Munkavégzés szabadság alatt "rugalmas" munkarendben

Kérdés: Igazgatóságunk dolgozói valamilyen szinten "rugalmas" munkarendben dolgoznak, ami annyit jelent, hogy kártyás beléptetőrendszer méri a munkahelyen töltött időt, és a napi munkaidő feletti esetleges túlórák tetszőleges későbbi időpontban "elhasználhatók" (például úgy, hogy korábban megy haza, vagy reggel később érkezik). Illetve az esetleges mínuszórákat később le kell dolgozni. Szabályszerű-e, ha a dolgozó bejön a szabadsága alatt munkát végezni, de nem egész napra, hanem például 3-4 órára, viszont aznapra nem törlődik a szabadsága, hanem jóváíródik a kártyáján a bent töltött 3-4 óra, amit későbbi tetszőleges időpontban természetesen el tud használni? Fontos, hogy mindez nem a munkáltató utasítására, hanem a dolgozó kérésére történik. Szabályos-e ez így, vagy ilyen esetben az Mt. szabadságmegszakításra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szerint a szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni [Mt. 124. § (1) bek.]. Egy adott napon ezért vagy szabadságon van a munkavállaló, vagy teljesíti a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségét, ám az nem lehetséges, hogy egy adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Készenlét – a szabadság alatti elrendelhetőség kérdése

Kérdés: Üzemünkben a munkavállalók a veszélyhelyzet ideje alatt kivették az első fél évre járó időarányos szabadságukat, ám – főként a családosok – tetemes szabadságot kívánnak igénybe venni a nyári hónapok alatt is. Mivel most sok munkánk torlódott fel, valószínűleg több esetben kénytelenek leszünk a szabadságon lévő munkavállalókat is visszahívni, ha nem tudunk egy adott feladatot nélkülük megoldani. Köthetünk-e olyan megállapodást a munkavállalóval, hogy a szabadság idején is készenlétet ad, amikor pedig behívjuk dolgozni, azt túlórában számoljuk el?
Részlet a válaszából: […] A szabadság alatt a munkavállalót nem terheli rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség, nem köteles megőrizni munkára képes állapotát, és szabadon választhatja meg tartózkodási helyét, ami lehet a munkáltatótól nagy távolságra is. Ezért a készenlét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Szabadságolási tilalom bevezetése

Kérdés: A munkáltató tevékenységéből eredően, az idei évtől szeretnénk szabályzatba foglalni, hogy az év utolsó negyedévében a kollégák nem vehetnek igénybe szabadságot, csak december 24. után. Január 1. és szeptember 30. között kell kivenni a szabadság döntő részét, illetve a fennmaradó napokat az év végére adjuk ki. Van-e ennek a megoldásnak törvényi akadálya?
Részlet a válaszából: […] A törvény adta keretekből kell kiindulni, miszerint a szabadság kiadásáról alapvetően a munkáltató dönt. Évente hét napot viszont kötelező a munkavállaló kérése szerint kiadni. Ezzel a hét nappal ugyanakkor csak a munkaviszony első három hónapja után rendelkezhet a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Szabadságmegszakítás – a visszarendelés következményei

Kérdés: Munkavállalónk háromhetes szabadságát tölti, de egy, a vállalkozásunkhoz beérkezett üzleti ajánlat miatt szükség volna arra, hogy ő folytassa le a tárgyalásokat (ő tárgyalóképes angol nyelven). Hogyan lehet őt a szabadságáról visszarendelni, és mik ennek a következményei?
Részlet a válaszából: […] A szabadság – annak kezdetét megelőzően legalább 15 nappal közölt – időpontját a munkáltató – a szabadság megkezdése előtt – csak kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén változtathatja meg. Ha a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Szabadságkiadás és egyszeri megváltás a közigazgatásban

Kérdés: Egy költségvetési szervnél dolgozom mint kormánytisztviselő. 2013. március 5-én megszületett az első gyermekem, majd 2016. február 8-án a második is, akikkel folyamatosan otthon voltam (CSED-en, GYED-en és GYES-en) megszakítások nélkül. 2018 szeptemberében kezdeményeztem a második gyermekem után igényelt GYES idejére járó fizetés nélküli szabadságom megszakítását a munkáltatóijogkör-gyakorlómnál, aki ezt engedélyezte is 2018. október 23-ával. Közös megegyezésünknek megfelelően egy kinevezésmódosításban 2018. október 24. napjával munkavégzésre beosztott úgy, hogy a távollétem ideje alatt felhalmozódott 77 munkanap és a 2018. évi időarányosan járó 7 munkanap szabadságomat (összesen 84 munkanap) 2018. október 24. napjától 2019. február 24. napjáig részemre kiadja, és így tényleges munkavégzésre csak 2019. február 25. napján kellene megjelennem. Kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy a Kit. alapján mondhatják-e azt, hogy 2019. január 2-án már munkába kellett volna állnom (tekintettel a Kit. 289. §-ára, a 2018. évi szabadságmegváltásokról), és ezzel egyidejűleg kifizetik nekem a benn maradó 38 munkanap szabadságomat, illetve adhatnak-e nekem erről visszamenőleg egy kinevezésmódosítást?
Részlet a válaszából: […] A Kit. 289. §-ának (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy – többek között – a központi kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő, illetve a területi kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott állami tisztviselő és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 25.

Szabadságkiadás időpontja megváltoztatása munkaerő-kölcsönzés esetén

Kérdés: Kölcsönbe adóként munkavállalókat kölcsönzünk ki egy partnerünkhöz. A kölcsönzési szerződés alapján a kölcsönbe adó, azaz mi adjuk ki a szabadságokat. A kölcsönvevő most úgy döntött, hogy mégis kellenek neki a munkavállalók, és így azt akarja, hogy változtassuk meg a szabadságok kiadásának időpontját (ne adjuk ki a közölt időpontban), illetve néhány ember szabadságát szakítsuk is meg. Megtehető ez jogszerűen?
Részlet a válaszából: […] A szabadságot – a munkavállaló előzetes meghallgatása után – a munkáltató adja ki. A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell [Mt. 122. § (1), (4) bek]. A munkáltató kivételesen fontos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 16.

Fizetés nélküli szabadság megszakításának elodázása

Kérdés: Gyermekgondozási szabadságát töltő munkavállalónk jelezte, hogy mindenképpen szeretne januárban visszajönni dolgozni. Mi ezt most nem tudjuk megoldani, viszont tájékoztattuk, hogy mivel nemsokára több határozott idejű munkaszerződéssel dolgozó kollégának lejár a szerződése, március 1-jével már tudnánk alkalmazni. A munkavállaló ennek ellenére ragaszkodik a januári munkába álláshoz és a bérének aktualizálásához. Milyen lehetőségekkel számolhatunk? Megtiltható a visszatérés, ha a gyermek még csak kétéves múlt? Lehetséges felmondani a munkavállalónak azért, mert most még be van töltve az állása?
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozási fizetés nélküli szabadságot a munkavállaló bármikor, saját döntése alapján megszakíthatja. Annyi megkötés van, hogy a munkáltató csak a bejelentést követő 31. naptól köteles tovább foglalkoztatni a visszatérni szándékozó munkavállalót [Mt. 133. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 26.

Munkaviszony-létesítés fizetés nélküli szabadság alatt

Kérdés: Fizetés nélküli szabadság idején létesíthető új munkaviszony külföldön vagy belföldön?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szerinti fizetés nélküli szabadságok célhoz kötöttek. Valamilyen, a munkaviszonyon kívüli tevékenységre tekintettel igényelhetők, amelyek a munkaviszony teljesítését kizárják, vagy jelentősen megnehezítik. Így a törvény gyermekszülés, kisgyermek otthoni gondozása,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 7.

Szabadság megszakítása munkaviszony megszüntetése miatt

Kérdés: Jogszerűen meg lehet szakítani a szabadságot azért, hogy a próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetést közölje a munkáltató a munkavállalóval?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató a munkavállaló már megkezdett szabadságát csaka) kivételesen fontos gazdasági érdek, vagyb) a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok eseténszakíthatja meg [Mt. 123. § (5) bek. b) pont]. A munkavállalónak a megszakítással összefüggésben felmerült...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 2.

Gyermekgondozási fizetés nélküli szabadságról visszatérő feltüntetése a statisztikában

Kérdés: Az Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz (2015. január elsejei hatállyal) alapértelmezésében az átlagos állományi létszám a munkavállalók folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján kerül kiszámításra. Az átlagolást havonta kell elvégezni az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével, vagyis a naponkénti állományi létszámok összegét, a munkarend szerinti pihenőnapokat és munkaszüneti napokat az azt megelőző munkanap létszámával véve figyelembe, el kell osztani a hónap naptári napjainak számával. A naponkénti állományilétszám-adatokat hogyan kell számolni? A létszámba beleszámít-e a 30 napot meghaladó távolléten levő munkavállaló (és a statisztikai állományi létszámba sorolandók a munkáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, kivéve bekezdés alatt fölsorolt dolgozók)? Például az a munkavállaló, aki a GYES megszakítása vagy letelte után anélkül, hogy egy napra is munkába állna, illetve fizetett szabadságát kezdené meg, betegség miatt tovább marad távol a munkájától, az átlagos állományi létszámba hogyan számít be? Ha azonban a GYES és a betegség időszaka között az érintett munkavállaló akár csak egy napra is visszatért a munkába, vagy fizetett szabadságot vett igénybe, akkor beletartozik-e az átlagos állományi létszámba?
Részlet a válaszából: […] A 2015. január 1-jétől érvényes "Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz" kiadvány I.5. pontja szerint "Az alkalmazásban állók átlagos statisztikai létszámának számításánál a statisztikai létszámba tartozás feltételeinek teljesülését kell vizsgálni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 15.
1
2