Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott szociális gondozó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szociális gondozó besorolása - a pályakezdő előmenetele

Kérdés: Ha egy pályakezdő szociális gondozót felveszünk 2020. október 1-jétől, akinek ez az első munkahelye, és közalkalmazotti besorolásba kerül, akkor mikor fog kategóriát ugrani, ha most C1-be soroljuk? Illetve szociáliságazatipótlék-besorolás szempontjából most a C1 kategória (0-1 év között) fog kezdeni, és 2021. január 1-jétől már a C1 kategória (1-2 év) között?
Részlet a válaszból: […]szabály alapján a pályakezdő közalkalmazottat az 1. fizetési fokozatba kell besorolni. Mivel a következő fizetési fokozatba január 1-jével sorolandó, annak az évnek az első napján kell előresorolni, amelyikben a három közalkalmazotti jogviszonyban töltött évet eléri. Tehát az első előresoroláskor kedvező helyzetbe kerül, mivel ekkor még ehhez nem szükséges a teljes három év megszerzése. Jelen esetben, ha a szociális gondozó közalkalmazotti jogviszonyának keletkezési és egyben besorolási időpontja 2020. október 1., akkor 2023. január 1-jén kell majd 2. fizetési fokozatba sorolni. Ezt követően, ha a jogviszonya folyamatosan fennáll, az előresorolás teljes háromévenként történik.A szociális ágazati összevont pótlékot a 257/2000. Korm. rendelet 15/A. §-a alapján a fizetési osztály és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján kell fizetni. Az 5. mellékletben szereplő táblázat - legalábbis kezdetben - a pótlékot évente rendeli emelni (külön sávok tartoznak pl. a 0-1 évhez, 1-2 évhez stb.). A15/A. § (4) bekezdése kimondja, hogy a szociális ágazati összevont pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4010
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Szociális gondozói díj

Kérdés: Belső egyházi jogi személynél munkaviszony keretében részidőben foglalkoztatott munkavállalókkal köthető-e olyan megállapodás, melyben szociális gondozási tevékenységért az Szja-tv. 3. §-ának 65. pontja alapján szociális gondozási díjat fizet ki ugyanazon munkáltató, mely kifizetés adóterhet nem viselő járandóságnak minősül? Munkaviszony keretében és a különmegállapodásban végzett tevékenység nem megegyező: fejlesztőpedagógus és portás munkavállalókra vonatkozik a kérdés.
Részlet a válaszból: […]tevékenységekre milyen jogviszony létesíthető, munkajogi szempontból nem az adózási szabály, hanem a tevékenység folytatására vonatkozó munkajogi, jogállási szabályok alapján kell megítélni. Abból kell kiindulni, hogy a tevékenység folytatásának módja, feltételei milyen jogviszonynak felelnek meg. Ha munkaidőben, rendszeresen, az adott tevékenységet folytató szerv széles körű utasítási joga alapján (alá-fölé rendeltségben), foglalkoztatási és rendelkezésre állási kötelezettség mellett, rendszeresen fizetett javadalmazásért történik a tevékenység ellátása, akkor az munkaviszonynak minősül. Ha eseti jellegű, a munkát végző személy széles körű önállóságával, pusztán a teljesítés megtörténtét és nem az annak megvalósítása egyes körülményeit is külön-külön honoráló egységes díjazásért történik a feladat ellátása, akkor megbízási jogviszonyról lehet szó. Ha pedig a feladatot ingyenesen látják el, közérdekű önkéntes tevékenység szabályai szerint történhet annak megvalósítása. (E tekintetben javasolható a már hatályban nem lévő, de az elhatároláshoz jelenleg is irányadó szempontokat megfogalmazó 7001/2005. [MK 170.] FMM-PM együttes irányelv áttekintése.)Az állami adóhatóságnak joga van a fennálló jogviszonyt annak ismertetőjegyei alapján minősíteni (pl. megbízási szerződést munkaviszonynak tekinteni, és ennek adózási következményeit alkalmazni).[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3879
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , , ,