A feleket terheli az együttműködési kötelezettség, ezért a munkavállalótól elvárható, hogy elérhető legyen, de ez - a fent említett rendeltetésszerűségre tekintettel - nem jelenthet éjjel-nappal állandó rendelkezésre állást. (Megjegyzendő, hogy ellenkező esetben nem is szabadságról, hanem készenlétről beszélhetnénk.) Természetesen ez a munkavállaló által betöltött pozíciótól is függ, a vezetőtől vagy a munkáltató számára stratégiai fontosságú munkakört betöltő (valószínűleg magasabb bérrel is fizetett) munkavállalótól e téren több várható el, mint például egy segédmunkástól, ügyintézőtől. Arra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1193

4. találat: Óvodapedagógus továbbképzése

Kérdés: A nevelési év indulását közvetlenül megelőzően az általunk foglalkoztatott óvodapedagógusoknak az évi 25 nap pótszabadság terhére továbbképzést tartottunk. Egyikük a részvételt visszautasította, mivel befizetett társasutazáson vesz részt a kérdéses időpontban. Indíthatunk-e ellene fegyelmit az utasítás megtagadása miatt?
Részlet a válaszból: […]a pótszabadságuk terhére 15 napra kötelezően igénybe vehetők továbbképzésen, foglalkoztatást elősegítő képzésen való részvétel érdekében. Az erről szóló döntés tehát a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik, utasítását az általános szabályok (Mt. 104. §) szerint tagadhatja csak meg a közalkalmazott, nevezetesen, ha az jogszabályt vagy közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályt sért. Önmagában az a körülmény, hogy a pótszabadság alatt történik a képzésen való részvétel, az utasítás megtagadására jogszerű alapot nem nyújt. Ezen túlmenően a közalkalmazottakra vonatkozóan is alkalmazandó az Mt. 103. §-ának (4) bekezdése, amely úgy rendelkezik, hogy a munkavállaló (közalkalmazott) - munkabérének és költségeinek megtérítése mellett - köteles a munkáltató által kijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen részt venni, és az előírt vizsgákat letenni, kivéve ha ez személyi vagy családi körülményeire tekintettel reá aránytalanul sérelmes. Ennek megfelelően a közalkalmazott kötelezettségei közé tartozik az Mt.-ben meghatározott feltételeknek megfelelő képzésen való részvétel. Kérdés, hogy a befizetett társasutazás aránytalan sérelmet jelent-e a közalkalmazott számára? Ez csak egyedi esetben dönthető el. Ha igen, akkor az utasítás megtagadása jogszerű volt, ha nem, mindez a Kjt. 45. §-a alapján akár a közalkalmazott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1130